Orkestrar

En väsentlig del av musikstudier är sammusicering.
De som spelar stråk- eller blåsinstrument vid Kyrkslätts musikinstitut har flera grupper för musiker på olika nivåer.

STRÅKORKESTRAR

Musikinstitutet har tre stråkorkestrar: Taikajouset (dir. Riikka-Tiina Rahikainen), Sonore (dir. Laura Airola) och Kammarorkester (dir. Tuomas Törmi). De som spelar stråkinstrument inleder sitt orkesterarbete i Taikajouset ungefär under sitt tredje studieår. När kunskaperna ökar flyttar de till Sonore och senare till Kammarorkestern, vars musiker är i huvudsak elever på grundskolans högre klasser eller gymnasieelever.

Info (PDF) - Taikajouset

Info (PDF) - Sonore

Info (PDF) - Musikinstitutets kammarorkester

BLÅSORKESTRAR

I Kyrkslätts musikinstitut fungerar tre blåsorkestrar. Kimalainen (dir. Hanna Nikamaa) är den första orkestern för musikinstitutets blåsare. I Kimpo (dir. Jenni Suhonen) spelar musiker som redan fått lite erfarenhet.

Info (PDF) - Kimalainen 

Info (PDF) - KIMPO

Musikinstitutets kansli

Besöksadress: Kyrkstallsvägen 1 A, vån. 2, 02400 Kyrkslätt
[karta]

Postadress: PB 20, 02401 Kyrkslätt

Telefon: 040 126 9312

E-post: opistot@kirkkonummi.fi

Kundtjänst per telefon må, ti och to kl 13-16: 040 126 9312

Kansliet är öppet enligt överenskommelse.