Nissnikun päiväkoti

Vårt daghem

”I Nissnikun päiväkoti är barnets dag en helhet där barnet växer och fungerar på det sätt som är typiskt för hen genom att leka, röra på sig, granska och delta.”

Vår barncentrerade småbarnspedagogik styrs av barnets individualitet, fostringsgemenskap och smidig vardag. Vardagen byggs och utformas utgående från målen för verksamheten, barnets egen plan för småbarnspedagogik och fostringsgemenskapen med föräldrarna.

Vår verksamhet

Vårt mål är att stödja barnet både som individ och som medlem i en grupp. Barnets intressen styr planeringen och genomförandet av verksamheten. Vi använder metoder inom barncentrerad pedagogik, bl.a. smågruppsverksamhet, digitala portfolior (länk), sagotering och medielek.

Lärmiljön erbjuder mångsidiga ramar för barnen att röra på sig och för naturpedagogik.

I Nissnikun päiväkoti pågår 2018–2020 projektet Erasmus+, där vi utvecklar digitala former av sagotering: digital storytelling.

Till Nissnikun päiväkoti hör även verksamhetsställena Liinaharja och Junailija (se deras egna sidor)

Gruppernas kontaktuppgifter

 Grupp Ålder Telefonnummer
Nopsanurkka 0-3 050 327 2780
Pikkutupa 0-3 050 5774 761
Leijat 3-6 040 023 1002
Vauhtivintti 4-5 040 015 3425
Peuhupirtti 0-3 050 327 2755
Muksumaja 6 040 126 9445
Tempputupa 6 040 126 9444

Öppettider:
kl. 6.30–17.30

Om barnet behöver vård utanför de angivna öppettiderna vänligen kontakta daghemsföreståndaren.

Adress:
Nissestigen 1
02430 Masaby

E-post:
fornamn.efternamn@kyrkslatt.fi

Daghemsföreståndare:
Jaana Adler
050 414 0341

Vice föreståndare:
Petri Holopainen
050 327 2754

Speciallärare inom småbarnspedagogiken:
Minna Tetri
040 126 9854

Psykolog inom småbarnspedagogiken:
Hanna Lehtinen
040 126 9667

Kurator inom förskoleundervisningen 
Tiia Lamberg-Leinonen
040 126 9741