Liinaharjan päiväkoti

Vårt daghem

Liinaharjan päiväkoti är en del av Masalan päiväkotis ledningshelhet. I vårt daghem fungerar två grupper för barn i småbarnspedagogikålder. 

Vår verksamhet

Vi bemöter barnet sensitivt, individuellt och positivt och värderar dess styrkor. Vi stärker glädjen att lära sig, interaktions- och emotionella förmåga, barnens engagemang och gemenskapen genom att arbeta i smågrupper. I fostringssamarbetet med vårdnadshavarna fokuserar vi på förtroende, öppen växelverkan och positivitet med en god vardag för barnet som målsättning. 
 
Barnens intressen, styrkor och individuella behov styr planeringen av verksamheten. Vi utnyttjar mångsidigt omgivningen och skogarna i närheten. Barnen deltar i planeringen, genomförandet och bedömningen av verksamheten enligt åldersnivån. Vid utvecklingen av verksamheten betonar vi stärkande av hållbar utveckling i verksamheten och naturpedagogik samt främjande av en motionsinriktad livsstil och läskultur.
  
Vi deltar i programmet Grön flagg för hållbar utveckling och programmet Småbarnspedagogiken i rörelse.  

Gruppernas kontaktuppgifter

Päivänsäteet 050 414 0851 
Pilvenhattarat 050 414 0848

Öppettider:
Mån–fre kl 6.30-17.30 enligt reservationerna

Barnspecifika tidsreservationer av småbarnspedagogik görs via Päikky-systemet. Om barnets dagliga behov av småbarnspedagogik är mera omfattande än 6.30-17.30 ska ärendet diskuteras med daghemsföreståndaren.

Adress:
Ljusdagalvägen 7
02430 Masaby

E-post:
fornamn.efternamn@kyrkslatt.fi

Daghemsföreståndare:
Terhi Hakkarainen
040 066 7539

Viceföreståndare:
Heidi Hänninen 
040 126 9133

Speciallärare inom småbarnspedagogiken:
Sari Lindström
040 075 5493

Kurator inom småbarnspedagogiken
Niina Muuronen
040 589 3063

You must approve to our use of cookies to view this content.