Kommunikation mellan skolan och hemmet - Wilma

Wilma tas i bruk 1.8.2019 och då kan vårdnadshavarna skapa sina egna Wilma-koder på webb-sidan: https://kirkkonummi.inschool.fi/connect

När du skapar dina egna inloggningskoder till Wilma krävs stark autentisering, dvs identiteten säkerställs med hjälp av bankkoder eller mobilcertifikat. Samtidigt som du skapar Wilma-koder begär du också om suomi.fi-fullmakt för att få sköta din/-a barns ärenden i Wilma (suomi.fi- fullmakt). 

När du skapat dina inloggningskoder kan du logga in i Wilma på sidan: https://kirkkonummi.inschool.fi

Duu kan också ta i bruk Wilmas mobilversion. Instruktioner för hur du tar i bruk mobilversionen av Wilma (tyvärr finns instruktionen ännu bara på finska)

Du kan förena alla familjens barn under samma Wilma-koder ifall alla barn går i Kyrkslätt kommuns skolor. Familjens barn/unga som studerar i en annan kommun kan förenas under samma Wilma-kod endast i mobilversionen av Wilma.

Du kan logga in i Helmi-programmet ännu under hela augusti månad. Helmi-meddelanden överförs inte till Wilma. Om du vill ha kvar dina Helmi-meddelanden kan du spara dem som pdf-filer. Instruktion för hur du sparar Helmi-meddelanden (instruktionen är tvåspråkig, finskspråkiga versionen kommer först, sedan svenskspråkiga)

https://kirkkonummi.inschool.fi/connect - Sidan där du skapar dina inloggningskoder till Wilma

Kyrkslätts Wilma ingångssida / används efter att du skapat dig Wilma användarnamn

Skapa egna Wilma-inloggningskoder - instruktion för vårdnadshavare

Mera information ges av:

ann-marie.rosenqvist-berg@kirkkonummi.fi

tarja.tallgren@kirkkonummi.fi