Kommunikation mellan skolan och hemmet - Wilma

Skapa inloggningskoder

Wilma tas i bruk 1.8.2019 och då kan vårdnadshavarna skapa sina egna Wilma-koder på webb-sidan: https://kirkkonummi.inschool.fi/connect

När du skapar dina egna inloggningskoder till Wilma krävs stark autentisering, dvs identiteten säkerställs med hjälp av bankkoder eller mobilcertifikat. Samtidigt som du skapar Wilma-koder begär du också om suomi.fi-fullmakt för att få sköta din/-a barns ärenden i Wilma (suomi.fi- fullmakt). 

När du skapat dina inloggningskoder kan du logga in i Wilma på sidan: https://kirkkonummi.inschool.fi

Du kan också ta i bruk Wilmas mobilversion. Instruktioner för hur du tar i bruk mobilversionen av Wilma (tyvärr finns instruktionen ännu bara på finska)

Förena inloggningskoder

Du kan förena alla familjens barn under samma Wilma-koder ifall alla barn går i Kyrkslätt kommuns skolor. Familjens barn/unga som studerar i en annan kommun kan förenas under samma Wilma-kod endast i mobilversionen av Wilma.

Instruktion för hur du förenar roller i Wilma, då du redan har skapat Wilma-koder åt dig (instruktionen finns ännu endast på finska)

Gamla meddelanden från Helmi

Du kan logga in i Helmi-programmet ännu under hela augusti månad. Helmi-meddelanden överförs inte till Wilma. Om du vill ha kvar dina Helmi-meddelanden kan du spara dem som pdf-filer. Instruktion för hur du sparar Helmi-meddelanden (instruktionen är tvåspråkig, finskspråkiga versionen kommer först, sedan svenskspråkiga)

OBS! Inloggningen till Helmi fungerar inte just nu. Leverantören utreder felet och systemet öppnas igen så fort som möjligt. Vi beklagar olägenheten!

https://kirkkonummi.inschool.fi/connect - Sidan där du skapar dina inloggningskoder till Wilma

Kyrkslätts Wilma ingångssida / används efter att du skapat dig Wilma användarnamn

Skapa egna Wilma-inloggningskoder - instruktion för vårdnadshavare

Förena roller i Wilma (instruktionen finns endast på finska ännu)

Anhållan om längre ledighet i Wilma - instruktion på finska

Mera information ges av:

ann-marie.rosenqvist-berg@kirkkonummi.fi

tarja.tallgren@kirkkonummi.fi