Kolsarin päiväkoti

Vårt daghem

Vårt daghem erbjuder småbarnspedagogik, förskoleundervisning och klubbverksamhet inom den öppna småbarnspedagogiska verksamheten.

Barnet är en aktiv aktör i sin egen utveckling, och som utforskar och erövrar världen. Som vägkost erbjuder vi i synnerhet konst- och färdighetsfostran och erfarenheter av att bli hörd samt begrundan i grupp.

Under verksamhetsperioden 2018–2019 arbetar också en konstpedagog som stödåtgärd för intensifierat stöd i vårt daghem.

Kolsarin päiväkoti deltar i projektet Digga min digiresa och programmet Glädje i rörelse.

Vår verksamhet

Vår verksamhet bygger på barncentrerad smågruppsverksamhet och fostringsgemenskap. Vår verksamhet styrs av värden som god vardag för barnet, gemenskap, trygghet, fostringsgemenskap och konst och kreativitet.

Gruppernas kontaktuppgifter

 Grupp Ålder Telefonnummer
Satusimpukat 0-3 050 413 7405
Taikahuilut 2-4 050 337 0474
Picassot 6 050 413 7404
Räppääjät 3-6 050 413 7403
Piccolot (kerho) 2-5 040 126 9643

Öppettider:
kl. 6.30–17.30

Om barnet behöver vård utanför de angivna öppettiderna var vänlig och diskutera saken med daghemsföreståndaren.

Adress:
Brogränden 1
02480 Kyrkslätt

E-post:
fornamn.efternamn@kyrkslatt.fi


Daghemsföreståndare:
Kaisa Kaarre
050 577 4698

Viceföreståndare:
Anu Riesen
040 126 9431

Speciallärare inom småbarnspedagogiken:
Saara Virkajärvi-Pohja
040 126 9874

Psykolog inom småbarnspedagogiken:
Laura Lindqvist
040 126 9740

Kurator inom förskoleundervisningen:
Tiia Lamberg-Leinonen
040 126 9741