Numeriska kartmaterial

Tomt- och geoinformationstjänster tillverker, uppdaterar och försäljar kommuns olika kart- och geoinformationsmaterial.

Numeriska kartmaterial är bl.a. planeringens baskarta, guide-, plan-, ledningskarta och olika temakartor. Annan geoinformationsmaterial är bl.a. fixpunktsmaterial, luftbilder och laserskanning höjdpunktdata.

Kyrkslätts kommuns geoinformationsystem använder huvudstadsregionens gemensamma riksomfattande ETRS-GK25–plankoordinatsystem och N2000-höjdkoordinatsystemet, därför alla geoinformationmaterial har ovanstående koordinatsystemet.

Beställning av numeriskt material :
Numeriskt kartmaterial kan beställas med e-blankett.

Materials priser hittas från prislista.

Medborgare
Boende

Kontakt:

Kjell Nordström
040 556 0683

Markku Korhonen
040 757 8878