Neidonkallion päiväkoti

Vårt daghem

Neidonkallion päiväkoti ligger Kyrkslätts centrum. Här erbjuds småbarnspedagogik, förskoleundervisning och svenskt språkbad. Barnet och barnets välmående står i centrum i vårt daghem. Barnet tillägnar sig en miljövänlig livsstil enligt principerna för hållbar utveckling. Skogarna i daghemmets närhet är en del av lärmiljön. Barnens miljömedvetenhet stärks då de får positiva erfarenheter av omgivningen och naturen genom att utforska den och förundra sig över den.

I vårt daghem fungerar en aktiv föräldraförening.

Neidonkallion päiväkoti är också med i programmet "Småbarnspedagogiken i rörelse".

Vår verksamhet

I vårt daghem erbjuds barnet en trygg, engagerande och utvecklande lärmiljö som uppmuntrar till lek, rörelse, utforskande och lärande. Vi ser det som en rikedom att stödja barnet uppväxt och utveckling i en fostringsgemenskap mellan hemmet och daghemmet. Digitala portfolior är en av formerna i vår pedagogiska verksamhet, och där görs barnets uppväxt- och lärprocess synlig i samarbete med vårdnadshavarna.

Språkbad

I Neidonkallion päiväkoti ordnas svenskt språkbad. Barnen kan börja i språkbadet då de fyller 5 år, och språkbadsundervisningen fortsätter i förskoleundervisningsgruppen i Gesterbyn koulu. I språkbadsklubben har 3–4-åringarna möjlighet att bekanta sig med det svenska språket innan det egentliga språkbadet inleds. Målet för språkbadet är funktionell tvåspråkighet.

Läs mer om språkbad

Gruppernas kontaktuppgifter

Niittyvillat 040 126 9408 
Kuusenkerkät 040 126 9448 
Hiirenkorvat 050 414 4083 
Smultron (kielikylpy) 040 126 9449 
Naavaparrat 040 126 9640 
Förskola / Bläbår (Gesterbyn koulu) 040 126 9406

Öppettider:
Mån–fre kl 6.30-17.30 enligt reservationerna

Barnspecifika tidsreservationer av småbarnspedagogik görs via Päikky-systemet. Om barnets dagliga behov av småbarnspedagogik är mera omfattande än 6.30-17.30 ska ärendet diskuteras med daghemsföreståndaren.

Adress:
Sagaborgsvägen 2
02400 Kyrkslätt

E-post:
fornman.efternamn@kyrkslatt.fi

Daghemsföreståndare:
Taru Tulonen
050 588 0662

Viceföreståndare:
Emma-Reetta Leino
040 581 2137

Speciallärare inom småbarnspedagogiken:
Suvi Komulainen
040 574 4722

Kurator inom småbarnspedagogik:
Suvi Lindholm
040 573 5471

You must approve to our use of cookies to view this content.