Sepänkannaksen päiväkoti

Vårt daghem

Sepänkannaksen päiväkoti har rum för fem barngrupper. I vårt daghem finns småbarnspedagogik och klubbverksamhet inom öppen småbarnspedagogik. Rummet för gruppen Tupsukorvat i vårt daghem fungerar under våren 2019 som tillfälligt utrymme för syskongruppen från Jolkbyn päiväkoti.

Vår verksamhet

I Sepänkannaksen päiväkoti får barnet tillbringa sin dag i en trivsam och lugn miljö. De nya ljusa rummen, en stor mångsidig gård och den omgivande naturen lockar barnet att leka, röra på sig och lära sig. I samarbete med familjerna skapar vi en god och trygg vardag.

Vi deltar i programmet Glädje i rörelse och projektet Digga min digiresa.

Gruppernas kontaktuppgifter

 Grupper Ålder Telefonnummer
Timanttitoukat 0-3 040 126 9336
Kuparikertut 0-4 040 126 9434
Hopeakalat 3-5 040 126 9627
Kultakurret 3-5 040 126 9366
Kerho (to-pe) - 040 126 9643

Öppettider:
kl. 6.30–17.30

Om barnet behöver vård utanför de angivna öppettiderna vänligen diskutera det med föreståndaren.

Adress:
Smedsbackagränden 2
02480 Kyrkslätt

E-post:
fornamn.efternamn@kyrkslatt.fi

Daghemsföreståndare:
Kaisa Kaarre
050 577 4698

Vice föreståndare:
Anseli Sivonen
040 126 9549

Speciallärare inom småbarnspedagogiken:
Saara Virkajärvi-Pohja
040 126 9874

Psykolog inom småbarnspedagogiken:
Laura Lindqvist
040 126 9740