Arbetsbeställningar

...och information för entreprenörer

Arbetsbeställningarna till Kyrrkslätts Vatten görs alltid med elektronisk blankett.

Leveransvillkor för arbeten

Anslutingsarbete och anslutningspunkt

Anslutningsarbete kan beställas från Kyrkslätts Vatten förutsatt att

  • anslutningsavtalet har återsänts undertecknat till Kyrkslätts Vatten
  • kunden har skaffat de nödvändiga utredningarna och tillstånden
  • de nödvändiga trafikarrangemangen och avtalade schaktningsarberten har utförts före anslutningstidpunkten

Ansvarsgränsen mellan fastigheten och Kyrkslätts Vatten ligger i anslutningspunkten. Alla arbeten i samband med anslutning till vattenledningen utförs av Kyrkslätts Vattens montör på beställning av kunden.  Anslutningsarbeten som utförts på annat sätt monteras ned på kundens bekostnad.

I anslutningsavgiften som fakturerats i samband med beställning av anslutning  ingår ingen avgift för anslutningsarbete. Pris på anslutningsarbete och närmare beskrivning, se serviceavgiftsprislistan

Kyrkslätts Vattens montör ansluter också den ena ändan av avloppsröret till Kyrkslätts Vattens avloppsnät.  Anslutning av den andra ändan av avloppsröret till fva-systemet är på kundens eget ansvar. 

Rad- och flervåningsobjekt

En separat byggplatsanslutning till rad- och flervåningshusobjekt kan beställas för byggtiden enligt följande:

 En separat byggplatsanslutning till rad- och flervåningshusobjekt kan beställas för byggtiden enligt följande:

1) Fyll i anslutningsansökan. När Kyrkslätts vatten har undertecknat avtalet övergår det till kunden för att undertecknas elektroniskt. Underteckna avtalet. Ingen anslutningsavgift tas ut för byggplatsanslutning.

2) Beställ anslutningsarbete på arbetsbeställningsblanketten. Anslutningsarbetet faktureras som normalt.

3) Beställ proppning av byggplatsanslutningen på arbetsbeställningsblanketten inom en månad efter att byggplatsen upphört.