Digitala portfolior inom småbarnspedagogiken

Vad är en digital portfolio?

Med digital portfolio (eller mapp om uppväxt) avses barnets personliga elektroniska mapp som skyddas med användarnamn och lösenord. I portfolion kan barnet spara sina viktiga erfarenheter i form av bilder, video och text tillsammans med daghemmets personal och sina egna föräldrar. 

Infovideo för föräldrar  (2min 40s) | Infobrev för föräldrar

Den digitala portfolion görs på nättjänsten Peda.net

Peda.net är en tjänst för läroanstalter samt enskilda lärare och elever. Tjänsten har utvecklats och upprätthålls av Jyväskylä universitet. Tjänsten kan även användas av föreningar, företag och privatperson. 

Mer information om tjänsten Peda.net och om hur tjänsten används inom småbarnspedagogiken i Kyrkslätt finner du i servicebeskrivningen

Hur tar jag den digitala portfolion i bruk?

  1. Du får tillståndsblankett hos daghemmet. Bekanta dig med formuläret, fyll i det och returnera det till daghemmets personal. 

  2. Skapa dig ett Peda.net-användarnamn. Du kan be daghemmets personal om hjälp för att skapa användarnamnet. Det finns också en anvisning (på finska) om att skapa användarnamnet. 

  3. När du får en ”anslutningsnyckel” hos daghemmet, gå till ditt barns daghems Peda.net-sida. Kontrollera i övre högra hörnet att du är inloggad. Klicka ditt barns grupps sida och skriv i textfältet den anslutningsnyckel som du fått från daghemmet. (finskspråkiga daghem, svenskspråkiga daghem, familjedagvård).

    Tips: Spara daghemmets första sida för dig själv genom att trycka på stjärnikonen på sidan. När du har gjort detta hittar du genvägarna till de sidor som du sparat direkt på din egen profilsida (Video med anvisningar om hur man sparar sidor) Anvisningar (på finska) om hur man sparar sidor)

  4. När ditt personalen i ditt barns daghemsgrupp märker att du har anslutit dig till gruppens sidor ger de dig rätten att komma åt ditt barns portfolio. 

Peda.net registerbeskrivning (sidorna för Kyrkslätts småbarnspedagogik)

Dataskyddsmeddelande för användare av OmaTila på Peda.net