Antagning av elever till musikinstitutet

Till musikinstitutets grundundervisning söks genom inträdestest. Inträdestesterna ordnas varje år i slutet av vårterminen.

Eleverna väljs till musikundervisningen på småbarnsstadiet (barn- och familjegrupper, musikgrupper), instrumentövning och den öppna avdelningen i anmälningsordning.

Anmälan till musikinstitutet fr.o.m. 18.4.2020 kl. 10

Anmälan till musiklekis

Anmälan till instrumentövning och inträdestest

Anmälan till Kyrkslätts musikinstitut läsåret 2020-2021 sker 18.4 kl.10 - (24.5.) 7.8.

Till instrumentövningsgrupperna och musiklekisgrupperna inom musikundervisning för småbarn antas eleverna i anmälningsordning. Instrumentövningsgrupperna får ett bekräftelsebrev per e-post vecka 22. Om musiklekisplatserna skickas inget skilt brev.

Du söker in till musikinstitutet genom inträdestest. Inträdestest hålls i Vuorenmäen koulu 10.8 och i Villa Haga 10-11.8.

Ansökningsmeddelande 2020 

Kommunikation mellan musikinstitutet och hemmet - Wilma

Bildnings- och fritidssektorns dataskyddsbeskrivningar

Musikinstitutets kansli

Besöksadress: Kyrkstallsvägen 1 A, vån. 2, 02400 Kyrkslätt
[karta]

Postadress: PB 20, 02401 Kyrkslätt

Telefon: 040 126 9312

E-post: opistot@kirkkonummi.fi

Kansliet är stängt 15.6-2.8.2020

Glad sommar!