Nissnikun päiväkoti

Småbarnspedagogik och förskoleundervisning

I Nissnikun päiväkoti är barnets dag en helhet där barnet växer och fungerar på det sätt som är typiskt för honom eller henne genom att leka, motionera, granska och delta. Vår barncentrerade småbarnspedagogik styrs av barnets individualitet, kompanjonskap inom fostran och smidig vardag. I vårt daghem byggs och formas barnets vardag på basis av barnets egen plan för småbarnspedagogik tillsammans med föräldrarna.

Redskap som är de viktigaste i vår verksamhet och främjar växelverkan mellan barnen:

smågrupper där man arbetar tillsammans och där barnets intressen och individuella behov bäst kan tas i beaktande

motion, varvid barnet får uppleva glädje och utmaningar genom lek och motion i vår mångsidiga inlärningsmiljö

barnets egna Mappar om uppväxt där barnets uppväxt, utveckling och inlärning görs synlig både för barnet själv och barnets närmaste krets

medielek som genomförs utifrån barnets egna utgångspunkter genom att leka med bilder och ljud

Vi är med i ett projekt i anslutning till barncentrerad pedagogik, i Erasmus-projektet (ikt som möjliggörande faktor för barncentrerad pedagogik), i projektet Digga min digiresa och i programmet Glädje i rörelse.

I vårt daghem fungerar en aktiv föräldraförening.

Barngrupper:

Nopsanurkka
3–5-åringar
tfn 050 3272 780

Pikkutupa
0–3-åringar
tfn 050 5774 761

Leijat
3–6-åringar, intensifierat stöd
tfn 040 0231 002

Muksumaja
5-åringar
040 1269 445

Vauhtivintti
4–5-åringar
tfn 040 0153 425

Peuhupirtti
förskoleundervisning
tfn 050 3272 755

Hyrrät
förskoleundervisning
tfn 040 1269 444

Kontaktperson
Petri Holopainen
tfn. 050 327 2754
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Viceföreståndare, barnträdgårdslärare

Jaana Adler
tfn. 050 4140 341
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Päiväkodin johtaja

Nissestigen 1 02430 Kyrkslätt
tfn. 040 4140 341
Lokalnätsavgift (lna), mobilsamtalsavgift (msa), utlandssamtalsavgift
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi
Öppettid
måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag
06:30 - 17:30