Nissnikun päiväkoti

Vårt daghem

”I Nissnikun päiväkoti är barnets dag en helhet där barnet växer och fungerar på det sätt som är typiskt för hen genom att leka, röra på sig, granska och delta.”

Vår barncentrerade småbarnspedagogik styrs av barnets individualitet, fostringsgemenskap och smidig vardag. Vardagen byggs och utformas utgående från målen för verksamheten, barnets egen plan för småbarnspedagogik och fostringsgemenskapen med föräldrarna.

Vår verksamhet

Vårt mål är att stödja barnet både som individ och som medlem i en grupp. Barnets intressen styr planeringen och genomförandet av verksamheten. Vi använder metoder inom barncentrerad pedagogik, bl.a. smågruppsverksamhet, digitala portfolior (länk), sagotering och medielek.

Lärmiljön erbjuder mångsidiga ramar för barnen att röra på sig och för naturpedagogik.

I Nissnikun päiväkoti pågår 2018–2020 projektet Erasmus+, där vi utvecklar digitala former av sagotering: digital storytelling.

Till Nissnikun päiväkoti hör även verksamhetsställena Liinaharja och Junailija (se deras egna sidor)

Gruppernas kontaktuppgifter

Nopsanurkka 050 327 2780 
Pikkutupa 050 577 4761 
Leijat 040 023 1002 
Vauhtivintti 040 015 3425 
Peuhupirtti 050 327 2755 
Muksumaja 040 126 9445 
Tempputupa 040 126 9444 
Hyrrät 050 327 2752

Öppettider:
Mån–fre kl 6.30-17.30 enligt reservationerna

Barnspecifika tidsreservationer av småbarnspedagogik görs via Päikky-systemet. Om barnets dagliga behov av småbarnspedagogik är mera omfattande än 6.30-17.30 ska ärendet diskuteras med daghemsföreståndaren.

Adress:
Nissestigen 1
02430 Masaby

E-post:
fornamn.efternamn@kyrkslatt.fi

Daghemsföreståndare:
Jaana Adler
050 414 0341

Vice föreståndare:
Petri Holopainen
050 327 2754

Speciallärare inom småbarnspedagogiken:
Minna Tetri
040 126 9854

Psykolog inom småbarnspedagogik:
Viivi Naapi
040 126 9667

Kurator inom småbarnspedagogik:
Patricia Envall
040 589 3063

Kurator inom förskoleundervisningen 
Nina Heinrichs
040 126 9741

You must approve to our use of cookies to view this content.