Sepänkannaksen päiväkoti

Vårt daghem

Vårt daghem erbjuder småbarnspedagogik och klubbverksamhet inom den öppna småbarnspedagogiska verksamheten. Vårt daghem verkar i en ny, år 2016 färdigställd byggnad i södra Kyrkslätt.

Vår verksamhet

I Sepänkannaksen päiväkoti får barnet tillbringa sin dag i en trivsam och lugn miljö. De nya ljusa rummen, en stor mångsidig gård och den omgivande naturen lockar barnet att leka, röra på sig och lära sig. I samarbete med familjerna skapar vi en god och trygg vardag.

Naturpedagogik och stärkandet av barnens relation till naturen är en viktig del av vår verksamhet. En dag i veckan har varje grupp en inlärningsdag i naturen. Vårt daghem deltar i programmet Grön flagg. Ett råd bestående av barn och pedagoger planerar och organiserar verksamhet som främjar hållbar utveckling för hela daghemmets folk. Under verksamhetsperioden 20–21 är vårt mål inom programmet Grön flagg att minska mängden avfall.

För varje barn i vårt daghem skapas en egen digital portfolio på den elektroniska plattformen Peda.net tillsammans med barnet och vårdnadshavarna. På plattformen Peda.net synliggörs barnets lärande, uppväxt och utveckling samt gruppernas pedagogiska verksamhet. På vårt daghems Peda.net-sidor berättar vi också om vår Grön flagg-verksamhet.

Vi deltar i programmet Liikkuva varhaiskasvatus.

Gruppen Platinaperhoset, som är en klubb inom den öppna småbarnspedagogiska verksamheten, är verksam i vårt daghem onsdagar, torsdagar och fredagar klockan 9–11.30.

Gruppernas kontaktuppgifter

Timanttitoukat 040 126 9336 
Tupsukorvat 040 126 9616 
Kuparikertut 040 126 9434 
Hopeakalat 040 126 9627 
Kultakurret 040 126 9366 

Öppettider:
Mån–fre kl 6.30-17.30 enligt reservationerna

Barnspecifika tidsreservationer av småbarnspedagogik görs via Päikky-systemet. Om barnets dagliga behov av småbarnspedagogik är mera omfattande än 6.30-17.30 ska ärendet diskuteras med daghemsföreståndaren.

Adress:
Smedsbackagränden 2
02480 Kyrkslätt

E-post:
fornamn.efternamn@kyrkslatt.fi

Daghemsföreståndare:
Kaisa Kaarre
050 577 4698

Vice föreståndare:
Anseli Sivonen
040 126 9549

Speciallärare inom småbarnspedagogiken:
Saara Virkajärvi-Pohja
040 126 9874

Psykolog inom småbarnspedagogik:
Emma Toppari-Kallio
040-1269740

Kurator inom småbarnspedagogik:
Suvi Lindholm
040 573 5471