Sepänkannaksen päiväkoti

Vårt daghem

Vårt daghem erbjuder småbarnspedagogik. Sepänkannaksen päiväkoti verkar i en ny, år 2016 färdigställd byggnad i södra Kyrkslätt. Förskoleundervisning på området erbjuds i Kantvikin päiväkoti.

Vår verksamhet

I Sepänkannaksen päiväkoti får barnet tillbringa sin dag i en trivsam och lugn miljö. De nya ljusa rummen, en stor mångsidig gård och den omgivande naturen lockar barnet att leka, röra på sig och lära sig. Utflykter till de närliggande skogarna och parkerna hör till vår regelbundna verksamhet. Vi bearbetar lekomgivningen regelbundet tillsammans med barnen.

Den sociala gemenskapen och att alla medlemmar i gemenskapen mår bra är viktigt för oss. I samarbete med familjerna skapar vi en god och trygg vardag. Vi ordnar aktiva evenemang för barnen och familjerna flera gånger i året. Vårt daghem har en aktiv föräldrakommitté. Du hittar information om dess verksamhet på våra sidor på peda.net.

Sepänkannaksen päiväkoti har beviljats Grön Flagg för verksamhet enligt hållbar utveckling i december 2020. Rådet Kierrätyskamut som består av barn och pedagoger planerar och organiserar verksamhet som främjar hållbar utveckling för alla på daghemmet. I programmet Grön Flagg är vårt mål för verksamhetsperioden 2022–23 att bekanta oss med och bry oss om närmiljön, vilket fungerar som grund för utveckling av barnens relation till naturen. 

För varje barn i vårt daghem skapas en egen digital portfolio på den elektroniska plattformen Peda.net tillsammans med barnet och vårdnadshavarna. På plattformen Peda.net synliggörs barnets lärande, uppväxt och utveckling samt gruppernas pedagogiska verksamhet.

Vi deltar i programmet Liikkuva varhaiskasvatus.

Gruppernas kontaktuppgifter

Timanttitoukat 040 126 9336 
Tupsukorvat 040 126 9616 
Kuparikertut 040 126 9434 
Hopeakalat 040 126 9627 
Kultakurret 040 126 9366 

Öppettider:
Mån–fre kl 6.30-17.30 enligt reservationerna

Barnspecifika tidsreservationer av småbarnspedagogik görs via Päikky-systemet. Om barnets dagliga behov av småbarnspedagogik är mera omfattande än 6.30-17.30 ska ärendet diskuteras med daghemsföreståndaren.

Adress:
Smedsbackagränden 2
02480 Kyrkslätt

E-post:
fornamn.efternamn@kyrkslatt.fi

Daghemsföreståndare:
Kaisa Kaarre
050 577 4698

Vice föreståndare:
Anna Koski
040 126 9549

Speciallärare inom småbarnspedagogiken:
Saara Virkajärvi-Pohja
040 126 9874

Kurator inom småbarnspedagogik:
Suvi Lindholm
040 573 5471