Kartanonrannan päiväkoti

Vårt daghem

Kartanonrannan päiväkoti är en del av Kartanonrannan oppimiskeskus där en enhetlig lärstig och samarbete mellan småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen är viktiga. Vårt daghems läge ger oss möjligheter att utnyttja mångsidiga lärmiljöer och till miljöfostran och fysisk fostran. Naturklubben inom den öppna småbarnspedagogiska verksamheten är en del av verksamheten i vårt daghem.
I vårt daghem fungerar en aktiv föräldraförening.

Vår verksamhet

Kartanonrannan päiväkoti erbjuder barncentrerad, fungerande och bra vardag i samarbete med vårdnadshavarna. Barnet har möjlighet till lek och inlärningsglädje i en mångsidig lek- och lärmiljö. Gemenskap, engagemang och sociala färdigheter stärks genom arbete i smågrupper.

Vid planeringen av verksamheten fäster vi uppmärksamhet vid öppen, mångsidig och flexibel lek- och lärmiljö och vid genomförandet av barncentrerad pedagogik och gemenskap. Naturen, lek, motion, att utforska och prova på olika saker utgör en viktig del av verksamheten.

Vårt daghem har deltagit i projekten Digga min digiresa och På tidsresa och i programmet Glädje i rörelse. Verksamhetssätten i projekten och programmet har bildat en del av den pedagogiska verksamhetskulturen i vårt daghem.

Till vårt förfogande har vi den elektroniska inlärningsplattformen peda.net, där vi skapar barnets egen digitala portfolio tillsammans med barnet och vårdnadshavarna. På plattformen Peda.net görs barnets lärande, uppväxt och utveckling och gruppernas pedagogiska verksamhet synliga.

Gruppernas kontaktuppgifter

 Grupp Barnens ålder Telefonnummer
Hassula 050 327 3327
Riemula 050 327 3323
Vekkula 050 327 3318
Toimela 050 327 3408
Hihkula 050 327 3364
Lystilä 050 327 3328
Puuhala (luontokerho) 040 126 9656

Öppettider:
kl. 6.30–17.30

Om barnet behöver vård utanför de ovan nämnda öppettiderna, vänligen diskutera det med daghemsföreståndaren.

Adress:
Herrgårdsgränden 1
02450 Sundsberg

E-post:
fornamn.efternamn@kyrkslatt.fi

Daghemsföreståndare:
Tuula Nyman
050 414 0672

Viceföreståndare:
Pia Saranpää
040 126 9632

Speciallärare inom småbarnspedagogiken:
Minna Heinäsuo 
040 029 3487

Psykolog inom småbarnspedagogiken:
Hanna Lehtinen
040 126 9667

Kurator inom förskoleundervisningen:
Tiia Lamberg-Leinonen
040 126 9741