Liinaharjan päiväkoti

Vårt daghem

Liinaharjan päiväkoti är ett daghem som omfattar två barngrupper och är en del av helheten Nissnikun päiväkoti. Liinaharjan päiväkoti blir en del av Masalan päiväkoti från och med 1.8.2020. Liinaharja finns i Hommas i Masaby.

Vår verksamhet

I daghemmet är barnets dag en helhet där barnet växer och fungerar på det sätt som är typiskt för hen genom att leka, röra på sig, utforska och vara delaktig.

Vår barncentrerade småbarnspedagogik baserar sig på att se barnet som individ, på fostringsgemenskap och en fungerande vardag. Vardagen byggs och utformas utgående från målen för verksamheten och barnets egen plan för småbarnspedagogik och fostringsgemenskapen med föräldrarna.

 Vårt mål är att stödja barnet både som individ och som medlem i en grupp. Barnets intressen styr planeringen och genomförandet av verksamheten. Vi använder metoder inom barncentrerad pedagogik, bl.a. smågruppsverksamhet, digitala portfolior, sagotering och medielek.

Lärmiljön erbjuder mångsidiga ramar för barnen att röra på sig och för naturpedagogik.

Gruppernas kontaktuppgifter

 Grupp Ålder Telefonnummer
Päivänsäteet 1-5 050 414 0851
Pilvenhattarat 1-4 050 414 0848

Öppettider:
kl. 6.30–17.30

Om barnet behöver vård utanför de angivna öppettiderna vänligen diskutera saken med daghemsföreståndaren. 

Adress:
Ljusdagalvägen 7
02430 Masaby

E-post:
fornamn.efternamn@kyrkslatt.fi

Daghemsföreståndare:
Sari Uotila
040 066 7539

Viceföreståndare:
Heidi Hänninen
040 126 9829

Speciallärare inom småbarnspedagogiken:
Sari Lindström
040 075 5493

Psykolog inom småbarnspedagogiken:
Hanna Lehtinen
040 126 9667