Dataskydd

Behandlingen av personuppgifter i kommunen stämmer överens med EU:s dataskyddsförordning.

EU:s allmänna dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR) tillämpas fr.o.m. 25.5.2018. Dataskyddsförordningen är lagstiftning som tillämpas direkt och iakttas också i kommunens verksamhet. I och med reformen blir reglerna för behandling av personuppgifter exaktare och enhetligare i EU-länderna.

Centralt i den nya förordningen

Ändamålsenlig behandling av personuppgifter stärker den registrerade personens rättigheter samt ökar öppenhet och transparens. Centralt i dataskyddsförordningen är bland annat

betoning av lagenligheten vid behandling av personuppgifter
minimering av antalet personuppgifter som samlas samt uppgifternas korrekthet
ökande av öppen information
Kommunen har också helhetsansvaret för den behandling av personuppgifter som utförs av kommunens samarbetsinstanser.

Privatpersoner får fler rättigheter

Privatpersoner, dvs. de registrerade, ser reformen exempelvis som nya rättigheter. De registrerade har fler och bättre rättigheter än tidigare. Med hjälp av rättigheterna kan de förstå och följa upp hur deras uppgifter behandlas och används för olika ändamål.

De registrerade har i vissa situationer till exempel rätt att korrigera sina uppgifter, överföra uppgifter från ett system till ett annat, begränsa behandling av sina personuppgifter samt få sina uppgifter avlägsnade. Dessa rättigheter är dock inte ovillkorliga och de innebär undantag, eftersom grunden för behandlingen av personuppgifter inverkar på den registrerades rättigheter.

Begäran om uppgifter ska lämnas med blanketten på kommunens webbplats (elektronisk identifiering) eller i kommunhusets servicekontor (identiteten måste bestyrkas). Blanketter för begäran om uppgifter:

För information om insyn i journalhandlingar läs mera här.

Dataskyddsbeskrivningar för kommunens register

Kyrkslätts kommun samlar personuppgifter för uträttande av olika myndighetsuppgifter. Nedan finns dataskyddsbeskrivningar för de register kommunen använder. Om du vill kan du också bekanta dig med ifyllningsanvisningarna för kommunens dataskyddsbeskrivning, som utnyttjats vid uppgörandet av beskrivningarna i kommunen.

Kommunens dataskyddsbeskrivningar översätts som bäst och publiceras på webbplatsen så fort översättningarna blivit klara.

Kommunens dataskyddsombud är Kasperi Launis
tietosuojavastaava@kirkkonummi.fi
tfn 040 1269 850

Allmän information om EU:s dataskyddsförordning och myndighetsverksamhet finns på adressen http://www.tietosuoja.fi/sv/index.html.

EU:s dataskyddsförordning kan du se här