Numeriska kartmaterial

Tomt- och geoinformationstjänster tillverker, uppdaterar och försäljar kommuns olika kart- och geoinformationsmaterial.

Du kan ladda ner numeriska kart- och flygfotomaterial på Kyrkslätts kartbutik. Dessutom kan du ladda ner byggnadsritningsmaterial elektroniskt på Arska-tjänsten.

Priserna på materialet finns på kartbutikens prislista.

Om beställningen av numeriska kart- och flygfotomaterial inte lyckas via Kyrkslätts kartbutik kan du göra beställningen via beställningsblanketten Beställning av numeriskt material med e-blankett.

Priserna på materialet finns på resultatområdet markanvändnings prislista.

Obs! Observera att material som beställts via beställningsblanketten är dyrare än material som beställts via Kyrkslätts kartbutik.

Numeriska kartmaterial är bl.a. planeringens baskarta, guide-, plan-, ledningskarta och olika temakartor. Annan geoinformationsmaterial är bl.a. fixpunktsmaterial, luftbilder och laserskanning höjdpunktdata.

Kyrkslätts kommuns geoinformationsystem använder huvudstadsregionens gemensamma riksomfattande ETRS-GK25–plankoordinatsystem och N2000-höjdkoordinatsystemet, därför alla geoinformationmaterial har ovanstående koordinatsystemet.

Medborgare
Boende
byggande / husbyggnad, yrken / planerare, byggande / ombyggnad, tillstånd (lov) / bygglov, arkitekter / planläggningsarkitekter

Kontakt:

Kjell Nordström
040 556 0683

Markku Korhonen
040 757 8878