Jokirinteen päiväkoti

Vår verksamhet

Barncentrering är utgångspunkten för vår småbarnspedagogik och förskoleundervisning . Barnets vilja att undersöka och fundera på den omgivande världen och barnets frågor, tankar och önskemål ger pedagogerna information om vad barn är intresserade av, vad de vill lära sig och på vilket sätt man bäst kan stödja och främja deras uppväxt, utveckling och lärande. Glädje är vår bästa lärare.

Vi vill värna om barndomen och stöda fostringsgemenskapen. Barnen får leka, lära sig och undersöka på det sätt som intresserar dem själva. I vårt daghem är olika kulturella bakgrunder och åskådningar en rikedom. Vi har som mål att barnens egna sagor, historier och lekar, humor och glädje syns och hörs i varje barns dag.

Vår förskoleundervisning och vår småbarnspedagogik har som uppgift att stärka barnets inlärningsförutsättningar. Vi tror på den positiva uppmuntrans kraft. Vi vill stödja utvecklingen av barnets självkänsla genom att ge barnet positiva inlärningserfarenheter både som individ och som medlem i en grupp.

Vi gör barnens intressen synliga med hjälp av digitala portfolior för barn och deras närstående.

Vi utnyttjar skogen, naturen och den bebyggda miljön som lärmiljö. Vi lär oss ansvarsfull konsumtion tillsammans. Vi beundrar naturens mångfald och undersöker och bekantar oss med olika fenomen och intressen. Det gör vi med hjälp av Case forest-pedagogik.

Vi deltar i programmet Småbarnspedagogiken i rörelse och uppmuntrar barnen att röra på sig både inomhus och utomhus.

Vårt daghem erbjuder utmärkta möjligheter till verksamhet både inom- och utomhus.

Alla våra grupper lär sig utomhus minst en gång i veckan.

I vårt daghem syns natur- och miljöfostran i alla våra gruppers verksamhet. Jokirinteen päiväkoti har beviljats Grön Flagg för verksamhet enligt  hållbar utveckling i maj 2021. 

Läs Lasten Maailma -tidningens artikel från Jokirinteen päiväkoti, "Eskarit etsivät supervoimiaan". Artikeln är publicerad i Lasten Maailma -tidningen (8/2021), som utges av Centralförbundet för Barnskydd. (Endast på finska.)

Gruppernas kontaktuppgifter

 Ryhmä Puhelinnumero
Hippiäiset 040 126 9418
Sirkut 040 126 9417
Västäräkit 040 126 9419
Kertut 040 824 8394
Varpuset 040 126 9314
Tiaiset 040 041 6792
Pääskyt 040 573 4652
Peipot 040 126 9644
Pajulinnut 040 139 7127
Peukaloiset 050 413 7458
Kehrääjät (skiftomsorgsgruppen) 040 520 5393

Öppettider:
kl 6.30-17.30 enligt reservationerna

I Jokirinteen päiväkoti ordnas det skiftomsorg som funferar dygnet runt.

Barnspecifika tidsreservationer av småbarnspedagogik görs via Päikky-systemet. Om barnets dagliga behov av småbarnspedagogik är mera omfattande än 6.30-17.30 ska ärendet diskuteras med daghemsföreståndaren.

Adress:
Jokiniityntie 5
02400 Kirkkonummi

E-post:
fornamn.efternamn@kyrkslatt.fi

Daghemsföreståndare:
Elina Utriainen
040 568 9620

Vice föreståndare:
Emmi Åkerblom
050 327 2787

Kaisa Winqvist
050 414 3504

Speciallärare inom småbarnspedagogik:
Johanna af Björksten
040 126 9836

Elina Pöyhönen
040 592 9807

Kurator inom småbarnspedagogik:
Suvi Lindholm
040 573 5471

Kurator inom förskoleundervisningen:
Patricia Envall
040 528 7638
patricia.envall@luvn.fi

You must approve to our use of cookies to view this content.