Winellska förskolan

Winellska förskolan är en del av Präsgårdsbackens daghem. Vi vill vi ge barnen en trygg, inspirerande och lekfull miljö att växa och utvecklas i. Vi i personalen vill ge varje enskilt barn en god vård, en trygg famn och en bra dagisdag med meningsfull verksamhet. Vi tar hänsyn till varje barns egna förutsättningar, förmågor och utvecklingsnivå när vi formar och genomför vår verksamhet utgående från barnens egna tankar, intressen och behov på ett temainriktat arbetssätt.

Vår verksamhet

I vårt daghem är vårt finlandssvenska språk och våra traditioner viktiga. I vår verksamhet och pedagogik lyssnar vi aktivt på barnen och utgår från barnens tankar, idéer och lekar.

Vi arbetar i smågrupper och använder oss av mångsidiga metoder och försöker ta tillvara glädjen i vardagen. Daghemmet är också del av projektet ”Rörelse och glädje”.

Gruppernas kontaktuppgifter

 Grupp Ålder Telefonnummer Våren 2020 Adress
Skogstroll 6 050 310 6911 Ravalsin päiväkoti Ravalsvägen 14
Vättar 6 050 310 6912 Gesterbyn päiväkoti Hästhagsbron 2
Alver 6 050 310 6913 Winellska skolans paviljong Gesterbybågen 3

Öppettider
Må-fre 6.45–17.00

Om barnet behöver vård utanför öppettiderna, var vänlig och diskutera saken med daghemsföreståndaren. 

Adress:
fr.o.m. 1.8.2020 i Gesterbyn päiväkoti, Hästhagsbron 2
Våren 2020, se gruppernsa kontaktuppgifter.  

Daghemsföreståndare:
Susanne Fagerström
040 555 0257
 
Vice föreståndare:
Filippa Belfrage
040 126 9547

Psykolog inom småbarnspedagogik:
Helena Björkqvist
040 729 0524

Förskoleundervisningens kurator:
Clary Corander
050 414 0735