Sköt ärendena elektroniskt

Med blanketterna på denna sida kan du sköta dina ärenden med Kyrkslätts Vatten. Infot som kunden sparar in i systemet via  e-blanketterna inleder en systematisk serviceprocess.

Om du vill uträtta ärendena med pappersblanketter eller du har frågor, ring kundservicen, tfn 040 1269510. Handlingarna undertecknas i första hand elektroniskt. Nästan alla bilagor som behövs kan skickas via tjänsten Lupapiste.fi

I fråga om akuta fel (vattenledningsläckage, avbrott till vattentillförseln, förändringar i vattnets kvalitet)  ring alltid till journumret  09 2967 2275 (24/7). Inga textmeddelanden. 

Anslutning

Bekanta dig med anslutningsprocessen

Ägarbyte eller uthyrning


Beställning av arbete

Vattenmätarställningar


Övriga

  • I fråga om akuta fel (vattenledningsläckage, avbrott till vattentillförseln, förändringar i vattnets kvalitet)  ring alltid till journumret  09 2967 2275 (24/7).