Ansökan till förskoleundervisningen

Anmälan till förskoleundervisningen aktuell 25.1–7.2.2021

You must approve to our use of cookies to view this content.

Barnet anmäls till förskoleundervisningen via en elektronisk ansökningsblankett. Läsåret inom förskoleundervisningen börjar i augusti. Förskoleundervisning erbjuds 4 timmar per dag i huvudsak kl. 9–13. 

Med samma blankett söker man till småbarnspedagogiken i anslutning till förskoleundervisningen. I daghem med förskoleundervisning erbjuds småbarnspedagogik på morgnar innan förskoleundervisningen börjar och på eftermiddagar efter förskoleundervisningen. Småbarnspedagogiken är avgiftsbelagd. Ansökan om plats i småbarnspedagogik i anslutning till förskoleundervisningen görs på samma ansökningsblankett som ansökan om plats i förskoleundervisningen. Undantag är de privata daghemmen där vårdnadshavarna ska söka om plats i småbarnspedagogik direkt hos daghemmen. Du kan ansöka om småbarnspedagogik i anslutning till förskoleundervisningen så att den börjar innan förskoleundervisningen börjar, tidigast 1.8 innevarande år.

Om ni behöver en plats i förskoleundervisning för ett barn då verksamhetsperioden redan har börjat eller efter att ansökningstiden gått ut, fyll i ansökan om förskoleundervisning via den bifogade länken. 

Förskoleundervisning i skiftomsorg

Förskoleundervisning ges i huvudsak under förskoleundervisningstiden kl. 9–13 även för barn som är i skiftomsorg. Om det är omöjligt att ordna utan att barnets dagar blir oskäligt långa, ordnas förskoleundervisning för barnet delvis även på kvällen. För barn i skiftomsorg fäster vi särskild uppmärksamhet vid att barnet får erfarenheter av gruppaktivitet tillsammans med jämnåriga.

Med tanke på barnets bästa är det viktigt att barnets dag i förskoleundervisningen och småbarnspedagogiken inte blir oskäligt lång.

Förskoleundervisningsplatser 2021-2022

Förskoleundervisning ordnas i kommunala och privata daghem samt förskoleundervisning i svenskt språkbad i Gesterbyn koulu. Beslut om vilka platser förskoleundervisningen ordnas på fattas för ett år åt gången. Platserna bekräftas efter anmälningstiden då man vet antalet elever i förskoleundervisning på området följande läsår. I kommunala enheter är förskoleundervisningsgruppens gruppstorlek i huvudsak 21 barn och minimigruppstorleken 14 barn. I de svensksspråkiga privata daghemmen ska det finnas minst 5 barn i förskoleundervisningsgruppen och i de finskspråkiga 10.

Svenskspråkiga förskoleundervisningsplatser

På grund av de rådande omständigheterna presenterar sig sig de svenska förskolorna i år via en videopresentation, som ni hittar här nedan. Ta gärna del av dem tillsammans med ert barn. 

Finskspråkiga enheter

Östra området

Centrumområdet

Norra serviceområdet

Servicehandledning inom småbarnspedagogiken

Svenskspråkig småbarnspedagogik: 

E-post: smabarnspedagogik.servicehandledning@kyrkslatt.fi 

tfn 040 080 7631

Finskspråkig småbarnspedagogik

Servicenummer: 050 577 4755
Telefonrådgivningstider:
Måndag–fredag kl. 8.30–11.00 

E-post: varhaiskasvatuksen.palveluohjaus@kirkkonummi.fi 

Transporter inom förskoleundervisningen