Nissnikun päiväkoti

Vårt mål är att stöda varje barn både som individ och som gruppmedlem och ge barnet en erfarenhet av glädjen att växa och lära sig tillsammans. 

Barnets intressen, styrkor och individuella behov styr planeringen och genomförandet av vår verksamhet med barncentrerade pedagogiska metoder. Barnens verksamhet och delaktighet stöds genom arbete i smågrupper. I kooperativa smågrupper erfar barnen glädjen att lära sig tillsammans vid olika projekt och upplevelser. Barnens egna uppväxtmappar (plattformen Pedanet) gör barnets uppväxt och utveckling synliga för barnet självt, familjen och vårdnadshavarna. I uppväxtmapparna sparas barnets egna intressen och vilja att forska i och lära sig om den omgivande världen.

Vi utvecklar vår verksamhet i enlighet med de gemensamma tyngdpunktsområdena: en hållbar livsstil, stärkande av barnens naturrelation, främjande av en motionsinriktad livsstil och läskulturen. Vår varierande inlärningsmiljö erbjuder mångsidiga ramar för mångsidigt genomförande av barnens rörlighet, naturpedagogik och stödjande av en hållbar livsstil. 

Vårt daghem har beviljats certifikatet Grön Flagg för verksamhet enligt hållbar utveckling våren 2021. Ett råd bestående av barn och pedagoger planerar och organiserar verksamhet som främjar hållbar utveckling för hela verksamhetsstället. Målet för programmet Grön flagg för verksamhetsperioden 2023–2024 är vattenförbrukning och matsvinn.  

I Nissnikun päiväkoti pågår projektet Erasmus+ för femte året. I och med projektet stärker pedagogerna tillsammans sin yrkeskompetens och utvecklar och utvärderar olika arbetsmetoder för att utveckla en barncentrerad verksamhetskultur. 

Förskoleundervisningen verkar fr.o.m. 1.8.2023 i Masalan koulus lokaler. 

Gruppernas kontaktuppgifter

Nopsanurkka 050 327 2780 
Pikkutupa 050 577 4761 
Leijat 040 023 1002 
Vauhtivintti 040 015 3425 
Peuhupirtti 050 327 2755 
Muksumaja 040 126 9445 
Tempputupa 040 126 9444 
Hyrrät 050 327 2752
Salamanterit (esiopetus) 040 655 1072
Sisiliskot (Esiopetus) 040 663 1243

Erasmus+ -hankkeet esittelyssä: Nissnikun päiväkodin pedagoginen dokumentointi varhaiskasvatuksessa

You must approve to our use of cookies to view this content.

Öppettider:
Mån–fre kl 6.30-17.30 enligt reservationerna

Barnspecifika tidsreservationer av småbarnspedagogik görs via Päikky-systemet. Om barnets dagliga behov av småbarnspedagogik är mera omfattande än 6.30-17.30 ska ärendet diskuteras med daghemsföreståndaren.

Adress:
Nissestigen 1
02430 Masaby

E-post:
fornamn.efternamn@kyrkslatt.fi

Daghemsföreståndare:
Jaana Adler
050 414 0341

Vice föreståndare:
Petri Holopainen
050 327 2754

Speciallärare inom småbarnspedagogiken:
Sirpa Ikonen
040 126 9854

Kurator inom småbarnspedagogiken
Niina Muuronen
040 589 3063

Kurator inom förskoleundervisningen 
Patricia Envall
040 528 7638
patricia.envall@luvn.fi

You must approve to our use of cookies to view this content.