Koskentorin päiväkoti

Vårt daghem 

Koskentorin päiväkoti ligger i Veikkola centrum nära Vuorenmäen koulu och Veikkola idrottspark.

Daghemmets värden är gemenskap, sund självkänsla och trygghet.

Vår verksamhet

Vårt mål är att det uppstår delat fostringsansvar, en fostringsgemenskap, redan från och med första mötet och att den präglas av förtroende, lyssnande, respekt och jämställdhet. En lyckad och icke-brådskande mjuklandning på daghemmet ger barnet en bra början på daghemslivet och skapar en stark grund för ett respektfullt och förtroendefullt samarbete med vårdnadshavarna.

Vi stöder och utvecklar barnens gemenskap och lärande bland kamraterna i första hand med hjälp av lek, sagotering och smågruppsverksamhet. Smågruppsverksamhet som metod för lärande stöder utvecklingen av en positiv jagbild, stark självkänsla, kritiskt tänkande, lärande och kompanjonskap.

På daghemmet använder vi en digital portfolio; en portfolio på peda.net där barnets uppväxt och lärande lagras. Det är också ett utmärkt samarbets- och kommunikationsmedium mellan daghemmet och hemmet.

I samband med Koskentorin päiväkoti fungerar också invånarparken Veikkosvinden.

Gruppernas kontaktuppgifter

Vuorimännyt 040 126 9435 
Lehtikuuset 040 126 9436 
Kotipihlajat 040 126 9437 
Tervalepät 040 534 8753 

Öppettider:
Mån–fre kl 6.30-17.30 enligt reservationerna

Barnspecifika tidsreservationer av småbarnspedagogik görs via Päikky-systemet. Om barnets dagliga behov av småbarnspedagogik är mera omfattande än 6.30-17.30 ska ärendet diskuteras med daghemsföreståndaren.

Adress:
Pichtagränden 4
02880 Veikkola

E-post:
fornamn.efternamn@kyrkslatt.fi

Daghemsföreståndare:
Kirsi Kreutzman
040 126 9516

Viceföreståndare:
Anne Paananen
040 126 9508

Speciallärare inom småbarnspedagogiken:
Anne Toivio
040 126 9647

Kurator inom småbarnspedagogiken:
Niina Muuronen
040 589 3063

You must approve to our use of cookies to view this content.