Musikinstitutet

Lähiopistosi etänä - kansalaisopisto, kuvataidekoulu ja musiikkiopisto opettavat etänä keväällä 2020, juttu Kirkkonummen Sanomissa 26.4.2020

Vappupakina 2020 - Etäopen tarinoita

Välkommen till Kyrkslätts musikinstitut!

Kyrkslätts musikinstitut är en tvåspråkig kommunal musikläroinrättning, som ger musikundervisning enligt den fördjupade lärokursen inom den grundläggande konstundervisningen i Kyrkslätt och Sjundeå. Undervisningen skapar förutsättningar för modigt, kreativt och mångsidigt musikaliskt skapande och ger färdigheter för ansökan till yrkesstudier i musik.

Undervisning ges i huvudsak i Villa Haga, adress Tjänstevägen 5, 02400 Kyrkslätt. [karta]

Anmälan till inträdestest och instrumentövning samt musiklekis fr.o.m 18.4.2020 kl.10

Anmälan till Kyrkslätts musikinstitut läsåret 2020-2021 sker 18.4 kl.10 - (24.5.) 7.8.

Till instrumentövningsgrupperna och musiklekisgrupperna inom musikundervisning för småbarn antas eleverna i anmälningsordning. Instrumentövningsgrupperna får ett bekräftelsebrev per e-post vecka 22. Om musiklekisplatserna skickas inget skilt brev.

Du söker in till musikinstitutet genom inträdestest. Inträdestest hålls i Vuorenmäen koulu 10.8 och i Villa Haga 10-11.8.

Ansökningsmeddelande 2020

Institutens evenemangskalender hösten 2020 (uppdateras i augusti)

Kommunikation mellan musikinstitutet och hemmet - Wilma

Följ med musikinstitutet på Facebook.

Musikinstitutets kansli

Besöksadress: Kyrkstallsvägen 1 A, vån. 2, 02400 Kyrkslätt
[karta]

Postadress: PB 20, 02401 Kyrkslätt

Telefon: 040 126 9312

E-post: opistot@kirkkonummi.fi

Kansliet är stängt 15.6-2.8.2020

Glad sommar!