Dataskydd

Behandlingen av personuppgifter i kommunen stämmer överens med EU:s dataskyddsförordning.

EU:s allmänna dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR) tillämpas fr.o.m. 25.5.2018. Dataskyddsförordningen är lagstiftning som tillämpas direkt och iakttas också i kommunens verksamhet. I och med reformen blir reglerna för behandling av personuppgifter exaktare och enhetligare i EU-länderna.

Centralt i den nya förordningen

Ändamålsenlig behandling av personuppgifter stärker den registrerade personens rättigheter samt ökar öppenhet och transparens. Centralt i dataskyddsförordningen är bland annat

betoning av lagenligheten vid behandling av personuppgifter
minimering av antalet personuppgifter som samlas samt uppgifternas korrekthet
ökande av öppen information
Kommunen har också helhetsansvaret för den behandling av personuppgifter som utförs av kommunens samarbetsinstanser.

Privatpersoner får fler rättigheter

Privatpersoner, dvs. de registrerade, ser reformen exempelvis som nya rättigheter. De registrerade har fler och bättre rättigheter än tidigare. Med hjälp av rättigheterna kan de förstå och följa upp hur deras uppgifter behandlas och används för olika ändamål.

De registrerade har i vissa situationer till exempel rätt att korrigera sina uppgifter, överföra uppgifter från ett system till ett annat, begränsa behandling av sina personuppgifter samt få sina uppgifter avlägsnade. Dessa rättigheter är dock inte ovillkorliga och de innebär undantag, eftersom grunden för behandlingen av personuppgifter inverkar på den registrerades rättigheter.

Begäran om uppgifter ska lämnas med blanketten på kommunens webbplats (elektronisk identifiering) eller i kommunhusets servicekontor (identiteten måste bestyrkas). Blanketter för begäran om uppgifter:

För information om insyn i journalhandlingar läs mera här.

Dataskyddsbeskrivningar för kommunens register

Kyrkslätts kommun samlar personuppgifter för uträttande av olika myndighetsuppgifter. Nedan finns dataskyddsbeskrivningar för de register kommunen använder. Om du vill kan du också bekanta dig med ifyllningsanvisningarna för kommunens dataskyddsbeskrivning, som utnyttjats vid uppgörandet av beskrivningarna i kommunen.

Register för specialdieter
Behandlingen av personuppgifter i väglaget
HR-register
IT-register
Kartresponstjänst
Byggnadsinventering
Fastighetsdelen i Kyrkslätts kommuns kommunregister
Kyrkslätts kommuns fastighetshållnings- och bostadsuthyrningssystem
Byggnads- och byggnadstillsynsdelarna i Kyrkslätts kommuns kommunregister
Befolkningsregistret i Kyrkslätts kommuns kommunregister
Miljödelarna i Kyrkslätts kommuns kommunregister
Klientregister för rehabiliterande arbetsverksamhet
Klientregister för hemservice för barnfamiljer och familjearbete
Registret för barnskyddsanmälningar
Barnskyddets och familjetjänsternas klientregister
Kyrkslätts kommuns markegendom
Klientregister för stödet för närståendevård
Undervisningens kundregister
Elev- och studerandevårdens register
Lokalhistoriskt samlingsregister
Serviceregister
Familjerådgivningens klientregister
Klientregister för familjejuridiska tjänster
Kyrkslätts kommuns patientregister
Beslutsfattningsregister
Klientregister för ekonomi- och skuldrådgivning
Ekonomiregister
Klientregister för utkomststödet och vuxensocialarbetet
Säkerhetsregister
Handikapptjänsternas klientregister
Fritidstjänsternas kundregister
Småbarnspedagogikens kundregister
Vattenförsörjningens kunddatasystem
Kommunikationsregister
Klientregister för förmedlingskontoverksamhet
Register för privata serviceproducenter av socialservicens stödtjänster
Register över enskilda vägar
Register över övergivna fordon

Kommunens dataskyddsombud är Hannu Sorvari
tietosuojavastaava@kirkkonummi.fi
tfn 040 126 9850

Allmän information om EU:s dataskyddsförordning och myndighetsverksamhet finns på adressen http://www.tietosuoja.fi/sv/index.html.

EU:s dataskyddsförordning kan du se här

""

Information om datasekretess vid Västra Nylands räddningsverk på finska