Sjökulla daghem

Sjökulla daghem erbjuder svensk småbarnspedagogik och förskoleundervisning i norra Kyrkslätt och är en del av Sjökulla inlärningscenter. Vi på Sjökulla daghem vill se till att barnen har en trygg, inspirerande och rolig vardag. Vi i personalen vill ge varje enskilt barn en god vård, en trygg famn och en bra dagisdag med meningsfull verksamhet.

Vår verksamhet

I Sjökulla daghem värnar vi om barndomen och stöder barnets fantasi, lek och kreativitet genom att personalen handlar enligt barnets intresse och uppmuntrar till att ta egna initiativ. Vi tar hänsyn till varje barns egna förutsättningar, förmågor och utvecklingsnivå när vi formar och genomför vår verksamhet. Daghemmet är också del av projektet ”Rörelse och glädje”.

Ryhmien yhteystiedot

Tomtar 050 327 2696 
Troll 050 327 2695 
Vättar 040 029 3531 
Alver 040 029 3536

Öppettider:
Mån–fre kl 6.30-17.30 enligt reservationerna

Barnspecifika tidsreservationer av småbarnspedagogik görs via Päikky-systemet. Om barnets dagliga behov av småbarnspedagogik är mera omfattande än 6.30-17.30 ska ärendet diskuteras med daghemsföreståndaren.

Adress:
Sjökullavägen 285
02540 Kylmälä

Daghemsföreståndare:
Catrine Nordström
050 310 6908

Vice föreståndare:
Linda Lostedt
050 414 3431

Specialläraren inom småbarnspedagogik:
Annika Olsen Nyberg
050 414 1305

Psykolog inom småbarnspedagogik:
Helena Björqvist
040 729 0524

Kurator inom småbarnspedagogik och
förskoleundervisning:

Petra Nyman
050 414 3510

You must approve to our use of cookies to view this content.