Veikkolan päiväkoti

Vårt daghem

Veikkolan päiväkoti har en lång tradition – daghemmet har fungerat sedan 1973 i Veikkola centrum i skuggan av stora tallar. I början av 2018 tömde man den gamla daghemsbyggnaden och vi flyttade till tillfälliga lokaler. Det nya daghemmet står nu färdigt och verksamheten där börjar 4.1.2021.

Vår verksamhet

Vi erbjuder kvalitativ småbarnspedagogik och vår verksamhet baserar sig på en fostringsgemenskap tillsammans med föräldrar och andra intressentgrupper. Då barnet börjar i småbarnspedagogiken är det viktigt för oss att skapa en varm, trygg och respektfull relation till barnet – vårt viktigaste mål är att barnet mår bra.

Grunden för vår verksamhet är barnets individuella behov, styrkor och intressen. Utgående från dem börjar vi tillsammans med barnet skapa projekt som tar olika lång tid. Barncentrerad verksamhet, fenomenbaserat lärande och funktionella metoder står i centrum. I barnets vardag ingår även som en viktig del att leka, röra på sig och att lära sig olika vardagliga färdigheter och att ta hand om sig själv. Ett centralt mål i vår verksamhet är att lära sig en hållbar livsstil. Veikkolan päiväkoti är med i programmet Liikkuva varhaiskasvatus. Det finns möjlighet till motion varje dag såväl inomhus som utomhus på daghemmets gård som lockar till aktiviteter. Vi använder oss av daghemmets näromgivning och den omgivande naturen.  Barngrupperna tillbringar en förmiddag i veckan i naturen och lär sig nya saker. Tillsammans med barnen övar vi ansvarsfullhet och hållbara val med stöd av verksamheten Grön Flagg.

Inom vår enhet finns informations- och kommunikationstekniska redskap som används som redskap för undervisning och lärande. Barnen har även möjlighet att på egen hand bekanta sig med redskapen och öva sig i att använda dem. Vi dokumenterar barnets uppväxt, utveckling, lärande och intressen under hela tiden i småbarnspedagogiken i en digital portfolio som vi bygger på tillsammans med barnet och vårdnadshavarna.

Förskoleundervisningen i Veikkolan päiväkoti samarbetar tätt med nybörjarundervisningen i båda skolorna i Veikkola.

You must approve to our use of cookies to view this content.

Gruppernas kontaktuppgifter

Komeetat 040 126 9792  
Meteoriitit 040 594 2506
Pyrstötähdet 040 583 5242
Revontulet 040 594 2521
Sateenkaaret 040 583 5496
Tähtöset 040 126 9452

Öppettider:
Mån–fre kl 6.30-17.30 enligt reservationerna

Barnspecifika tidsreservationer av småbarnspedagogik görs via Päikky-systemet. Om barnets dagliga behov av småbarnspedagogik är mera omfattande än 6.30-17.30 ska ärendet diskuteras med daghemsföreståndaren.

Adress:
Sportstigen 3
02880 Veikkola

E-post:
fornamn.efternamn@kyrkslatt.fi

Daghemsföreståndare:
Krista Lappalainen 
040 836 1742

Vice föreståndare:
Niina Kallio-Flythström
050 414 0529

Speciallärare inom småbarnspedagogiken:
Anna-Maija Varhama
040 586 7293

Kurator inom småbarnspedagogiken:
Niina Muuronen
040 589 3063

Kurator inom förskoleundervisningen:
Patricia Envall
040 528 7638
patricia.envall@luvn.fi

You must approve to our use of cookies to view this content.