Junailijan päiväkoti

Vårt daghem

Junailijan päiväkoti är en del av helheten Nissnikun päiväkoti. I Junailijan päiväkoti finns två barngrupper: Sammaleiset för 1–3-åringar och Vetehiset för 3–5-åringar.

Junailijan päiväkoti fungerar alldeles invid Masaby järnvägsstation.

Vår verksamhet

Barnets intressen, styrkor och individuella behov styr planeringen och genomförandet av vår verksamhet med barncentrerade pedagogiska metoder.

I kooperativa smågrupper erfar barnen glädjen att lära sig tillsammans vid olika projekt och upplevelser. I smågrupperna blir barnen starkare och synligare hörda och sedda som sig själva. Barnens egna digitala uppväxtmappar (plattformen Pedanet) gör barnets uppväxt och utveckling synliga för barnet självt, familjen och egna gruppkamrater. I uppväxtmapparna sparas barnets egna sagor, teckningar, tankar, gemensamma utflykter, barnets intressen och vilja att forska i och lära sig den omgivande världen.

Vi utvecklar vår verksamhet i enlighet med de gemensamma tyngdpunktsområdena för småbarnspedagogiken, vilka är: En hållbar livsstil, stärkande av barnens naturrelation, främjande av en motionsinriktad livsstil och läskulturen.

Gruppens kontaktuppgifter

Sammaleiset 050 588 0657 
Vetehiset 040 591 2614

Öppettider:
Mån–fre kl 6.30-17.30 enligt reservationerna

Barnspecifika tidsreservationer av småbarnspedagogik görs via Päikky-systemet. Om barnets dagliga behov av småbarnspedagogik är mera omfattande än 6.30-17.30 ska ärendet diskuteras med daghemsföreståndaren.

Adress:
Konduktörsgränden 4
02430 Masaby

E-post:
fornamn.efternamn@kyrkslatt.fi

Daghemsföreståndare:
Jaana Adler
050 414 0341

Vice föreståndare:
Petri Holopainen
050 327 2754

Speciallärare inom småbarnspedagogiken:
Marjatta Reiman
040 126 9854

Kurator inom småbarnspedagogiken
Niina Muuronen
040 589 3063

You must approve to our use of cookies to view this content.