Medborgarinstitutet

Välkommen till Medborgarinstitutet i Kyrkslätt!

Medborgarinstitutet i Kyrkslätt är ett tvåspråkigt institut som är öppet för alla och som ordnar undervisning på mer än 40 undervisningsställen i Kyrkslätt och Sjundeå.

Vi ordnar undervisning i språk, konst, handarbete, samhälleliga ämnen, informations- och kommunikationsteknologi, hälsa och välfärd samt motion och dans. 

Dessutom kan man avlägga studiehelheter inom öppna universitetet samt delta i undervisning i barnens handarbetsskola i enlighet med grunderna i läroplanen för grundläggande konstundervisning.


MEDBORGARINSTITUTET I KYRKSLÄTT 50 ÅR

VÅRTERMIN 2020 HÄR

STUDIEPROGRAM 2019 - 2020 HÄR.

 


ANMÄLAN

Anmälan per telefon till kurserna under kanslitid: 

040 126 9312  mån., tis. och tors. kl. 13-16 

Bekanta dig med studieprogram HÄR.

Ytterligare information om kurserna och anmälan HÄR.

Om att komma med på en kurs som börjat på hösten

Det är möjligt att komma med på vissa av medborgarinstitutets långa kurser mitt i läsåret. Om du anmäler dig endast för vårterminen till en kurs som pågår hela året, betalar du bara för de lektioner som kvarstår av kursen. En ny kursdeltagare i januari, t.ex. på en språkkurs som startat i september och pågår hela året, betalar en kursavgift på endast 50 € (22 lektioner kvarstår av kursen), då hela årets kurspris är 67 €. Kursprisen bestäms enligt antalet undervisningstimmar och de kan kollas på adressen HÄR.

Obs! Innan du anmäler dig till en kurs som har börjat på hösten, kontrollera med kansliet eller kursens lärare att det går bra att fortfarande komma med på kursen.


Kommuninvånares kursönskemål

Hurudan kurs i medborgarinstitutet skulle du vilja delta i läsåret 2020−21? Lämna ditt önskemål HÄR.Fotograferingstävling KAUnis KIrkkonummi har avgjorts!

Fotograferingstävlingens vinnare Mia Johansson fotograferade en hjort med ståtliga horn som kikar fram i en rypsåker. Platsen är Karlsvik i Kyrkslätt.

Bedömningsrådet bestod av personal från Medborgarinstitutet och Bildkonstskolan. Rådet valde vinnarbilden pga. dess säregenhet, roliga perspektiv och starka visualitet. Landskapet är förenklat och känslan av utrymme föds av rypsens kraftigt gula blomning. Hjorten är mycket vanlig i Kyrkslätt och illustrerar därmed utomordentligt dess lokala prägel. Landskapets enkelhet styr uppmärksamheten till djurets nyfiket intresserade blick. Är fotografen och hjorten bekanta från förr eller uppkom kontakten i den stunden och oförutsett? Landskapet är otypiskt, roligt och väcker en kittlande känsla av vad åkern kan gömma och hur Finlands mångsidiga natur är full av överraskningar.

 

Följ med medborgarinstitutet på Facebook.

Följ med medborgarinstitutets konsthantverksgrupper på Instagram.

Medborgarinstitutets kansli

Besöksadress: Kyrkstallsvägen 1 A, vån. 2, 02400 Kyrkslätt
[karta]

Postadress: PB 20, 02401 Kyrkslätt

Telefon: 040 126 9312 

E-post: opistot@kirkkonummi.fi


Kansliet är öppet                               må, ti och to kl. 13-16          

Under övriga tider enligt överenskommelse.