Hommas daghem

Hommas daghem finns i Masaby och erbjuder svenskspråkig verksamhet inom småbarnspedagogik. Vår förskolenhet finns vid Bobäcks skola.

På Hommas daghem vill vi erbjuda barnen en trygg, inspirerande och lekfull miljö att växa och utvecklas i. Vi i personalen vill ge varje enskilt barn en god vård, en trygg famn och en bra dag med meningsfull verksamhet. Vi tar hänsyn till varje barns egna förutsättningar, förmågor och utvecklingsnivå när vi planerar och genomför vår verksamhet utgående från barnens egna tankar, intressen och behov på ett temainriktat arbetssätt.

Vi i personalen vill att Hommas daghem ska vara en positiv och trygg plats dit såväl barn som vuxna gärna kommer varje morgon. I samarbete med föräldrarna arbetar vi för barnets bästa. Vi anser att en bra fostringsgemenskap skall bygga på lyssnande, ömsesidig respekt, dialog och förtroende.

Vår verksamhet

I vår verksamhet utgår vi från Planen för småbarnspedagogik i Kyrkslätt kommun. Vi vill väcka barnets nyfikenhet och lust av att lära sig och ge barnen möjligheter att uppleva glädjen i att lyckas. Ett av våra viktigaste mål är att stärka barnets självkänsla samt de sociala och emotionella färdigheterna.

Hommas daghems och förskolas gemensamma värderingar är:

  • Att ge barnen en trygg uppväxtmiljö
  • Att visa respekt för barnet och dess familj
  • Att se och höra varje barn alla dagar
  • Att stöda barnets växande och lärande
  • Att bygga upp en bra fostringsgemenskap

På Hommas daghem och förskola har vi en aktiv föräldraförening som förgyller barnens vardag genom olika gemensamma aktiviteter för familjerna, finansierar teaterbesök och utfärder för barnen samt litteratur spel och leksaker.

Vi är också ett partnerdaghem med Helsingfors Universitet, fakulteten för lärare inom småbarnspedagogik. Vilket innebär att vi har studerande som gör sin praktik hos oss. Studerande får praktisk övning på daghemmet och tillämpar den teori de lärt sig under sina studier.

Daghemmet har fem barngrupper indelat enligt barnens ålder och en förskolegrupp.

Gruppernas kontaktuppgifter

Homsar 050 327 3526
Hultar 050 327 2793 
Bjönsar 040 576 0120 
Ljussar 0400 275 458 
Jofsar 040 567 9243 
Förskolan 040 567 7067

Öppettider:
Mån–fre kl 6.30-17.30 enligt reservationerna

Barnspecifika tidsreservationer av småbarnspedagogik görs via Päikky-systemet. Om barnets dagliga behov av småbarnspedagogik är mera omfattande än 6.30-17.30 ska ärendet diskuteras med daghemsföreståndaren.

Adress:
Ljusdalavägen 5
02430 Masaby

Daghemsföreståndare:
Tina Stjernberg
040 839 0472

Vice föreståndare:
Hanna Lindberg
040 754 6724

Specialläraren inom småbarnspedagogik:
Ida Bussman
040 527 0134

Psykolog inom småbarnspedagogik:
Helena Björkqvist
040 729 0524

Kurator inom småbarnspedagogik:
Petra Nyman
0504143510