Ibruktagande av portfolion

 1. Du får ett tillståndsformulär för Peda.net av daghemmet. Bekanta dig med formuläret, fyll i det och returnera det till daghemmets personal.
 2. Daghemspersonalen skapar en egen portfoliosida för ditt barn på gruppens slutna Peda.net-webbsida. Portfolioarbetet kan inledas. 
 3. Registrera dig avgiftsfritt på adressen www.peda.net för att få egna användarkoder till Peda.net.
 4. När du har ett eget användarnamn och du har fått lösenordet (”anslutningsnyckeln”) från daghemmet kan du gå in på ditt barns daghemsgrupps sida på Peda.net.
 5. När du har anslutit dig till gruppens sida får du tillgång till alla de sidor som är avsedda för vårdnadshavarna till barnen i gruppen. Ditt barns portfoliosida blir synligt på gruppens sidor först efter att daghemspersonalen har lagt till dig som portfolioansvarig. 

Fyll i Peda.net-tillståndsformuläret och returnera det till daghemmet

På tillståndsformuläret meddelar du om bilder och videor på ditt barn eller arbeten som barnet producerat får sparas

 • i barnets egen portfolio (t.ex. foton och videor från daghemmets utfärder, av barnets lekar och annan aktivitet i daghemmets vardag som barnet väljer)
 • i ett annat barns portfolio (t.ex. foton av barnens gemensamma lekar eller andra gemensamma aktiviteter)

 • på gruppens Peda.net sidor (får barnet synas i bilder och videor som sparas på gruppens gemensamma sidor som är begränsade till barnens vårdnadshavare)


Om du svarar nej på tillståndsformulärets frågor skapas ingen digital portfolio för ditt barn i tjänsten Peda.net. 

Registrera dig för att få Peda.net-användarkoder

Du kan registrera ett avgiftsfritt personligt Peda.net-användarkonto på adressen www.peda.net. Det enda du behöver för att registrera dig är en egen fungerande e-postadress. Be vid behov daghemmets personal om hjälp med att skapa ett användarkonto.

Anvisningar (2019, på finska)

Med hjälp av användarkoderna:

 • får vårdnadshavare tillgång till den avgiftsfria tjänsten OmaTila. Läs mer om OmaTila på webbplatsen Peda.net.
 • kan vårdnadshavare få användarrättigheter till barnets daghemsgrupps slutna Peda.net-sidor.

 • kan vårdnadshavaren läggas till som portfolioansvarig för barnets personliga portfolio

 • kan vårdnadshavaren överföra hela barnets portfolio till sitt eget OmaTila-konto efter att barnet slutar i småbarnspedagogiken.

Bekanta dig med Peda.net-tjänstens användartillstånd för under 13-åringar.

Bekanta dig med Peda.net-tjänstens datasäkerhet och integritet.

Var god och ta följande i beaktande när du registrerar dig:

 • du kan registrera användarkontot antingen i ditt eget eller barnets namn (OmaTila-tjänsten har ingen åldersgräns)

 • om du har mer är ett barn i daghemsålder rekommenderar vi att du registrerar användarkontot i ditt eget namn; då kommer du åt alla dina barns portfoliosidor med samma koder

 • om du inte kan identifieras genom ditt användarnamn eller namnuppgifterna som du angett i Peda.net, kom ihåg att meddela daghemspersonalen om detta.

Med anslutningsnyckeln och dina användarkoder får du användarrätt till daghemsgruppens sidor

När du har användarnamn i Peda.net och du har fått ”anslutningsnyckeln” av daghemmet gör du på följande sätt:

 1. Gå till ditt barns daghems Peda.net-sida.
 2. Om du inte ännu har loggat in i Peda.net, gör det senast på daghemmets första sida. Om du inte är inloggad ser du istället för profilbild texten ”Inloggning” uppe i högra hörnet av sidan.
 3. Välj ditt barns grupps sida i menyn. För att öppna en sida som har symbolen ett grönt lås behöver du anslutningsnyckeln som du fått av daghemmet. Om du använder en smarttelefon eller motsvarande liten ruta, måste du öppna menyn separat genom att trycka på symbolen uppe i vänstra hörnet.Ruutukaappaus Peda.net sivusta, johon on merkitty vasemmassa yläkulmassa oleva valikko-painike.
 4. Skriv anslutningsnyckeln i textfältet och tryck på ”Liity sivulle”. Om anslutningsnyckeln är rätt sparas användarrätten till sidan i ditt användarkonto och du kommer i fortsättningen direkt till gruppens sidor när du loggar in i Peda.net med dina egna användarkoder.

När du har anslutit dig till gruppens sida ser daghemspersonalen ditt användarnamn och kan lägga till dig som portfolioansvarig för ditt barns portfoliosida. Om du inte kan identifieras genom ditt användarnamn eller namnuppgifterna som du angett i Peda.net, kom ihåg att nämna detta för daghemspersonalen.

Åtgärder som underlättar användningen av Peda.net

Spara genvägen till ditt barns daghemsgrupp i ditt kontos OmaTila.

Detta gör det betydligt lättare att förflytta dig till daghemmet sidor.

 1. Gå till den sida vars länk du vill spara i din OmaTila (till exempel gruppens första sida, ditt barns portfoliosida) och tryck på stjärnsymbolen som finns på sidan
 2. Välj ”Näytä kohde omissa linkeissä” (om du vill ta bort en länk som du sparat tidigare väljer du ”Älä näytä kohdetta omissa linkeissä”).
 3. Klicka till slut på Tallenna. Nu hittar du länkknappen till sidan du sparat i din OmaTila under rubriken ”Omat linkit”.

Beställ e-postmeddelande om nytt innehåll som sparats i ditt barns portfolio

Då nytt innehåll har lagts till får du en gång om dagen ett sammandrag per e-post med uppgifter om nya bilder och videor som sparats i portfolion.

Du hittar anvisningen om hur man aktiverar e-postmeddelanden på Peda.nets egna anvisningssidor.