Liinaharjan päiväkoti

Vårt daghem

Liinaharjan päiväkoti blev en del av Masalan päiväkoti från och med 1.8.2020. Liinaharja finns i Hommas i Masaby.

Vår verksamhet

I daghemmet är barnets dag en helhet där barnet växer och fungerar på det sätt som är typiskt för hen genom att leka, röra på sig, utforska och vara delaktig.

Vår barncentrerade småbarnspedagogik baserar sig på att se barnet som individ, på fostringsgemenskap och en fungerande vardag. Vardagen byggs och utformas utgående från målen för verksamheten och barnets egen plan för småbarnspedagogik och fostringsgemenskapen med föräldrarna.

 Vårt mål är att stödja barnet både som individ och som medlem i en grupp. Barnets intressen styr planeringen och genomförandet av verksamheten. Vi använder metoder inom barncentrerad pedagogik, bl.a. smågruppsverksamhet, digitala portfolior, sagotering och medielek.

Lärmiljön erbjuder mångsidiga ramar för barnen att röra på sig och för naturpedagogik.

Gruppernas kontaktuppgifter

Päivänsäteet 050 414 0851 
Pilvenhattarat 050 414 0848

Öppettider:
Mån–fre kl 6.30-17.30 enligt reservationerna

Barnspecifika tidsreservationer av småbarnspedagogik görs via Päikky-systemet. Om barnets dagliga behov av småbarnspedagogik är mera omfattande än 6.30-17.30 ska ärendet diskuteras med daghemsföreståndaren.

Adress:
Ljusdagalvägen 7
02430 Masaby

E-post:
fornamn.efternamn@kyrkslatt.fi

Daghemsföreståndare:
Terhi Hakkarainen
040 066 7539

Viceföreståndare:
Heidi Hänninen
040 126 9829

Speciallärare inom småbarnspedagogiken:
Sari Lindström
040 075 5493

Psykolog inom småbarnspedagogik:
Viivi Naapi
040 126 9667

Kurator inom småbarnspedagogik:
Suvi Lindholm
040 573 5471