Daghem

I Kyrkslätt finns finska och svenska daghem, både kommunala och privata, på alla serviceområden.

I daghemmen ordnas småbarnspedagogik enligt familjernas behov som antingen heldags- eller halvdagsvård. Barngruppernas storlek varierar beroende på barnens ålder och specialbehov. En personal med pedagogisk utbildning svarar för planering och genomförande av verksamheten inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning.

Daghemmens öppettider är vanligtvis kl. 6.30 - 17.30. Öppettiderna kan variera från daghem till daghem, noggrannare information fås av daghemsföreståndaren. Dagvård under kvällar, nätter och veckoslut ordnas för barnen i de familjer som pga. föräldrarnas arbete eller studier behöver det.

Småbarnspedagogik på deltid

Varje barn har rätt till 20 timmar småbarnspedagogik i veckan, vilket baserar sig på lagen om småbarnspedagogik från 1.8.2016. Kyrkslätts kommun begränsar inte barnens rätt till heldagsvård fr.o.m. 1.1.2018.

Servicehandledning

Inom den finskspråkiga småbarnspedagogiken hjälper och handleder servicehandledarna inom småbarnspedagogiken kunderna till den service de behöver, bereder beslut och sköter sina kunders ärenden ända från mottagandet av ansökan om dagvårdsplats till inledande av servicen. Ta alltså kontakt med servicehandledningen inom småbarnspedagogiken för att planera inledandet av småbarnspedagogik för ditt barn eller då  du vill diskutera ditt barns nuvarande småbarnspedagogik.

Telefonjouren är öppen må - fre 8.30 - 11-00 på numret 050 5774 755. Du kan också lämna ett meddelande på telefonsvararen så tar vi kontakt med dig. Du kan också sända ett e-postmeddelande till småbarnspedagogikens servicehandledare på e-postadressen varhaiskasvatuksen.palveluohjaus@kirkkonummi.fi

Inom den svenska småbarnspedagogiken handleder daghemsföreståndarna familjerna. Inom frågor som gäller hemvårdsstöd och privatvårdsstöd hjälper dagvårdschefen er via e- postadressen smabarnspedagogik.servicehandledning@kyrkslatt.fi eller på tel.nr. 040 0807 631.

Medborgare,Barn och barnfamiljer
Barndagvård
småbarnsfostran / , småbarnsfostran /
Suomenkielisen varhaiskasvatuksen palveluohjaus
050 5774 755
varhaiskasvatuksen.palveluohjaus@kirkkonummi.fi

vardagar 8.30 – 11.00 

Servicehandledning inom svenskspråkig småbarnspedagogik
040 0807 631
smabarnspedagogik.servicehandledning@kyrkslatt.fi