Neidonkallion päiväkoti

Vårt daghem

Neidonkallion päiväkoti ligger Kyrkslätts centrum. Här erbjuds småbarnspedagogik, förskoleundervisning och svenskt språkbad. Barnet och barnets välmående står i centrum i vårt daghem. Barnet tillägnar sig en miljövänlig livsstil enligt principerna för hållbar utveckling. Skogarna i daghemmets närhet är en del av lärmiljön. Barnens miljömedvetenhet stärks då de får positiva erfarenheter av omgivningen och naturen genom att utforska den och förundra sig över den.

I vårt daghem fungerar en aktiv föräldraförening.

Neidonkallion päiväkoti är också med i programmet Glädje i rörelse.

Vår verksamhet

I vårt daghem erbjuds barnet en trygg, engagerande och utvecklande lärmiljö som uppmuntrar till lek, rörelse, utforskande och lärande. Vi ser det som en rikedom att stödja barnet uppväxt och utveckling i en fostringsgemenskap mellan hemmet och daghemmet. Digitala portfolior är en av formerna i vår pedagogiska verksamhet, och där görs barnets uppväxt- och lärprocess synlig i samarbete med vårdnadshavarna.

Språkbad

I Neidonkallion päiväkoti ordnas svenskt språkbad. Barnen kan börja i språkbadet då de fyller 5 år, och språkbadsundervisningen fortsätter i förskoleundervisningsgruppen i Papinmäen koulu. I språkbadsklubben har 3–4-åringarna möjlighet att bekanta sig med det svenska språket innan det egentliga språkbadet inleds. Målet för språkbadet är funktionell tvåspråkighet.

Gruppernas kontaktuppgifter

 Grupp Ålder Telefonnummer
Humpumpeli 0-3 040 126 9408
Haitula 2-4 040 126 9448
Hurpula 5-6 040 126 9640
Pikku-Hurpula 3-5 050 414 4083
Vifslan (språkbad) 5 040 126 9449
Förskola (Papinmäen koulu) 6 040 126 9406

Öppettider:
kl. 6.30–17.15

Om barnet behöver vård utanför de angivna öppettiderna vänligen diskutera saken med daghemsföreståndaren.

Adress:
Sagaborgsvägen 2
02400 Kyrkslätt

E-post:
fornman.efternamn@kyrkslatt.fi

Daghemsföreståndare:
Nina Hemmilä
050 588 0662

Vice föreståndare:
Elina Tuomiharju-Wahlman
050 414 1034

fr.o.m. 1.8.2019 Marjo Ruokari

Speciallärare inom småbarnspedagogiken:
Maija Mannerkorpi
040 833 6176

Psykolog inom småbarnspedagogiken:
Emma Toppari-Kallio
040 126 9740

Kurator inom förskoleundervisningen:
Tiia Lamberg
040 126 9741