Prästgårdsbackens daghem

Prästgårdsbackens daghem finns i centrum av Kyrkslätt. I vårt daghem vill vi ge barnen en trygg, inspirerande och lekfull miljö att växa och utvecklas i. Vi i personalen vill ge varje enskilt barn en god vård, en trygg famn och en bra dagisdag med meningsfull verksamhet. Vi tar hänsyn till varje barns egna förutsättningar, förmågor och utvecklingsnivå när vi formar och genomför vår verksamhet utgående från barnens egna tankar, intressen och behov på ett temainriktat arbetssätt.

Vår verksamhet

I vårt daghem är vårt finlandssvenska språk och våra traditioner viktiga. I vår verksamhet och pedagogik lyssnar vi aktivt på barnen och utgår från barnens tankar, idéer och lekar.

Vi arbetar i smågrupper och använder oss av mångsidiga metoder och försöker ta tillvara glädjen i vardagen. Daghemmet är också del av projektet ”Rörelse och glädje”.

Gruppernas kontaktuppgifter

Pingviner 050 413 7462 
Björnar 040 126 9552 
Pandor 050 310 6914 
Ekorrar 050 327 3650 
Apon 040 126 9668 
Lejon 050 327 2824

Öppettider:
Mån–fre kl 6.30-17.30 enligt reservationerna

Barnspecifika tidsreservationer av småbarnspedagogik görs via Päikky-systemet. Om barnets dagliga behov av småbarnspedagogik är mera omfattande än 6.30-17.30 ska ärendet diskuteras med daghemsföreståndaren.

Adress:
Rådalsvägen 6

Daghemsföreståndare:
Susanne Fagerström
040 555 0257
 
Vice föreståndare:
Monica Nysten-Nummelin
050 414 0673

Speciallärare inom småbarnspedagogiken:
Nicoline Rydgren
040 517 5189

Psykolog inom småbarnspedagogik:
Helena Björkqvist
040 729 0524

Förskoleundervisningens kurator:
Clary Corander 
050 4140735

You must approve to our use of cookies to view this content.