Antagning av elever till musikinstitutet

Till musikinstitutets grundundervisning söks genom inträdestest. Inträdestesterna ordnas varje år i slutet av vårterminen.

Eleverna väljs till musikundervisningen på småbarnsstadiet (barn- och familjegrupper, musikgrupper), instrumentövning och den öppna avdelningen i anmälningsordning.


Anmälning till läsåret 2019 - 2010 musiklekskolan.

Ansökningsmeddelande 2019

Elevguide lå 2019 - 2020

Kommunikation mellan musikinstitutet och hemmet - Wilma

Bildnings- och fritidssektorns dataskyddsbeskrivningar

Musikinstitutets kansli

Besöksadress: Kyrkstallsvägen 1 A, vån. 2, 02400 Kyrkslätt
[karta]

Postadress: PB 20, 02401 Kyrkslätt

Telefon: 040 126 9312

E-post: opistot@kirkkonummi.fi


Kansliet är öppet                         må, ti och to kl. 13-16 

Under övriga tider enligt överenskommelse.