Masalan päiväkoti

Vårt daghem

I Masalan päiväkoti finns fem barngrupper. Masaln päiväkoti är öppet även på kvällarna kl. 18–22 enligt familjernas behov. Den nya gruppen i Masalan päiväkoti, Kastehelmet, inleder sin verksamhet 1.8.2020 i Hommaksen päiväkotis utrymmen

I Masalan päiväkoti bemöts barnet sensitivt, individuellt och positivt och vi ser till barnets styrkor. Lek, kreativitet och rörelse är en viktig del av vår dagliga verksamhet.

Klubbgrupperna inom den öppna småbarnspedagogiken i invånarparken Släntgårdens lokaler är en del av Masalan päiväkotis verksamhet.

Vår verksamhet

Vid planeringen av verksamheten betonas barnets intressen, mångsidigheten, flexibiliteten i lek- och lärmiljön och stressfrihet. Barnen deltar i planeringen, genomförandet och bedömningen av verksamheten. Vi stärker glädjen att lära sig, interaktionsförmågan, barnets engagemang och gemenskapen genom att arbeta i smågrupper. I samarbetet med vårdnadshavarna fokuserar vi på öppen växelverkan, positivitet och en god vardag för barnet.

Gruppernas kontaktuppgifter

 Grupp Ålder Telefonnummer
Revontulet 0-3 040 591 2831
Sateenkaaret (iltahoito) 3-5 050 327 3646
Vuorovedet 3-5 050 327 3645
Tähdenlennot 6 040 591 2746
Tuulispäät 5-6 040 734 2519
Kastehelmet
(börjar i Hommas daghems lokaler 1.8.2020, Ljusdalavägen 5.)
050 414 3496
Haitulat
(klubb i invånarparken Släntgårdens lokaler)
050 577 4796

Öppettider:
kl. 6.30–17.30

Kvällsomsorg 18.00 - 22.00

Om barnet behöver vård utanför de angivna öppettiderna vänligen diskutera saken med daghemsföreståndaren.

Adress:
Hommasgränden 2
02430 Masaby

E-post:
fornamn.efternamn@kyrkslatt.fi

Daghemsföreståndare:
Sari Uotila
040 066 7539

Viceföreståndare:
Kukka Hyötyläinen
040 1269 133

Speciallärare inom småbarnspedagogiken:
Sari Lindström
040 075 5493

Psykolog inom småbarnspedagogiken:
Hanna Lehtinen
040 126 9667

Kurator inom förskoleundervisningen:
Tiia Lamberg-Leinonen
040 126 9741