Musiklekskolan

Musiklekisens svenskspråkiga kvällsgrupper flyttar till det nya bibliotekshuset Fyyri fr.o.m. to 22.10.

Anmälan till musiklekis

Musikgrupperna lå 2020 - 2021 i Fyyri

Musikgrupperna lå 2020 - 2021 daghem och skolor

Annullering av platsen i musiklekskolan

Full terminsavgift uppbärs även om eleven skulle avbryta sina studier mitt i terminen.Om avbrytandet sker av vägande skäl kan rektorn bevilja rabatt på terminsavgiften.

En annullering av platsen måste göras skriftligt (e-post) till kansliet. Läraren eller daghemmet tar inte emot annulleringar!

Musikinstitutets kansli

Besöksadress: Kyrkstallsvägen 1 A, vån. 2, 02400 Kyrkslätt
[karta]

Postadress: PB 20, 02401 Kyrkslätt

Telefon: 040 126 9312

E-post: opistot@kirkkonummi.fi

Kundtjänst per telefon må, ti och to kl 13-16: 040 126 9312

Kansliet är öppet enligt överenskommelse.