Ansökan till förskoleundervisningen

Förskoleundervisningn info 2023

Förskole info: Anmälning till förskoleundervisning

Barnet anmäls till förskoleundervisningen via en elektronisk ansökningsblankett. Besluten om förskoleundervisningen görs i slutet av april för de ansökningar som inkommit under ansökningstiden. Information om beslutet skickas elektroniskt via suomi.fi e-tjänsten. Läsåret inom förskoleundervisningen börjar i augusti. Förskoleundervisning erbjuds 4 timmar per dag i huvudsak kl. 9–13. 

Med samma blankett söker man till småbarnspedagogiken i anslutning till förskoleundervisningen. I daghem med förskoleundervisning erbjuds småbarnspedagogik på morgnar innan förskoleundervisningen börjar och på eftermiddagar efter förskoleundervisningen. Småbarnspedagogiken är avgiftsbelagd. Ansökan om plats i småbarnspedagogik i anslutning till förskoleundervisningen görs på samma ansökningsblankett som ansökan om plats i förskoleundervisningen. Undantag är de privata daghemmen där vårdnadshavarna ska söka om plats i småbarnspedagogik direkt hos daghemmen. Du kan ansöka om småbarnspedagogik i anslutning till förskoleundervisningen så att den börjar innan förskoleundervisningen börjar, tidigast 1.8 innevarande år.

Om ni behöver en plats i förskoleundervisning för ett barn då verksamhetsperioden redan har börjat eller efter att ansökningstiden gått ut, fyll i ansökan om förskoleundervisning via den bifogade länken. 

Förskoleundervisning i skiftomsorg

Förskoleundervisning ges i huvudsak under förskoleundervisningstiden kl. 9–13 även för barn som är i skiftomsorg. Om det är omöjligt att ordna utan att barnets dagar blir oskäligt långa, ordnas förskoleundervisning för barnet delvis även på kvällen. För barn i skiftomsorg fäster vi särskild uppmärksamhet vid att barnet får erfarenheter av gruppaktivitet tillsammans med jämnåriga.

Med tanke på barnets bästa är det viktigt att barnets dag i förskoleundervisningen och småbarnspedagogiken inte blir oskäligt lång.

Förskoleundervisningsplatser 2023-2024

Förskoleundervisning ordnas i kommunala och privata daghem samt förskoleundervisning i svenskt språkbad i Gesterbyn koulu. Beslut om vilka platser förskoleundervisningen ordnas på fattas för ett år åt gången. Platserna bekräftas efter anmälningstiden då man vet antalet elever i förskoleundervisning på området följande läsår. I kommunala enheter är förskoleundervisningsgruppens gruppstorlek i huvudsak 21 barn och minimigruppstorleken 14 barn. I de svensksspråkiga privata daghemmen ska det finnas minst 5 barn i förskoleundervisningsgruppen och i de finskspråkiga 10.

Svenskspråkiga förskoleundervisningsplatser

På grund av de rådande omständigheterna presenterar sig sig de svenska förskolorna i år via en videopresentation, som ni hittar här nedan. Ta gärna del av dem tillsammans med ert barn. 

Finskspråkiga enheter

Östra området

Centrumområdet

Norra serviceområdet

Servicehandledning inom småbarnspedagogiken

Svenskspråkig småbarnspedagogik: 

E-post: smabarnspedagogik.servicehandledning@kyrkslatt.fi 

tfn 040 080 7631

Finskspråkig småbarnspedagogik

Servicenummer: 050 577 4755
Telefonrådgivningstider:
Måndag–fredag kl. 8.30–11.00 

E-post: varhaiskasvatuksen.palveluohjaus@kirkkonummi.fi 

Transporter inom förskoleundervisningen