Uppgifter om ledningar

Uppgifter om Kyrkslätts Vattens ledningar för grävning eller grundundersökningar ska beställas på ledningslokaliseringstjänsten kaivulupa.fi.  Beställningen är avgiftsfri för kunden.

Grävningsarbetena i närheten av vattennäten är i princip kartgrävningar. Om kunden vill ha en visning på platsen kan han eller hon ta kontakt med driftsmästare Sami Forsman, förnanm.efternamn@kirkkonummi.fi eller per telefon 040 653 0619. Visningarna levereras inom cirka 5 vardagar.

Om uppgifterna om ledningarnas placering är oklara är Kyrkslätts Vatten i kontakt med den som beställt uppgifterna om ledningarna. 

För grävningsarbete ska man alltid ha tillstånd av fastighetsägaren eller -innehavaren. Om grävningsarbetet sträcker sig på allmänt område i kommunen ska man alltid ansöka om tillstånd via lupapiste.fi.

Uppgifter om placering av övriga ledningar finns på johtotieto.fi och verkkoselvitys.fi.

För planeringsarbeten kan man beställa material i numerisk format via Kyrkslätts kartbutik.DWG-materialen är avgiftsbelagda.