Laajakallion päiväkoti

Vårt daghem

Laajakallion päiväkoti är en del av Laajakallion oppimiskeskus där en enhetlig lärstig för barnet och samarbete mellan småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen är viktiga. Vårt daghems läge möjliggör mångsidiga lärmiljöer, miljöfostran och fysisk fostran.

Vår verksamhet

Barnet har möjlighet att leka, röra på sig och utforska saker och till naturupplevelser och att bekanta sig med sagornas värld. Laajakallion päiväkoti erbjuder en barncentrerad, fungerande och bra vardag som baserar sig på fostringsgemenskap. Gemenskap, engagemang och sociala färdigheter stärks genom verksamhet i smågrupp.

I vårt daghem görs en digital portfolio för barnet i samarbete med barnet och vårdnadshavarna på den digitala inlärningsplattformen peda.net (Digga min digiresa). På Peda.net görs barnets lärande, uppväxt och utveckling samt gruppernas pedagogiska verksamhet synliga.

Laajakallion päiväkoti har deltagit i programmet Glädje i rörelse, genom vilket vi ökar motionen, motionsglädjen och den dagliga fysiska aktiviteten för barnen i verksamheten.

Gruppernas kontaktuppgifter

 Grupp Ålder Telefonnummer
Menninkäiset 0-4 040 126 9441
Kiiltomadot 3-5 040 126 9439
Kotitontut 3-5 040 126 9440
Peikot 5-6 040 126 9442

Öppettider:
kl. 6.30–17.30

Om barnet behöver vård utanför de angivna öppettiderna vänligen diskutera saken med daghemsföreståndaren

Adress:
Skogsnymfsgränden 3
02400 Kyrkslätt

E-post:
fornamn.efternamn@kyrkslatt.fi

Daghemsföreståndare:
Tuula Nyman
050 414 0672

Viceföreståndare:
Hannele Stafford
040 126 9422

Speciallärare inom småbarnspedagogiken:
Minna Heinäsuo
040 029 3487

Psykolog inom småbarnspedagogiken:
Aino Saarelainen
040 126 9740

Kurator inom förskoleundervisningen: 
Tiia Lamberg-Leinonen
040 126 9741