Masalan päiväkoti

Vårt daghem

I Masalan päiväkoti bemöts barnet sensitivt, individuellt och positivt och vi ser till barnets styrkor. Lek, kreativitet och rörelse är en viktig del av vår dagliga verksamhet.

Vår verksamhet

Vid planeringen av verksamheten betonas barnets intressen, mångsidigheten, flexibiliteten i lek- och lärmiljön och stressfrihet. Barnen deltar i planeringen, genomförandet och bedömningen av verksamheten. Vi stärker glädjen att lära sig, interaktionsförmågan, barnets engagemang och gemenskapen genom att arbeta i smågrupper. I samarbetet med vårdnadshavarna fokuserar vi på öppen växelverkan, positivitet och en god vardag för barnet.

Gruppernas kontaktuppgifter

Revontulet 040 591 2831 
Sateenkaaret 050 327 3646 
Vuorovedet 050 327 3645 
Tähdenlennot 040 591 2746 
Tuulispäät 040 734 2519 

Öppettider:
Mån–fre kl 6.30-17.30 enligt reservationerna

Barnspecifika tidsreservationer av småbarnspedagogik görs via Päikky-systemet. Om barnets dagliga behov av småbarnspedagogik är mera omfattande än 6.30-17.30 ska ärendet diskuteras med daghemsföreståndaren.

Adress:
Hommasgränden 2
02430 Masaby

E-post:
fornamn.efternamn@kyrkslatt.fi

Daghemsföreståndare:
Terhi Hakkarainen
040 066 7539

Viceföreståndare:
Kukka Hyötyläinen
040 1269 133

Speciallärare inom småbarnspedagogiken:
Sari Lindström
040 075 5493

Kurator inom småbarnspedagogiken
Niina Muuronen
040 589 3063

Kurator inom förskoleundervisningen:
Patricia Envall
040 528 7638
patricia.envall@luvn.fi

You must approve to our use of cookies to view this content.