Arbetsbeställningar

Arbetsbeställningarna till Kyrrkslätts Vatten görs alltid med elektronisk blankett.

Leveransvillkor för arbeten

Anslutingsarbete och anslutningspunkt

Anslutningsarbete kan beställas från Kyrkslätts Vatten förutsatt att

  • anslutningsavtalet har återsänts undertecknat till Kyrkslätts Vatten
  • kunden har skaffat de nödvändiga utredningarna och tillstånden
  • de nödvändiga trafikarrangemangen och avtalade schaktningsarberten har utförts före anslutningstidpunkten

Ansvarsgränsen mellan fastigheten och Kyrkslätts Vatten ligger i anslutningspunkten. Alla arbeten i samband med anslutning till vattenledningen utförs av Kyrkslätts Vattens montör på beställning av kunden.  Anslutningsarbeten som utförts på annat sätt monteras ned på kundens bekostnad.

I anslutningsavgiften som fakturerats i samband med beställning av anslutning  ingår ingen avgift för anslutningsarbete. Pris på anslutningsarbete och närmare beskrivning, se serviceavgiftsprislistan

Kyrkslätts Vattens montör ansluter också den ena ändan av avloppsröret till Kyrkslätts Vattens avloppsnät.  Anslutning av den andra ändan av avloppsröret till fva-systemet är på kundens eget ansvar. 

Rad- och höghusobjekt

En separat byggplatsanslutning till rad- och flervåningshusobjekt kan beställas för byggtiden. En byggplatsanslutning förutsätter också ett separat avtal. Ingen anslutningsavgift tas ut för byggplatsanslutning.

Efter att byggplatsen upphört ska kunden beställa proppning av byggplatsanslutningen från Kyrkslätts Vatten inom en månad efter att byggplatsen upphört.