Veikkolan päiväkoti

Vårt daghem

Veikkolan päiväkoti fungerar på två olika verksamhetsställen: i Veikkola centrum i omedelbar närhet av Veikkolan koulu och på verksamhetsstället i Lappböle. I enheten på Sportstigen finns tre grupper och i Lappböleenheten en grupp på 20 barn. I enheten på Sportstigen finns även förskoleundervisning.

Veikkolan päiväkoti har en lång tradition – daghemmet har fungerat sedan 1973 i Veikkola centrum i skuggan av stora tallar. I början av 2018 tömdes den gamla daghemsbyggnaden och vi flyttade till tillfälliga lokaliteter i väntan på att det nya daghemmet blir färdigt. Det nya daghemmet kommer att resas på det gamla daghemmets tomt på adressen Sportstigen 3.

Vår verksamhet

Vi erbjuder kvalitativ småbarnspedagogik och vår verksamhet baserar sig på en fostringsgemenskap tillsammans med föräldrar och andra intressentgrupper. Då barnet börjar i småbarnspedagogiken är det viktigt för oss att skapa en varm, trygg och respektfull relation till barnet – vårt viktigaste mål är att barnet mår bra.

Grunden för vår verksamhet är barnets individuella behov och intressen. Utgående från dem börjar vi tillsammans med barnet bygga projekt som tar olika lång tid. Barncentrerad verksamhet, fenomenbaserat lärande och funktionella metoder står i centrum. I barnets vardag ingår även som en viktig del att leka, röra på sig och att lära sig olika vardagliga färdigheter och att ta hand om sig själv. Veikkolan päiväkoti deltar i programmet Glädje i rörelse. Det finns möjlighet att röra på sig dagligen såväl inomhus som utomhus. Vi rör på oss mycket så att vi utnyttjar daghemmets närmiljö och den omgivande naturen. https://liikkuvakoulu.fi/ilokasvaaliikkuen

Våra förskoleundervisningsgrupper gör intensivt samarbete med båda samarbetsklasserna inom nybörjarundervisningen i skolorna i Veikkola. Den dagliga skolbespisningen i Veikkolan koulu är också en viktig del av samarbetet.

Inom vår enhet finns informations- och kommunikationstekniska redskap som används som redskap för undervisning och lärande. Barnen har även möjlighet att på egen hand bekanta sig med redskapen och öva sig i att använda dem. Varje barn har en egen digital portfolio och vi bygger på den tillsammans med barnen och vårdnadshavarna under barnets tid inom småbarnspedagogiken. Barnet dokumenterar sina intressen, sin uppväxt, sin utveckling och sitt lärande i sin portfolio tillsammans med pedagogen och vårdnadshavaren.

Gruppernas kontaktuppgifter

 Grupp Ålder Telefonnummer
Revontulet 3-5 040 594 2521
Sateenkaaret 3-5 040 126 9453
Meteoriitit 6 040 594 2506
Komeetat 6 040 126 9792

Öppettider:
kl. 6.30–17.00

Om barnet behöver vård utanför de angivna öppettiderna vänligen kontakta daghemsföreståndaren.

Adress:
Sportstigen 7C
02880 Veikkola

E-post:
fornamn.efternamn@kyrkslatt.fi

Daghemsföreståndare:
Krista Lappalainen 
040 836 1742

Vice föreståndare:
Sanna Soini
050 414 0529

Speciallärare inom småbarnspedagogiken:
Anna-Maija Varhama
040 586 7293

Psykolog inom småbarnspedagogiken:
Hanna Lehtinen
040 126 9667

Kurator inom småbarnspedagogik:
Patricia Envall
040 589 3063

Kurator inom förskoleundervisningen:
Tiia Lamberg-Leinonen
040 126 9741