Junailijan päiväkoti

Vårt daghem

Junailijan päiväkoti är ett daghem med två barngrupper och är en del av Nissnikun päiväkoti.
Junailijan päiväkoti fungerar alldeles invid Masaby järnvägsstation.

Vår verksamhet

Barnets dag i daghemmet är en helhet där barnet växer och fungerar på det sätt som är typiskt för honom eller henne genom att leka, röra på sig, utforska och vara delaktig.
Vår barncentrerade småbarnspedagogik styrs av barnets individualitet, fostringsgemenskap och smidig vardag. Vardagen byggs och utformas utgående från målen för verksamheten och barnets egen plan för småbarnspedagogik och principerna för fostringsgemenskapen med föräldrarna.

Vårt mål är att stödja barnet både som individ och som medlem i en grupp. Barnets intressen styr planeringen och genomförandet av verksamheten. Vi använder metoder inom barncentrerad pedagogik, bl.a. smågruppsverksamhet, digitala portfolior, sagotering och medielek.

Gruppens kontaktuppgifter

Sammaleiset 050 588 0657 
Vetehiset 040 591 2614

Öppettider:
kl. 6.30–17.30

Om barnet behöver vård utanför de ovan nämnda öppettiderna, vänligen diskutera det med daghemsföreståndaren.

Adress:
Konduktörsgränden 4
02430 Masaby

E-post:
fornamn.efternamn@kyrkslatt.fi

Daghemsföreståndare:
Jaana Adler
050 414 0341

Vice föreståndare:
Petri Holopainen
050 327 2754

Speciallärare inom småbarnspedagogiken:
Minna Tetri
040 126 9854

Kurator inom småbarnspedagogik:
Suvi Lindholm
040 573 5471