Koskentorin päiväkoti

Vårt daghem 

Koskentorin päiväkoti ligger i Veikkola centrum nära Vuorenmäen koulu och Veikkola idrottspark.

Daghemmets värden är gemenskap, sund självkänsla och trygghet.

Vår verksamhet

Vårt mål är att det uppstår delat fostringsansvar, en fostringsgemenskap, redan från och med första mötet och att den präglas av förtroende, lyssnande, respekt och jämställdhet. En lyckad och icke-brådskande mjuklandning på daghemmet ger barnet en bra början på daghemslivet och skapar en stark grund för ett respektfullt och förtroendefullt samarbete med vårdnadshavarna.

Vi stöder och utvecklar barnens gemenskap och lärande bland kamraterna i första hand med hjälp av lek, sagotering och smågruppsverksamhet. Smågruppsverksamhet som metod för lärande stöder utvecklingen av en positiv jagbild, stark självkänsla, kritiskt tänkande, lärande och kompanjonskap.

På daghemmet använder vi en digital portfolio; en portfolio på peda.net där barnets uppväxt och lärande lagras. Det är också ett utmärkt samarbets- och kommunikationsmedium mellan daghemmet och hemmet.

Klubbarna inom den öppna småbarnspedagogiken är en del av verksamheten i vårt daghem. I samband med Koskentorin päiväkoti fungerar också invånarparken Veikkosvinden.

Koskentorin päiväkoti deltar i programmen Småbarnspedagogiken i rörelse och i projektet På tidsresa.

Klubb

Koskentorin kerho erbjuder familjer som behöver småbarnspedagogik på deltid en barncentrerad, varm och trygg klubbupplevelse. Klubben finns i den egna klubblokalen i Koskentorin päiväkoti bredvid invånarparken.

Ett av de viktigaste målen i klubben är att ta de första stegen mot småbarnspedagogik genom positiva och trevliga erfarenheter. Vi stöder barnet att utveckla sina sociala färdigheter och att fungera i grupp. Samtidigt lär sig barnet vardagskunskaper i en trygg liten grupp och att ta ansvar för sina handlingar.

I klubbens program ingår regelbundet att röra sig i naturen, utevistelse och mångsidigt handledda stunder. Klubben deltar även aktivt i daghemmets verksamhet och samarbetar med invånarparken Veikkosvinden.

Gruppernas kontaktuppgifter

 Grupp Ålder Telefonnummer
Vuorimännyt 0-3 040 126 9435
Lehtikuuset 0-5 040 126 9436
Kotipihlajat 3-5 040 126 9437
Tervalepät 3-5 040 534 8753
Kerho 2-5 050 534 0255

Öppettider:
kl. 6.30–17.30

Om barnet behöver vård utanför de angivna öppettiderna vänligen diskutera saken med daghemsföreståndaren.

Adress:
Pichtagränden 4
02880 Veikkola

E-post:
fornamn.efternamn@kyrkslatt.fi

Daghemsföreståndare:
Kirsi Kreutzman
040 126 9516

Viceföreståndare:
Anne Paananen
040 126 9508

Speciallärare inom småbarnspedagogiken:
Anne Toivio
040 126 9647

Psykolog inom småbarnspedagogiken:
Hanna Lehtinen
040 126 9667

Kurator inom småbarnspedagogik: 
Patricia Envall
040 589 3063