Ravalsin päiväkoti

Vårt daghem

Ravalsin päiväkoti har byggts i närheten av Ragvalds gård och naturen 1992. Vårt daghem har fyra barngrupper och trevliga lek- och aktivitetsrum. Vi har en egen gymnastiksal, ett vattenleksrum och smågruppsrum. Vi använder även entréhallarna som lekrum.

Mångfalden på vår gård stödjer barnets fysiska färdigheter och fantasilekar under de olika årstiderna. Varje höst kan barnen äta aroniabär och vinbär direkt från buskarna på gården. Varje vinter finns det även en pulkabacke på gården. Gården inspirerar även de minsta barnen att leka ute och utforska miljön. Under daghemsbyggnaden finns ett lekrum som gör det möjligt att vistas utomhus också när det regnar.

Det är promenadavstånd till Kyrkslätts centrum, biblioteket och idrottsplanerna. Det finns smidiga trafikförbindelser från vårt daghem till Esbo och Helsingfors.

Vår verksamhet

Våra pedagoger använder positiv pedagogik och är lösningsinriktade, vilket stöder interaktion, lekar och lärande. Lärmiljön byggs tillsammans med barnen med beaktande av barnens styrkor, åldersnivå och intressen. Även i vardagens strukturer inkluderas lek och barnen kan kreativt påverka rutinerna genom att använda sin fantasi. Vår verksamhet genomförs som smågruppsarbete med samarbetsmetoder. Vi värnar om finländska seder bl.a. genom den traditionella presidentvalsleken, självständighetsdagsfirande och luciatåg.

Kontinuiteten mellan småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och grundläggande utbildningen tryggar en enhetlig lärstig för barnet. Vi samarbetar med närskolan. Vi beaktar principerna för hållbar utveckling i all vår verksamhet. Närmiljön ger oss goda möjligheter för naturpedagogik. Vi går på skogsutflykter varje vecka. Vi deltar i projektet Småbarnspedagogiken i rörelse, vilket syns i att barnen rör på sig i vardagen. Målet med medieleken är att hjälpa barnet att förstå den digitala världen och dess medel och möjligheter som stöd för lärande.

För oss är det viktigt med en bra gemenskap mellan daghemmets personal, vårdnadshavarna och barnen och den garanterar en bra uppväxtmiljö.

En speciallärare inom småbarnspedagogiken med vidgat arbetsområde har hand om stödet för växande och lärande på vårt daghem.

Gruppernas kontaktuppgifter

Mutukat 040 1269 451 
Tähkylät 040 1269 420 
Viljakot 040 761 0528

Rapporter och meddelanden om undersökningen av Ravalsin päiväkotis skick

Öppettider:
Mån–fre kl 6.30-17.30 enligt reservationerna

Barnspecifika tidsreservationer av småbarnspedagogik görs via Päikky-systemet. Om barnets dagliga behov av småbarnspedagogik är mera omfattande än 6.30-17.30 ska ärendet diskuteras med daghemsföreståndaren.

Adress:
Ravalsvägen 14
02400 Kyrkslätt

E-post:
fornamn.efternamn@kyrkslatt.fi

tf. Daghemsföreståndare:
Pia Saranpää
050 588 0662

Viceföreståndare
Emma-Reetta Leino
040 581 2137

Speciallärare inom småbarnspedagogiken:
Suvi Komulainen
040 574 4722

Kurator inom småbarnspedagogik:
Suvi Lindholm
040 573 5471


You must approve to our use of cookies to view this content.