Neidonkallion päiväkoti

Vårt daghem

Neidonkallion päiväkoti ligger Kyrkslätts centrum och erbjuder småbarnspedagogik. Förskoleundervisning erbjuds i Jokirinteen päiväkoti.  

I Neidonkallion päiväkoti ordnas svenskt språkbad. Barnen kan börja i språkbadet då de fyller 5 år, och språkbadsundervisningen fortsätter i förskoleundervisningsgruppen i Gesterbyn koulu. Målet för språkbadet är funktionell tvåspråkighet.  

I vårt daghem fungerar en aktiv föräldraförening. 

Vår verksamhet

I vårt daghem erbjuds barnet en trygg, engagerande och utvecklande lärmiljö som uppmuntrar till lek, rörelse, utforskande och lärande. Barnet tillägnar sig en miljövänlig livsstil enligt principerna för hållbar utveckling. Skogarna i daghemmets närhet är en del av lärmiljön. Barnens miljömedvetenhet stärks då de får positiva erfarenheter av omgivningen och naturen genom att utforska den och förundra sig över den.  

Digitala portfolier är en av formerna i vår pedagogiska verksamhet, och där görs barnets uppväxt- och lärprocess synlig i samarbete med vårdnadshavarna. Barnet, barnets välmående och en god vardag är i huvudrollen i vårt daghem.   

För oss är det viktigt med en bra gemenskap mellan daghemmets personal, vårdnadshavarna och barnen och den garanterar en bra uppväxtmiljö. 

Gruppernas kontaktuppgifter

Niittyvillat 040 126 9408 
Kuusenkerkät 040 126 9448 
Hiirenkorvat 050 414 4083 
Smultron (kielikylpy) 040 126 9449 
Naavaparrat 040 126 9640 
Förskola / Bläbår (Gesterbyn koulu) 040 126 9406

Öppettider:
Mån–fre kl 6.30-17.30 enligt reservationerna

Barnspecifika tidsreservationer av småbarnspedagogik görs via Päikky-systemet. Om barnets dagliga behov av småbarnspedagogik är mera omfattande än 6.30-17.30 ska ärendet diskuteras med daghemsföreståndaren.

Adress:
Sagaborgsvägen 2
02400 Kyrkslätt

E-post:
fornman.efternamn@kyrkslatt.fi

tf. Daghemsföreståndare:
Pia Saranpää
050 588 0662

Viceföreståndare:
Emma-Reetta Leino
040 581 2137

Speciallärare inom småbarnspedagogiken:
Suvi Komulainen
040 574 4722

Kurator inom småbarnspedagogik:
Suvi Lindholm
040 573 5471

You must approve to our use of cookies to view this content.