Familjedagvård

Familjedagvård är småbarnspedagogik som sker hemma hos familjedagvårdaren. I familjedagvårdsgruppen kan det finnas fyra barn under förskoleåldern och ett barn i förskoleåldern på deltid.

Kommunens familjedagvårdare

I familjedagvården tillbringar barnet dagen i en liten grupp, vilket möjliggör en lugn vardag och lekmiljö för barnen. Familjedagvårdarna genomför kommunens plan för småbarnspedagogik tillsammans med barnen. Gemensamma händelser och evenemang, till exempel gymnastik och klubbar, samlar varje vecka områdets familjedagvårdare och barn kring gemensam verksamhet, och då vänjer sig barnen också vid större grupper.

Familjedagvårdarens arbetstid är 8 timmar och infaller enligt barnens vårdtider mellan kl. 6.30 och 17.30. Överskridande arbetstid jämnas ut som familjedagvårdarens lediga dagar dvs. under s.k. utjämningsledigheter. Då är barnet i en reservvårdsgrupp i det daghem som har utsetts för barnet.

Vårdavgifterna fastställs  på samma sätt såväl inom den kommunala familjedagvården som inom daghemsvården. 

Privata familjedagvårdare

Du kan höra dig för om kontaktuppgifter till de privata dagvårdarna inom den svenska småbarnspedagogiken från smabarnspedagogik.servicehandledning@kyrkslatt.fi eller inom den finska småbarnspedagogiken varhaiskasvatuksen.palveluohjaus@kirkkonummi.fi.

Privata familjedagvårdarna väljer barnen själva, så du kan fråga vårdaren direkt om lediga platser.

Kontaktuppgifter

Familjedagvårdsledare
Tina Stjernberg
tfn 040 839 0472
fornamn.efternamn@kyrkslatt.fi

Speciallärare inom småbarnspedagogiken:
Annika Olsen Nyberg
040 126 9868