Aktuell information om coronaviruset - COVID-19

Tillbaka till framsidan/Go back

Scroll down for English

20.9. På HUS-området startar en tredje coronavaccinomgång

Det är fråga om att ge dem som lider av allvarlig immunbrist en tredje vaccindos

 · organtransplantation

· stamcellstransplantation

· svår eller medelsvår medfödd immunbrist

· immunosuppressiv cancerbehandling

· behandling av autoimmuna sjukdomar med immunosuppressiva biologiska läkemedel

   eller med JAK-inhibitorer

· dialys och svår kronisk njursvikt

· långt framskriden eller obehandlad HIV-infektion

· annat allvarligt immunosuppressivt tillstånd som bedömts av läkare

 

Det ska ha gått minst 2 månader sedan den andra vaccindosen.

Om du hör till en grupp som står i tur att vaccineras kan du hämta vaccinet utan tidsbeställning på Kyrkslätts vaccinationsställe under dess öppettider må 20.9–on 22.9 kl. 9–11 och kl. 12–15. Kom ihåg att ta med ditt FPA-kort eller ditt identitetsbevis när du kommer till vaccineringen. Efter vaccineringen ska du stanna på vaccinationsstället för uppföljning i 15 minuter. 

Kommunen informerar separat social- och hälsovårdspersonalen som vårdar coronapatienter som står i tur att vaccineras.

Vaccinet är Moderna Spikevax®. THL har gett som anvisning att en tredje dos kan ges med Moderna oavsett vilket vaccin de två doserna varit, s.k. korsvaccinering. I undersökningar har korsvaccinering konstaterats vara trygg och effektiv.

 

Coronastatistik för Kyrkslätt 16.9.2021

Hittills har 29 516 kommuninvånare fått den första vaccindosen och 23 496 kommuninvånare har fått den andra dosen. Allt som allt har 72,9 % av kommuninvånarna fått sin första vaccindos och 58,1 % sin andra dos.

Av kommuninvånarna som fyllt 80 år har 89,7 procent fått den första vaccindosen och 84,3 procent den andra dosen. Av 75–79-åringarna har 94,6 procent fått den första vaccindosen och 91,7 procent den andra dosen. Av 70–74-åringarna har 95,0 procent fått den första vaccindosen och 91,2 procent den andra dosen.

Av 65–69-åringarna har 92,6 procent fått den första vaccindosen och 88,2 procent den andra dosen. Av 60–64-åringarna har 91,0 procent fått den första vaccindosen och 86,6 procent den andra dosen.

Av 55–59-åringarna har 91,0 procent fått den första vaccindosen och 86,0 procent den andra dosen. Av 50–54-åringarna har 90,0 procent fått den första vaccindosen och 85,3 procent den andra dosen.

Av 45–49-åringarna har 89,0 procent fått den första vaccindosen och 82,5 procent den andra dosen. Av 40–44-åringarna har 84,7 procent fått den första vaccindosen och 76,6 procent den andra dosen.

Av 35–39-åringarna har 78,9 procent fått den första vaccindosen och 65,7 procent den andra dosen. Av 30–34-åringarna har 71,3 procent fått den första vaccindosen och 50,9 procent den andra dosen.

 Av 25-29 -åringarna har 68,8 procent fått den första vaccindosen och 38,4 procent den andra dosen. Av 20-24 -åringarna har 71,7 procent fått den första vaccindosen och 34,2 procent den andra dosen.

Av 16-19-åringarna har 82,8 procent fått den första vaccindosen och 40,8 procent den andra dosen. Av 12-15-åringarna har 79,8 procent fått den första vaccindosen och 0,5 procent den andra dosen.

Vid sidan av de nya grupperna vaccineras också alla grupper som man tidigare börjat vaccinera. Tidtabellen för framskridandet av vaccinationerna beror på mängden vaccin som kommunen får.

Allt som allt 61 447 coronaprover har tagits på Kyrkslättsbor. Det totala antalet smittfall är 986.

Veckorna 34 + 35 var incidensen 139,7 och veckorna 35 + 36 var incidensen 112,2. Incidenstalet beskriver antalet fall per 100 000 invånare under den angivna perioden.  Incidensen på HUS-området för de senaste 14 dygnen var 187,5

I Kyrkslätt har 5 123 personer exponerats för coronaviruset. Antalet gällande karantäner är 24.

Statistikuppgifterna baserar sig på uppgifterna i HUS coronaguide, som rapporterar om läget sedan maj 2020, samt THL:s statistik.

Koronavaccination med tidsbeställning den 22.9. i Veikkola

Hej du som bor i Veikkola, nu skulle du ha möjlighet att boka tid för koronavaccination till Veikkola rådgivning.

För de som fyllt 12-år erbjuds koronavaccination med tidsbeställning den 22.9 på Veikkola rådgivning.  Vi har endast begränsad mängd med Pfizer-vaccin till förfogande.

Tidsbeställning

må-fre klo 12-13 puh: 0401269244 och 0401269157

Pop-up-coronavaccineringar i september!

De Kyrkslättsbor som står i tur att vaccineras kan ta sin första vaccindos på vaccinationsstället i Kirkkonummen Ostari utan tidsbokning under september månad fr.o.m. 14 september på tisdagar, onsdagar och torsdagar kl. 9–11.

Ta med ditt FPA-kort eller ditt identitetsbevis. Var beredd på att efter vaccineringen stanna för uppföljning för minst 15 minuter.  På samma besök kan vi boka tid för boostervaccinering 6–12 veckor framåt.

Observera att vi tills vidare ger boostervaccinationer endast med tidsbeställning. Tidsbokning på adressen coronavaccinbokning.fi eller vid behov per telefon 09-29683401.

Kirkkonummen Ostari ligger på adressen Stationsbågen 1, 02400 Kyrkslätt.

Det finns mycket lediga tider till coronavaccinering

Det finns nu rikligt med tider att boka till coronavaccinering. Det finns tider både till den första vaccindosen och till boostervaccinering. Vi rekommenderar att man i första hand bokar tid till vaccineringen via tjänsten coronavaccinbokning.fi. Alternativt kan man också boka tid via hälsocentralens telefontjänst på numret 09-2968 3401.

Coronavaccinationerna i Kyrkslätt har framskridit väl. 72,5 % av befolkningen har redan fått den första vaccindosen, och 54,6 % har fått den andra. 79,4 % av 12–15-åringarna har fått det första vaccinet, vilket är en högre täckningsgrad än på HUS-området i genomsnitt. Täckningsgraden för 16–19-åringar för den första dosens del är redan 81,4 %.

Boostervaccineringar för 12–15-åringar veckorna 41–42

Skolelever som fyllt 12 år har erbjudits den första vaccindosen i skolan veckorna 33–35.  En del har fått vaccinet på vaccineringsställena. 12–15-åringarna kommer att få sin andra dos av skolhälsovården i skolorna veckorna 41 och 42 så att var och ens vaccinationsintervall är minst sex veckor.

I skolorna ges boostervaccin endast åt dem som fått sin första dos inom skolhälsovården. De som fått sitt första vaccin på ett vaccineringsställe får också sin boosterdos på vaccineringsstället. Under skolornas vaccineringsdagar kan dock de 12 år fyllda skolelever som inte ännu fått vaccinet få sin första dos. Alternativt kan de boka tid till ett vaccineringsställe.

6.9.2021 Coronasituationen och -begränsningarna i Kyrkslätt ända till 30.9.2021

Kyrkslätt har övergått från coronavirusepidemins spridningsfas till accelerationsfas 1.9.2021. På HUS-området är förekomsten av smitta räknat för de senaste två veckorna (2.9) 260/100 000 invånare. I Kyrkslätt är motsvarande tal (6.9) 150/100 000 invånare. Begränsningarna och rekommendationerna har uppdaterats av Regionförvaltningsverket, och tyngdpunkten i bekämpningen av epidemin ligger på vaccinering.

Smittläget och vaccinationerna i Kyrkslätt

Smittorna har spridit sig särskilt bland barn och unga. I Kyrkslätt har flest smittfall förekommit i åldersgruppen 20–29-åringar. I åldersgruppen över 60-åringar har inga smittfall överhuvudtaget förekommit under de senaste två veckorna. Smittfallen anknyter i huvudsak till utlandsresor och smittkedjor inne i familjen. De flesta Kyrkslättsbor som hamnat på sjukhus har varit ovaccinerade, och situationen är liknande även annanstans i Finland.

Deltavarianten är betydligt smittsammare än de tidigare virusvarianterna, varför det är svårt att förhindra spridningen. Det är sannolikt att viruset permanent kommer att cirkulera bland befolkningen. Också en del av dem som två gånger tagit vaccin kommer att insjukna, men för dem kommer också sjukdomen som förorsakas av deltavarianten i huvudsak att vara lindrig eller symtomfri.

Kommunen rekommenderar alla som fyllt 12 år att ta vaccinet. De som fyllt 12 år kan boka vaccinationstid på coronavaccinbokning.fi, och det finns gott om vaccinationstider.  Vaccineringarna av 12–15-åringar utförs i huvudsak i skolorna, och skolhälsovården meddelar via Wilma om vaccinationstidtabellen. THL rekommenderar en dosintervall på 6-12 veckor för alla coronavaccin som är i bruk i Finland. Det rekommenderas att dosintervallen är minst 6 veckor, eftersom en kortare dosintervall än detta kan försvaga vaccinets effekt. Vid behov kan vaccinationstidsbokningen behändigast flyttas på coronavaccinbokning.fi.

Offentliga evenemang och andra för allmänheten öppna lokaler

Inomhus

På Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts område kan offentliga tillställningar och allmänna sammankomster för över 10 (tio) personer ordnas inomhus förutsatt att

 1. antalet deltagare i tillställningen är högst 50 % av det maximala personantalet som med stöd av annan lagstiftning godkänts för utrymmet eller högst 50 % av det tillgängliga antalet sittplatser eller ståplatser och

2. kunder och de som deltar i verksamheten samt sällskap ska i realiteten kunna undvika fysisk kontakt med varandra och

3. säkerheten kan tryggas genom att man följer undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar 31.5.2021 (bilaga 1).

Utomhus

På Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts område kan offentliga tillställningar och allmänna sammankomster för över 50 (femtio) personer ordnas utomhus förutsatt att

1. kunder och de som deltar i verksamheten samt sällskap ska i realiteten kunna undvika fysisk kontakt med varandra och

 2. säkerheten kan tryggas genom att man följer undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar 31.5.2021 (bilaga 1). Giltighetstid

Bestämmelsen är i kraft under tiden 4.9–30.9.2021.

Det rekommenderas att arrangörer för evenemang, de som förvaltar kundutrymmen och arrangörer av verksamhet har en skriftlig hälsosäkerhetsplan.

Kommunens lokaler

Kommunens lokaler är öppna som normalt. Lokalerna meddelar närmare om sin verksamhet på sina egna webbsidor.

Rekommendation om användning av munskydd

Alla personer som fyllt 12 år rekommenderas använda munskydd inomhus. Utomhus rekommenderas munskydd när det är omöjligt att undvika närkontakt. Vi rekommenderar att i första hand använda kirurgiskt engångsmunskydd eller FFP2-munskydd utan ventil. Rekommendationen gäller även dem som två gånger fått coronavaccin. Munskydd rekommenderas till exempel:

  • I kollektivtrafiken
  • I skolor och läroanstalter från och med årskurs 6
  • På arbetsplatsen
  • I offentliga inomhuslokaler, så som kommunala lokaler och butiker
  • På utomhusevenemang när det är omöjligt att hålla säkerhetsavstånd
  • Resenärer som anländer till Finland från riskområden då de förflyttar sig i karantän från inresepunkten eller om de under tiden för karantänen har en oundviklig orsak att röra sig utanför hemmet.

Hobbyverksamhet i grupp

Hobbyverksamhet i grupp är tillåten i alla inomhus- och utomhusutrymmen utan begränsningar beträffande gruppstorlek. Också tävlingsverksamhet tillåts i utrymmen inomhus och utomhus.

Man rekommenderar fortsättningsvis att man i mån av möjlighet undviker närkontakter. Det är bra att alltid använda munskydd i situationer där det är svårt att undvika närkontakter.

Det rekommenderas att arrangörer för evenemang, de som förvaltar kundutrymmen och arrangörer av verksamhet har en skriftlig hälsosäkerhetsplan.

Äldre och riskgrupper

Det rekommenderas att gästers besök i social- och hälsovårdsenheterna ordnas utomhus, om möjligt. Vi iakttar inom vår enhet sjukvårdsdistriktets regionala rekommendationer. Noggrannare uppgifter finns på enheternas egna webbplatser.

Statsrådet ger anvisningar till mat- och utskänkningsställena

Restriktioner som gäller mat- och utskänkningsställenas öppettider, utskänkningstider och antalet kundplatser genomförs enligt statsrådets förordning:

I Kyrkslätt får förplägnadsrörelserna från och med 5.9.2021 servera alkohol kl. 07.00–22.00 och hålla öppet kl. 05.00–23.00.

Restauranger vars huvudsakliga verksamhet är servering av alkohol får använda endast hälften av kundplatserna inomhus och utomhus. Övriga restauranger får på motsvarande sätt använda endast 75 procent av kundplatserna inomhus och utomhus.

Alla kunder i restaurangen ska såväl inomhus som utomhus ha en egen sittplats vid ett bord eller en motsvarande bordsyta.

Kunderna ska inomhus hänvisas till egna sittplatser. Restaurangen ska utarbeta och ge kunderna anvisningar om hur det är tillåtet att röra sig inomhus i samband med att de kommer till restaurangen eller avlägsnar sig därifrån, besöker rökrum eller toalett- och tvättrum samt hämtar mat och dryck. I praktiken är det således inte tillåtet att ordna till exempel dans eller karaoke.

Rekommendation om distansarbete

Distansarbete rekommenderas i stor omfattning både inom offentliga och privata sektorn på alla områden i accelerations- och spridningsfasen, och på arbetsplatserna ska man främja arrangemang som minskar närkontakter och andra riskfaktorer.

Privata träffar

Det rekommenderas att man följer begränsningarna som gäller sammankomster och företrädesvis ordnar möten utomhus. Man bör inte ordna sammankomster för över 10 personer inomhus, om inte deltagarna har en faktisk möjlighet att undvika fysisk kontakt med varandra.

Resor till och från utlandet

Vi rekommenderar att alla som reser utomlands tar coronavaccin. Rekommendationerna om testning av dem som återvänder till Finland gäller inte symtomfria personer som fått fullständig vaccinationsserie. Det rekommenderas att andra som anländer till Finland vid behov söker sig till coronatest vid inresa till landet och till ytterligare ett test tidigast 72 timmar efter återresa till landet enligt THL:s anvisningar. Man ska stanna i frivillig karantän tills man är försäkrad om ett negativt testresultat.

Karantäner och de som insjuknat i coronaviruset

Karantänen varar i allmänhet 10 dagar efter den senaste exponeringen, och beskedet om exponering kan komma i form av ett meddelande, ett SMS eller ett telefonsamtal. Kommunens enhet för smittsamma sjukdomar rekommenderar inte förkortning av karantänen med 6 dygns exit-test. Det dröjer fortfarande att nå de exponerade, men vi försöker kontakta dem som insjuknat i coronaviruset per telefon inom ett dygn efter att testresultatet blivit färdigt.

Rekommendationerna är i kraft tills vidare. Om epidemisituationen kräver kan begräsningarna ändras.

Det rekommenderas fortfarande att man med låg tröskel söker sig till coronatest.

Gruppexponering i Jokirinteen koulu

Kommunens enhet för smittsamma sjukdomar har fått vetskap om en gruppexponering i Jokirinteen koulu 23–24.8. Enligt preliminära uppgifter är antalet exponerade ungefär 60. Det är dock möjligt att man kan ha exponerats i skolan också under andra dagar.

De elever som med säkerhet exponerats informeras via Wilma, och personalen kontaktas per telefon av enheterna för smittsamma sjukdomar i sina hemkommuner.

Enhet för smittsamma sjukdomar påminner att det är ytterst viktigt att alla elever i årskurs 6 och äldre bär munskydd i skolorna för att förhindra fortsatt smittspridning och exponeringar.

 

Coronasituationen och -begränsningarna i Kyrkslätt ända till 12.9.2021

Kyrkslätt har från och med 12.8.2021 övergått till spridningsfasen av coronavirusepidemin, och för tillfället är största delen av Nyland i samma spridningsfas. På HUS-området är förekomsten av smitta räknat för de senaste två veckorna (24.8.) 297/100 000 invånare. I Kyrkslätt är motsvarande tal 142/100 000 invånare. Begränsningarna och rekommendationerna fortsätter trots detta i stort sett oförändrade, och tyngdpunkten i bekämpningen av epidemin har förflyttats till vaccinering.

Smittläget och vaccinationerna i Kyrkslätt

Under den s.k. fjärde vågen som började i juni har deltavarianten av coronaviruset, som kommit med turister in i landet, spridit sig i Kyrkslätt. Smittorna har snabbt spridit sig särskilt bland barn och unga. I Kyrkslätt har flest smittor förekommit i åldersgruppen 10–19 år, däremot har smittorna i åldersgruppen över 60 år varit enstaka. Smittorna anknyter i huvudsak till familjekretsen och den närmaste kretsen, turismen utomlands och privata tillställningar. De flesta Kyrkslättsbor som hamnat på sjukhus har varit ovaccinerade, och situationen är liknande även annanstans i Finland.

Deltavarianten är betydligt smittsammare än de tidigare virusvarianterna, varför det är svårt att förhindra spridningen. Det är sannolikt att viruset permanent kommer att cirkulera bland befolkningen. Också en del av dem som två gånger tagit vaccin kommer att insjukna, men för dem kommer också sjukdomen som förorsakas av deltavarianten i huvudsak att vara lindrig eller symtomfri. Kommunen rekommenderar alla som fyllt 12 år att ta vaccinet. De som fyllt 16 år kan boka vaccinationstid på coronavaccinbokning.fi, och vaccinationstider kan fås inom cirka 2 veckor. Också vaccinationerna av elever har börjat förra veckan i våra skolor, och under vecka 34 har de flesta barn som fyllt 12 år fått en vaccindos.

Offentliga evenemang och andra för allmänheten öppna lokaler

Det tidigare beslutet av Regionförvaltningsverket i Södra Finland om begränsningarna av offentliga tillställningar är fortfarande i kraft ända till 12.9.2021, och en eventuell ändring av beslutet meddelas vid behov separat.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland förbjuder med stöd av 58 § 1 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 10 (tio) deltagare inomhus samt alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 (femtio) deltagare utomhus på området för kommunerna i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

På dessa kommuners områden kan offentliga tillställningar och allmänna sammankomster för 10 (tio) personer inomhus samt för 50 (femtio) personer på begränsade områden utomhus dock anordnas förutsatt att det faktiskt är möjligt för kunderna och deltagarna i verksamheten samt sällskapen att undvika närkontakt med varandra och att säkerheten kan säkerställas med iakttagande av de anvisningar som undervisnings- och kulturministeriet och Institutet för hälsa och välfärd utfärdat 31.5.2021.

Med närkontakt avses i detta beslut vistelse i samma utrymmen inomhus på mindre än två meters avstånd från varandra i mer än 15 minuter eller att fysisk kontakt med varandra och utomhus fysisk kontakt med varandra.

Det rekommenderas att arrangörer för evenemang, de som förvaltar kundutrymmen och arrangörer av verksamhet har en skriftlig hälsosäkerhetsplan.

Kommunens lokaler

Kommunens lokaler är öppna som normalt. Lokalerna meddelar närmare om sin verksamhet på sina egna webbsidor.

Rekommendation om användning av munskydd

Alla personer som fyllt 12 år rekommenderas använda munskydd inomhus. Utomhus rekommenderas munskydd när det är omöjligt att undvika närkontakt. Vi rekommenderar att i första hand använda kirurgiskt engångsmunskydd eller FFP2-munskydd utan ventil. Rekommendationen gäller även dem som två gånger fått coronavaccin. Munskydd rekommenderas till exempel:

I kollektivtrafiken
I skolor och läroanstalter från och med årskurs 6  
På arbetsplatser
I offentliga inomhuslokaler, så som kommunala lokaler och butiker
På utomhusevenemang när det är omöjligt att hålla säkerhetsavstånd
Resenärer som anländer till Finland från riskområden då de förflyttar sig i karantän från inresepunkten eller om de under tiden för karantänen har en oundviklig orsak att röra sig utanför hemmet.

Hobbyverksamhet i grupp

Hobbyverksamhet i grupp är tillåten i alla inomhus- och utomhusutrymmen utan begränsningar beträffande gruppstorlek. Också tävlingsverksamhet tillåts i utrymmen inomhus och utomhus.

Man rekommenderar fortsättningsvis att man i mån av möjlighet undviker närkontakter. Det är bra att alltid använda munskydd i situationer där det är svårt att undvika närkontakter.

Det rekommenderas att arrangörer för evenemang, de som förvaltar kundutrymmen och arrangörer av verksamhet har en skriftlig hälsosäkerhetsplan.

Äldre och riskgrupper

Det rekommenderas att gästers besök i social- och hälsovårdsenheterna ordnas utomhus, om möjligt. Vi iakttar inom vår enhet sjukvårdsdistriktets regionala rekommendationer. Noggrannare uppgifter finns på enheternas egna webbplatser.

Statsrådet ger anvisningar till mat- och utskänkningsställena

Restriktioner som gäller mat- och utskänkningsställenas öppettider, utskänkningstider och antalet kundplatser genomförs enligt statsrådets förordning:

I Kyrkslätt får förplägnadsrörelserna från och med 22.8.2021 servera alkohol kl. 07.00–22.00 och hålla öppet kl. 05.00–23.00.

Restauranger vars huvudsakliga verksamhet är servering av alkohol får använda endast hälften av kundplatserna inomhus och utomhus. Övriga restauranger får på motsvarande sätt använda endast 75 procent av kundplatserna inomhus och utomhus.

Alla kunder i restaurangen ska såväl inomhus som utomhus ha en egen sittplats vid ett bord eller en motsvarande bordsyta.

Kunderna ska inomhus hänvisas till egna sittplatser. Restaurangen ska utarbeta och ge kunderna anvisningar om hur det är tillåtet att röra sig inomhus i samband med att de kommer till restaurangen eller avlägsnar sig därifrån, besöker rökrum eller toalett- och tvättrum samt hämtar mat och dryck. I praktiken är det således inte tillåtet att ordna till exempel dans eller karaoke.

Rekommendation om distansarbete

Distansarbete rekommenderas i stor omfattning både inom offentliga och privata sektorn på alla områden i accelerations- och spridningsfasen, och på arbetsplatserna ska man främja arrangemang som minskar närkontakter och andra riskfaktorer.

Privata träffar

Det rekommenderas att man följer begränsningarna som gäller sammankomster och företrädesvis ordnar möten utomhus. Man bör inte ordna sammankomster för över 10 personer inomhus, om man inte kan säkerställa säkerhetsavstånd på 2 meter mellan deltagarna.

Resor till och från utlandet

Vi rekommenderar att alla som reser utomlands tar coronavaccin. Rekommendationerna om testning av dem som återvänder till Finland gäller inte symtomfria personer som fått fullständig vaccinationsserie. Det rekommenderas att andra som anländer till Finland vid behov söker sig till coronatest vid inresa till landet och till ytterligare ett test tidigast 72 timmar efter återresa till landet enligt THL:s anvisningar. Man ska stanna i frivillig karantän tills man är försäkrad om ett negativt testresultat.

Karantäner och de som insjuknat i coronaviruset

Karantänen varar i allmänhet 10 dagar efter den senaste exponeringen, och beskedet om exponering kan komma i form av ett meddelande, ett SMS eller ett telefonsamtal. Kommunens enhet för smittsamma sjukdomar rekommenderar inte förkortning av karantänen med 6 dygns exit-test. Det dröjer fortfarande att nå de exponerade, men vi försöker kontakta dem som insjuknat i coronaviruset per telefon inom ett dygn efter att testresultatet blivit färdigt.

Rekommendationerna är i kraft tills vidare. Om epidemisituationen kräver kan begräsningarna ändras.

Det rekommenderas fortfarande att man med låg tröskel söker sig till coronatest.

Pop-up-vaccinationsställe i Kirkkonummen ostari 4.9.2021

På coronavaccinationsstället i Kirkkonummen ostari ordnas en möjlighet för alla över 12 år att få den första dosen coronavaccin utan tidsbeställning lördag 4.9.2021 kl. 9–15. Ta med ditt FPA-kort eller ditt identitetsbevis. Observera att antalet vaccindoser är begränsat.

Tidigareläggning av tiden för boostervaccineringen  

Du kan ta boosterdosen till coronavaccineringen tidigast åtta veckor efter den första vaccineringen. Vi rekommenderar att du gör tidsbokningen och eventuella ändringar av tidsbokningen via Coronavaccinbokning.fi. Du kan ändra vaccinationstiden också per telefon 09 2968 3401. Våra telefontjänster är tidvis stockade.

Coronavaccinationer i Kyrkslätt

Coronavaccinationerna i Kyrkslätt har framskridit väl. Över 80 % av personer över 50 år har redan ett skydd som ges av två vaccin. I samband att skolorna började vaccinerades cirka hälften av eleverna i åldern 12–15 år.

Målet med vaccineringen är att ge en så stor del av befolkningen som möjligt ett skydd som ges av två vaccin för att förebygga allvarligt insjuknande och spridning av smittkedjorna och för att det ska bli möjligt att avveckla begränsningarna.

 

Gruppexponeringar i daghem

Enheten för smittsamma sjukdomar har 20.8 och 21.8 fått vetskap om två gruppexponeringar för coronaviruset i daghem i Kyrkslätt.

I det första fallet 16–18.8 exponerades totalt 17 personer. Man har fått tag i alla.

I det andra fallet 17–19.8 har totalt 40 personer exponerats. Vårdnadshavarna till barnen som exponerats har informerats via Päikky och de anställda kontaktas av sina hemkommuner.

 

Gruppexponering i Nissnikun koulu

Enheten för smittsamma sjukdomar har 18.8 fått vetskap om en gruppexponering för coronaviruset i Nissnikun koulu.

Exponeringarna har skett 16.8. 26 personer har exponerats och de har informerats om exponeringen.

De elever som exponerats har informerats via Wilma, och personalen har kontaktats per telefon.

 

Exponering för corona i hälsocentralens matsal

Kommunens enhet för smittsamma sjukdomar har idag fått kännedom om att en coronapositiv person har besökt Kyrkslätts hälsocentrals matsal 16.8 kl. 11.30–12.05.

Vi har kännedom om närkontakterna och vi försöker nå dem som bäst. Vi rekommenderar de övriga som varit närvarande att observera sina symtom i 14 dygn från och med exponeringen och att söka sig till coronatest.

 

Eventuell exponering för coronaviruset i simhallen 8.8.2021

Kommunens enhet för smittsamma sjukdomar har idag 16.8 fått vetskap om eventuell eventuella exponeringar för coronaviruset i Kyrkslätts simhall sö 8.8.2021 kl. 13.30–15.30.

De som vistats samtidigt i simhallen ombes följa med sitt mående i 14 dygn från och med den eventuella exponeringen. Om det förekommer symtom på luftvägsinfektion eller magsjuka, rekommenderar vi att man söker sig till coronatest på adressen https://koronabotti.hus.fi/sv/ eller genom att ringa sin hälsostation. Kontakt med andra ska undvikas tills man får ett negativt testresultat.

 

Eventuella exponeringar för coronaviruset

Var du på Pub Hullu Kukko förrförra lördagen?

Enheten för smittsamma sjukdomar har 15.8 fått kännedom om att en coronapositiv person under sin smittsamma period besökt följande platser utan munskydd:

on 4.8 ca kl. 14.00-14.15 tandkliniken vid Kyrkslätts hälsostation

lö 7.8 kl. 17-18 Pub Hullu Kukko

fr 13.8 ca kl. 11 Lappböle bybutik

De som vistats i Pub Hullu Kukko vid tidpunkten i fråga rekommenderas gå på coronatest genast även om de inte har symtom. De som vistats samtidigt på de andra platserna ombes följa med sitt mående i 14 dygn från och med den eventuella exponeringen. Om det förekommer symtom på luftvägsinfektion eller magsjuka, rekommenderar vi att man söker sig till coronatest på adressen https://koronabotti.hus.fi/sv/ eller genom att ringa sin hälsostation. Kontakt med andra ska undvikas tills man får ett negativt testresultat.

Kommundirektörens och vård- och omsorgsdirektörens lägesrapport om coronaviruset 

Coronasituationen som såg bra ut i våras började gå i sämre riktning under midsommarveckan, och antalet smittor har ökat sedan dess. Under de senaste två veckorna har vi fått vetskap om 111 nya smittofall, och sjukdomens incidens i Kyrkslätt är därmed 277,5 per hundratusen invånare. Största delen av de som insjuknat de senaste veckorna har varit unga. Även vaccinerade personer har insjuknat, men lyckligtvis endast lindrigt.

Ökningen av antalet smittor har inneburit stora utmaningar för kommunens smittspårning. De som fått ett positivt resultat i testet nås inom ett par dygn, men samtalen till de som exponerats fördröjs. Det är viktigt att avhålla sig från sociala kontakter genast då man får vetskap om att man testat positivt eller exponerats.  Tyvärr dröjer också skrivandet av karantänbeslut.

I kommunen vaccinerar vi fortfarande alla åldersgrupper som ska vaccineras. Ungefär 65 procent av kommuninvånarna har fått det första vaccinet och ungefär 37 procent den andra dosen. Sammanlagt har långt över 41 000 doser redan injicerats i kommuninvånarnas överarmar.  Efterfrågan på vaccin har överskridit utbudet, och jakten på vaccinationstider har säkert varit frustrerande för många. Den här veckan har vi fått veta att vi får nya större vaccinmängder till kommunen, och vi förbereder oss på att öka antalet vaccinationstider enligt det. Det säkraste sättet att beställa tid är fortfarande elektroniskt via tjänsten coronavaccinbokning.fi, eftersom coronatelefonens återuppringningskö är flera dagar lång.

Vaccineringen av 12–15-åringar inom den grundläggande utbildningen inleds då skolorna börjar. Barnen vaccineras inom skolhälsovården utan tidsbeställning. Man kan avtala med skolhälsovårdaren i den egna skolan om vaccinering av en elev som studerar på distans.  Det har öppnats en egen tidsbeställningstelefon för de 15-åringar som avslutat den grundläggande utbildningen. Vi vill ännu påminna om att coronavaccinationerna är frivilliga också för de unga.

Trots att redan 15 000 av våra invånare har fått den andra vaccindosen borde vi ännu orka följa skyddsanvisningarna. Det rekommenderas att alla över 12 år använder munskydd alltid då närkontakt till andra inte kan undvikas. I praktiken innebär det alltså alltid då det finns andra människor närvarande inomhus - i butiken och på caféet, biografen, skolan, arbetsplatsen och bussen. Vi rekommenderar också att man använder munskydd vid offentliga evenemang utomhus.

Nylands regionala koordinationsgrupp har 12.8 beslutat att Kyrkslätts kommun som den enda kommunen utanför huvudstadsregionen (Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla) i Nyland fyller kriterierna för coronavirusets spridningsfas, medan de andra kommunerna i Nyland förblir i den så kallade accelerationsfasen. Enligt uppgifter som i skrivande stund ännu är obekräftade ger Regionförvaltningsverket i Södra Finland möjligtvis striktare coronabestämmelser för Kyrkslätt först 19.8, och de torde träda i kraft 27.8. Tillsvidare följer vi de nuvarande begränsningarna för accelerationsfasen, och du kan läsa dem bland annat på kommunens webbplats.

Vi befinner oss mitt i coronavirusets fjärde våg. För att lugna ner epidemiläget måste vi ännu vara uthålliga, men framför allt ha tilltro till att situationen blir bättre. Så kommer det att gå vare sig vi tror det eller inte.

Tarmo Aarnio                               Jaana Koskela

Kommundirektör                       Tf. vård- och omsorgsdirektör

Coronavaccinationerna för 12–15-åringar i Kyrkslätt börjar när skolorna börjar

Alla 12–15-åringar (årskurserna 6–9) som går i grundskolan erbjuds ett coronavaccin från och med vecka 33. Den andra dosen ges i regel 12 veckor efter den första. Denna vaccinationsintervall garanterar det bästa immunförsvaret mot sjukdomen, och man vet också att vaccinet ger mindre tillfälliga biverkningar med denna vaccinationsintervall som rekommenderas i första hand.

Vaccinationerna ges av skolhälsovården under skoldagen. Barnet ska ha fyllt 12 år när vaccinet ges. De som fyller 12 år i slutet av året får vaccinet senare. Vi meddelar de berörda om detta. Vi inleder vaccinationerna från niondeklassare. Ett Wilmameddelande skickas till alla i årskurserna 6–9 och deras vårdnadshavare i slutet av denna vecka.

Vaccinationerna är frivilliga. En minderårig kan själv bestämma om sin vaccinering, om den hälsovårdsanställda som ger vaccinet bedömer att barnet eller den unge på grund av sin ålder och utvecklingsnivå kan bestämma om sin vaccinering. Det finns inte någon åldersgräns i lagen för barnets självbestämmanderätt, utan saken bedöms från fall till fall.

Om den unge inte vill eller klarar själv av att bestämma om sin vaccinering behövs samtycke av alla vårdnadshavare för coronavaccinet (THL:s anvisning).

I Kyrkslätt får 12–15-åringarna ett Spikevax-vaccin av Moderna. Vaccinet är ett mRNA-vaccin.

Den egna skolhälsovårdaren ger ytterligare information och svarar på frågor.

THL ordnar ett medborgarwebbinarium torsdag 12.8.2021 kl. 17.30–18.30.

Ställ frågor om coronavaccinationer av 12–15-åringar! Öppet för allmänheten 12.8 (bara på finska)

Det finns fortfarande många coronavirusfall i Kyrkslätt

Sedan början av juli har 44 coronavirusfall konstaterats i Kyrkslätt, varav 22 denna vecka. Bland dem som blivit smittade finns flera personer som har fått en vaccindos och även personer som också har fått den andra vaccindosen för bara en liten tid sedan.

Tre av fyra smittade är i åldern 18–24. Deras symtom är milda och alla märker inte ens att de är smittade innan de går på test. Trots lindriga symtom kan de här personerna sprida smittan lika effektivt som de som fått mera allvarliga symtom.

Det är skäl att komma ihåg att även om personen får en lindrig sjukdom så får 10–30 % en långvarig corona som i värsta fall kan hindra arbetsförmågan i många månader. Bland dem som fått långvarig corona finns också många unga.

Också personer som redan har vaccinerats kan sprida viruset vidare. Därför är det viktigt att fortsätta att använda munskydd, hålla god handhygien och skyddsavstånd också efter den första vaccindosen.

Största delen av smittfallen som konstaterats de senaste dagarna härstammar från Hangöregattan.  Även om en del av sällskapen hela tiden har vistats utomhus har man inte kunnat hålla skyddsavstånden. Det har varit många bekanta och bekantas bekanta, och det är inte möjligt att fullständigt utreda smittkedjorna. Därför uppmanas alla som varit på Hangöregattan att testa sig vid minsta misstanke, följa med eventuella symtom i två veckor och testa sig på nytt vid minsta symtom.

Smittspårningen kontaktar alla som man vet att har exponerats för viruset. Om smittspårningen stockas kan det första meddelandet om exponering komma per sms och det egentliga samtalet först efter några dagar. Smittspårningen vill dessutom påminna återvändande resenärer om de gällande skyldigheterna.  Resenärer uppmanas att ansvarsfullt följa anvisningarna.

 

Gruppexponering i ett daghem i Kyrkslätt

Enheten för smittsamma sjukdomar har 10.7 fått kännedom om en gruppexponering i ett daghem i Kyrkslätt. Exponeringarna har skett 6–8.7 och antalet exponerade är totalt elva. De exponerade har informerat som det skedda.

Antalet coronavirusfall ökar i Kyrkslätt

Antalet coronavirusfall i Kyrkslätt har mångdubblats på grund av att folk reser allt mera. Under veckan som började 28.6 var antalet smittofall 16, och den gångna veckan redan 11 vid medlet av torsdagen. Då incidensen per 100 000 invånare ännu var 0 veckorna 23–24, var den redan nästan 40 vecka 26. Den här veckan kommer incidensen att vara ännu högre.

Smittorna kommer från andra sidan landets gränser och från fortsatt smittspridning inom familjerna till resenärerna.  Några fall hänger ihop med EM-tävlingarna i fotboll, och resten är souvenirer från kryssningar och andra resor.

Antalet resenärer håller på att öka, så man kan förvänta sig att också smittorna fortsätter att öka. Vård- och omsorgssektorn i Kyrkslätt vill därför påminna att coronatestning och frivillig karantän är de enda sätten att förhindra att sjukdomen sprids. Att iaktta god handhygien och använda munskydd är fortfarande goda sätt att undvika smittor.

Det är också viktigt att kommuninvånarna vaccinerar sig. Eftersom telefontidsbeställningen fortfarande är stockad, lönar det sig att boka tid via tjänsten coronavaccinbokning.fi.

Tyngdpunkten för coronavaccineringarna ligger nu vid boostervaccineringar. De senaste dagarna har det förekommit mycket annulleringar av coronavaccinering, och det mest bekymrande är att många låter bli att komma till vaccineringen även om de har bokat tid. Det finns större efterfrågan på vaccinationstider än vad kommunen får vaccin. I den situationen är det mycket beklagligt om vaccin går till spillo på grund av att folk låter bli att annullera sina outnyttjade vaccinationstider.

I Kyrkslätt har coronasiffrorna hållits lägre än genomsnittet i Nylands kommuner hela våren och under försommaren tack vare kommuninvånarnas förnuftiga agerande. Genom att följa anvisningarna och bära ansvar för sig själv och andra kan vi säkert återställa coronasiffrorna till försommaren låga nivå.

 

I tabellen nedan finns statistik över den första vaccindosen i Kyrkslätt.

Hittills har 24 544 kommuninvånare fått den första vaccindosen och 8 046 kommuninvånare har fått den andra dosen. Allt som allt har 60,0 % av kommuninvånarna fått sin första vaccindos.

Alla yrkespersoner inom social- och hälsovården som utför arbete med anknytning till coronan har vaccinerats. Också personal och boende i enheter inom boendeservice och anstaltsvård för äldre personer har vaccinerats. Hemvårdens kunder har vaccinerats.

Av kommuninvånarna som fyllt 80 år har 88,2 % vaccinerats. Av 75–79-åringarna har 93,6 % vaccinerats och av 70–74-åringarna 93,5 %.

Av 65–69-åringarna har 90 % vaccinerats och av 60–64-åringarna 88 %.  Av 55–59-åringarna har 87,2 % vaccinerats och av 50–54-åringarna 86,5 %. Av 45–49-åringarna har 84,1 % vaccinerats och av 40–44-åringarna 79,9 %. Av 35–39-åringarna har 69,3 % vaccinerats och av 30–34-åringarna 54,8 %. Av 25-29 -åringarna har 43,9 % vaccinerats och av 20-24 -åringarna 42,2 %. Av 12-19-åringarna har 24,8 % vaccinerats.

Tidsbeställningen för coronavaccinering av 12–15-åringar har öppnat i Kyrkslätt

Tidsbeställningen till coronavaccin har nu öppnats i tjänsten coronavaccinbokning.fi. också för 12–15-åringar som på grund av sin sjukdom eller tillstånd hör till riskgrupperna för allvarlig coronavirussjukdom.

Riskgruppsdefinitionerna är nästan de samma som för de övriga åldersgrupperna, och beskrivningarna med preciseringar finns på THL:s sida. Den som vaccineras ska ha fyllt 12 år då tiden bokas.

Vi rekommenderar att du i första hand använder nätbokningen. Det förekommer tidvis svår rusning på vår återuppringningstjänst 09-2968 3401, det kan ta flera dagar innan vi ringer tillbaka.

Vaccineringen är frivillig också för 12–15-åringar. Den unga kan själv bestämma om hen vill ta vaccinet, om den yrkeskunniga inom social- och hälsovården som ger vaccinet bedömer att den unga är tillräckligt mogen att själv fatta beslutet.

Det finns inte någon åldersgräns i lagen för barnets självbestämmanderätt, utan saken bedöms från fall till fall. Om den unga inte kan eller vill bestämma själv om vaccineringen, behövs samtycke till vaccinering av alla officiella vårdnadshavare. Samtycket behöver inte nödvändigtvis vara skriftligt, men samtycket och dess form ska alltid antecknas i patientdatasystemet. Rätten att uträtta ärenden för en annan persons del räcker inte som samtycke av alla officiella vårdnadshavare.

12–17-åringarna erbjuds BioNTech-Pfizers Comirnaty-vaccin. Det är för tillfället det enda coronavaccin som används i Finland som har försäljningstillstånd för personer över 12 år. Comirnaty är ett mRNA-vaccin.

Tidpunkten för vaccinering av de övriga 12–15-åringarna har inte ännu slagits fast. Kommunen informerar skilt om öppnandet av tidsbeställningen för denna åldersgrupp.

 

Coronastatistiken för Kyrkslätt 1.7.2021 

Hittills har 24 156 kommuninvånare fått den första vaccindosen och 6127 kommuninvånare har fått den andra dosen. Allt som allt har 59,7 % av kommuninvånarna fått sin första vaccindos.

Alla yrkespersoner inom social- och hälsovården som utför arbete med anknytning till coronan har vaccinerats. Också personal och boende i enheter inom boendeservice och anstaltsvård för äldre personer har vaccinerats. Hemvårdens kunder har vaccinerats.

Av kommuninvånarna som fyllt 80 år har 88,0 % vaccinerats. Av 75–79-åringarna har 93,3 % vaccinerats och av 70–74-åringarna 92,7 %.

Av 65–69-åringarna har 89,8 % vaccinerats och av 60–64-åringarna 87,6 %.  Av 55–59-åringarna har 87,0 % vaccinerats och av 50–54-åringarna 86,3 %. Av 45–49-åringarna har 83,8 % vaccinerats och av 40–44-åringarna 79,3 %. Av 35–39-åringarna har 68,1 % vaccinerats och av 30–34-åringarna 53,0 %. Av 25-29 -åringarna har 40,4 % vaccinerats och av 20-24 -åringarna 39,2 %. Av 12-19-åringarna har 22,6 % vaccinerats.

Vid sidan av de nya grupperna vaccineras också alla grupper som man tidigare börjat vaccinera. Tidtabellen för framskridandet av vaccinationerna beror på mängden vaccin som kommunen får.

Allt som allt 46 621 coronaprover har tagits på Kyrkslättsbor. Det totala antalet smittfall är 647.

Veckorna 23 + 24 var incidensen 0 och veckorna 24 + 25 var incidensen 12,5. Incidenstalet beskriver antalet fall per 100 000 invånare under den angivna perioden.  Incidensen på HUS-området för de senaste 14 dygnen var 50,9.

I Kyrkslätt har 4340 personer exponerats för coronaviruset. Antalet betydande massexponeringar med över 10 exponerade är 89.  Antalet gällande karantäner är 18.

Statistikuppgifterna baserar sig på uppgifterna i HUS coronaguide, som rapporterar om läget sedan maj 2020, samt THL:s statistik.

Vi håller paus med publiceringen av coronastatistik och fortsätter i augusti.

 

 

 

Coronastatistiken för Kyrkslätt 24.6.2021

Hittills har 23 565 kommuninvånare fått den första vaccindosen och 4703 kommuninvånare har fått den andra dosen. Allt som allt har 58,2 % av kommuninvånarna fått sin första vaccindos.

Alla yrkespersoner inom social- och hälsovården som utför arbete med anknytning till coronan har vaccinerats. Också personal och boende i enheter inom boendeservice och anstaltsvård för äldre personer har vaccinerats. Hemvårdens kunder har vaccinerats.

Av kommuninvånarna som fyllt 80 år har 87,8 % vaccinerats. Av 75–79-åringarna har 93,1 % vaccinerats och av 70–74-åringarna 92,3 %.

Av 65–69-åringarna har 89,6 % vaccinerats och av 60–64-åringarna 87,3 %.  Av 55–59-åringarna har 86,8 % vaccinerats och av 50–54-åringarna 85,9 %. Av 45–49-åringarna har 83,5 % vaccinerats och av 40–44-åringarna 78,3 %. Av 35–39-åringarna har 66,8 % vaccinerats och av 30–34-åringarna 50,8 %. Av 25-29 -åringarna har 35,7 % vaccinerats och av 20-24 -åringarna 31,8 %. Av 12-19-åringarna har 18,4 % vaccinerats.

Vid sidan av de nya grupperna vaccineras också alla grupper som man tidigare börjat vaccinera. Tidtabellen för framskridandet av vaccinationerna beror på mängden vaccin som kommunen får.

Allt som allt 45 780 coronaprover har tagits på Kyrkslättsbor. Det totala antalet smittfall är 636.

Veckorna 22 + 23 var incidensen 12,5 och veckorna 23 + 24 var incidensen 0. Incidenstalet beskriver antalet fall per 100 000 invånare under den angivna perioden.  Incidensen på HUS-området för de senaste 14 dygnen var 31,2.

I Kyrkslätt har 4291 personer exponerats för coronaviruset. Antalet betydande massexponeringar med över 10 exponerade är 89.  Antalet gällande karantäner är 6.

Statistikuppgifterna baserar sig på uppgifterna i HUS coronaguide, som rapporterar om läget sedan maj 2020, samt THL:s statistik.

Coronastatistiken för Kyrkslätt 10.6.2021

Hittills har 21 991 kommuninvånare fått den första vaccindosen och 3 861 kommuninvånare har fått den andra dosen. Allt som allt har 54,4 prosenter av kommuninvånarna fått sin första vaccindos.

Alla yrkespersoner inom social- och hälsovården som utför arbete med anknytning till coronan har vaccinerats. Också personal och boende i enheter inom boendeservice och anstaltsvård för äldre personer har vaccinerats. Hemvårdens kunder har vaccinerats.

Av kommuninvånarna som fyllt 80 år har 87,6 % vaccinerats. Av 75–79-åringarna har 93 % vaccinerats och av 70–74-åringarna 91,8 %.

Av 65–69-åringarna har 89,1 % vaccinerats och av 60–64-åringarna 87,0 %.  Av 55–59-åringarna har 86,4 % vaccinerats och av 50–54-åringarna 85,4 %. Av 45–49-åringarna har 82,9 % vaccinerats och av 40–44-åringarna 77,5 %. Av 35–39-åringarna har 61,8 % vaccinerats och av 30–34-åringarna 43,4 %.

Vid sidan av de nya grupperna vaccineras också alla grupper som man tidigare börjat vaccinera. Tidtabellen för framskridandet av vaccinationerna beror på mängden vaccin som kommunen får.

Allt som allt 44 996 coronaprover har tagits på Kyrkslättsbor. Det totala antalet smittfall är 663.

Veckorna 21 + 22 var incidensen 32,4 och veckorna 22 +23 var incidensen 24,9. Incidenstalet beskriver antalet fall per 100 000 invånare under den angivna perioden.  Incidensen på HUS-området för de senaste 14 dygnen var 39,8.

I Kyrkslätt har 4 284 personer exponerats för coronaviruset. Antalet betydande massexponeringar med över 10 exponerade är 89.  Antalet gällande karantäner är 13.

Statistikuppgifterna baserar sig på uppgifterna i HUS coronaguide, som rapporterar om läget sedan maj 2020, samt THL:s statistik.

 

Tiden för den andra coronavaccineringen, d.v.s. boostervaccineringen kan endast bytas i undantagsfall 

Godtagbara skäl för en flytt av tiden för boostervaccineringen är medicinska orsaker, t.ex. för att vaccinserien ska ges före inledande av cancerbehandlingar eller mjältoperation. Också i fall av stark immunbrist kan man individuellt överväga avvikelse från dosintervallet. Annars kan tiden för boostervaccineringen flyttas endast av en mycket grundad individuell anledning. Dosintervallet förkortas inte av icke-medicinska skäl såsom till exempel på grund av fritidsresor eller för att undvika karantän. 

Tillgången till vaccin är fortfarande begränsad och därför är det utmanande att ändra tiderna för boostervaccineringen. Tiden för boostervaccineringen kan på eget initiativ bytas på webbplatsen coronavaccinbokning.fi om det finns lediga vaccineringstider. I tidsbokningssystemet kan tiden för boostervaccineringen flyttas inom ett tidsintervall som är 11 veckor från den första vaccineringen eller 12 veckor och 5 dagar efter den första vaccineringen. 

 

Coronabegränsningarna i Kyrkslätt fr.o.m. 15.6.2021

I en del av Nyland är coronavirusepidemin fortfarande i upptrappningsfasen och i en del är epidemin på basnivå. På HUS-området är förekomsten av smitta räknat för de senaste två veckorna 44,6/100 000 invånare. Den motsvarande siffran i Kyrkslätt är 20/100 000 invånare och i Kyrkslätt är epidemin på basnivå.

Offentliga evenemang och andra för allmänheten öppna lokaler

För offentliga evenemang och i kundutrymmen finns det inte längre några begränsningar beträffande antal personer. I enlighet med 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar ska verksamhetsarrangören dock ge kunder och deltagare instruktioner om hygienåtgärder, upprätthållande av skyddsavstånd och till exempel användning av munskydd. I utrymmena ska det finnas möjlighet att rengöra händerna. Ovannämnda 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar gäller både utrymmen inomhus och verksamhetsmässigt avgränsade utrymmen utomhus.

Det rekommenderas att arrangörer för evenemang, de som förvaltar kundutrymmen och arrangörer av verksamhet har en skriftlig hälsosäkerhetsplan.

Kommunens lokaler

Kommunens lokaler är öppna normalt enligt sommartidtabeller. Lokalerna meddelar närmare om sin verksamhet på sina egna webbsidor. 

Användning av munskydd då epidemin är på basnivå

Vi rekommenderar att man följer Institutet för hälsa och välfärds (THL:s) anvisningar om användning av munskydd då epidemin är på basnivå.

Användning av munskydd rekommenderas i följande situationer och för följande personer:

· I kollektivtrafiken.

· Personer som söker sig till coronatesttagning på vägen till testtagningen och tills testresultatet är klart, om det finns oundviklig orsak att röra sig utanför hemmet.

· Resenärer som anländer till Finland från riskområden då de förflyttar sig i karantän från inresepunkten eller om de under tiden för karantänen har en oundviklig orsak att röra sig utanför hemmet.

· Det är bra att alltid använda munskydd i situationer där det är svårt att undvika närkontakter.

Inom undervisningen och småbarnspedagogiska tjänsterna beaktar man också undervisnings- och kulturministeriets och THL:s aktuella anvisningar.

Dessutom rekommenderar vi att man fortsätter att använda munskydd i kommunens arbets- och kundutrymmen om det inte finns ett hälsomässigt hinder för det. Personer som besöker utrymmena meddelas separat om eventuella undantag.

Hobbyverksamhet i grupp

Hobbyverksamhet i grupp är tillåten i alla inomhus- och utomhusutrymmen utan begränsningar beträffande gruppstorlek. Också tävlingsverksamhet tillåts i utrymmen inomhus och utomhus.

Man rekommenderar fortsättningsvis att man i mån av möjlighet undviker närkontakter. Det är bra att alltid använda munskydd i situationer där det är svårt att undvika närkontakter.

Det rekommenderas att arrangörer för evenemang, de som förvaltar kundutrymmen och arrangörer av verksamhet har en skriftlig hälsosäkerhetsplan.

Äldre och riskgrupper

I social- och hälsovårdens besöksanvisningar följer man de regionala anvisningarna som uppdateras inom den närmaste tiden. Noggrannare uppgifter finns på enheternas egna webbplatser.

Det rekommenderas att man träffar gäster utomhus, om det är möjligt.

Statsrådet ger anvisningar till mat- och utskänkningsställena

Restriktioner som gäller mat- och utskänkningsställenas öppettider, utskänkningstider och antalet kundplatser: enligt statsrådets anvisningar.

Rekommendation om distansarbete

Det rekommenderas att arbetsgivare ordnar distansarbete i alla arbetsuppgifter där det också tillfälligt är möjligt.

Privata träffar

Det rekommenderas att privata träffar i första hand ordnas utomhus och att man beaktar tryggheten för hälsan.

Resor till och från utlandet

Beträffande resor utomlands och inresor från utlandet rekommenderas att man följer THL:s anvisningar. Personer som anländer till Finland rekommenderas söka sig till coronatest 72 timmar efter att de återvänt till landet. Det rekommenderas att man stannar i frivillig karantän tills man är försäkrad om ett negativt testresultat.

Rekommendationerna är ikraft tills vidare. Om epidemisituationen kräver kan begräsningarna ändras.

Det rekommenderas att man med låg tröskel söker sig till coronatest. Tidsbeställningen till coronavaccineringen är öppen för alla som fyllt 16 år.

Coronastatistiken för Kyrkslätt 10.6.2021

Hittills har 20 162 kommuninvånare fått den första vaccindosen och 3 196 kommuninvånare har fått den andra dosen. Allt som allt har 49,8 % av kommuninvånarna fått sin första vaccindos.

Alla yrkespersoner inom social- och hälsovården som utför arbete med anknytning till coronan har vaccinerats. Också personal och boende i enheter inom boendeservice och anstaltsvård för äldre personer har vaccinerats. Hemvårdens kunder har vaccinerats.

Av kommuninvånarna som fyllt 80 år har 87,6 % vaccinerats. Av 75–79-åringarna har 93 % vaccinerats och av 70–74-åringarna 91,6 %.

Av 65–69-åringarna har 88,9 % vaccinerats och av 60–64-åringarna 86,5 %.  Av 55–59-åringarna har 85,6 % vaccinerats och av 50–54-åringarna 84,4 %. Av 45–49-åringarna har 81 % vaccinerats och av 40–44-åringarna 71,6 %. Av 35–39-åringarna har 48,4 % vaccinerats och av 30–34-åringarna 14,9 %.

Vid sidan av de nya grupperna vaccineras också alla grupper som man tidigare börjat vaccinera. Tidtabellen för framskridandet av vaccinationerna beror på mängden vaccin som kommunen får.

Allt som allt 40 512 coronaprover har tagits på Kyrkslättsbor. Det totala antalet smittfall är 644.

Veckorna 20 + 21 var incidensen 37,4 och veckorna 21 + 22 var incidensen 32,4. Incidenstalet beskriver antalet fall per 100 000 invånare under den angivna perioden.  Incidensen på HUS-området för de senaste 14 dygnen var 51,7.

I Kyrkslätt har 4 008 personer exponerats för coronaviruset. Antalet betydande massexponeringar med över 10 exponerade är 89.  Antalet gällande karantäner är 21.

Statistikuppgifterna baserar sig på uppgifterna i HUS coronaguide, som rapporterar om läget sedan maj 2020, samt THL:s statistik.

 

Tidsbokningen till coronavaccinering har nu öppnats för 16 år fyllda

Tidsbokningen till coronavaccinering i Kyrkslätt är nu öppen i tjänsten Coronavaccinbokning.fi för alla som fyllt 16 år.

Vi rekommenderar att du i första hand använder nätbokningen.

Det förekommer tidvis svår rusning på vår återuppringningstjänst 09-29683401, det kan ta flera dagar innan vi ringer tillbaka. 

Coronastatistiken för Kyrkslätt 27.5.2021 

Hittills har 17 261 kommuninvånare fått den första vaccindosen och 2010 kommuninvånare har fått den andra dosen. Allt som allt har 39,0 % av kommuninvånarna fått sin första vaccindos. 

Alla yrkespersoner inom social- och hälsovården som utför arbete med anknytning till coronan har vaccinerats. Också personal och boende i enheter inom boendeservice och anstaltsvård för äldre personer har vaccinerats. Hemvårdens kunder har vaccinerats. 

Av kommuninvånarna som fyllt 80 år har 87,1 % vaccinerats. Av 75–79-åringarna har 92,6 % vaccinerats och av 70–74-åringarna 90,9 %.

Av 65–69-åringarna har 86,8 % vaccinerats och av 60–64-åringarna 84,0 %.  Av 55–59-åringarna har 82,2 % vaccinerats och av 50–54-åringarna 81,3 %. Av 45–49-åringarna har 64,6 % vaccinerats och av 40–44-åringarna 39,0 %. 

Vid sidan av de nya grupperna vaccineras också alla grupper som man tidigare börjat vaccinera. Tidtabellen för framskridandet av vaccinationerna beror på mängden vaccin som kommunen får. 

Allt som allt 38 894 coronaprover har tagits på Kyrkslättsbor. Det totala antalet smittfall är 625.

Veckorna 18 + 19 var incidensen 42,4 och veckorna 19 + 20 var incidensen 32,4. Incidenstalet beskriver antalet fall per 100 000 invånare under den angivna perioden.  Incidensen på HUS-området för de senaste 14 dygnen var 75,4.

I Kyrkslätt har 3978 personer exponerats för coronaviruset. Antalet betydande massexponeringar med över 10 exponerade är 89.  Antalet gällande karantäner är 54. 

Statistikuppgifterna baserar sig på uppgifterna i HUS coronaguide, som rapporterar om läget sedan maj 2020, samt THL:s statistik.

Coronastatistiken för Kyrkslätt 20.5.2021

Hittills har 15 738 kommuninvånare fått den första vaccindosen och 1 681 kommuninvånare har fått den andra dosen. Allt som allt har 39,0 % av kommuninvånarna fått sin första vaccindos.

Alla yrkespersoner inom social- och hälsovården som utför arbete med anknytning till coronan har vaccinerats. Också personal och boende i enheter inom boendeservice och anstaltsvård för äldre personer har vaccinerats. Hemvårdens kunder har vaccinerats.

Av kommuninvånarna som fyllt 80 år har 86,8 % vaccinerats. Av 75–79-åringarna har 92,4 % vaccinerats och av 70–74-åringarna  90,7 %.

Av 65–69-åringarna har 86,4 % vaccinerats och av 60–64-åringarna  82,2 %.  Av 55–59-åringarna har 78,7 % vaccinerats och av 50–54-åringarna  77,4 %. Av 45–49-åringarna har 46,0 % vaccinerats och av 40–44-åringarna  20,7 %.

Vid sidan av de nya grupperna vaccineras också alla grupper som man tidigare börjat vaccinera. Tidtabellen för framskridandet av vaccinationerna beror på mängden vaccin som kommunen får.

Allt som allt 37 974 coronaprover har tagits på Kyrkslättsbor. Det totala antalet smittfall är 615.

Veckorna 17 + 18 var incidensen 67,3 och veckorna 18 + 19 var incidensen 42,4. Incidenstalet beskriver antalet fall per 100 000 invånare under den angivna perioden.  Incidensen på HUS-området för de senaste 14 dygnen var 80,6.

I Kyrkslätt har 3953 personer exponerats för coronaviruset. Antalet betydande massexponeringar med över 10 exponerade är 89.  Antalet gällande karantäner är 58.

Statistikuppgifterna baserar sig på uppgifterna i HUS coronaguide, som rapporterar om läget sedan maj 2020, samt THL:s statistik.

 

Gruppexponering i ett daghem i Kyrkslätt

Enheten för smittsamma sjukdomar har 18.5 fått vetskap om en gruppexponering i ett daghem i Kyrkslätt. Antalet exponerade är totalt 22, av vilka 16 är barn och sex medlemmar av personalen.

Vårdnadshavarna till barnen som exponerats har informerats via Päikky och de anställda har kontaktats per telefon.

 

Vård- och omsorgsdirektörens lägesrapport över coronaviruset

Förekomsten av Covid-19 har sjunkit i Kyrkslätt och på hela HUS-området. Under de två sista veckorna i mars var incidensen i Kyrkslätt 102,2 och på HUS-området 319,8 per hundratusen invånare.  Under de två senaste veckorna var incidensen i Kyrkslätt 42,4 och på HUS-området 80,5.

De regionala restriktionerna och det effektiva spårningsarbetet har spelat en betydande roll i sänkningen av incidensen. Incidensen sjunker också tack vare att vaccinationerna framskrider. Vaccinationerna framskrider i takt med att vi får vaccin.  Antalet vaccinerade ökar i jämn fart i Kyrkslätt med upp till 500 personer om dagen.

I början fick kommunen in vaccin enligt storleken på åldersgrupperna som stod i tur i vaccinationsordningen. Numera får man vaccin enligt kommunens befolkningsantal. Vaccinationerna i kommunerna har framskridit i olika takt beroende på kommunernas olika ålders- och riskgruppsstrukturer.

Vaccinationsordningen har fastställts av statsrådet. Kommunerna på HUS-området avtalar gemensamt om principerna för hur vaccinationerna framskrider. Kommunerna utvidgar vaccinationerna till följande åldersgrupper då vaccinationspartierna, som inom kort ska anlända till kommunerna, blivit klara och vaccineringarna av de föregående åldersgrupperna har framskridit tillräckligt långt.

Man har effektivt använt alla vaccin som kommunen fått.  Det har förekommit rätt få vaccinationstider som inte annullerats, och de s.k. överloppsvaccinen har getts till hälsovårdspersonalen och kommuninvånare i vaccinationstur som av någon orsak blivit utan vaccinationstid.

Vaccineringarna har löpt smidigt både i centrum och i Veikkola, och kunderna har varit nöjda.

Avigsidan är emellertid att telefonköerna blivit längre och i synnerhet skötarnas mottagningstider har minskat.  Den förebyggande hälsovården och vården av kroniska sjukdomar har lidit av resursbrist då anställda överförts att sköta vaccinationer och coronaspårning. Genom att organisera det dagliga arbetet och utveckla verksamhetsmodeller strävar vi efter att producera tjänster för kommuninvånarna oberoende av pandemisituationen. Som tur har en stor del av kommuninvånarna förhållit sig förstående till situationen.

Vi uppmanar alla i vaccinationsordningen att söka sig aktivt till vaccinering. Restriktionsåtgärderna och säkerhetsanvisningarna fortsätter så som smittosituationen kräver tillsvidare. Begränsningarna lindras i enlighet med smittosituationen. Vi kan alla för egen del påverka att vi går mot normala förhållanden.

 

Tf. vård- och omsorgsdirektör Jaana Koskela

Tidsbokning för coronavaccinationer har öppnats för personer födda 1977–1981

Tidsbokningen för coronavaccinationer för personer födda 1977–1981 har öppnats i tjänsten coronavaccinbokning.fi. Vi rekommenderar att du i första hand använder nätbokningen.

Det förekommer tidvis svår rusning på vår återuppringningstjänst 09-29683401, det kan ta flera dagar innan vi ringer tillbaka. 

Man kan fortfarande boka tider för vaccinationer för personer över 16 år som hör till i riskgrupper och personer födda 1976 eller tidigare.

Situationen för coronavaccinationer i Kyrkslätt 14.5.2021

Hittills har 14 084 kommuninvånare fått den första vaccindosen och 1326 kommuninvånare har fått den andra dosen. Alla yrkespersoner inom social- och hälsovården som utför arbete med anknytning till coronan har vaccinerats. Också personal och boende i enheter inom boendeservice och anstaltsvård för äldre personer har vaccinerats. Hemvårdens kunder har vaccinerats.

Av kommuninvånarna som fyllt 80 år har 86,4 % vaccinerats. Av 75–79-åringarna har 92,0 % vaccinerats och av 70–74-åringarna 90,1 %.

Av 65–69-åringarna har 83,7 % vaccinerats. Vaccinationerna av personer i åldern 60–64 år inleddes vecka 15, av dem har 76,9 % vaccinerats. Vaccinationerna av personer i åldern 50–59 år inleddes vecka 16. Av 55-59 -åringarna har 68,9% vaccinerats. Av 50-54 -åringarna har 64,8 % vaccinerats.

Vaccinationerna av personer i åldern 45 - 49 år inleddes vecka 18, av dem har 29,1 % vaccinerats.

Omfattande vaccinering av befolkningen och social- och hälsovårdspersonalen har inletts och framskrider enligt åldersgrupp från de äldsta till de yngsta. Vid sidan av de nya grupperna vaccineras också alla grupper som man tidigare börjat vaccinera. Tidtabellen för framskridandet av vaccinationerna beror på antalet olika typer av vacciner som kommunen får.

 

Coronabegränsningarna i Kyrkslätt 17.5.2021–31.5.2021

Nyland befinner sig fortfarande i coronavirusepidemins spridningsfas, men antalet smittor håller på att minska. På HUS-området är förekomsten av smitta räknat för de senaste två veckorna 85,2/100 000 invånare då den motsvarande siffran i Kyrkslätt är 72,5/100 000 invånare. De flesta smittor har förorsakats av en virusvariant.

Offentliga tillställningar begränsas till sex personer

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands förbud mot ordnandet av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus och utomhus inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt är i kraft till och med 17.5–31.5.2021. Regionförvaltningsverket i Södra Finland förbereder sig dock för att med snabb tidtabell fatta eventuella nya beslut om situationen så kräver.

Inomhus och på regionalt begränsade områden utomhus kan man ändå ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 6 (sex) deltagare under förutsättning att man kan garantera säkerheten genom att följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisning från 21.9.2020.

Öppning av coronabegränsningarna gradvis

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har förlängt det så kallade säkerhetsavståndsbeslutet till 31.5.2021. Enligt beslutet ska aktörerna som ansvarar för användningen av lokalerna försäkra sig om att kunderna har faktisk möjlighet att undvika närkontakt med varandra - man ska alltså kunna hålla säkerhetsavstånd i användningen av lokalerna.

Alla följande för allmänheten öppna offentliga lokaler som förvaltas av kommunen hålls stängda till och med 31.5.2021, med nedan beskrivna undantag. Det rekommenderas att privata aktörer stänger/håller motsvarande motions- och fritidslokaler stängda.

Biblioteken: Biblioteket har öppnat kundutrymmen begränsat från och med 5.5.2021. Mötes- och förhandlingsrummen är inte i bruk. Biblioteket meddelar närmare om verksamheten på sina webbsidor.

Ungdomsgårdarna: Ungdomsverksamheten genomförs på kommunens näridrottsplatser och andra uteområden i kommunen. Utöver detta fortsätter det patrullerande ungdomsarbetet och ungdomsarbetet på webben.

Simhallen: Simhallen öppnas från och med 17.5 begränsat för personer födda 1955 och äldre. Simhallen ger närmare anvisningar på sina webbsidor. Simhallen kan fortfarande också användas av de personer som har specialsimkort eller seniormotionskort +70 år.

Skyddsrummets idrottshall, konditionssalar, andra lokaler för innegymnastik och kvälls- och veckoslutsanvändningen i skolornas gymnastiksalar: Ledd hobbyverksamhet för personer födda 2001 och yngre har möjliggjorts från och med 5.5.2021 enligt separata anvisningar.

Invånarparker: Uteverksamheten i invånarparkerna har öppnats 5.5.2021. Wc-utrymmena får användas vid behov.

Kommunhuset: Kommunhusets dörrar har öppnats för vanligt uträttande av ärenden från och med 3.5.2021.

Eftersom den exceptionella situationen antas fortsätta ännu under våren och begränsningarna kan variera på olika orter är det fram till 31.5.2021 inte möjligt att hyra de stora sammanträdeslokalerna som förvaltas av kommunen, inklusive skolornas lokaler.

Hobbyverksamhet i grupp

Hobbyverksamhet ordnas enligt möjlighet på distans.

Hobbyverksamhet i grupp utomhus är tillåten för personer i alla åldrar med beaktande av sammankomstbegränsningarna. Det rekommenderas att man också utomhus iakttar 2 meter säkerhetsavstånd och undviker samåkning.

Det ordnas inga tävlingar, matcher eller serieverksamhet. Omklädningsrummen och servicebyggnaderna på uteområdena hålls stängda.

Ledd hobbyverksamhet för personer födda 2001 och yngre har möjliggjorts från och med 5.5.2021 begränsat även inomhus. Turernas innehavare meddelas separat om detta. Hobbyverksamheten ska genomföras i enlighet med anvisningarna som givits separat. Den största möjliga gruppstorleken är 10 personer. Verksamheten ska ordnas så att säkerhetsavståndet på 2 meter mellan deltagarna faktiskt upprätthålls under hela verksamheten.

Musikinstitutet, bildkonstskolan och medborgarinstitutet informerar sina kunder närmare om hur undervisningen ordnas enligt anvisningarna.

Möjligheterna att träna och tävla inom tävlings- och toppidrotten tryggas när det gäller proffsidrott med stöd av ett serielicensavtal eller idrottsavtal enligt UKM:s definition, landslagsverksamhet, idrottare som får stöd av Olympiska kommittén och UKM:s stipendieidrottare i samarbete med huvudstadsregionens idrottsakademi.

Kommunen rekommenderar att privata aktörer följer samma begränsningar.

Begränsningarna gäller till och med 31.5.2021.

Småbarnspedagogik och grundläggande utbildning

Inga ändringar görs i den småbarnspedagogiska verksamheten. Förskolan och årskurserna 1–10 inom den förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen fortsätter i närundervisning.

Vårfesterna inom den grundläggande utbildningen ordnas klassvis eller i mån av möjlighet utomhus. Festerna ordnas med iakttagande av de principer som främjar hälsosäkerheten i närundervisning (tillräckliga säkerhetsavstånd, munskydd osv.). Man kan inte ta med vårdnadshavare eller annan publik till festerna, utan man kan ordna en möjlighet för dem att följa festerna med distansförbindelse.

Anvisningarna är i kraft under förutsättning att coronaepidemiläget inte blir värre på nytt eller att myndigheten för smittsamma sjukdomar inte utfärdar nya anvisningar eller beslut.

Gymnasieutbildning

Gymnasiernas studentfester ordnas för abiturienterna på platsen, men man kan ta med publik till festerna, utan festerna streamas så att de kan följas hemma.

Festerna ordnas med iakttagande av de principer som främjar hälsosäkerheten i närundervisning (tillräckliga säkerhetsavstånd, munskydd osv.). Storleken på det tillgängliga utrymmet bestäms enligt maximiantalet abiturienter som på samma gång deltar i festen.

Anvisningarna är i kraft under förutsättning att coronaepidemiläget inte blir värre på nytt eller att myndigheten för smittsamma sjukdomar inte utfärdar nya anvisningar eller beslut.

Äldre och riskgrupper

Äldre och riskgrupper bör ägnas särskild uppmärksamhet. Begränsningar av besök på social- och hälsovårdsenheter, inklusive enheter som tillhandahåller vård och omsorg dygnet runt:

· antalet besökare inomhus och besökens längd begränsas. Dessa övervakas. Besök i gemensamma lokaler tillåts inte. Närmare information om enheternas besöksförfarande finns på enheternas webbplatser. Man kan också kontakta enheten för mera information.

· dessutom rekommenderas besök utomhus, om det är möjligt.

Begränsningarna gäller till och med 31.5.2021.

Statsrådet ger anvisningar till mat- och utskänkningsställena

Restriktioner som gäller mat- och utskänkningsställenas öppettider, utskänkningstider och antalet kundplatser: enligt statsrådets anvisningar.

Stark rekommendation om användning av munskydd för personer som fyllt 12 år

THL rekommenderar användning av munskydd för personer som fyllt 12 år. I epidemins accelerationsfas och fasen för samhällsspridning gäller munskyddsrekommendationen grundskolor från sjätte klassen samt läroanstalter på andra stadiet och högskolor. I grundskolan genomförs munskyddsrekommendationen enligt årskurs oberoende av enskilda elevers ålder.  Det är skäl att följa munskyddsrekommendationen. Man får använda egna munskydd om man så önskar. Munskydd behöver inte användas om det finns ett hälsomässigt hinder för det.

Kyrkslätts kommun uppmanar alla att noggrant följa följande rekommendationer av Nylands regionala samordningsgrupp:

Rekommendation om användning av munskydd för personer som fyllt 12 år

·       i kollektivtrafiken samt i taxibilar, både chaufför och passagerare

·       i offentliga lokaler och under offentliga evenemang

·       i privata tjänsteleverantörers lokaler (t.ex. affärer, banker osv.)

·       i läroanstalter, högskolor och ungdomsarbetet

·       i hobbyverksamhet

·       på arbetsplatser

·       för personalen inom hälso- och sjukvården i patient- och klientarbetet.

Kommunen betonar vikten av att följa munskyddsrekommendationerna. Man behöver dock inte använda munskydd om det finns ett hälsomässigt hinder för det.

Rekommendation för distansarbete och användning av munskydd på arbetsplatser

Det rekommenderas att arbetsgivare ordnar distansarbete i alla arbetsuppgifter där det också tillfälligt är möjligt. Ifall distansarbete inte är möjligt rekommenderas att arbetsgivaren instruerar att använda munskydd i alla arbetsutrymmen, också om det är möjligt att hålla skyddsavstånd. Munskydd behöver inte användas om det finns ett hälsomässigt hinder för det. På arbetsplatser bör måltider och kaffepauser delas upp.

Privata träffar

Det rekommenderas att privata sammankomster begränsas till högst sex (6) personer.

Rekommendationen gäller till och med 31.5.2021.

De som smittats och de som vårdar den som insjuknat

Det rekommenderas att sådana som smittats och de som vårdar den som insjuknat följer THL:s anvisningar för den som smittats av coronaviruset och den som vårdar den som insjuknat..

Vi meddelar nästa gång om begränsningarna vecka 21.

Coronastatistik för Kyrkslätt 6.5.2021

Allt som allt 35 855 coronaprover har tagits på Kyrkslättsbor. Det totala antalet smittfall är 605.

Veckorna 15 + 16 var incidensen 72,3 och veckorna 16 +17 var incidensen 87,2. Incidenstalet beskriver antalet fall per 100 000 invånare under den angivna perioden.  Incidensen på HUS-området för de senaste 14 dygnen var 87,2.

I Kyrkslätt har 3 883 personer exponerats för coronaviruset. Antalet betydande massexponeringar med över 10 exponerade är 88.  Antalet gällande karantäner är 81.

12 711personer har fått den första vaccindosen och 1018 personer den andra.

Statistikuppgifterna baserar sig på uppgifterna i HUS coronaguide, som rapporterar om läget sedan maj 2020, samt THL:s statistik.

29,6 procent av kommuninvånarna har vaccinerats (första vaccindosen).

 

Situationen för coronavaccinationer i Kyrkslätt 6.5.2021

Hittills har 12 711 kommuninvånare fått den första vaccindosen och 905 kommuninvånare har fått den andra dosen. Alla yrkespersoner inom social- och hälsovården som utför arbete med anknytning till coronan har vaccinerats. Också personal och boende i enheter inom boendeservice och anstaltsvård för äldre personer har vaccinerats. Hemvårdens kunder har vaccinerats.

Av kommuninvånarna som fyllt 80 år har 89,1 % vaccinerats. Av 75–79-åringarna har 89,8% vaccinerats och av 70–74-åringarna 88,3 %.

Av 65–69-åringarna har 77,3 % vaccinerats. Vaccinationerna av personer i åldern 60–64 år inleddes vecka 15, av dem har 73,1 % vaccinerats. Vaccinationerna av personer i åldern 50–59 år inleddes vecka 16. Av 55-59 -åringarna har 55,4 % vaccinerats. Av 50-54 -åringarna har 32,9 % vaccinerats.

Av medborgare i riskgrupper har uppskattningsvis 75 % vaccinerats.

Omfattande vaccinering av befolkningen och social- och hälsovårdspersonalen har inletts och framskrider enligt åldersgrupp från de äldsta till de yngsta. Vid sidan av de nya grupperna vaccineras också alla grupper som man tidigare börjat vaccinera. Tidtabellen för framskridandet av vaccinationerna beror på antalet olika typer av vacciner som kommunen får.

 

 

 

 

Tidsbokning för coronavaccinationer för ny åldersgrupp

Tidsbokningen för coronavaccinationer för personer födda 1972–1976 har öppnats i tjänsten coronavaccinbokning.fi. Vi rekommenderar att du i första hand använder nätbokningen.

Det förekommer tidvis svår rusning på vår återuppringningstjänst 09-29683401, det kan ta flera dagar innan vi ringer tillbaka. 

Man kan fortfarande boka tider för vaccinationer för personer över 16 år som hör till i riskgrupper och personer födda 1971 eller tidigare.

 

Aktuellt om vaccinationer 

Förstärkningsvaccinationer

De personer som är födda 1952–1956 och som fått sin första vaccindos med AstraZenecas adenovirusvaccin får AstraZenecas vaccin också på den andra vaccinationsgången. Vi avviker från detta endast om det har uppstått något medicinskt hinder för att ge vaccinet, till exempel om den första dosen har förorsakat en allvarlig allergisk reaktion. 77,2 % av personer i Kyrkslätt födda 1952–1956 har fått sin första coronavaccination senast 29.4.2021.

De personer som är födda 1951 eller tidigare och som fått AstraZenecas adenovirusvaccin som sitt första vaccin får Pfizer-Biontechs mRNA-vaccin som andra dos.

De som fått Pfizer-Biontechs mRNA-vaccin som första vaccin får förstärkningsvaccinationen med samma vaccin.

På kommunens webbplats meddelar vi varje vecka om framskridandet av vaccinationerna.

Mer information om THL:s linjedragning: https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv/-/fran-borjan-av-maj-kan-mrna-coronavaccin-ges-till-alla-aldersgrupper-som-vaccineras-aldersgransen-for-astrazenecas-vaccin-bestar

 

Vaccintidsbeställning för 16–17-åringar i riskgrupp 2 öppnad

THL har under den gångna veckan uppdaterat vaccinationsgrupperna. På coronavaccinbokning.fi har en möjlighet att boka tid till coronavaccinationer öppnats för 16–17-åringar i riskgrupp 2 som ny grupp.

Ändringar i coronakommunikationen på kommunens webbplats

Alla nyheter från Kyrkslätts kommun om coronan har hittills funnits under ”Aktuellt” på framsidan. Eftersom nyheterna ändå försvinner från framsidan för att ge plats åt nya nyheter finns det en permanent plats för coronanyheter i vänstra kanten på framsidan. Allt material om coronan har hittills placerats också på denna spalt. Dessutom har det funnits coronanyheter under rubriken ”Information om coronaviruset COVID-19” under Snabblänkar, som tjänar mobilen.

Coronanyheterna består av coronaöversikter och statistik över coronan och coronavaccinationer som publiceras varje vecka och anvisningar till kommuninvånare om begräsningar, vaccinationsordningen och massexponeringar.

Vi har fått respons om att viktig information med tanke på behandlingen av sjukdomen och förebyggande av dess spridning lätt går förlorad bland annan information. För att detta inte ska upprepas publicerar vi i fortsättningen i vänstra kanten på framsidan bara sådana nyheter som är viktiga med tanke på kommuninvånarnas hälsa och förebyggande av spridningen av sjukdomen. Så blir det alltid lätt att hitta aktuell information om vaccinationer och begränsningar.

Statistiken finns i fortsättningen på COVID19-spalten via snabblänkarna i högra kanten.

Coronastatistik för Kyrkslätt 29.4.2021


Allt som allt 34 606 coronaprover har tagits på Kyrkslättsbor. Det totala antalet smittfall är 583.

Veckorna 14 + 15 var incidensen 72,3 och veckorna 15 +16 var incidensen 64,8. Incidenstalet beskriver antalet fall per 100 000 invånare under den angivna perioden.  Incidensen på HUS-området för de senaste 14 dygnen var 100,5.

I Kyrkslätt har 3 804 personer exponerats för coronaviruset. Antalet betydande massexponeringar med över 10 exponerade är 86.  Antalet gällande karantäner är 51.

10 750 personer har fått den första vaccindosen och 854 personer den andra.

Statistikuppgifterna baserar sig på uppgifterna i HUS coronaguide, som rapporterar om läget sedan maj 2020, samt THL:s statistik.

26,5 procent av kommuninvånarna har vaccinerats (första vaccindosen).

Situationen för coronavaccinationer i Kyrkslätt 29.4.2021 


Hittills har 10 705 kommuninvånare fått den första vaccindosen och 854 kommuninvånare har fått den andra dosen. Alla yrkespersoner inom social- och hälsovården som utför arbete med anknytning till coronan har vaccinerats. Också personal och boende i enheter inom boendeservice och anstaltsvård för äldre personer har vaccinerats. Hemvårdens kunder har vaccinerats.

Av kommuninvånarna som fyllt 80 år har 84,4 % vaccinerats. Av 75–79-åringarna har 90,6 % vaccinerats och av 70–74-åringarna 88,5 %.

Av 65–69-åringarna har 77,2 % vaccinerats. Vaccinationerna av personer i åldern 60–64 år inleddes vecka 15, av dem har 63,8 % vaccinerats. Vaccinationerna av personer i åldern 50–59 år inleddes vecka 16. Av 55-59 -åringarna har 35,3 % vaccinerats. Av 50-54 -åringarna har 25,9 % vaccinerats.

Av medborgare i riskgrupper har uppskattningsvis 75 % vaccinerats.

Omfattande vaccinering av befolkningen och social- och hälsovårdspersonalen har inletts och framskrider enligt åldersgrupp från de äldsta till de yngsta. Vid sidan av de nya grupperna vaccineras också alla grupper som man tidigare börjat vaccinera. Tidtabellen för framskridandet av vaccinationerna beror på antalet olika typer av vacciner som kommunen får.

Coronabegränsningarna i Kyrkslätt 1.5-16.5.2021

Nyland befinner sig fortfarande i coronavirusepidemins spridningsfas. Antalet smittor är fortfarande högt. På HUS-området är förekomsten av smitta räknat för de senaste två veckorna 112/100 000 invånare då den motsvarande siffran i Kyrkslätt är 75/100 000 invånare. Förekomsten i Kyrkslätt har under de senaste två veckorna ökat med cirka 40 %. De flesta smittor har förorsakats av en virusvariant.

Offentliga tillställningar begränsas till sex personer

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands förbud mot ordnandet av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus och utomhus inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt är i kraft till och med 16.5.2021. Alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med mer än sex personer är förbjudna och även mindre sammankomster borde undvikas alltid då det är möjligt.

Det är möjligt att ordna tillställningar med högst sex personer men då måste man till fullo och mycket noga följa Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisningar om säkra avstånd och hygienrutiner. Av sammankomsterna med högst sex personer bör bara de absolut nödvändigaste ordnas, till exempel lagstadgade och stadgeenliga företags och sammanslutningars möten. Det rekommenderas att sådana möten ordnas på distans om det bara är möjligt.

Öppning av coronabegränsningarna gradvis

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har förlängt det så kallade säkerhetsavståndsbeslutet till 16.5.2021. Enligt beslutet ska aktörerna som ansvarar för användningen av lokalerna försäkra sig om att kunderna har faktisk möjlighet att undvika närkontakt med varandra - man ska alltså kunna hålla säkerhetsavstånd i användningen av lokalerna.

Alla följande för allmänheten öppna offentliga lokaler som förvaltas av kommunen hålls stängda till och med 16.5.2021, med nedan beskrivna undantag. Det rekommenderas att privata aktörer stänger/håller motsvarande motions- och fritidslokaler stängda. Lokaler kan öppnas begränsat från och med 17.5, om smittosituationen utvecklas gynnsamt. Vi meddelar vecka 19 separat om detta.

Biblioteken: Biblioteken öppna kundutrymmen begränsat från och med 5.5.2021. Mötes- och förhandlingsrummen är inte i bruk. Biblioteket meddelar närmare om verksamheten i början av vecka 18.

Ungdomsgårdarna: Ungdomsverksamheten genomförs på kommunens näridrottsplatser och andra uteområden i kommunen. Utöver detta fortsätter det patrullerande ungdomsarbetet och ungdomsarbetet på webben.

Simhallen: Möjligheten till simhallsbesök öppnas begränsat från och med 5.5.2021 för dem som har specialsimkort eller seniormotionskort +70 år. Simhallen meddelar närmare om verksamheten i början av vecka 18.

Skyddsrummets idrottshall, konditionssalar, andra lokaler för innegymnastik och kvälls- och veckoslutsanvändningen i skolornas gymnastiksalar: Ledd hobbyverksamhet för personer födda 2001 och yngre möjliggörs från och med 5.5.2021 enligt separata anvisningar.

Invånarparker: Uteverksamheten i invånarparkerna öppnas 5.5.2021. Wc-utrymmena får användas vid behov.

Kommunhuset: Kommunhusets dörrar öppnas för vanligt uträttande av ärenden från och med 3.5.2021.

Eftersom den exceptionella situationen antas fortsätta ännu under våren och begränsningarna kan variera på olika orter är det fram till 16.5.2021 inte möjligt att hyra de stora sammanträdeslokalerna som förvaltas av kommunen, inklusive skolornas lokaler.

Hobbyverksamhet i grupp

Hobbyverksamhet ordnas enligt möjlighet på distans.

Hobbyverksamhet i grupp utomhus är tillåten för personer i alla åldrar med beaktande av sammankomstbegränsningarna. Det rekommenderas att man också utomhus iakttar 2 meter säkerhetsavstånd och undviker samåkning.

Det ordnas inga tävlingar, matcher eller serieverksamhet. Omklädningsrummen och servicebyggnaderna på uteområdena hålls stängda.

Ledd hobbyverksamhet för personer födda 2001 och yngre möjliggörs från och med 5.5.2021 begränsat även inomhus. Turernas innehavare meddelas separat om detta. Hobbyverksamheten ska genomföras i enlighet med anvisningarna som givits separat. Den största möjliga gruppstorleken är 10 personer. Verksamheten ska ordnas så att säkerhetsavståndet på 2 meter mellan deltagarna faktiskt upprätthålls under hela verksamheten.

Musikinstitutet, bildkonstskolan och medborgarinstitutet informerar sina kunder närmare om hur undervisningen ordnas enligt anvisningarna.

Möjligheterna att träna och tävla inom tävlings- och toppidrotten tryggas när det gäller proffsidrott med stöd av ett serielicensavtal eller idrottsavtal enligt UKM:s definition, landslagsverksamhet, idrottare som får stöd av Olympiska kommittén och UKM:s stipendieidrottare i samarbete med huvudstadsregionens idrottsakademi.

Kommunen rekommenderar att privata aktörer följer samma begränsningar.

Begränsningarna gäller till och med 16.5.2021.

Småbarnspedagogik och grundläggande utbildning

Inga ändringar görs i den småbarnspedagogiska verksamheten. Förskolan och årskurserna 1–10 inom den förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen fortsätter i närundervisning.

Andra stadiet till närundervisning

Andra stadiet övergår helt och hållet till närundervisning från och med 3.5.2021.

Äldre och riskgrupper

Äldre och riskgrupper bör ägnas särskild uppmärksamhet. Begränsningar av besök på social- och hälsovårdsenheter, inklusive enheter som tillhandahåller vård och omsorg dygnet runt:

· antalet besökare inomhus och besökens längd begränsas. Dessa övervakas. Besök i gemensamma lokaler tillåts inte. Närmare information om enheternas besöksförfarande finns på enheternas webbplatser. Man kan också kontakta enheten för mera information.

· dessutom rekommenderas besök utomhus, om det är möjligt.

Begränsningarna gäller till och med 16.5.2021.

Statsrådet ger anvisningar till mat- och utskänkningsställena

Restriktioner som gäller mat- och utskänkningsställenas öppettider, utskänkningstider och antalet kundplatser: enligt statsrådets anvisningar.

Stark rekommendation om användning av munskydd för personer som fyllt 12 år

THL rekommenderar användning av munskydd för personer som fyllt 12 år. I epidemins accelerationsfas och fasen för samhällsspridning gäller munskyddsrekommendationen grundskolor från sjätte klassen samt läroanstalter på andra stadiet och högskolor. I grundskolan genomförs munskyddsrekommendationen enligt årskurs oberoende av enskilda elevers ålder.  Det är skäl att följa munskyddsrekommendationen. Man får använda egna munskydd om man så önskar. Munskydd behöver inte användas om det finns ett hälsomässigt hinder för det.

Kyrkslätts kommun uppmanar alla att noggrant följa följande rekommendationer av Nylands regionala samordningsgrupp:

Rekommendation om användning av munskydd för personer som fyllt 12 år

·       i kollektivtrafiken samt i taxibilar, både chaufför och passagerare

·       i offentliga lokaler och under offentliga evenemang

·       i privata tjänsteleverantörers lokaler (t.ex. affärer, banker osv.)

·       i läroanstalter, högskolor och ungdomsarbetet

·       i hobbyverksamhet

·       på arbetsplatser

·       för personalen inom hälso- och sjukvården i patient- och klientarbetet.

Kommunen betonar vikten av att följa munskyddsrekommendationerna. Man behöver dock inte använda munskydd om det finns ett hälsomässigt hinder för det.

Rekommendation för distansarbete och användning av munskydd på arbetsplatser

Det rekommenderas att arbetsgivare ordnar distansarbete i alla arbetsuppgifter där det också tillfälligt är möjligt. Ifall distansarbete inte är möjligt rekommenderas att arbetsgivaren instruerar att använda munskydd i alla arbetsutrymmen, också om det är möjligt att hålla skyddsavstånd. Munskydd behöver inte användas om det finns ett hälsomässigt hinder för det. På arbetsplatser bör måltider och kaffepauser delas upp.

Det rekommenderas att man inte ordnar privata träffar

Det rekommenderas att närkontakter begränsas till personer i samma hushåll eller närstående som till varaktigheten kan likställas med det. Det rekommenderas att man inte ordnar andra privata träffar eller familjesammankomster. Det rekommenderas fortfarande att deltagande i begravningar eller minnesstunder begränsas till endast ett mycket litet antal närstående.

Rekommendationen gäller till och med 16.5.2021.

De som smittats och de som vårdar den som insjuknat

Det rekommenderas att sådana som smittats och de som vårdar den som insjuknat följer THL:s anvisningar för den som smittats av coronaviruset och den som vårdar den som insjuknat..

Rusning på återuppringningstjänsten för coronavaccin

Hälsotjänsternas återuppringningstjänst har fått många samtal, och det har varit rusning på telefontjänsten. 27.4.2021 stod 800 samtal i kö, och under en dag kan kön ha förlängts med upp till 400 nya samtal. 

För närvarande står cirka 600 samtal som väntar på återuppringning i kö för coronavaccin.  

Vi har reserverat egna kvoter för vaccinationstider för dem som väntar på återuppringning och dem som använder den elektroniska tidsbokningstjänsten. Vi skapar mera vaccinationstider i tidsbeställningen i takt med att vi får bekräftelse av hur stort nästa inkommande parti vaccin är.

Vi rekommenderar alla som överhuvudtaget har möjlighet att göra tidsbeställningen på nätet, coronavaccinbokning.fi. Om du gör tidsbeställningen per telefon (09 2968 3401), vänligen ring bara en gång. Din begäran om återuppringning sparas i kön i vårt system. Därifrån ringer vi tillbaka i ordningsföljd.

 

Coronavaccinationerna framskrider till en ny åldersgrupp i Kyrkslätt

Onsdag 21.4.2021 på morgonen har tidsbeställning för coronavaccin öppnats för Kyrkslättsbor födda 1962–1971 på coronavaccinbokning.fi. Vaccinationerna fortsätter i alla de vaccinationsgrupper som redan tidigare öppnas, och det finns lediga vaccinationstider att boka.

Du kan också boka vaccinationstid via telefontjänsten 09-29683401. Våra telefoner är stockade. Vi rekommenderar därför att du i första hand använder nättjänsten.

I Kyrkslätt står i vaccineringsturen:

-       de invånare som i år fyller 50 år och äldre, dvs. de som är födda 1971 eller tidigare

-       personer över 16 år i riskgrupp 1 

-       personer över 18 år i riskgrupp 2

Tidsbokning till vaccineringsstället i Veikkola öppnas 15.4

Vaccineringsstället i Veikkola öppnas i Veikkola hälsostations och ungdomslokals lokaler lördag 24.4.2021.  Tidsbokningen till vaccineringsstället i Veikkola öppnas torsdag 15.4 kl. 13 på coronavaccinbokning.fi, vi rekommenderar att du i första hand använder tidsbokningen via nätet. Alternativt kan du göra tidsbokningen via vår telefontjänst 09-29683401.

 

 

Vaccinerin 7.4.

Pfizer BioNTechs vaccin ges till sådana som är födda 1951 eller tidigare och till närståendevårdare och personer över 65 år som bor i samma hushåll. Tidsbokningen för denna grupp är öppen och vi blir klara med vaccineringen av gruppen under nästa vecka. Med Pfizer BioNTechs vaccin vaccineras i fortsättningen 16–64 åringar som hör till riskgrupp 1 och 18–64-åringar som hör till riskgrupp 2. Tidsbokningen för riskgrupperna öppnas 7.4 kl. 9. Veckorna 14 och 15 öppnar vi en vaccineringslinje för de här grupperna och från och med vecka 16 öppnas flera linjer.

Med AstraZenecas vaccin vaccineras personer födda 1952–1956. Detta gäller såväl personer som på grund av sjukdom hör till riskgrupper 1 och 2 och s.k. i övrigt friska personer.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har 6.4 gett som anvisning till kommunerna att AstraZenecas coronavirusvaccin som försiktighetsåtgärd inte ska ges till personer som fyllt 65 år och tidigare har haft sinustrombos, eller med andra ord ventrombos i hjärnan, eller heparin-inducerad trombocytopeni (HIT). Tidigare hjärninfarkt, hjärnblödning eller subaraknoidalblödning är inte hinder för att ta vaccinet. Tidigare lungemboli eller djupventrombos i till exempel nedre extremiteterna hindrar inte heller att man vaccineras.

Tidsbeställning i första hand på webben

Vi rekommenderar att man bokar tid för vaccinering på nätet, www.coronavaccinbokning.fi. Nu är det också möjligt att sköta ärenden för en annan vuxen person på webben. För det måste du ha en officiell fullmakt, som du kan skaffa i webbtjänsten Suomi.fi.

Om det inte går att boka tid via webben, kan man göra det per telefon till hälsocentralens återuppringningstjänst 09 2968 3401. Då du ringer återuppringningstjänsten, välj coronavaccinering som orsak till samtalet. Ring bara en gång, och vänta sedan på att bli uppringd.

Kommunen får vaccin på basis av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts ålders- och riskgruppskalkyler. Kommunen kan inte påverka mängden vaccin som den får. Vaccineringarna planeras enligt de tillgängliga vaccinmängderna.

Vaccineringsstället finns i Kyrkslätts centrum på adressen Stationsbågen 1 på gatunivå i affärscentret Kirkkonummen ostaris lokaler.  Ett vaccineringsställe planeras vid Veikkola hälsostation.

Anvisningar till den som kommer till vaccinering

Vaccineringsstället finns i Kyrkslätts centrum på adressen Stationsbågen 1 på gatunivå i affärscentret Kirkkonummen ostaris lokaler.  Ett vaccineringsställe planeras vid Veikkola hälsostation.

- Kom inte till vaccinering om du har symtom som motsvarar coronavirusinfektion

- Kom till vaccineringsstället bara lite före din vaccineringstid

- Tänk på klädseln, ta i beaktande att vaccinet ges i armen

- Ta med ditt FPA-kort eller identitetsbevis

Coronabegränsningarna i Kyrkslätt 1.4–30.4.2021

Nyland befinner sig fortfarande i coronavirusepidemins spridningsfas. Ökningen i antalet nya smittfall har avtagit/stannat, men antalet smittfall är fortfarande högt. På HUS-området är förekomsten av smitta räknat för de senaste två veckorna 345/100 000 invånare då den motsvarande siffran i Kyrkslätt är 102/100 000 invånare. Virusvarianten som smittar lätt orsakar uppskattningsvis mer än hälften av alla smittfall i Kyrkslätt.

De flesta coronabegränsningarna och rekommendationerna som givits tidigare fortsätter i Kyrkslätt till och med 30.4.2021.

Offentliga tillställningar begränsas till sex personer

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands förbud mot ordnandet av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus och utomhus inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt är i kraft till och med 14.4.2021. Alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med mer än sex personer är förbjudna och även mindre sammankomster borde undvikas alltid då det är möjligt.

Det är möjligt att ordna tillställningar med högst sex personer men då måste man till fullo och mycket noga följa Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisningar om säkra avstånd och hygienrutiner. Av sammankomsterna med högst sex personer bör bara de absolut nödvändigaste ordnas, till exempel lagstadgade och stadgeenliga företags och sammanslutningars möten. Det rekommenderas att sådana möten ordnas på distans om det bara är möjligt.

Kommunens offentliga lokaler hålls stängda

Alla följande för allmänheten öppna offentliga lokaler som förvaltas av kommunen hålls stängda till och med 30.4.2021 (vård- och omsorgsnämnden fattar ett separat beslut i ärendet 30.3.2021). Det rekommenderas att privata aktörer stänger/håller motsvarande motions- och fritidslokaler stängda.

Lokaler som stängs:

·       biblioteken

·       ungdomslokalerna

·       simhallen

·       skyddsrummets idrottshall, andra lokaler för innegymnastik och kvälls- och veckoslutsanvändningen i skolornas gymnastiksalar

·       gymmen

·       invånarparkerna

·       klubbarna inom småbarnspedagogiken

·       kommunhuset, uträttande av ärenden endast med tidsbeställning eller genom att ringa på dörrklockan

Skolornas eftermiddagsklubbar fortsätter sin verksamhet.

Biblioteket erbjuder avhämtningstjänst för lånematerial och återlämningsmöjlighet. På bibliotekets webbplats finns mera information om verksamheten.

I kommunhuset kan man uträtta ärenden med tidsbeställning eller genom att ringa på dörrklockan. Tidsbeställning per telefon på numret 040 1269 605 (vaktmästaren) eller via servicekontoret på numret 09 2967 2220. Dörrklockan finns vid sidodörren mot köpcentret Kirkkonummen Ostari.

Begränsningarna gäller till och med 30.4.2021.

Eftersom den exceptionella situationen antas fortsätta ännu under våren och begränsningarna kan variera på olika orter är det fram till 30.4.2021 inte möjligt att hyra de stora sammanträdeslokalerna som förvaltas av kommunen, inklusive skolornas lokaler.

Begränsningar för hobbyverksamhet i grupp

Hobbyverksamhet i grupp som anordnas av kommunen inomhus och utomhus för barn födda år 2007 och barn som är äldre än det är avbruten till och med 30.4.2021.

Hobbyverksamhet ordnas enligt möjlighet på distans. Det ordnas inga tävlingar, matcher eller serieverksamhet. Nya turer beviljas inte. Omklädningsrummen och servicebyggnaderna på uteområdena hålls också stängda.

I inomhus- och utomhuslokaler som förvaltas av kommunen tillåts hobbyverksamhet i grupp i begränsad utsträckning för barn födda 2008 och yngre. Turernas innehavare har meddelats om detta. Hobbyverksamheten ska genomföras i enlighet med anvisningarna som givits separat. Den största möjliga gruppstorleken är 10 personer. Verksamheten ska ordnas så att säkerhetsavståndet på 2 meter mellan deltagarna faktiskt upprätthålls under hela verksamheten.

Kommunen rekommenderar att barn som är födda år 2007 och barn som är äldre än det inte heller deltar i hobbyverksamhet i andra lokaler än kommunens lokaler, och inte heller i andra kommuner.

Musikinstitutet, bildkonstskolan och medborgarinstitutet informerar sina kunder närmare om hur undervisningen ordnas enligt anvisningarna. Också idrottstjänsterna informerar sina kunder närmare antingen per telefon eller e-post om arrangemangen gällande den ledda motionen.

Möjligheterna att träna och tävla inom tävlings- och toppidrotten tryggas när det gäller proffsidrott med stöd av ett serielicensavtal eller idrottsavtal enligt UKM:s definition, för landslagsverksamhet, idrottare som får stöd av Olympiska kommittén och UKM:s stipendieidrottare i samarbete med huvudstadsregionens idrottsakademi.

Kommunen rekommenderar att privata aktörer följer samma begränsningar.

Begränsningarna gäller till och med 30.4.2021.

Småbarnsfostran och grundläggande utbildning

Inga ändringar görs i den småbarnspedagogiska verksamheten. Förskolan och årskurserna 1–6 inom den grundläggande utbildningen fortsätter i närundervisning så som hittills. Klubbarna inom småbarnspedagogiken och invånarparkerna hålls fortfarande stängda.

Distansundervisningen för årskurserna 7–9 fortsätter till 5.4

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har 25.3.2021 beslutat med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar att läroanstalterna inom Nylands sjukvårdsdistrikt stängs på så sätt att lokalerna inte får användas för att ordna undervisning för årskurserna 7–9 eller för påbyggnadsundervisningen under tiden 29.3–5.4.2021. Således fortsätter eleverna i årskurserna 7–9 och i påbyggnadsundervisningen med distansstudier åtminstone t.o.m. 5.4.2021. Skolorna informerar noggrannare om undervisningsarrangemangen.

Gymnasieutbildningen fortsätter på distans

Spridningen av coronaviruset och smittsituationen kräver att de nuvarande begränsningsåtgärderna fortsätter och därför fortsätter gymnasieutbildningen i Kyrkslätt på distans till och med 11.4.2021.

Studentskrivningarna fortsätter i enlighet med det som tidigare meddelats. Rektorerna/gymnasierna meddelare separat om hur provveckan genomförs.

Äldre och riskgrupper skyddas noga

Äldre och riskgrupper bör ägnas särskild uppmärksamhet. Begränsningar av besök på social- och hälsovårdsenheter, inklusive enheter som tillhandahåller vård och omsorg dygnet runt:

· antalet besökare inomhus och besökens längd begränsas. Dessa övervakas. Besök i gemensamma lokaler tillåts inte. Närmare information om enheternas besöksförfarande finns på enheternas webbplatser. Man kan också kontakta enheten för mera information.

· dessutom rekommenderas besök utomhus, om det är möjligt.

Begränsningarna gäller till och med 30.4.2021.

Statsrådet ger anvisningar till mat- och utskänkningsställena

Restriktioner som gäller mat- och utskänkningsställenas öppettider, utskänkningstider och antalet kundplatser: enligt statsrådets anvisningar.

Stark rekommendation om användning av munskydd för personer som fyllt 12 år

THL rekommenderar användning av munskydd för personer som fyllt 12 år. I epidemins accelerationsfas och fasen för samhällsspridning gäller munskyddsrekommendationen grundskolor från sjätte klassen samt läroanstalter på andra stadiet och högskolor. I grundskolan genomförs munskyddsrekommendationen enligt årskurs oberoende av enskilda elevers ålder.  Det är skäl att följa munskyddsrekommendationen. Man får använda egna munskydd om man så önskar. Munskydd behöver inte användas om det finns ett hälsomässigt hinder för det.

Kyrkslätts kommun uppmanar alla att noggrant följa följande rekommendationer av Nylands regionala samordningsgrupp:

Rekommendation om användning av munskydd för personer som fyllt 12 år

·       i kollektivtrafiken samt i taxibilar, både chaufför och passagerare

·       i offentliga lokaler och under offentliga evenemang

·       i privata tjänsteleverantörers lokaler (t.ex. affärer, banker osv.)

·       i läroanstalter, högskolor och ungdomsarbetet

·       i hobbyverksamhet

·       på arbetsplatser

·       för personalen inom hälso- och sjukvården i patient- och klientarbetet.

Kommunen betonar vikten av att följa munskyddsrekommendationerna. Man behöver dock inte använda munskydd om det finns ett hälsomässigt hinder för det.

Rekommendation för distansarbete och användning av munskydd på arbetsplatser

Det rekommenderas att arbetsgivare ordnar distansarbete i alla arbetsuppgifter där det också tillfälligt är möjligt. Ifall distansarbete inte är möjligt rekommenderas att arbetsgivaren instruerar att använda munskydd i alla arbetsutrymmen, också om det är möjligt att hålla skyddsavstånd. Munskydd behöver inte användas om det finns ett hälsomässigt hinder för det. På arbetsplatser bör måltider och kaffepauser delas upp.

Begränsningar gällande passagerarantal inom kollektivtrafiken

Traficom har fattat ett beslut om begränsningar i passagerarantal under tiden 27.3–25.4.2021. Antalet passagerare i väg- och spårtrafiken begränsas till hälften i HUS-området.

Det rekommenderas att man inte ordnar privata träffar

Det rekommenderas att närkontakter begränsas till personer i samma hushåll eller närstående som till varaktigheten kan likställas med det. Det rekommenderas att man inte ordnar andra privata träffar eller familjesammankomster. Det rekommenderas fortfarande att deltagande i begravningar eller minnesstunder begränsas till endast ett mycket litet antal närstående.

Rekommendationen gäller till och med 30.4.2021.

De som smittats och de som vårdar den som insjuknat

Det rekommenderas att sådana som smittats och de som vårdar den som insjuknat följer THL:s anvisningar för den som smittats av coronaviruset och den som vårdar den som insjuknat.

 

Coronaguiden:

  • I Coronaguiden kan du göra en symtombedömning där du får information om coronavirusets symtom och exponering.

  • Du kan boka en tid åt dig själv eller ditt barn (under 16 år) till ett coronavirustest om du är bosatt i Nyland eller Kymmenedalen. 

HUS Coronaguide

Intyg över resultatet av HUS coronatest

  • Du kan ladda ner ett avgiftsfritt intyg över negativt resultat av coronatestet på engelska åt dig själv via koronatietoni.fi.
  • För att logga in dig behöver du bankkoder eller mobil ID.

Fem trumfar för att bekämpa coronaviruset:

1) om du får symtom, boka tid för coronatest (Coronaguiden) och stanna annars hemma

2) håll ett säkerhetsavstånd på 2 meter

3) tvätta händerna, hosta i armvecket

4) använd ansiktsmask när du inte kan hålla avstånd

5) ladda ner Coronablinkern – anvisningar för att ladda ner och använda appen Coronablinkern

Kyrkslätt rekommenderar att alla som fyllt 15 år använder ansiktsmask hos kommunens tjänster, om det inte finns något hälsohinder för användning av mask. Det är särskilt viktigt att använda mask i situationer där det är omöjligt att undvika närkontakter. Rekommendationen gäller till exempel bibliotek, inomhusidrottsplatser, museer, serviceställen eller läroanstalter på andra stadiet inklusive gymnasierna. Dessutom rekommenderar vi användning av ansiktsmask på mottagningen och i väntrummen hos social- och hälsovårdstjänsterna.  

Med stöd av 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) begränsade Kyrkslätts kommun användningen av sina lokaler för hobbyverksamhet för vuxna inomhus under tiden 3–17.11.2020.

Hälsocentralen i coronavirusfrågor tfn 09 2968 3401.

Patient med luftvägsinfektion: Om självårdsmedlen inte räcker till, boka på förhand tid till vårdbedömningen per telefon 09 2968 3401. Det finns en separat väntsal för luftvägsinfektionspatienter på Kyrkslätts centralhälsostation. Vårdbedömningen för dessa patienter sker genom tidsbeställning per telefon.

Telefonnumret till HUS Jourhjälp 116 117 är i bruk 24/7.

Den nationella telefonrådgivningen ger allmän information om coronaviruset. Rådgivningens telefonnummer är 0295 535 535 och numret är i bruk vardagar kl. 8-21 och lördagar kl. 9-15.

Mer information om vård- och omsorgssektorns tjänster i coronavirussituationen

Barnens ärenden/rådgivning

Skolelever/skolhälsovårdare

Seniorlinjen betjänar äldre och deras anhöriga må-fr kl. 8-15 på numret 040 126 9900.

Inomhusidrottsplatserna, ungdomslokalerna och simhallen är öppna, och vi följer myndighetsbestämmelserna och fastslagna beslut om användningsturer. Varje aktör och kund har ansvaret att iaktta god handhygien, tillräckliga säkerhetsavstånd och hand- och hosthygien. Kom bara om du är frisk. Anvisningar om simhallen https://www.kyrkslatt.fi/begransningarna-i-antalet-kunder-i-kyrkslatts-simhall-upphor-from-mandag-248

Läs här småbarnspedagogikens och utbildningens aktuella coronaanvisningar

Läs kommunens nyheter om coronasituationen

Alla ombeds ta smittoisken i beaktande och genom sin egen verksamhet förebygga spridningen av sjukdomen. Tack för att du ser till effektiviserad handhygien och håller ett tillräckligt skyddsavstånd till andra människor då du rör dig ute under undantagstiden!

Information about  Coronavirus in Kirkkonummi

1 April 2020:  Kirkkonummi’s social welfare and health care services during the coronavirus pandemic

9 September 2020:  Coronabot Self-service appointment booking for coronavirus testing for residents of Uusimaa

Tillbaka till framsidan/Go back

Misstänker du att du har coronaviruset? Gör ett Omaolo-test

Coronatestblankett för dem som kommer från utlandet

Intyg över resultatet av HUS coronatest

HUS Coronaguiden - beställ själv testtid

Ask about corona vaccinations

THL: Corona information

THL: Broschyr åt den 12–15-åriga unga

THL: Broschyr åt den 12–15-åriga ungas vårdnadshavare

THL: Samtyckesblankett åt den 12–15-åriga ungas vårdnadshavare

THL:s Coronablinkern 

THL:s rekommendation om användning av ansiktsmasker

THLs video om avändning av ansiktsmasker (på finska)/youtube

HUS anvisningar: Hur ska jag göra vid misstanke om coronavirus?

Videor från HUS: Information om coronaviruset på olika språk

Psykportens coronaoro-chat, som produceras av HUS, betjänar hela sommaren på adressen https://www.mielenterveystalo.fi/ 

THL:s aktuella ärenden 

Arbets- och näringsministeriets meddelanden på olika språk

Statsrådet: Information och råd om coronaviruset

Videos by HUS: Coronavirus information in different languages​

Coronavirus test form for those arriving from abroad

Coronainfo in different languages Infofinland.fi

Finnish Govenment: Information and advice on the coronavirus

Coronabot self-service appointment booking

Read more and download Koronavilkku

Current information in different languages on the website of the Ministry of Economic Affairs and Employment.

arabiska,  (pdf) COVID-فيروس كورونا المستجد 19

engelska, Novel coronavirus – COVID-19 (pdf)

somaliska, Korona fayraska cusub – COVID-19 (pdf)

ryska, Новый коронавирус – COVID-19 (pdf)

estniska, Uus koroonaviirus – COVID-19 (pdf)

kinesiska, 新型冠状病毒–COVID-19 (pdf)

persiska, COVID-19 کرونادᘍجدروسᗬ (pdf)