Undervisningsplatser

Kyrkslätt

Bygdebo, Volsvägen 688 B  [karta]

Bobäcks skola, Gränsnäsvägen 11  [karta]

Dojo Masala ry, Masabyvägen 346  [karta] 

Eerikinkartano, Eriksgårdsvägen 164  [karta] 

Finnsbackan navetta, Kapplansstigen 5  [karta] 

Friggesby skola, Porkalavägen 953  [karta] 

Gesterbyn museoalue, Punainen mökki, Gesterbystigen 1  [karta] 

Heikkilän koulu, Älgvägen 7 A  [karta] 

Huvudbiblioteket, Stallbacken 2 [karta]

Invånarparken Stubboet, Munkgränden 4 [karta]

Kantvikin koulu, Toppstigen 2  [karta] 

Kartanonrannan koulu, Herrgårdsgränden 1  [karta] 

Kirkkonummen koulukeskus, Kyrkstallsvägen 6  [karta] 

Flygbild över Kirkkonummen koulukeskus, Kyrkstallsvägen 6 [karta]

Kirkkonummen palvelukeskus, Rågränden 3 A  [karta] 

Kuvataidekoulu, Gamla Hindersbyvägen 19 B  [karta] 

Köpas, Smedsbyvägen 1  [karta] 

Laajakallion koulu, Bredbergsvägen 4  [karta] 

Ljungheda, Gamla Hindersbyvägen 64  [karta] 

Luckan, Saloviusvägen 3  [karta] 

LähiTapiola Sport Center, Masabyvägen 346  [karta] 

Masalan kirjasto, Sundsbergsvägen 1  [karta] 

Masalan koulu, Gamla Hommasvägen 5 [karta]

Monitoimitalo, Sundsbergsvägen 1  [karta] 

Musiikkiopisto, Haga-talo, Tjänstevägen 5  [karta] 

Mäkitalo, Klockarbacken 1 A  [karta] 

Neidonkallion päiväkoti, Sagaborgsvägen 2  [karta]

Nissnikun koulu, Masabyvägen 268  [karta] 

Omnian ammattiopisto, Åvägen 6  [karta] 

Piennarpihan asukaspuisto, Släntgränden 4  [karta] 

Punainen Makasiini, Tjänstevägen 5  [karta] 

Seurakuntatalo, Församlingsvägen 1  [karta] 

Sjökulla skola, Sjökullavägen 285  [karta] 

Tolsan koulu, Gamla Porkalavägen 46  [karta]

Torhem, Torhemsgränden 12  [karta] 

Uimahalli, Gesterbyvägen 41  [karta] 

Veikkolan kirjasto, Dammvägen 6  [karta] 

Veikkolan koulu, Sportstigen 7  [karta] 

Veikkolan nuorisotila, Koskisvägen 3  [karta] 

Vuorenmäen koulu, Eriksgårdsvägen 5  [karta] 

Winellska skolan, Gesterbybågen 3  [karta] 

Winellska skolan, skyddsrum, Gesterbybågen 3  [karta]
  

Sjundeå

Aleksis Kiven koulu, Parkstigen 2  [karta] 

Falcks hallar, Bangårdsvägen 3  [karta] 

Sjundeå Svenska skola, Skolvägen 3  [karta] 

Svartbäck, Marthabo, Lappersvägen 93  [karta]
 

Medborgarinstitutets kansli

Besöksadress: Kyrkstallsvägen 1 A, vån. 2, 02400 Kyrkslätt
[karta]

Postadress: PB 20, 02401 Kyrkslätt

Telefon: 040 126 9312

E-post: opistot@kirkkonummi.fi

Kansliet är stängt 15.6-2.8.2020

Glad sommar!