Sköt ärendena elektroniskt

Med blanketterna på denna sida kan du sköta dina ärenden med Kyrkslätts Vatten. Om du vill uträtta ärendena med pappersblanketter eller du har frågor, ring kundservicen, tfn 040 1269510.
Handlingarna undertecknas i första hand elektroniskt. Nästan alla bilagor som behövs kan skickas via tjänsten Lupapiste.fi

KYRKSLÄTTS VATTEN GENOMFÖR ETT NYTT KUNDBETJÄNINGSSYSTEM SOM PILOTPROJEKT  I SAMARBETE MED VIHDIN VESI. DE BETA-MÄRKTA BLANKETTERNA ÄR NYA.

Blanketterna är testade. Om det ändå uppstår problem eller om  du vill fråga om eller kommentera blanketterna, ring eller sätt meddelande: vesi@kirkkonummi.fi eller tfn 040 126 99 25 

Beställning av vattenförsörjningens störningsmeddelande till telefonen
Meddela självavläsning av vattenmätaren
BETA Blankett för beställning av arbete   
BETA Meddelande om ägarbyte 
Fastighetsägarens samtycke till ingående av användningsavtal med hyresgäst
BETA Beställning av vattenförsörjningens meddelande om anslutningspunkt (utlåtande om anslutningspunkt) 
BETA Ansökan om anslutning 
BETA Beställningsblankett för anslutningsarbetet 
Obs. Anslutningsarbetet utförs alltid av Kyrkslätts Vatten. Anslutningsarbetet kan beställas först då det finns ett undertecknat vattenförsörjningsavtal.
Respons, reklamation eller ersättningsanspråk