Musikinstitutet

Välkommen till Kyrkslätts musikinstitut!

Kyrkslätts musikinstitut är en tvåspråkig kommunal musikläroinrättning, som ger musikundervisning enligt den fördjupade lärokursen inom den grundläggande konstundervisningen i Kyrkslätt och Sjundeå. Undervisningen skapar förutsättningar för modigt, kreativt och mångsidigt musikaliskt skapande och ger färdigheter för ansökan till yrkesstudier i musik.

Undervisning ges i huvudsak i Villa Haga, adress Tjänstevägen 5, 02400 Kyrkslätt. Villa Haga på kartan.

Aktuell information om coronasituationen

Kommunikation mellan musikinstitutet och hemmet - Wilma (PDF)

Läsåret 2021 - 2022:

Anmälan till musiklekskolan är öppen hela sommaren!

Ansökningsmeddelande 2021 (PDF)

Resultaten av inträdestesten är framlagda på musikinstitutets dörr och fr.o.m.
fr 11.6 kl. 15. Dessutom får alla invalda informationen om testresultatet per epost vecka 24. Meddela om ni inte tar emot elevplatsen senast fr 18.6 kl. 15 per e-post titta.kalaja(at)kirkkonummi.fi.

Det blir lediga elevplatser även under läsåret och då tar man in elever från
reservplats. Musikinstitutet tar genast kontakt med följande i kön då en plats blir ledig.

Ytterligare information om testresultaten fås av biträdande rektorn on 1.9 kl.10–12.

Följ med musikinstitutet på Facebook

Följ med musikinstitutet på Instagram               

Musikinstitutets kansli

är öppet fr.o.m. 2.8.

Besöksadress: Kyrkstallsvägen 1 A, vån. 2, 02400 Kyrkslätt
Musikinstitutets kansli på kartan.

Postadress: PB 20, 02401 Kyrkslätt

Telefon: 040 126 9312

E-post: opistot@kirkkonummi.fi

Kundtjänst per telefon må, ti och to kl 13-16: 040 126 9312

Kansliet är öppet enligt överenskommelse.