Portfolion då småbarnspedagogiken upphör

Då småbarnspedagogiken upphör är dags att flytta barnets personliga digitala portfolio och ta den tillvara under eget användarnamn på Peda.net. Det är enkelt att flytta den och det tar inte mycket tid. Om du behöver hjälp kan du begära det av daghemmets personal. 

Så här flyttar du ditt barns portfolio

  1. Gå till framsidan i ditt barns portfolio (portfolion finns på daghemsgruppens sida)
  2. Klicka på ”Siirrä” på rubrikraden på sidan. Om knapparna inte är synliga, kontrollera i den högra övre kanten att ”Piilota toiminnot” inte är aktiv (en penna-ikon om du använder smarttelefon).
  3. Välj överföring till sidan ”Profiili"
  4. Klicka till slut på ”Tallenna muutokset”

Du hittar en videoanvisning på Kyrkslätts småbarnspedagogiks peda.net-sida. 

Efter flyttningen av portfolion

Ditt användarnamn på Peda.net blir kvar och kan användas också i fortsättningen. Om du senare beslutar radera ditt användarnamn, beakta att också barnets portfoliosidor försvinner samtidigt.

När du har flyttat ditt barns portfolio, försvinner den från daghemmets sida. I fortsättningen hittar du portfolion under avsnittet Sivut i OmaTila under ditt användarnamn. 

Kom ihåg att kontrollera också offentlighetsinställningarna på portfoliosidan! På så sätt försäkrar du dig om att bara de personer som du vill kommer åt sidan.

Så här kontrollerar du offentlighetsinställningarna för Peda.net

Gå till framsidan i ditt barns portfolio och öppna offentlighetsinställningarna för sidan genom att klicka på "Käyttöoikeudet" som syns under rubriken. Om knapparna inte är synliga, kontrollera i den högra övre kanten att ”Piilota toiminnot” inte är aktiv.

Försäkra dig om att du har valt ”Käyttoikeudet on määritelty erikseen vain tälle sivulle”. Då kan bara de användarnamn som nämns endera som Lukija, Osallistuja, Muokkaaja eller Ylläpitäjä komma åt sidan. Kom alltid ihåg att bekräfta dina ändringar genom att klicka på ”Tallenna muutokset”.

Mer detaljerade anvisningar både för flyttning av portfolion och för offentlighetsinställningarna hittar du på småbarnspedagogikens Peda.net-sida.

Peda.nets egna anvisningar hittar du på adressen https://peda.net/ohjeet. Du kan kontakta Peda.nets support via blanketten på sidan https://peda.net/ohjeet:contact eller genom att skicka e-post direkt till adressen info@peda.net.