Musiklekskolan

Anmälan till musiklekisgrupper för läsåret 2019-2020.

Ansökningsmeddelande 2019

Musikgrupperna lå 2019-2020 i Finnsbacka daghem

Musikgrupperna lå 2091-2020 daghem och skolor

Vären 2019 - sista musiklekisgånger

Vårinfo 2019

Avbokning av platsen i musiklekskolan

Full terminsavgift uppbärs även om eleven skulle avbryta sina studier mitt i terminen.Om avbrytandet sker av vägande skäl kan rektorn bevilja rabatt på terminsavgiften.

Avbokning sker alltid elektroniskt

Musikinstitutets kansli

Besöksadress: Kyrkstallsvägen 1 A, vån. 2, 02400 Kyrkslätt
[karta]

Postadress: PB 20, 02401 Kyrkslätt

Telefon: 040 126 9312

E-post: opistot@kirkkonummi.fi

Kansliet håller stängt under sommaren 20.6-4.8.2019.
Kansliet är öppet                         må–to 5.8–8.8.2019 kl. 8–15           och ti 3.12.2019 kl. 8–15.

Under övriga tider enligt överenskommelse.