Junailijan päiväkoti

Vårt daghem

Vårt daghem 
Junailijan päiväkoti ligger i närheten av Masaby järnvägsstation. Daghemmet är en del av helheten Masalan päiväkoti. I daghemmet finns två grupper för barn i småbarnspedagogikålder. 

Vår verksamhet

Vi bemöter barnet sensitivt, individuellt och positivt och värderar dess styrkor. Vi stärker glädjen att lära sig, interaktions- och emotionella förmåga, barnens engagemang och gemenskapen genom att arbeta i smågrupper. I fostringssamarbetet med vårdnadshavarna fokuserar vi på förtroende, öppen växelverkan och positivitet med en god vardag för barnet som målsättning. 
 
Barnens intressen, styrkor och individuella behov styr planeringen av verksamheten. Vi utnyttjar mångsidigt omgivningen och skogarna i närheten. Barnen deltar i planeringen, genomförandet och bedömningen av verksamheten enligt åldersnivån. Vid utvecklingen av verksamheten betonar vi stärkande av hållbar utveckling i verksamheten och naturpedagogik samt främjande av en motionsinriktad livsstil och läskultur.  

Vi deltar i programmet Grön flagg för hållbar utveckling och programmet Småbarnspedagogiken i rörelse.

Gruppens kontaktuppgifter

Vaunut  050 588 0657 
Veturit  040 591 2614

Öppettider:
Mån–fre kl 6.30-17.30 enligt reservationerna

Barnspecifika tidsreservationer av småbarnspedagogik görs via Päikky-systemet. Om barnets dagliga behov av småbarnspedagogik är mera omfattande än 6.30-17.30 ska ärendet diskuteras med daghemsföreståndaren.

Adress:
Konduktörsgränden 4
02430 Masaby

E-post:
fornamn.efternamn@kyrkslatt.fi

Daghemsföreståndare:
Terhi Hakkarainen 
040 066 7539 

Vice föreståndare:
Heidi Hänninen 
040 126 9133

Speciallärare inom småbarnspedagogiken:
Minna Taskula
040 159 4568 

Kurator inom småbarnspedagogiken
Niina Muuronen
040 589 3063

You must approve to our use of cookies to view this content.