Undervisningsutbud

I Kyrkslätts musikinstitut kan man studera musik på följande avdelningar:

Musikundervisning för småbarn
Musikundervisning för småbarn omfattar
− baby- och familjemusikgrupper (0−2-åringar)
− musikgrupper (3−9-åringar) och daghemsgrupper

Musikundervisning för småbarn är målinriktad musikundervisning i grupp. Grupperna samlas en gång i veckan 45 minuter åt gången.

I baby- och familjemusikgrupperna deltar barnet i sällskap av en vuxen. Målet för musikundervisningen på småbarnsstadiet är att erbjuda barnet både musikaliska upplevelser och kunskaper och färdigheter som skapar grund för ett gott förhållande till musik och till ett senare musikintresse.

Anmälan till musiklekisens grupper

Instrumentövning
I instrumentövning ges instrumentundervisning för nybörjade som gruppundervisning. Instrumentövning är ett- eller tvååriga kurser, vars syfte är att ge färdigheter att söka till instrumentundervisning på grundläggande studier i musikinstitutet. Platserna fylls i anmälningsordning, musikinstitutet bildar grupper av de anmälda.

 

Grundläggande studier
Undervisningen på grundnivå är i huvudsak avsedd för barn och ungdomar i skolåldern. Undervisning i det solistiska huvudämnet ges i huvudsak 45 minuter per vecka.

Studenten på grundnivå
− bekantar sig med huvudinstrumentets basteknik och repertoar
− deltar i sammusicering (orkester, kammarmusik, gruppsång, ackompanjemang)
− uppträder regelbundet 
− studerar musikens grunder dvs. tonträffning, musikteori och allmän musikkunskap

Ett biämne kan beviljas för ett läsår i taget beroende av musikinstitutets resurser. Biämneslektionens längd är 30 minuter.

 

Fördjupade srudier
Fördjupade studier är fortsättning för undervisningen på grundläggande studier.

Läroämnena är i tillämpliga delar desamma som på grundnivån. Eleven får färdigheter i att utöva musik som självständig hobby och för eventuella yrkesstudier.Studiehelheterna franskrider i nivå efter varann och siktar mot slutarbete.

Undervisning i det solistiska huvudämnet ges 45-60 minuter per vecka. Eventuella biämnesstudier planeras så att de stöder elevens musikaliska utveckling. Sammusiceringens betydelse betonas då det gäller elevens utveckling till musiker.

  

Öppen avdelning
På den öppna avdelningen ordnas i mån av möjlighet undervisning för dem som inte vill eller kan studera enligt läroplanen för den fördjupade lärokursen i musik inom grundläggande konstundervisning. Också vuxna som inleder sina studier hänvisas till den öppna avdelningen. Eleven betalar själv alla undervisningskostnader. Läsårsavgiften för den öppna avdelningen omfattar sammusicering och undervisning i musikens grunder.  Studierätt beviljas för ett läsår i taget.

Utöver den solistiska undervisningen ges gruppundervisning på den öppna avdelningen bl.a. i dragspel, piano, gitarr, blåsinstrument, trummor, gruppsång och musikteknologi.

Eleguide läsåret 2019 - 2020

Kyrkslätts musikinstituts läroplan

Musikinstitutets kansli

Besöksadress: Kyrkstallsvägen 1 A, vån. 2, 02400 Kyrkslätt
[karta]

Postadress: PB 20, 02401 Kyrkslätt

Telefon: 040 126 9312

E-post: opistot@kirkkonummi.fi

Kansliet håller stängt under sommaren 20.6-4.8.2019.
Kansliet är öppet                         må, ti och to kl. 13-16 

Under övriga tider enligt överenskommelse.