Priser

Musikinstitutets terminsavgifter fr.o.m. 1.1.2021

Grundläggande konstundervisning, fördjupad lärokurs i musik, pris/elev, moms 0 %

Instrumentövningsgrupp 212 €  inkl. spel/sånglektion,       musikens grunder
Instrumentövning, parundervisning 248 €  inkl. spel/sånglektion,       musikens grunder
Instrumentövning, individuell undervisning 362 €  inkl. spel/sånglektion,       musikens grunder
Grundläggande studier, parundervisning 248 €  inkl. spel/sånglektion,       musikens grunder, fritt     valbara studier som varierar   läsårsvis
Grundläggande studier, individuell undervisning 362 €  inkl. spel/sånglektion,   musikens grunder, fritt   valbara studier som varierar   läsårsvis
Fördjupade studier, individuell undervisning 362 €  inkl. spel/sånglektion,   musikens grunder, fritt   valbara studier som varierar   läsårsvis
Biämne/extra undervisning 30 min 202 €  beviljas för ett läsår i sänder
Orkester, musikens grunder 115 €  pris för elever utanför   musikinstitutet

Det är 35 undervisningsveckor under läsåret. Lektionerna som uteblivit med anledning av lärarens frånvaro ersätts med vikariearrangemang så att eleven får undervisning i minst 15 veckors tid under höstterminen och minst 16 under vårterminen. Undervisningen omfattar individuella lektioner och kammarmusiklektioner.

Syskonrabatter
Instrumentelever beviljas syskonrabatt 20 % för andra barnet, 30 % för tredje barnet och följande barn. Syskonrabatten gäller endast elever på grundnivå och musikinstitutnivå.

Frielevsplatser
I budgeten har man berett sig på att bevilja några frielevsplatser. Man kan ansöka om frielevsplats endast för grundstudier eller fördjupade studier. Mer information ger musikinstitutets kansli.

Ansökningstid: hösten 2022 före 2.9.2022, våren 2023 före 27.1.2023.

Ansökan om befrielse från terminsavgift 


Musikundervisning för småbarn

Baby- och familjemusikgrupper  45 min 147 € −50 % för övriga syskon i familjegruppen. Syskonrabatten gäller endast baby- och familjegrupper.
Musikgrupper för 3−9-åringar    45 min 147 €

För den första timmen i musiklekskolan uppbärs ingen avgift om kunden annullerar elevplatsen genast efter provgången.
Det är 35 undervisningsveckor under läsåret. Lektionerna som uteblivit med anledning av lärarens frånvaro ersätts med vikariearrangemang så att eleven får undervisning i minst 15 veckors tid under höstterminen och minst 16 under vårterminen.

Övriga avgifter

Instrumenthyra/termin, moms 24 %
Instrumenthyra betalas inte tillbaka mitt i terminen.
Elever i Kyrkslätts musikinstitut 65 €
Övriga 129 €

OBS!
Full terminsavgift uppbärs även om eleven skulle avbryta sina studier mitt i terminen. Anmälan om avbrytande ska alltid ske skriftligen före terminens början. Om avbrytandet sker av vägande skäl (t.ex. sjukdom, flytt från orten) kan rektor bevilja rabatt på terminsavgiften.

Musikinstitutets kansli

Besöksadress: Kyrkstallsvägen 1 A, vån. 2, 02400 Kyrkslätt
[karta]

Postadress: PB 20, 02401 Kyrkslätt

Telefon: 040 126 9312

E-post: opistot@kirkkonummi.fi

Kundtjänst per telefon må, ti och to kl 13-16: 040 126 9312

Kansliet är öppet enligt överenskommelse.