Kolsarin päiväkoti

Vårt daghem

Vårt daghem erbjuder småbarnspedagogik, förskoleundervisning och klubbverksamhet inom den öppna småbarnspedagogiska verksamheten. Vårt daghem verkar i en år 2010 färdigställd byggnad i Bro i närheten av Kyrkslätts centrum.

Vår verksamhet

Vår verksamhet bygger på barncentrerad smågruppsverksamhet och fostringsgemenskap. Vår verksamhet styrs av värden som god vardag för barnet, gemenskap, trygghet, fostringsgemenskap och konst och kreativitet.

Barnet är en aktiv aktör i sin egen utveckling, och som utforskar och erövrar världen. Som vägkost erbjuder vi i synnerhet konst- och färdighetsfostran och erfarenheter av att bli hörd samt begrundan i grupp. Vi stärker barnens kompis- och känslofärdigheter samt deras arbetsfärdigheter genom olika slags metoder i gruppform.

Naturpedagogik och stärkandet av barnens relation till naturen är en viktig del av vår verksamhet. En dag i veckan har varje grupp en inlärningsdag i naturen. Vårt daghem deltar i programmet Grön flagg. Ett råd bestående av barn och pedagoger planerar och organiserar verksamhet som främjar hållbar utveckling för hela daghemmets folk. Inom programmet Grön flagg under verksamhetsperioden 20–21 är vårt mål att minska mängden avfall.

I vårt daghem fungerar gruppen Satusimpukat som reservvårdsgrupp för familjedagvården.

Kolsarin päiväkoti deltar i programmet Liikkuva varhaiskasvatus.

Gruppen Piccolot, som är en klubb inom den öppna småbarnspedagogiska verksamheten, är verksam i vårt daghem måndagar och tisdagar klockan 9–11.30.

Ryhmien yhteystiedot

Satusimpukat 050 413 7405 
Taikahuilut 050 337 0474 
Vilttitossut 050 413 7403 
Räppääjät 050 337 0463 
Picassot 050 413 7404  

Öppettider:
Mån–fre kl 6.30-17.30 enligt reservationerna

Barnspecifika tidsreservationer av småbarnspedagogik görs via Päikky-systemet. Om barnets dagliga behov av småbarnspedagogik är mera omfattande än 6.30-17.30 ska ärendet diskuteras med daghemsföreståndaren.

Adress:
Brogränden 1
02480 Kyrkslätt

E-post:
fornamn.efternamn@kyrkslatt.fi


Daghemsföreståndare:
Kaisa Kaarre
050 577 4698

Viceföreståndare:
Tanja Aartonen-Amhil
040 126 9431

Speciallärare inom småbarnspedagogiken:
Saara Virkajärvi-Pohja
040 126 9874

Psykolog inom småbarnspedagogik:
Emma Toppari-Kallio
040-1269740

Kurator inom småbarnspedagogik:
Suvi Lindholm
040 573 5471

Kurator inom förskoleundervisningen:
Nina Heinrichs
040 126 9741

You must approve to our use of cookies to view this content.