Vanliga frågor

Hur blir jag elev vid musikinstitutet?
Du söker in till musikinstitutet genom inträdestest. Testen ordnas varje år i slutet av vårterminen. Ytterligare uppgifter om testen och anmälan till dem finns i ansökningsmeddelandet. Ett nytt ansökningsmeddelande publiceras i mars-april.

Mitt barn fick reservplats i inträdestesten. När får vi veta om hen får börja i musikinstitutet?
Institutet meddelar omedelbart om en plats blir ledig. Vanligtvis blir det lediga platser genast i början av läsåret, men det kan också hända mitt under läsåret. En reservplats gäller tills följande inträdestest.

Eleven är sjuk och kan inte komma på lektion. Ska vi meddela om saken till någon?
Det är bra att meddela om sjukfrånvaro direkt till läraren på det sätt som hen önskar. Om du har tappat lärarens kontaktuppgifter, kan du meddela om frånvaro till musikinstitutets kansli: opistot(at)kirkkonummi.fi Vi önskar frånvaroanmälan också om eleven är borta från en lektion i musikens grunder eller en orkesterövning.

Eleven vill avbryta sina musikstudier mitt under läsåret. Måste vi betala avgiften för hela läsåret?
Musikinstitutets läsår faktureras per termin. Terminsavgiften uppbärs i sin helhet, även om eleven avbryter sina studier under terminen. Om eleven vill sluta i musikinstitutet efter höstterminen innan vårterminen börjar, behöver hen inte betala för vårterminen. En elevplats ska ALLTID annulleras skriftligen till musikinstitutets kansli: opistot@kirkkonummi.fi
Om det finns särskilt vägande skäl för avbrytande av studierna (t.ex. sjukdom eller flytt från orten), kan rektorn bevilja rabatt på terminsavgiften. Då är det skäl att kontakta biträdande rektorn direkt titta.kalaja(at)kirkkonummi.fi

Vem kan få en frielevsplats i musikinstitutet?
Musikinstitutet kan bevilja några frielevsplatser varje läsår. Bl.a. familjens inkomstnivå påverkar beslutet. Ytterligare information om grunder för beviljande och anvisningar om ansökan om frielevsplats finns att få på musikinstitutets kansli: opistot(at)kirkkonummi.fi. Ansökan om befrielse från terminsavgift

Vem bestämmer i vilken orkester eleven spelar?
Elevens egen instrumentlärare beslutar i vilken orkester eleven passar in med tanke på hens kunskaper.

I vilken ålder kan barnet börja i musiklekskolan?
De yngsta barnen i musiklekskolan är 3 år. Yngre än det kan anmälas till baby- och familjegrupper som man deltar i med en vuxen.

Vilken av höstens musiklekskolegrupper passar för mitt barn då barnet fyller 4 år i december?
Musiklekskolegrupperna bildas i regel enligt åldersgrupp, alltså enligt elevens födelseår.

Hur kan man gå med i daghemsgrupperna?
Grupperna som samlas i daghemmen är avsedda för barnen som går i daghemmet i fråga. Daghemmen där musiklekskolegrupper ordnas kan du kolla upp i ansökningsmeddelandet. Familjerna får uppgifter om när grupperna träffas och om anmälningstidpunkten via daghemmet. Anmälan till grupperna sker på webben. Ytterligare information ges av musiklekskolläraren riikka-tiina.rahikainen(at)kirkkonummi.fi

Musikinstitutets kansli

Besöksadress: Kyrkstallsvägen 1 A, vån. 2, 02400 Kyrkslätt
[karta]

Postadress: PB 20, 02401 Kyrkslätt

Telefon: 040 126 9312

E-post: opistot@kirkkonummi.fi

Kundtjänst per telefon må, ti och to kl 13-16: 040 126 9312

Kansliet är öppet enligt överenskommelse.