Aktuell information om coronaviruset - COVID-19

Tillbaka till framsidan/Go back

Scroll down for English

Kyrkslätt rekommenderar att följa rekommendationerna av huvudstadsregionens koordinationsgrupp för coronaviruset och HUS även i Kyrkslätt för att stävja coronavirusepidemin

I Nyland är coronavirusepidemin i accelerationsfasen och ställvis riskerar att övergå till spridningsfasen. Kyrkslätts kommun rekommenderar att man också i Kyrkslätt följer rekommendationerna av huvudstadsregionens koordinationsgrupp för coronaviruset om användning av ansiktsmask och begränsning av allmänna och privata tillställningar. Dessutom rekommenderar Kyrkslätts kommun att följa Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts (HUS) rekommendationer om åtgärder för att förebygga spridning av coronaviruset i hobbyverksamhet samt på idrotts- och kulturevenemang och privata tillställningar.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland förbjuder på grundval av 58 § 1 momentet i lagen smittsamma sjukdomar alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus och utomhus med fler än 20 (tjugo) deltagare som ordnas inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt.

Inomhus och på regionalt begränsade områden utomhus kan man ändå ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med fler än 20 (tjugo) deltagare under förutsättning att man kan garantera säkerheten genom att följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisning från 21.9.2020, Bestämmelsen är i kraft under tiden 1.11 - 30.11.2020. 

Kyrkslätt rekommenderar att alla som fyllt 15 år använder ansiktsmask hos kommunens tjänster, om det inte finns något hälsohinder för användning av mask. Det är särskilt viktigt att använda mask i situationer där det är omöjligt att undvika närkontakter. Rekommendationen gäller till exempel bibliotek, inomhusidrottsplatser, museer, serviceställen eller läroanstalter på andra stadiet inklusive gymnasierna. Dessutom rekommenderar vi användning av ansiktsmask på mottagningen och i väntrummen hos social- och hälsovårdstjänsterna.  

De som bor på HUS-området kan nu själva reservera en tid för coronavirusprovtagning via HUS Coronaguide på adressen koronabotti.hus.fi/sv.

Efter att ha svarat på Coronaguidens frågor som bedömer symtomen och exponeringen kan användaren reservera en lämplig tid till provtagningsstället. Före tidsbeställningen fyller klienterna i förhandsuppgifterna.

För tidsbeställning behövs bankkoder eller mobilcertifikat.

Från och med 15.10.2020 kan en förälder reservera tid för en person i sin vårdnad som är under 16 år. I tjänsten frågas om man vill sköta ärenden för en annan person eller reservera en tid för sig själv. En vårdnadshavare som väljer att sköta ärenden för en annan identifierar sig, och rätten att sköta ärenden för den andra kontrolleras i befolkningsdatasystemet och fullmaktsregistret med hjälp av Suomi.fi-fullmakter.

Hälsocentralen i coronavirusfrågor tfn 09 2968 3401.

Patient med luftvägsinfektion: Om självårdsmedlen inte räcker till, boka på förhand tid till vårdbedömningen per telefon 09 2968 3401. Det finns en separat väntsal för luftvägsinfektionspatienter på Kyrkslätts centralhälsostation. Vårdbedömningen för dessa patienter sker genom tidsbeställning per telefon.

Telefonnumret till HUS Jourhjälp 116 117 är i bruk 24/7.

Den nationella telefonrådgivningen ger allmän information om coronaviruset. Rådgivningens telefonnummer är 0295 535 535 och numret är i bruk vardagar kl. 8-21 och lördagar kl. 9-15.

Mer information om vård- och omsorgssektorns tjänster i coronavirussituationen

Barnens ärenden/rådgivning

Skolelever/skolhälsovårdare

Seniorlinjen betjänar äldre och deras anhöriga må-fr kl. 8-15 på numret 040 126 9900.

Inomhusidrottsplatserna, ungdomslokalerna och simhallen är öppna, och vi följer myndighetsbestämmelserna och fastslagna beslut om användningsturer. Varje aktör och kund har ansvaret att iaktta god handhygien, tillräckliga säkerhetsavstånd och hand- och hosthygien. Kom bara om du är frisk. Anvisningar om simhallen https://www.kyrkslatt.fi/begransningarna-i-antalet-kunder-i-kyrkslatts-simhall-upphor-from-mandag-248

Läs här småbarnspedagogikens och utbildningens aktuella coronaanvisningar

Läs kommunens nyheter om coronasituationen

Alla ombeds ta smittoisken i beaktande och genom sin egen verksamhet förebygga spridningen av sjukdomen. Tack för att du ser till effektiviserad handhygien och håller ett tillräckligt skyddsavstånd till andra människor då du rör dig ute under undantagstiden!

Information about  Coronavirus in Kirkkonummi

1 April 2020:  Kirkkonummi’s social welfare and health care services during the coronavirus pandemic

9 September 2020:  Coronabot Self-service appointment booking for coronavirus testing for residents of Uusimaa

Tillbaka till framsidan/Go back

Misstänker du att du har coronaviruset? Gör ett Omaolo-test

HUS Coronaguiden - beställ själv testtid

THL:s Coronablinkern 

THL:s rekommendation om användning av ansiktsmasker

THLs video om avändning av ansiktsmasker (på finska)/youtube

HUS anvisningar: Hur ska jag göra vid misstanke om coronavirus?

Videor från HUS: Information om coronaviruset på olika språk

Psykportens coronaoro-chat, som produceras av HUS, betjänar hela sommaren på adressen https://www.mielenterveystalo.fi/ 

THL:s aktuella ärenden 

Arbets- och näringsministeriets meddelanden på olika språk

Statsrådet: Information och råd om coronaviruset

Videos by HUS: Coronavirus information in different languages​

Information om coronaviruset på olika språk

Information about Corona in other languages:

Albanian, Amharic, Arabic, Bambara, Bengali, Chinese, Edo, English, Esan-Ishan, French, Fula, Georgian, Hausa, Igbo, Italian, Kurdish-Sorani, Mandinka, Pashto, Pidgin, Romanian, Russian, Somali, Soninke, Spanish, Tigrinya, Urdu, Wolof and Yoruba.

Coronainfo in different languages Infofinland.fi

Finnish Govenment: Information and advice on the coronavirus

Coronabot self-service appointment booking

Current information in different languages on the website of the Ministry of Economic Affairs and Employment.

arabiska,  (pdf) COVID-فيروس كورونا المستجد 19

engelska, Novel coronavirus – COVID-19 (pdf)

somaliska, Korona fayraska cusub – COVID-19 (pdf)

ryska, Новый коронавирус – COVID-19 (pdf)

estniska, Uus koroonaviirus – COVID-19 (pdf)

kinesiska, 新型冠状病毒–COVID-19 (pdf)

persiska, COVID-19 کرونادᘍجدروسᗬ (pdf)