Musiklekskolan

Anmälan till musiklekisgrupper för läsåret 2019-2020.

Musikgrupperna lå 2019-2020 i Finnsbacka daghem

Musikgrupperna lå 2091-2020 daghem och skolor

Avbokning av platsen i musiklekskolan

Full terminsavgift uppbärs även om eleven skulle avbryta sina studier mitt i terminen.Om avbrytandet sker av vägande skäl kan rektorn bevilja rabatt på terminsavgiften.

Avbokning sker alltid elektroniskt

Musikinstitutets kansli

Besöksadress: Kyrkstallsvägen 1 A, vån. 2, 02400 Kyrkslätt
[karta]

Postadress: PB 20, 02401 Kyrkslätt

Telefon: 040 126 9312

E-post: opistot@kirkkonummi.fi


Kansliet är öppet                         må, ti och to kl. 13-16 

Under övriga tider enligt överenskommelse.