Numeriska kartmaterial

Tomt- och geoinformationstjänsterna tillverker, uppdaterar och försäljar kommuns olika kart- och geoinformationsmaterial.

Du kan ladda ner numeriska kart- och flygfotomaterial på Kyrkslätts kartbutik. Dessutom kan du ladda ner byggnadsritningsmaterial elektroniskt på Arska-tjänsten.

Priserna på materialet finns i kartbutikens prislista.

Om beställningen av numeriska kart- och flygfotomaterial inte lyckas via Kyrkslätts kartbutik kan du göra beställningen via beställningsblanketten Beställning av numeriskt material med e-blankett.

Priserna på materialet finns i resultatområdet markanvändnings prislista.

Obs! Observera att material som beställts via beställningsblanketten är dyrare än material som beställts via Kyrkslätts kartbutik.

Numeriska kartmaterial är bl.a. planeringens baskarta, guide-, plan-, ledningskarta och olika temakartor. Annan geoinformationsmaterial är bl.a. fixpunktsmaterial, luftbilder och laserskanning höjdpunktdata.

Kyrkslätts kommuns geoinformationsystem använder huvudstadsregionens gemensamma riksomfattande ETRS-GK25–plankoordinatsystem och N2000-höjdkoordinatsystemet, därför har allt geoinformationmaterial ovanstående koordinatsystemet.

Medborgare
Boende
byggande / husbyggnad, yrken / planerare, byggande / ombyggnad, tillstånd (lov) / bygglov, arkitekter / planläggningsarkitekter

Kontakt:

Markku Korhonen
040 757 8878