Kartanonrannan päiväkoti

Vårt daghem

Kartanonrannan päiväkoti är en del av Kartanonrannan oppimiskeskus där en enhetlig lärstig och samarbete mellan småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen är viktiga. Vårt daghems läge ger oss möjligheter att utnyttja mångsidiga lärmiljöer och till miljöfostran och fysisk fostran. 

I vårt daghem fungerar en aktiv föräldraförening.

Vår verksamhet

Kartanonrannan päiväkoti erbjuder barncentrerad, fungerande och bra vardag i samarbete med vårdnadshavarna. Barnet har möjlighet till lek och inlärningsglädje i en mångsidig lek- och lärmiljö. Gemenskap, engagemang och sociala färdigheter stärks genom arbete i smågrupper.

Vid planeringen av verksamheten fäster vi uppmärksamhet vid öppen, mångsidig och flexibel lek- och lärmiljö och vid genomförandet av barncentrerad pedagogik och gemenskap. Naturen, lek, motion, att utforska och prova på olika saker utgör en viktig del av verksamheten.

Vårt daghem har deltagit i projekten Digga min digiresa och På tidsresa och är med i programmet Småbarnspedagogiken i rörelse. Verksamhetssätten i projekten och programmet har bildat en del av den pedagogiska verksamhetskulturen i vårt daghem.

Till vårt förfogande har vi den elektroniska inlärningsplattformen peda.net, där vi skapar barnets egen digitala portfolio tillsammans med barnet och vårdnadshavarna. På plattformen Peda.net görs barnets lärande, uppväxt och utveckling och gruppernas pedagogiska verksamhet synliga.

Gruppernas kontaktuppgifter

Hassula 050 327 3327 
Riemula 050 327 3323 
Vekkula 050 327 3318 
Toimela 050 327 3408 
Hihkula 050 327 3364 
Lystilä 050 327 3328

Öppettider:
Mån–fre kl 6.30-17.30 enligt reservationerna

Barnspecifika tidsreservationer av småbarnspedagogik görs via Päikky-systemet. Om barnets dagliga behov av småbarnspedagogik är mera omfattande än 6.30-17.30 ska ärendet diskuteras med daghemsföreståndaren.

Adress:
Herrgårdsgränden 1
02450 Sundsberg

E-post:
fornamn.efternamn@kyrkslatt.fi

Daghemsföreståndare:
Pia Saranpää
040 126 9632

Viceföreståndare:
Anu Eerola
040 1269656

Speciallärare inom småbarnspedagogiken:
Laura Säkkinen 
040 766 0465

Psykolog inom småbarnspedagogik:
Viivi Naapi
040 126 9667

Kurator inom småbarnspedagogik:
Patricia Envall
040 589 3063

Kurator inom förskoleundervisningen:
Tiia Lamberg-Leinonen
040 126 9741

You must approve to our use of cookies to view this content.