Priser

Musikinstitutets terminsavgifter läsåret 2019 - 2020

Instrumentövningsgrupp 185 €
Grundläggande studier, parundervisning 215 €   inkl. spel/sånglektion,       musikens grunder, fritt     valbara studier som varierar   läsårsvis
Grundläggande studier, individuell undervisning 315 €   inkl. spel/sånglektion,   musikens grunder, fritt   valbara studier som varierar   läsårsvis
Fördjupade studier, individuell undervisning 315 €   inkl. spel/sånglektion,   musikens grunder, fritt   valbara studier som varierar   läsårsvis
Biämne/extra undervisning 30 min 175 €

Det är 35 undervisningsveckor under läsåret. Lektionerna som uteblivit med anledning av lärarens frånvaro ersätts med vikariearrangemang så att eleven får undervisning i minst 15 veckors tid under höstterminen och minst 16 under vårterminen. Undervisningen omfattar individuella lektioner och kammarmusiklektioner.

Syskonrabatter
Instrumentelever beviljas syskonrabatt 20 % för andra barnet, 30 % för tredje barnet och följande barn. Syskonrabatten gäller endast elever på grundnivå och musikinstitutnivå.

Frielevsplatser
I budgeten har man berett sig på att bevilja några frielevsplatser. Man kan ansöka om frielevsplats endast för studier på grund- eller musikinstitutnivå. Mer information ger musikinstitutets kansli.

Ansökningstid: hösten 2019 före fr 6.9.2019, våren 2020 före fr 24.1.2020

Anhållan om befrielse från terminsavgift (kommer i augusti)


Musikundervisning för småbarn

Baby- och familjemusikgrupper  45 min 128 € −50 % för övriga syskon i familjegruppen. Syskonrabatten gäller endast baby- och familjegrupper.
Musikgrupper för 3−9-åringar    45 min 128 €

För den första timmen i musiklekskolan uppbärs ingen avgift om kunden annullerar elevplatsen genast efter provgången.
Det är 35 undervisningsveckor under läsåret. Lektionerna som uteblivit med anledning av lärarens frånvaro ersätts med vikariearrangemang så att eleven får undervisning i minst 15 veckors tid under höstterminen och minst 16 under vårterminen.Öppna avdelningen

Individuell undervisning (30 min, 15 ggr/termin) 565 €
Gruppundervisning (15 ggr/termin) 295 €
Man försöker ordna undervisning i grupp enligt behovet. Möjliga instrument är bl.a. gruppsång, gitarr, bleckblåsinstrument, piano och slagverk
Musikens grunder 100 €
Orkester 100 €Övriga avgifter

Instrumenthyra Instrumenthyra betalas inte tillbaka mitt i terminen.
− egna elever 45 €
− utomstående 90 €

OBS!
Full terminsavgift uppbärs även om eleven skulle avbryta sina studier mitt i terminen. Anmälan om avbrytande ska ALLTID ske skriftligen före terminens början. Om avbrytandet sker av vägande skäl (t.ex. sjukdom, flytt från orten) kan rektor bevilja rabatt på terminsavgiften.

Musikinstitutets kansli

Besöksadress: Kyrkstallsvägen 1 A, vån. 2, 02400 Kyrkslätt
[karta]

Postadress: PB 20, 02401 Kyrkslätt

Telefon: 040 126 9312

E-post: opistot@kirkkonummi.fi


Kansliet är öppet                         må, ti och to kl. 13-16 

Under övriga tider enligt överenskommelse.