Aktuell information om coronaviruset - COVID-19

Tillbaka till framsidan/Go back

Scroll down for English

Coronastatistiken för Kyrkslätt 10.6.2021

Hittills har 20 162 kommuninvånare fått den första vaccindosen och 3 196 kommuninvånare har fått den andra dosen. Allt som allt har 49,8 % av kommuninvånarna fått sin första vaccindos.

Alla yrkespersoner inom social- och hälsovården som utför arbete med anknytning till coronan har vaccinerats. Också personal och boende i enheter inom boendeservice och anstaltsvård för äldre personer har vaccinerats. Hemvårdens kunder har vaccinerats.

Av kommuninvånarna som fyllt 80 år har 87,6 % vaccinerats. Av 75–79-åringarna har 93 % vaccinerats och av 70–74-åringarna 91,6 %.

Av 65–69-åringarna har 88,9 % vaccinerats och av 60–64-åringarna 86,5 %.  Av 55–59-åringarna har 85,6 % vaccinerats och av 50–54-åringarna 84,4 %. Av 45–49-åringarna har 81 % vaccinerats och av 40–44-åringarna 71,6 %. Av 35–39-åringarna har 48,4 % vaccinerats och av 30–34-åringarna 14,9 %.

Vid sidan av de nya grupperna vaccineras också alla grupper som man tidigare börjat vaccinera. Tidtabellen för framskridandet av vaccinationerna beror på mängden vaccin som kommunen får.

Allt som allt 40 512 coronaprover har tagits på Kyrkslättsbor. Det totala antalet smittfall är 644.

Veckorna 20 + 21 var incidensen 37,4 och veckorna 21 + 22 var incidensen 32,4. Incidenstalet beskriver antalet fall per 100 000 invånare under den angivna perioden.  Incidensen på HUS-området för de senaste 14 dygnen var 51,7.

I Kyrkslätt har 4 008 personer exponerats för coronaviruset. Antalet betydande massexponeringar med över 10 exponerade är 89.  Antalet gällande karantäner är 21.

Statistikuppgifterna baserar sig på uppgifterna i HUS coronaguide, som rapporterar om läget sedan maj 2020, samt THL:s statistik.

 

Tidsbokningen till coronavaccinering har nu öppnats för 16 år fyllda

Tidsbokningen till coronavaccinering i Kyrkslätt är nu öppen i tjänsten Coronavaccinbokning.fi för alla som fyllt 16 år.

Vi rekommenderar att du i första hand använder nätbokningen.

Det förekommer tidvis svår rusning på vår återuppringningstjänst 09-29683401, det kan ta flera dagar innan vi ringer tillbaka. 

Coronastatistiken för Kyrkslätt 27.5.2021 

Hittills har 17 261 kommuninvånare fått den första vaccindosen och 2010 kommuninvånare har fått den andra dosen. Allt som allt har 39,0 % av kommuninvånarna fått sin första vaccindos. 

Alla yrkespersoner inom social- och hälsovården som utför arbete med anknytning till coronan har vaccinerats. Också personal och boende i enheter inom boendeservice och anstaltsvård för äldre personer har vaccinerats. Hemvårdens kunder har vaccinerats. 

Av kommuninvånarna som fyllt 80 år har 87,1 % vaccinerats. Av 75–79-åringarna har 92,6 % vaccinerats och av 70–74-åringarna 90,9 %.

Av 65–69-åringarna har 86,8 % vaccinerats och av 60–64-åringarna 84,0 %.  Av 55–59-åringarna har 82,2 % vaccinerats och av 50–54-åringarna 81,3 %. Av 45–49-åringarna har 64,6 % vaccinerats och av 40–44-åringarna 39,0 %. 

Vid sidan av de nya grupperna vaccineras också alla grupper som man tidigare börjat vaccinera. Tidtabellen för framskridandet av vaccinationerna beror på mängden vaccin som kommunen får. 

Allt som allt 38 894 coronaprover har tagits på Kyrkslättsbor. Det totala antalet smittfall är 625.

Veckorna 18 + 19 var incidensen 42,4 och veckorna 19 + 20 var incidensen 32,4. Incidenstalet beskriver antalet fall per 100 000 invånare under den angivna perioden.  Incidensen på HUS-området för de senaste 14 dygnen var 75,4.

I Kyrkslätt har 3978 personer exponerats för coronaviruset. Antalet betydande massexponeringar med över 10 exponerade är 89.  Antalet gällande karantäner är 54. 

Statistikuppgifterna baserar sig på uppgifterna i HUS coronaguide, som rapporterar om läget sedan maj 2020, samt THL:s statistik.

Coronabegränsningarna i Kyrkslätt fr.o.m. 1.6.2021

Nyland befinner sig fortfarande i coronavirusepidemins spridningsfas, men antalet smittor håller på att minska. På HUS-området är förekomsten av smitta räknat för de senaste två veckorna 78/100 000 invånare då den motsvarande siffran i Kyrkslätt är 35/100 000 invånare. De flesta smittor har förorsakats av en virusvariant.

Offentliga tillställningar begränsas till tio personer inomhus och 50 personer utomhus

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands förbud mot ordnandet av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus och utomhus inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt är i kraft 1.6–15.6.2021. Regionförvaltningsverket i Södra Finland förbereder sig dock för att med snabb tidtabell fatta eventuella nya beslut om situationen så kräver.

Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster kan dock ordnas med högst tio deltagare inomhus och regionalt inom ett begränsat utrymme utomhus med högst 50 personer. Ordnandet av sammankomster förutsätter att man kan garantera säkerheten genom att följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisning från 21.9.2020.

Öppning av coronabegränsningarna gradvis

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har förlängt det så kallade säkerhetsavståndsbeslutet till 15.6.2021. Enligt beslutet ska aktörerna som ansvarar för användningen av lokalerna försäkra sig om att kunderna har faktisk möjlighet att undvika närkontakt med varandra - man ska alltså kunna hålla säkerhetsavstånd i användningen av lokalerna. I kommunens lokaler begränsas kundantal på så sätt att det är möjligt att hålla skyddsavstånd.

Offentliga lokaler som är öppna för allmänheten och förvaltas av kommunen är begränsat öppna 1.6–30.6 enligt följande:

Biblioteken är öppna med begräsningar beträffande kundantal. Mötes- och förhandlingsrummen öppnas med begräsningar. Biblioteket meddelar närmare om verksamheten på sina webbsidor.

Ungdomslokalerna kan vara öppna med begräsningar beträffande kundantal.

Simhallen öppnas för allmänt bruk med begräsningar beträffande kundantal fr.o.m. 1.6. Simhallen ger närmare anvisningar på sina webbsidor.

Användning av skyddsrummets idrottshall, konditionssalar, andra lokaler för innegymnastik och kvälls- och veckoslutsanvändningen i skolornas gymnastiksalar tillåts också för vuxna med beaktande av gruppstorlek.

Ragvalds museiområde öppnas begränsat.

Invånarparker: Invånarparkernas verksamhet tillåts begränsat. Skyddsavstånd ska hållas mellan olika sällskap.

Kommunhuset: Kommunhusets dörrar är öppna för vanligt uträttande av ärenden.

De stora sammanträdeslokalerna som förvaltas av kommunen, inklusive skolornas lokaler, kan hyras från och med 1.6.2021.

Sommarlägerverksamhet och nattläger

Sommarlägerverksamhet för barn och unga, samt nattläger, tillåts från och med 1.6. I verksamheten bör hälsosäkerhetsföreskrifter och skyddsavstånd följas.

Hobbyverksamhet i grupp

Hobbyverksamhet i grupp utomhus: Hobbyverksamhet i grupp är tillåten för personer i alla åldrar med beaktande av sammankomstbegränsningarna. Det rekommenderas att man också utomhus iakttar 2 meter säkerhetsavstånd och undviker samåkning. Den största möjliga gruppstorleken för vuxna begränsas till 50 personer.

Omklädningsrummen och servicebyggnaderna kan användas för nödvändiga ärenden med begränsat kundantal.

Hobbyverksamhet i grupp inomhus: Ledd hobbyverksamhet för personer födda 2001 och personer yngre än det är tillåten utan begräsningar beträffande gruppstorlek från och med 1.6.2021. Ledd hobbyverksamhet för vuxna tillåts fr.o.m. 1.6, den maximala gruppstorleken är 10 personer. Hälsosäkerhetföreskrifterna ska följas i verksamheten för alla åldrar.

Turernas innehavare meddelas separat om turer i kommunens lokaler. Hobbyverksamheten ska genomföras i enlighet med hälsosäkerhetsföreskrifter som givits separat. Verksamheten ska ordnas så att säkerhetsavståndet på 2 meter mellan deltagarna faktiskt upprätthålls under hela verksamheten.

Möjligheterna att träna och tävla inom tävlings- och toppidrotten tryggas när det gäller proffsidrott med stöd av ett serielicensavtal eller idrottsavtal enligt UKM:s definition, landslagsverksamhet, idrottare som får stöd av Olympiska kommittén och UKM:s stipendieidrottare i samarbete med huvudstadsregionens idrottsakademi.

Tävlings-, match- och turneringsverksamhet för unga födda år 2001 och efter år 2001 tillåts utomhus. Tävlingsverksamhet för vuxna kan genomföras utomhus fr.o.m. 1.6 med beaktande av gruppstorleken 50 personer. Hälsosäkerhetföreskrifterna beträffande hobbyer ska följas i verksamheten för alla åldrar. För publiken vid tävlingar gäller regionförvaltningsverkets beslut om deltagarantal vid offentliga tillställningar.

Kommunen rekommenderar att privata aktörer följer samma begränsningar.

I lokaler som förvaltas av kommunen gäller begränsningarna till och med 30.6.2021. Om epidemisituationen kräver kan begräsningarna ändras.

Hälsosäkerhetsplan

Den som genomför hobbyverksamhet och ordnar sommarlägerverksamhet ska fylla i och sända in en hälsosäkerhetsblankett till fritidstjänsterna innan verksamheten inleds.

På blanketten lämnar man in en hälsosäkerhetsplan som gäller antingen hela arrangörens verksamhet eller så gör arrangören upp separata hälsosäkerhetsplaner för olika verksamhetsformer. Hobbyarrangören ska kunna fylla i varje punkt som förutsätts, annars annulleras turerna. Ytterligare information: tilavaraukset@kirkkonummi.fi.

Småbarnspedagogik och grundläggande utbildning

Inga ändringar görs i den småbarnspedagogiska verksamheten. Förskolan och årskurserna 1–10 inom den grundläggande utbildningen fortsätter i närundervisning.

Vårfesterna inom den grundläggande utbildningen ordnas klassvis eller i mån av möjlighet utomhus. Festerna ordnas med iakttagande av de principer som främjar hälsosäkerheten i närundervisning (tillräckliga säkerhetsavstånd, munskydd osv.). Man kan inte ta med vårdnadshavare eller annan publik till festerna, utan man kan ordna en möjlighet för dem att följa festerna med distansförbindelse.

Anvisningarna är i kraft under förutsättning att coronaepidemiläget inte blir värre på nytt eller att myndigheten för smittsamma sjukdomar inte utfärdar nya anvisningar eller beslut.

Studentfester

Gymnasiernas studentfester ordnas för abiturienterna på platsen, men man kan inte ta med publik till festerna, utan festerna streamas så att man kan följa med evenemanget hemifrån.

Festerna ordnas med iakttagande av de principer som främjar hälsosäkerheten i närundervisning (tillräckliga säkerhetsavstånd, munskydd osv.). Storleken på det tillgängliga utrymmet bestäms enligt maximiantalet abiturienter som på samma gång deltar i festen.

Anvisningarna är i kraft under förutsättning att coronaepidemiläget inte blir värre på nytt eller att myndigheten för smittsamma sjukdomar inte utfärdar nya anvisningar eller beslut.

Äldre och riskgrupper

Äldre och riskgrupper bör ägnas särskild uppmärksamhet. Begränsningar av besök på social- och hälsovårdsenheter, inklusive enheter som tillhandahåller vård och omsorg dygnet runt:

· antalet besökare inomhus och besökens längd begränsas. Dessa övervakas. Besök i gemensamma lokaler tillåts inte. Närmare information om enheternas besöksförfarande finns på enheternas webbplatser. Man kan också kontakta enheten för mera information.

· dessutom rekommenderas besök utomhus, om det är möjligt.

Begränsningarna gäller till och med 30.6.2021.

Statsrådet ger anvisningar till mat- och utskänkningsställena

Restriktioner som gäller mat- och utskänkningsställenas öppettider, utskänkningstider och antalet kundplatser: enligt statsrådets anvisningar.

Stark rekommendation om användning av munskydd för personer som fyllt 12 år och äldre

THL rekommenderar att alla som fyllt 12 år använder munskydd. I epidemins accelerations- och spridningsfas gäller rekommendationen att använda munskydd skolor inom den grundläggande utbildningen från och med årskurs 6 samt andra stadiets läroanstalter och högskolor. Inom den grundläggande utbildningen genomförs maskrekommendationen enligt årskurs oberoende av enskilda elevers ålder. 

Det är skäl att följa rekommendationen att använda munskydd. Man får använda egna munskydd om man så önskar. Munskydd behöver inte användas om det finns ett hälsomässigt hinder för det.

Kyrkslätts kommun uppmanar alla att noggrant följa följande rekommendationer av Nylands regionala samordningsgrupp:


Rekommendation om användning av munskydd för personer över 12 år

·       i kollektivtrafiken samt i taxibilar, både chaufför och passagerare

·       i offentliga lokaler och under offentliga evenemang

·       i privata tjänsteleverantörers lokaler (t.ex. affärer, banker osv.)

·       i läroanstalter, högskolor och ungdomsarbetet

·       i hobbyverksamhet

·       på arbetsplatser

·       för personalen inom hälso- och sjukvården i patient- och klientarbetet.

Kommunen betonar vikten av att följa munskyddsrekommendationerna. Man behöver dock inte använda munskydd om det finns ett hälsomässigt hinder för det.

Rekommendation för distansarbete och användning av munskydd på arbetsplatser

Det rekommenderas att arbetsgivare ordnar distansarbete i alla arbetsuppgifter där det också tillfälligt är möjligt. Ifall distansarbete inte är möjligt rekommenderas att arbetsgivaren instruerar att använda munskydd i alla arbetsutrymmen, också om det är möjligt att hålla skyddsavstånd. Munskydd behöver inte användas om det finns ett hälsomässigt hinder för det. På arbetsplatser bör måltider och kaffepauser delas upp.

Privata träffar

Det rekommenderas att privata sammankomster begränsas till högst tio (10) personer inomhus och högst 50 utomhus.

Rekommendationen gäller till och med 15.6.2021.

De som smittats och de som vårdar den som insjuknat

Det rekommenderas att sådana som smittats och de som vårdar den som insjuknat följer THL:s anvisningar för den som smittats av coronaviruset och den som vårdar den som insjuknat.

Vi meddelar nästa gång om begränsningarna vecka 24.

Coronastatistiken för Kyrkslätt 20.5.2021

Hittills har 15 738 kommuninvånare fått den första vaccindosen och 1 681 kommuninvånare har fått den andra dosen. Allt som allt har 39,0 % av kommuninvånarna fått sin första vaccindos.

Alla yrkespersoner inom social- och hälsovården som utför arbete med anknytning till coronan har vaccinerats. Också personal och boende i enheter inom boendeservice och anstaltsvård för äldre personer har vaccinerats. Hemvårdens kunder har vaccinerats.

Av kommuninvånarna som fyllt 80 år har 86,8 % vaccinerats. Av 75–79-åringarna har 92,4 % vaccinerats och av 70–74-åringarna  90,7 %.

Av 65–69-åringarna har 86,4 % vaccinerats och av 60–64-åringarna  82,2 %.  Av 55–59-åringarna har 78,7 % vaccinerats och av 50–54-åringarna  77,4 %. Av 45–49-åringarna har 46,0 % vaccinerats och av 40–44-åringarna  20,7 %.

Vid sidan av de nya grupperna vaccineras också alla grupper som man tidigare börjat vaccinera. Tidtabellen för framskridandet av vaccinationerna beror på mängden vaccin som kommunen får.

Allt som allt 37 974 coronaprover har tagits på Kyrkslättsbor. Det totala antalet smittfall är 615.

Veckorna 17 + 18 var incidensen 67,3 och veckorna 18 + 19 var incidensen 42,4. Incidenstalet beskriver antalet fall per 100 000 invånare under den angivna perioden.  Incidensen på HUS-området för de senaste 14 dygnen var 80,6.

I Kyrkslätt har 3953 personer exponerats för coronaviruset. Antalet betydande massexponeringar med över 10 exponerade är 89.  Antalet gällande karantäner är 58.

Statistikuppgifterna baserar sig på uppgifterna i HUS coronaguide, som rapporterar om läget sedan maj 2020, samt THL:s statistik.

 

Gruppexponering i ett daghem i Kyrkslätt

Enheten för smittsamma sjukdomar har 18.5 fått vetskap om en gruppexponering i ett daghem i Kyrkslätt. Antalet exponerade är totalt 22, av vilka 16 är barn och sex medlemmar av personalen.

Vårdnadshavarna till barnen som exponerats har informerats via Päikky och de anställda har kontaktats per telefon.

 

Vård- och omsorgsdirektörens lägesrapport över coronaviruset

Förekomsten av Covid-19 har sjunkit i Kyrkslätt och på hela HUS-området. Under de två sista veckorna i mars var incidensen i Kyrkslätt 102,2 och på HUS-området 319,8 per hundratusen invånare.  Under de två senaste veckorna var incidensen i Kyrkslätt 42,4 och på HUS-området 80,5.

De regionala restriktionerna och det effektiva spårningsarbetet har spelat en betydande roll i sänkningen av incidensen. Incidensen sjunker också tack vare att vaccinationerna framskrider. Vaccinationerna framskrider i takt med att vi får vaccin.  Antalet vaccinerade ökar i jämn fart i Kyrkslätt med upp till 500 personer om dagen.

I början fick kommunen in vaccin enligt storleken på åldersgrupperna som stod i tur i vaccinationsordningen. Numera får man vaccin enligt kommunens befolkningsantal. Vaccinationerna i kommunerna har framskridit i olika takt beroende på kommunernas olika ålders- och riskgruppsstrukturer.

Vaccinationsordningen har fastställts av statsrådet. Kommunerna på HUS-området avtalar gemensamt om principerna för hur vaccinationerna framskrider. Kommunerna utvidgar vaccinationerna till följande åldersgrupper då vaccinationspartierna, som inom kort ska anlända till kommunerna, blivit klara och vaccineringarna av de föregående åldersgrupperna har framskridit tillräckligt långt.

Man har effektivt använt alla vaccin som kommunen fått.  Det har förekommit rätt få vaccinationstider som inte annullerats, och de s.k. överloppsvaccinen har getts till hälsovårdspersonalen och kommuninvånare i vaccinationstur som av någon orsak blivit utan vaccinationstid.

Vaccineringarna har löpt smidigt både i centrum och i Veikkola, och kunderna har varit nöjda.

Avigsidan är emellertid att telefonköerna blivit längre och i synnerhet skötarnas mottagningstider har minskat.  Den förebyggande hälsovården och vården av kroniska sjukdomar har lidit av resursbrist då anställda överförts att sköta vaccinationer och coronaspårning. Genom att organisera det dagliga arbetet och utveckla verksamhetsmodeller strävar vi efter att producera tjänster för kommuninvånarna oberoende av pandemisituationen. Som tur har en stor del av kommuninvånarna förhållit sig förstående till situationen.

Vi uppmanar alla i vaccinationsordningen att söka sig aktivt till vaccinering. Restriktionsåtgärderna och säkerhetsanvisningarna fortsätter så som smittosituationen kräver tillsvidare. Begränsningarna lindras i enlighet med smittosituationen. Vi kan alla för egen del påverka att vi går mot normala förhållanden.

 

Tf. vård- och omsorgsdirektör Jaana Koskela

Tidsbokning för coronavaccinationer har öppnats för personer födda 1977–1981

Tidsbokningen för coronavaccinationer för personer födda 1977–1981 har öppnats i tjänsten coronavaccinbokning.fi. Vi rekommenderar att du i första hand använder nätbokningen.

Det förekommer tidvis svår rusning på vår återuppringningstjänst 09-29683401, det kan ta flera dagar innan vi ringer tillbaka. 

Man kan fortfarande boka tider för vaccinationer för personer över 16 år som hör till i riskgrupper och personer födda 1976 eller tidigare.

Situationen för coronavaccinationer i Kyrkslätt 14.5.2021

Hittills har 14 084 kommuninvånare fått den första vaccindosen och 1326 kommuninvånare har fått den andra dosen. Alla yrkespersoner inom social- och hälsovården som utför arbete med anknytning till coronan har vaccinerats. Också personal och boende i enheter inom boendeservice och anstaltsvård för äldre personer har vaccinerats. Hemvårdens kunder har vaccinerats.

Av kommuninvånarna som fyllt 80 år har 86,4 % vaccinerats. Av 75–79-åringarna har 92,0 % vaccinerats och av 70–74-åringarna 90,1 %.

Av 65–69-åringarna har 83,7 % vaccinerats. Vaccinationerna av personer i åldern 60–64 år inleddes vecka 15, av dem har 76,9 % vaccinerats. Vaccinationerna av personer i åldern 50–59 år inleddes vecka 16. Av 55-59 -åringarna har 68,9% vaccinerats. Av 50-54 -åringarna har 64,8 % vaccinerats.

Vaccinationerna av personer i åldern 45 - 49 år inleddes vecka 18, av dem har 29,1 % vaccinerats.

Omfattande vaccinering av befolkningen och social- och hälsovårdspersonalen har inletts och framskrider enligt åldersgrupp från de äldsta till de yngsta. Vid sidan av de nya grupperna vaccineras också alla grupper som man tidigare börjat vaccinera. Tidtabellen för framskridandet av vaccinationerna beror på antalet olika typer av vacciner som kommunen får.

 

Coronabegränsningarna i Kyrkslätt 17.5.2021–31.5.2021

Nyland befinner sig fortfarande i coronavirusepidemins spridningsfas, men antalet smittor håller på att minska. På HUS-området är förekomsten av smitta räknat för de senaste två veckorna 85,2/100 000 invånare då den motsvarande siffran i Kyrkslätt är 72,5/100 000 invånare. De flesta smittor har förorsakats av en virusvariant.

Offentliga tillställningar begränsas till sex personer

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands förbud mot ordnandet av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus och utomhus inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt är i kraft till och med 17.5–31.5.2021. Regionförvaltningsverket i Södra Finland förbereder sig dock för att med snabb tidtabell fatta eventuella nya beslut om situationen så kräver.

Inomhus och på regionalt begränsade områden utomhus kan man ändå ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 6 (sex) deltagare under förutsättning att man kan garantera säkerheten genom att följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisning från 21.9.2020.

Öppning av coronabegränsningarna gradvis

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har förlängt det så kallade säkerhetsavståndsbeslutet till 31.5.2021. Enligt beslutet ska aktörerna som ansvarar för användningen av lokalerna försäkra sig om att kunderna har faktisk möjlighet att undvika närkontakt med varandra - man ska alltså kunna hålla säkerhetsavstånd i användningen av lokalerna.

Alla följande för allmänheten öppna offentliga lokaler som förvaltas av kommunen hålls stängda till och med 31.5.2021, med nedan beskrivna undantag. Det rekommenderas att privata aktörer stänger/håller motsvarande motions- och fritidslokaler stängda.

Biblioteken: Biblioteket har öppnat kundutrymmen begränsat från och med 5.5.2021. Mötes- och förhandlingsrummen är inte i bruk. Biblioteket meddelar närmare om verksamheten på sina webbsidor.

Ungdomsgårdarna: Ungdomsverksamheten genomförs på kommunens näridrottsplatser och andra uteområden i kommunen. Utöver detta fortsätter det patrullerande ungdomsarbetet och ungdomsarbetet på webben.

Simhallen: Simhallen öppnas från och med 17.5 begränsat för personer födda 1955 och äldre. Simhallen ger närmare anvisningar på sina webbsidor. Simhallen kan fortfarande också användas av de personer som har specialsimkort eller seniormotionskort +70 år.

Skyddsrummets idrottshall, konditionssalar, andra lokaler för innegymnastik och kvälls- och veckoslutsanvändningen i skolornas gymnastiksalar: Ledd hobbyverksamhet för personer födda 2001 och yngre har möjliggjorts från och med 5.5.2021 enligt separata anvisningar.

Invånarparker: Uteverksamheten i invånarparkerna har öppnats 5.5.2021. Wc-utrymmena får användas vid behov.

Kommunhuset: Kommunhusets dörrar har öppnats för vanligt uträttande av ärenden från och med 3.5.2021.

Eftersom den exceptionella situationen antas fortsätta ännu under våren och begränsningarna kan variera på olika orter är det fram till 31.5.2021 inte möjligt att hyra de stora sammanträdeslokalerna som förvaltas av kommunen, inklusive skolornas lokaler.

Hobbyverksamhet i grupp

Hobbyverksamhet ordnas enligt möjlighet på distans.

Hobbyverksamhet i grupp utomhus är tillåten för personer i alla åldrar med beaktande av sammankomstbegränsningarna. Det rekommenderas att man också utomhus iakttar 2 meter säkerhetsavstånd och undviker samåkning.

Det ordnas inga tävlingar, matcher eller serieverksamhet. Omklädningsrummen och servicebyggnaderna på uteområdena hålls stängda.

Ledd hobbyverksamhet för personer födda 2001 och yngre har möjliggjorts från och med 5.5.2021 begränsat även inomhus. Turernas innehavare meddelas separat om detta. Hobbyverksamheten ska genomföras i enlighet med anvisningarna som givits separat. Den största möjliga gruppstorleken är 10 personer. Verksamheten ska ordnas så att säkerhetsavståndet på 2 meter mellan deltagarna faktiskt upprätthålls under hela verksamheten.

Musikinstitutet, bildkonstskolan och medborgarinstitutet informerar sina kunder närmare om hur undervisningen ordnas enligt anvisningarna.

Möjligheterna att träna och tävla inom tävlings- och toppidrotten tryggas när det gäller proffsidrott med stöd av ett serielicensavtal eller idrottsavtal enligt UKM:s definition, landslagsverksamhet, idrottare som får stöd av Olympiska kommittén och UKM:s stipendieidrottare i samarbete med huvudstadsregionens idrottsakademi.

Kommunen rekommenderar att privata aktörer följer samma begränsningar.

Begränsningarna gäller till och med 31.5.2021.

Småbarnspedagogik och grundläggande utbildning

Inga ändringar görs i den småbarnspedagogiska verksamheten. Förskolan och årskurserna 1–10 inom den förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen fortsätter i närundervisning.

Vårfesterna inom den grundläggande utbildningen ordnas klassvis eller i mån av möjlighet utomhus. Festerna ordnas med iakttagande av de principer som främjar hälsosäkerheten i närundervisning (tillräckliga säkerhetsavstånd, munskydd osv.). Man kan inte ta med vårdnadshavare eller annan publik till festerna, utan man kan ordna en möjlighet för dem att följa festerna med distansförbindelse.

Anvisningarna är i kraft under förutsättning att coronaepidemiläget inte blir värre på nytt eller att myndigheten för smittsamma sjukdomar inte utfärdar nya anvisningar eller beslut.

Gymnasieutbildning

Gymnasiernas studentfester ordnas för abiturienterna på platsen, men man kan ta med publik till festerna, utan festerna streamas så att de kan följas hemma.

Festerna ordnas med iakttagande av de principer som främjar hälsosäkerheten i närundervisning (tillräckliga säkerhetsavstånd, munskydd osv.). Storleken på det tillgängliga utrymmet bestäms enligt maximiantalet abiturienter som på samma gång deltar i festen.

Anvisningarna är i kraft under förutsättning att coronaepidemiläget inte blir värre på nytt eller att myndigheten för smittsamma sjukdomar inte utfärdar nya anvisningar eller beslut.

Äldre och riskgrupper

Äldre och riskgrupper bör ägnas särskild uppmärksamhet. Begränsningar av besök på social- och hälsovårdsenheter, inklusive enheter som tillhandahåller vård och omsorg dygnet runt:

· antalet besökare inomhus och besökens längd begränsas. Dessa övervakas. Besök i gemensamma lokaler tillåts inte. Närmare information om enheternas besöksförfarande finns på enheternas webbplatser. Man kan också kontakta enheten för mera information.

· dessutom rekommenderas besök utomhus, om det är möjligt.

Begränsningarna gäller till och med 31.5.2021.

Statsrådet ger anvisningar till mat- och utskänkningsställena

Restriktioner som gäller mat- och utskänkningsställenas öppettider, utskänkningstider och antalet kundplatser: enligt statsrådets anvisningar.

Stark rekommendation om användning av munskydd för personer som fyllt 12 år

THL rekommenderar användning av munskydd för personer som fyllt 12 år. I epidemins accelerationsfas och fasen för samhällsspridning gäller munskyddsrekommendationen grundskolor från sjätte klassen samt läroanstalter på andra stadiet och högskolor. I grundskolan genomförs munskyddsrekommendationen enligt årskurs oberoende av enskilda elevers ålder.  Det är skäl att följa munskyddsrekommendationen. Man får använda egna munskydd om man så önskar. Munskydd behöver inte användas om det finns ett hälsomässigt hinder för det.

Kyrkslätts kommun uppmanar alla att noggrant följa följande rekommendationer av Nylands regionala samordningsgrupp:

Rekommendation om användning av munskydd för personer som fyllt 12 år

·       i kollektivtrafiken samt i taxibilar, både chaufför och passagerare

·       i offentliga lokaler och under offentliga evenemang

·       i privata tjänsteleverantörers lokaler (t.ex. affärer, banker osv.)

·       i läroanstalter, högskolor och ungdomsarbetet

·       i hobbyverksamhet

·       på arbetsplatser

·       för personalen inom hälso- och sjukvården i patient- och klientarbetet.

Kommunen betonar vikten av att följa munskyddsrekommendationerna. Man behöver dock inte använda munskydd om det finns ett hälsomässigt hinder för det.

Rekommendation för distansarbete och användning av munskydd på arbetsplatser

Det rekommenderas att arbetsgivare ordnar distansarbete i alla arbetsuppgifter där det också tillfälligt är möjligt. Ifall distansarbete inte är möjligt rekommenderas att arbetsgivaren instruerar att använda munskydd i alla arbetsutrymmen, också om det är möjligt att hålla skyddsavstånd. Munskydd behöver inte användas om det finns ett hälsomässigt hinder för det. På arbetsplatser bör måltider och kaffepauser delas upp.

Privata träffar

Det rekommenderas att privata sammankomster begränsas till högst sex (6) personer.

Rekommendationen gäller till och med 31.5.2021.

De som smittats och de som vårdar den som insjuknat

Det rekommenderas att sådana som smittats och de som vårdar den som insjuknat följer THL:s anvisningar för den som smittats av coronaviruset och den som vårdar den som insjuknat..

Vi meddelar nästa gång om begränsningarna vecka 21.

Coronastatistik för Kyrkslätt 6.5.2021

Allt som allt 35 855 coronaprover har tagits på Kyrkslättsbor. Det totala antalet smittfall är 605.

Veckorna 15 + 16 var incidensen 72,3 och veckorna 16 +17 var incidensen 87,2. Incidenstalet beskriver antalet fall per 100 000 invånare under den angivna perioden.  Incidensen på HUS-området för de senaste 14 dygnen var 87,2.

I Kyrkslätt har 3 883 personer exponerats för coronaviruset. Antalet betydande massexponeringar med över 10 exponerade är 88.  Antalet gällande karantäner är 81.

12 711personer har fått den första vaccindosen och 1018 personer den andra.

Statistikuppgifterna baserar sig på uppgifterna i HUS coronaguide, som rapporterar om läget sedan maj 2020, samt THL:s statistik.

29,6 procent av kommuninvånarna har vaccinerats (första vaccindosen).

 

Situationen för coronavaccinationer i Kyrkslätt 6.5.2021

Hittills har 12 711 kommuninvånare fått den första vaccindosen och 905 kommuninvånare har fått den andra dosen. Alla yrkespersoner inom social- och hälsovården som utför arbete med anknytning till coronan har vaccinerats. Också personal och boende i enheter inom boendeservice och anstaltsvård för äldre personer har vaccinerats. Hemvårdens kunder har vaccinerats.

Av kommuninvånarna som fyllt 80 år har 89,1 % vaccinerats. Av 75–79-åringarna har 89,8% vaccinerats och av 70–74-åringarna 88,3 %.

Av 65–69-åringarna har 77,3 % vaccinerats. Vaccinationerna av personer i åldern 60–64 år inleddes vecka 15, av dem har 73,1 % vaccinerats. Vaccinationerna av personer i åldern 50–59 år inleddes vecka 16. Av 55-59 -åringarna har 55,4 % vaccinerats. Av 50-54 -åringarna har 32,9 % vaccinerats.

Av medborgare i riskgrupper har uppskattningsvis 75 % vaccinerats.

Omfattande vaccinering av befolkningen och social- och hälsovårdspersonalen har inletts och framskrider enligt åldersgrupp från de äldsta till de yngsta. Vid sidan av de nya grupperna vaccineras också alla grupper som man tidigare börjat vaccinera. Tidtabellen för framskridandet av vaccinationerna beror på antalet olika typer av vacciner som kommunen får.

 

 

 

 

Tidsbokning för coronavaccinationer för ny åldersgrupp

Tidsbokningen för coronavaccinationer för personer födda 1972–1976 har öppnats i tjänsten coronavaccinbokning.fi. Vi rekommenderar att du i första hand använder nätbokningen.

Det förekommer tidvis svår rusning på vår återuppringningstjänst 09-29683401, det kan ta flera dagar innan vi ringer tillbaka. 

Man kan fortfarande boka tider för vaccinationer för personer över 16 år som hör till i riskgrupper och personer födda 1971 eller tidigare.

 

Aktuellt om vaccinationer 

Förstärkningsvaccinationer

De personer som är födda 1952–1956 och som fått sin första vaccindos med AstraZenecas adenovirusvaccin får AstraZenecas vaccin också på den andra vaccinationsgången. Vi avviker från detta endast om det har uppstått något medicinskt hinder för att ge vaccinet, till exempel om den första dosen har förorsakat en allvarlig allergisk reaktion. 77,2 % av personer i Kyrkslätt födda 1952–1956 har fått sin första coronavaccination senast 29.4.2021.

De personer som är födda 1951 eller tidigare och som fått AstraZenecas adenovirusvaccin som sitt första vaccin får Pfizer-Biontechs mRNA-vaccin som andra dos.

De som fått Pfizer-Biontechs mRNA-vaccin som första vaccin får förstärkningsvaccinationen med samma vaccin.

På kommunens webbplats meddelar vi varje vecka om framskridandet av vaccinationerna.

Mer information om THL:s linjedragning: https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv/-/fran-borjan-av-maj-kan-mrna-coronavaccin-ges-till-alla-aldersgrupper-som-vaccineras-aldersgransen-for-astrazenecas-vaccin-bestar

 

Vaccintidsbeställning för 16–17-åringar i riskgrupp 2 öppnad

THL har under den gångna veckan uppdaterat vaccinationsgrupperna. På coronavaccinbokning.fi har en möjlighet att boka tid till coronavaccinationer öppnats för 16–17-åringar i riskgrupp 2 som ny grupp.

Ändringar i coronakommunikationen på kommunens webbplats

Alla nyheter från Kyrkslätts kommun om coronan har hittills funnits under ”Aktuellt” på framsidan. Eftersom nyheterna ändå försvinner från framsidan för att ge plats åt nya nyheter finns det en permanent plats för coronanyheter i vänstra kanten på framsidan. Allt material om coronan har hittills placerats också på denna spalt. Dessutom har det funnits coronanyheter under rubriken ”Information om coronaviruset COVID-19” under Snabblänkar, som tjänar mobilen.

Coronanyheterna består av coronaöversikter och statistik över coronan och coronavaccinationer som publiceras varje vecka och anvisningar till kommuninvånare om begräsningar, vaccinationsordningen och massexponeringar.

Vi har fått respons om att viktig information med tanke på behandlingen av sjukdomen och förebyggande av dess spridning lätt går förlorad bland annan information. För att detta inte ska upprepas publicerar vi i fortsättningen i vänstra kanten på framsidan bara sådana nyheter som är viktiga med tanke på kommuninvånarnas hälsa och förebyggande av spridningen av sjukdomen. Så blir det alltid lätt att hitta aktuell information om vaccinationer och begränsningar.

Statistiken finns i fortsättningen på COVID19-spalten via snabblänkarna i högra kanten.

Coronastatistik för Kyrkslätt 29.4.2021


Allt som allt 34 606 coronaprover har tagits på Kyrkslättsbor. Det totala antalet smittfall är 583.

Veckorna 14 + 15 var incidensen 72,3 och veckorna 15 +16 var incidensen 64,8. Incidenstalet beskriver antalet fall per 100 000 invånare under den angivna perioden.  Incidensen på HUS-området för de senaste 14 dygnen var 100,5.

I Kyrkslätt har 3 804 personer exponerats för coronaviruset. Antalet betydande massexponeringar med över 10 exponerade är 86.  Antalet gällande karantäner är 51.

10 750 personer har fått den första vaccindosen och 854 personer den andra.

Statistikuppgifterna baserar sig på uppgifterna i HUS coronaguide, som rapporterar om läget sedan maj 2020, samt THL:s statistik.

26,5 procent av kommuninvånarna har vaccinerats (första vaccindosen).

Situationen för coronavaccinationer i Kyrkslätt 29.4.2021 


Hittills har 10 705 kommuninvånare fått den första vaccindosen och 854 kommuninvånare har fått den andra dosen. Alla yrkespersoner inom social- och hälsovården som utför arbete med anknytning till coronan har vaccinerats. Också personal och boende i enheter inom boendeservice och anstaltsvård för äldre personer har vaccinerats. Hemvårdens kunder har vaccinerats.

Av kommuninvånarna som fyllt 80 år har 84,4 % vaccinerats. Av 75–79-åringarna har 90,6 % vaccinerats och av 70–74-åringarna 88,5 %.

Av 65–69-åringarna har 77,2 % vaccinerats. Vaccinationerna av personer i åldern 60–64 år inleddes vecka 15, av dem har 63,8 % vaccinerats. Vaccinationerna av personer i åldern 50–59 år inleddes vecka 16. Av 55-59 -åringarna har 35,3 % vaccinerats. Av 50-54 -åringarna har 25,9 % vaccinerats.

Av medborgare i riskgrupper har uppskattningsvis 75 % vaccinerats.

Omfattande vaccinering av befolkningen och social- och hälsovårdspersonalen har inletts och framskrider enligt åldersgrupp från de äldsta till de yngsta. Vid sidan av de nya grupperna vaccineras också alla grupper som man tidigare börjat vaccinera. Tidtabellen för framskridandet av vaccinationerna beror på antalet olika typer av vacciner som kommunen får.

Coronabegränsningarna i Kyrkslätt 1.5-16.5.2021

Nyland befinner sig fortfarande i coronavirusepidemins spridningsfas. Antalet smittor är fortfarande högt. På HUS-området är förekomsten av smitta räknat för de senaste två veckorna 112/100 000 invånare då den motsvarande siffran i Kyrkslätt är 75/100 000 invånare. Förekomsten i Kyrkslätt har under de senaste två veckorna ökat med cirka 40 %. De flesta smittor har förorsakats av en virusvariant.

Offentliga tillställningar begränsas till sex personer

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands förbud mot ordnandet av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus och utomhus inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt är i kraft till och med 16.5.2021. Alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med mer än sex personer är förbjudna och även mindre sammankomster borde undvikas alltid då det är möjligt.

Det är möjligt att ordna tillställningar med högst sex personer men då måste man till fullo och mycket noga följa Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisningar om säkra avstånd och hygienrutiner. Av sammankomsterna med högst sex personer bör bara de absolut nödvändigaste ordnas, till exempel lagstadgade och stadgeenliga företags och sammanslutningars möten. Det rekommenderas att sådana möten ordnas på distans om det bara är möjligt.

Öppning av coronabegränsningarna gradvis

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har förlängt det så kallade säkerhetsavståndsbeslutet till 16.5.2021. Enligt beslutet ska aktörerna som ansvarar för användningen av lokalerna försäkra sig om att kunderna har faktisk möjlighet att undvika närkontakt med varandra - man ska alltså kunna hålla säkerhetsavstånd i användningen av lokalerna.

Alla följande för allmänheten öppna offentliga lokaler som förvaltas av kommunen hålls stängda till och med 16.5.2021, med nedan beskrivna undantag. Det rekommenderas att privata aktörer stänger/håller motsvarande motions- och fritidslokaler stängda. Lokaler kan öppnas begränsat från och med 17.5, om smittosituationen utvecklas gynnsamt. Vi meddelar vecka 19 separat om detta.

Biblioteken: Biblioteken öppna kundutrymmen begränsat från och med 5.5.2021. Mötes- och förhandlingsrummen är inte i bruk. Biblioteket meddelar närmare om verksamheten i början av vecka 18.

Ungdomsgårdarna: Ungdomsverksamheten genomförs på kommunens näridrottsplatser och andra uteområden i kommunen. Utöver detta fortsätter det patrullerande ungdomsarbetet och ungdomsarbetet på webben.

Simhallen: Möjligheten till simhallsbesök öppnas begränsat från och med 5.5.2021 för dem som har specialsimkort eller seniormotionskort +70 år. Simhallen meddelar närmare om verksamheten i början av vecka 18.

Skyddsrummets idrottshall, konditionssalar, andra lokaler för innegymnastik och kvälls- och veckoslutsanvändningen i skolornas gymnastiksalar: Ledd hobbyverksamhet för personer födda 2001 och yngre möjliggörs från och med 5.5.2021 enligt separata anvisningar.

Invånarparker: Uteverksamheten i invånarparkerna öppnas 5.5.2021. Wc-utrymmena får användas vid behov.

Kommunhuset: Kommunhusets dörrar öppnas för vanligt uträttande av ärenden från och med 3.5.2021.

Eftersom den exceptionella situationen antas fortsätta ännu under våren och begränsningarna kan variera på olika orter är det fram till 16.5.2021 inte möjligt att hyra de stora sammanträdeslokalerna som förvaltas av kommunen, inklusive skolornas lokaler.

Hobbyverksamhet i grupp

Hobbyverksamhet ordnas enligt möjlighet på distans.

Hobbyverksamhet i grupp utomhus är tillåten för personer i alla åldrar med beaktande av sammankomstbegränsningarna. Det rekommenderas att man också utomhus iakttar 2 meter säkerhetsavstånd och undviker samåkning.

Det ordnas inga tävlingar, matcher eller serieverksamhet. Omklädningsrummen och servicebyggnaderna på uteområdena hålls stängda.

Ledd hobbyverksamhet för personer födda 2001 och yngre möjliggörs från och med 5.5.2021 begränsat även inomhus. Turernas innehavare meddelas separat om detta. Hobbyverksamheten ska genomföras i enlighet med anvisningarna som givits separat. Den största möjliga gruppstorleken är 10 personer. Verksamheten ska ordnas så att säkerhetsavståndet på 2 meter mellan deltagarna faktiskt upprätthålls under hela verksamheten.

Musikinstitutet, bildkonstskolan och medborgarinstitutet informerar sina kunder närmare om hur undervisningen ordnas enligt anvisningarna.

Möjligheterna att träna och tävla inom tävlings- och toppidrotten tryggas när det gäller proffsidrott med stöd av ett serielicensavtal eller idrottsavtal enligt UKM:s definition, landslagsverksamhet, idrottare som får stöd av Olympiska kommittén och UKM:s stipendieidrottare i samarbete med huvudstadsregionens idrottsakademi.

Kommunen rekommenderar att privata aktörer följer samma begränsningar.

Begränsningarna gäller till och med 16.5.2021.

Småbarnspedagogik och grundläggande utbildning

Inga ändringar görs i den småbarnspedagogiska verksamheten. Förskolan och årskurserna 1–10 inom den förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen fortsätter i närundervisning.

Andra stadiet till närundervisning

Andra stadiet övergår helt och hållet till närundervisning från och med 3.5.2021.

Äldre och riskgrupper

Äldre och riskgrupper bör ägnas särskild uppmärksamhet. Begränsningar av besök på social- och hälsovårdsenheter, inklusive enheter som tillhandahåller vård och omsorg dygnet runt:

· antalet besökare inomhus och besökens längd begränsas. Dessa övervakas. Besök i gemensamma lokaler tillåts inte. Närmare information om enheternas besöksförfarande finns på enheternas webbplatser. Man kan också kontakta enheten för mera information.

· dessutom rekommenderas besök utomhus, om det är möjligt.

Begränsningarna gäller till och med 16.5.2021.

Statsrådet ger anvisningar till mat- och utskänkningsställena

Restriktioner som gäller mat- och utskänkningsställenas öppettider, utskänkningstider och antalet kundplatser: enligt statsrådets anvisningar.

Stark rekommendation om användning av munskydd för personer som fyllt 12 år

THL rekommenderar användning av munskydd för personer som fyllt 12 år. I epidemins accelerationsfas och fasen för samhällsspridning gäller munskyddsrekommendationen grundskolor från sjätte klassen samt läroanstalter på andra stadiet och högskolor. I grundskolan genomförs munskyddsrekommendationen enligt årskurs oberoende av enskilda elevers ålder.  Det är skäl att följa munskyddsrekommendationen. Man får använda egna munskydd om man så önskar. Munskydd behöver inte användas om det finns ett hälsomässigt hinder för det.

Kyrkslätts kommun uppmanar alla att noggrant följa följande rekommendationer av Nylands regionala samordningsgrupp:

Rekommendation om användning av munskydd för personer som fyllt 12 år

·       i kollektivtrafiken samt i taxibilar, både chaufför och passagerare

·       i offentliga lokaler och under offentliga evenemang

·       i privata tjänsteleverantörers lokaler (t.ex. affärer, banker osv.)

·       i läroanstalter, högskolor och ungdomsarbetet

·       i hobbyverksamhet

·       på arbetsplatser

·       för personalen inom hälso- och sjukvården i patient- och klientarbetet.

Kommunen betonar vikten av att följa munskyddsrekommendationerna. Man behöver dock inte använda munskydd om det finns ett hälsomässigt hinder för det.

Rekommendation för distansarbete och användning av munskydd på arbetsplatser

Det rekommenderas att arbetsgivare ordnar distansarbete i alla arbetsuppgifter där det också tillfälligt är möjligt. Ifall distansarbete inte är möjligt rekommenderas att arbetsgivaren instruerar att använda munskydd i alla arbetsutrymmen, också om det är möjligt att hålla skyddsavstånd. Munskydd behöver inte användas om det finns ett hälsomässigt hinder för det. På arbetsplatser bör måltider och kaffepauser delas upp.

Det rekommenderas att man inte ordnar privata träffar

Det rekommenderas att närkontakter begränsas till personer i samma hushåll eller närstående som till varaktigheten kan likställas med det. Det rekommenderas att man inte ordnar andra privata träffar eller familjesammankomster. Det rekommenderas fortfarande att deltagande i begravningar eller minnesstunder begränsas till endast ett mycket litet antal närstående.

Rekommendationen gäller till och med 16.5.2021.

De som smittats och de som vårdar den som insjuknat

Det rekommenderas att sådana som smittats och de som vårdar den som insjuknat följer THL:s anvisningar för den som smittats av coronaviruset och den som vårdar den som insjuknat..

Rusning på återuppringningstjänsten för coronavaccin

Hälsotjänsternas återuppringningstjänst har fått många samtal, och det har varit rusning på telefontjänsten. 27.4.2021 stod 800 samtal i kö, och under en dag kan kön ha förlängts med upp till 400 nya samtal. 

För närvarande står cirka 600 samtal som väntar på återuppringning i kö för coronavaccin.  

Vi har reserverat egna kvoter för vaccinationstider för dem som väntar på återuppringning och dem som använder den elektroniska tidsbokningstjänsten. Vi skapar mera vaccinationstider i tidsbeställningen i takt med att vi får bekräftelse av hur stort nästa inkommande parti vaccin är.

Vi rekommenderar alla som överhuvudtaget har möjlighet att göra tidsbeställningen på nätet, coronavaccinbokning.fi. Om du gör tidsbeställningen per telefon (09 2968 3401), vänligen ring bara en gång. Din begäran om återuppringning sparas i kön i vårt system. Därifrån ringer vi tillbaka i ordningsföljd.

 

Coronavaccinationerna framskrider till en ny åldersgrupp i Kyrkslätt

Onsdag 21.4.2021 på morgonen har tidsbeställning för coronavaccin öppnats för Kyrkslättsbor födda 1962–1971 på coronavaccinbokning.fi. Vaccinationerna fortsätter i alla de vaccinationsgrupper som redan tidigare öppnas, och det finns lediga vaccinationstider att boka.

Du kan också boka vaccinationstid via telefontjänsten 09-29683401. Våra telefoner är stockade. Vi rekommenderar därför att du i första hand använder nättjänsten.

I Kyrkslätt står i vaccineringsturen:

-       de invånare som i år fyller 50 år och äldre, dvs. de som är födda 1971 eller tidigare

-       personer över 16 år i riskgrupp 1 

-       personer över 18 år i riskgrupp 2

Tidsbokning till vaccineringsstället i Veikkola öppnas 15.4

Vaccineringsstället i Veikkola öppnas i Veikkola hälsostations och ungdomslokals lokaler lördag 24.4.2021.  Tidsbokningen till vaccineringsstället i Veikkola öppnas torsdag 15.4 kl. 13 på coronavaccinbokning.fi, vi rekommenderar att du i första hand använder tidsbokningen via nätet. Alternativt kan du göra tidsbokningen via vår telefontjänst 09-29683401.

 

 

Vaccinerin 7.4.

Pfizer BioNTechs vaccin ges till sådana som är födda 1951 eller tidigare och till närståendevårdare och personer över 65 år som bor i samma hushåll. Tidsbokningen för denna grupp är öppen och vi blir klara med vaccineringen av gruppen under nästa vecka. Med Pfizer BioNTechs vaccin vaccineras i fortsättningen 16–64 åringar som hör till riskgrupp 1 och 18–64-åringar som hör till riskgrupp 2. Tidsbokningen för riskgrupperna öppnas 7.4 kl. 9. Veckorna 14 och 15 öppnar vi en vaccineringslinje för de här grupperna och från och med vecka 16 öppnas flera linjer.

Med AstraZenecas vaccin vaccineras personer födda 1952–1956. Detta gäller såväl personer som på grund av sjukdom hör till riskgrupper 1 och 2 och s.k. i övrigt friska personer.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har 6.4 gett som anvisning till kommunerna att AstraZenecas coronavirusvaccin som försiktighetsåtgärd inte ska ges till personer som fyllt 65 år och tidigare har haft sinustrombos, eller med andra ord ventrombos i hjärnan, eller heparin-inducerad trombocytopeni (HIT). Tidigare hjärninfarkt, hjärnblödning eller subaraknoidalblödning är inte hinder för att ta vaccinet. Tidigare lungemboli eller djupventrombos i till exempel nedre extremiteterna hindrar inte heller att man vaccineras.

Tidsbeställning i första hand på webben

Vi rekommenderar att man bokar tid för vaccinering på nätet, www.coronavaccinbokning.fi. Nu är det också möjligt att sköta ärenden för en annan vuxen person på webben. För det måste du ha en officiell fullmakt, som du kan skaffa i webbtjänsten Suomi.fi.

Om det inte går att boka tid via webben, kan man göra det per telefon till hälsocentralens återuppringningstjänst 09 2968 3401. Då du ringer återuppringningstjänsten, välj coronavaccinering som orsak till samtalet. Ring bara en gång, och vänta sedan på att bli uppringd.

Kommunen får vaccin på basis av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts ålders- och riskgruppskalkyler. Kommunen kan inte påverka mängden vaccin som den får. Vaccineringarna planeras enligt de tillgängliga vaccinmängderna.

Vaccineringsstället finns i Kyrkslätts centrum på adressen Stationsbågen 1 på gatunivå i affärscentret Kirkkonummen ostaris lokaler.  Ett vaccineringsställe planeras vid Veikkola hälsostation.

Anvisningar till den som kommer till vaccinering

Vaccineringsstället finns i Kyrkslätts centrum på adressen Stationsbågen 1 på gatunivå i affärscentret Kirkkonummen ostaris lokaler.  Ett vaccineringsställe planeras vid Veikkola hälsostation.

- Kom inte till vaccinering om du har symtom som motsvarar coronavirusinfektion

- Kom till vaccineringsstället bara lite före din vaccineringstid

- Tänk på klädseln, ta i beaktande att vaccinet ges i armen

- Ta med ditt FPA-kort eller identitetsbevis

Coronabegränsningarna i Kyrkslätt 1.4–30.4.2021

Nyland befinner sig fortfarande i coronavirusepidemins spridningsfas. Ökningen i antalet nya smittfall har avtagit/stannat, men antalet smittfall är fortfarande högt. På HUS-området är förekomsten av smitta räknat för de senaste två veckorna 345/100 000 invånare då den motsvarande siffran i Kyrkslätt är 102/100 000 invånare. Virusvarianten som smittar lätt orsakar uppskattningsvis mer än hälften av alla smittfall i Kyrkslätt.

De flesta coronabegränsningarna och rekommendationerna som givits tidigare fortsätter i Kyrkslätt till och med 30.4.2021.

Offentliga tillställningar begränsas till sex personer

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands förbud mot ordnandet av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus och utomhus inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt är i kraft till och med 14.4.2021. Alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med mer än sex personer är förbjudna och även mindre sammankomster borde undvikas alltid då det är möjligt.

Det är möjligt att ordna tillställningar med högst sex personer men då måste man till fullo och mycket noga följa Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisningar om säkra avstånd och hygienrutiner. Av sammankomsterna med högst sex personer bör bara de absolut nödvändigaste ordnas, till exempel lagstadgade och stadgeenliga företags och sammanslutningars möten. Det rekommenderas att sådana möten ordnas på distans om det bara är möjligt.

Kommunens offentliga lokaler hålls stängda

Alla följande för allmänheten öppna offentliga lokaler som förvaltas av kommunen hålls stängda till och med 30.4.2021 (vård- och omsorgsnämnden fattar ett separat beslut i ärendet 30.3.2021). Det rekommenderas att privata aktörer stänger/håller motsvarande motions- och fritidslokaler stängda.

Lokaler som stängs:

·       biblioteken

·       ungdomslokalerna

·       simhallen

·       skyddsrummets idrottshall, andra lokaler för innegymnastik och kvälls- och veckoslutsanvändningen i skolornas gymnastiksalar

·       gymmen

·       invånarparkerna

·       klubbarna inom småbarnspedagogiken

·       kommunhuset, uträttande av ärenden endast med tidsbeställning eller genom att ringa på dörrklockan

Skolornas eftermiddagsklubbar fortsätter sin verksamhet.

Biblioteket erbjuder avhämtningstjänst för lånematerial och återlämningsmöjlighet. På bibliotekets webbplats finns mera information om verksamheten.

I kommunhuset kan man uträtta ärenden med tidsbeställning eller genom att ringa på dörrklockan. Tidsbeställning per telefon på numret 040 1269 605 (vaktmästaren) eller via servicekontoret på numret 09 2967 2220. Dörrklockan finns vid sidodörren mot köpcentret Kirkkonummen Ostari.

Begränsningarna gäller till och med 30.4.2021.

Eftersom den exceptionella situationen antas fortsätta ännu under våren och begränsningarna kan variera på olika orter är det fram till 30.4.2021 inte möjligt att hyra de stora sammanträdeslokalerna som förvaltas av kommunen, inklusive skolornas lokaler.

Begränsningar för hobbyverksamhet i grupp

Hobbyverksamhet i grupp som anordnas av kommunen inomhus och utomhus för barn födda år 2007 och barn som är äldre än det är avbruten till och med 30.4.2021.

Hobbyverksamhet ordnas enligt möjlighet på distans. Det ordnas inga tävlingar, matcher eller serieverksamhet. Nya turer beviljas inte. Omklädningsrummen och servicebyggnaderna på uteområdena hålls också stängda.

I inomhus- och utomhuslokaler som förvaltas av kommunen tillåts hobbyverksamhet i grupp i begränsad utsträckning för barn födda 2008 och yngre. Turernas innehavare har meddelats om detta. Hobbyverksamheten ska genomföras i enlighet med anvisningarna som givits separat. Den största möjliga gruppstorleken är 10 personer. Verksamheten ska ordnas så att säkerhetsavståndet på 2 meter mellan deltagarna faktiskt upprätthålls under hela verksamheten.

Kommunen rekommenderar att barn som är födda år 2007 och barn som är äldre än det inte heller deltar i hobbyverksamhet i andra lokaler än kommunens lokaler, och inte heller i andra kommuner.

Musikinstitutet, bildkonstskolan och medborgarinstitutet informerar sina kunder närmare om hur undervisningen ordnas enligt anvisningarna. Också idrottstjänsterna informerar sina kunder närmare antingen per telefon eller e-post om arrangemangen gällande den ledda motionen.

Möjligheterna att träna och tävla inom tävlings- och toppidrotten tryggas när det gäller proffsidrott med stöd av ett serielicensavtal eller idrottsavtal enligt UKM:s definition, för landslagsverksamhet, idrottare som får stöd av Olympiska kommittén och UKM:s stipendieidrottare i samarbete med huvudstadsregionens idrottsakademi.

Kommunen rekommenderar att privata aktörer följer samma begränsningar.

Begränsningarna gäller till och med 30.4.2021.

Småbarnsfostran och grundläggande utbildning

Inga ändringar görs i den småbarnspedagogiska verksamheten. Förskolan och årskurserna 1–6 inom den grundläggande utbildningen fortsätter i närundervisning så som hittills. Klubbarna inom småbarnspedagogiken och invånarparkerna hålls fortfarande stängda.

Distansundervisningen för årskurserna 7–9 fortsätter till 5.4

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har 25.3.2021 beslutat med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar att läroanstalterna inom Nylands sjukvårdsdistrikt stängs på så sätt att lokalerna inte får användas för att ordna undervisning för årskurserna 7–9 eller för påbyggnadsundervisningen under tiden 29.3–5.4.2021. Således fortsätter eleverna i årskurserna 7–9 och i påbyggnadsundervisningen med distansstudier åtminstone t.o.m. 5.4.2021. Skolorna informerar noggrannare om undervisningsarrangemangen.

Gymnasieutbildningen fortsätter på distans

Spridningen av coronaviruset och smittsituationen kräver att de nuvarande begränsningsåtgärderna fortsätter och därför fortsätter gymnasieutbildningen i Kyrkslätt på distans till och med 11.4.2021.

Studentskrivningarna fortsätter i enlighet med det som tidigare meddelats. Rektorerna/gymnasierna meddelare separat om hur provveckan genomförs.

Äldre och riskgrupper skyddas noga

Äldre och riskgrupper bör ägnas särskild uppmärksamhet. Begränsningar av besök på social- och hälsovårdsenheter, inklusive enheter som tillhandahåller vård och omsorg dygnet runt:

· antalet besökare inomhus och besökens längd begränsas. Dessa övervakas. Besök i gemensamma lokaler tillåts inte. Närmare information om enheternas besöksförfarande finns på enheternas webbplatser. Man kan också kontakta enheten för mera information.

· dessutom rekommenderas besök utomhus, om det är möjligt.

Begränsningarna gäller till och med 30.4.2021.

Statsrådet ger anvisningar till mat- och utskänkningsställena

Restriktioner som gäller mat- och utskänkningsställenas öppettider, utskänkningstider och antalet kundplatser: enligt statsrådets anvisningar.

Stark rekommendation om användning av munskydd för personer som fyllt 12 år

THL rekommenderar användning av munskydd för personer som fyllt 12 år. I epidemins accelerationsfas och fasen för samhällsspridning gäller munskyddsrekommendationen grundskolor från sjätte klassen samt läroanstalter på andra stadiet och högskolor. I grundskolan genomförs munskyddsrekommendationen enligt årskurs oberoende av enskilda elevers ålder.  Det är skäl att följa munskyddsrekommendationen. Man får använda egna munskydd om man så önskar. Munskydd behöver inte användas om det finns ett hälsomässigt hinder för det.

Kyrkslätts kommun uppmanar alla att noggrant följa följande rekommendationer av Nylands regionala samordningsgrupp:

Rekommendation om användning av munskydd för personer som fyllt 12 år

·       i kollektivtrafiken samt i taxibilar, både chaufför och passagerare

·       i offentliga lokaler och under offentliga evenemang

·       i privata tjänsteleverantörers lokaler (t.ex. affärer, banker osv.)

·       i läroanstalter, högskolor och ungdomsarbetet

·       i hobbyverksamhet

·       på arbetsplatser

·       för personalen inom hälso- och sjukvården i patient- och klientarbetet.

Kommunen betonar vikten av att följa munskyddsrekommendationerna. Man behöver dock inte använda munskydd om det finns ett hälsomässigt hinder för det.

Rekommendation för distansarbete och användning av munskydd på arbetsplatser

Det rekommenderas att arbetsgivare ordnar distansarbete i alla arbetsuppgifter där det också tillfälligt är möjligt. Ifall distansarbete inte är möjligt rekommenderas att arbetsgivaren instruerar att använda munskydd i alla arbetsutrymmen, också om det är möjligt att hålla skyddsavstånd. Munskydd behöver inte användas om det finns ett hälsomässigt hinder för det. På arbetsplatser bör måltider och kaffepauser delas upp.

Begränsningar gällande passagerarantal inom kollektivtrafiken

Traficom har fattat ett beslut om begränsningar i passagerarantal under tiden 27.3–25.4.2021. Antalet passagerare i väg- och spårtrafiken begränsas till hälften i HUS-området.

Det rekommenderas att man inte ordnar privata träffar

Det rekommenderas att närkontakter begränsas till personer i samma hushåll eller närstående som till varaktigheten kan likställas med det. Det rekommenderas att man inte ordnar andra privata träffar eller familjesammankomster. Det rekommenderas fortfarande att deltagande i begravningar eller minnesstunder begränsas till endast ett mycket litet antal närstående.

Rekommendationen gäller till och med 30.4.2021.

De som smittats och de som vårdar den som insjuknat

Det rekommenderas att sådana som smittats och de som vårdar den som insjuknat följer THL:s anvisningar för den som smittats av coronaviruset och den som vårdar den som insjuknat.

 

Coronaguiden:

  • I Coronaguiden kan du göra en symtombedömning där du får information om coronavirusets symtom och exponering.

  • Du kan boka en tid åt dig själv eller ditt barn (under 16 år) till ett coronavirustest om du är bosatt i Nyland eller Kymmenedalen. 

HUS Coronaguide

Intyg över resultatet av HUS coronatest

  • Du kan ladda ner ett avgiftsfritt intyg över negativt resultat av coronatestet på engelska åt dig själv via koronatietoni.fi.
  • För att logga in dig behöver du bankkoder eller mobil ID.

Fem trumfar för att bekämpa coronaviruset:

1) om du får symtom, boka tid för coronatest (Coronaguiden) och stanna annars hemma

2) håll ett säkerhetsavstånd på 2 meter

3) tvätta händerna, hosta i armvecket

4) använd ansiktsmask när du inte kan hålla avstånd

5) ladda ner Coronablinkern – anvisningar för att ladda ner och använda appen Coronablinkern

Kyrkslätt rekommenderar att alla som fyllt 15 år använder ansiktsmask hos kommunens tjänster, om det inte finns något hälsohinder för användning av mask. Det är särskilt viktigt att använda mask i situationer där det är omöjligt att undvika närkontakter. Rekommendationen gäller till exempel bibliotek, inomhusidrottsplatser, museer, serviceställen eller läroanstalter på andra stadiet inklusive gymnasierna. Dessutom rekommenderar vi användning av ansiktsmask på mottagningen och i väntrummen hos social- och hälsovårdstjänsterna.  

Med stöd av 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) begränsade Kyrkslätts kommun användningen av sina lokaler för hobbyverksamhet för vuxna inomhus under tiden 3–17.11.2020.

Hälsocentralen i coronavirusfrågor tfn 09 2968 3401.

Patient med luftvägsinfektion: Om självårdsmedlen inte räcker till, boka på förhand tid till vårdbedömningen per telefon 09 2968 3401. Det finns en separat väntsal för luftvägsinfektionspatienter på Kyrkslätts centralhälsostation. Vårdbedömningen för dessa patienter sker genom tidsbeställning per telefon.

Telefonnumret till HUS Jourhjälp 116 117 är i bruk 24/7.

Den nationella telefonrådgivningen ger allmän information om coronaviruset. Rådgivningens telefonnummer är 0295 535 535 och numret är i bruk vardagar kl. 8-21 och lördagar kl. 9-15.

Mer information om vård- och omsorgssektorns tjänster i coronavirussituationen

Barnens ärenden/rådgivning

Skolelever/skolhälsovårdare

Seniorlinjen betjänar äldre och deras anhöriga må-fr kl. 8-15 på numret 040 126 9900.

Inomhusidrottsplatserna, ungdomslokalerna och simhallen är öppna, och vi följer myndighetsbestämmelserna och fastslagna beslut om användningsturer. Varje aktör och kund har ansvaret att iaktta god handhygien, tillräckliga säkerhetsavstånd och hand- och hosthygien. Kom bara om du är frisk. Anvisningar om simhallen https://www.kyrkslatt.fi/begransningarna-i-antalet-kunder-i-kyrkslatts-simhall-upphor-from-mandag-248

Läs här småbarnspedagogikens och utbildningens aktuella coronaanvisningar

Läs kommunens nyheter om coronasituationen

Alla ombeds ta smittoisken i beaktande och genom sin egen verksamhet förebygga spridningen av sjukdomen. Tack för att du ser till effektiviserad handhygien och håller ett tillräckligt skyddsavstånd till andra människor då du rör dig ute under undantagstiden!

Information about  Coronavirus in Kirkkonummi

1 April 2020:  Kirkkonummi’s social welfare and health care services during the coronavirus pandemic

9 September 2020:  Coronabot Self-service appointment booking for coronavirus testing for residents of Uusimaa

Tillbaka till framsidan/Go back

Misstänker du att du har coronaviruset? Gör ett Omaolo-test

Coronatestblankett för dem som kommer från utlandet

Intyg över resultatet av HUS coronatest

HUS Coronaguiden - beställ själv testtid

Ask about corona vaccinations

THL: Corona information

THL:s Coronablinkern 

THL:s rekommendation om användning av ansiktsmasker

THLs video om avändning av ansiktsmasker (på finska)/youtube

HUS anvisningar: Hur ska jag göra vid misstanke om coronavirus?

Videor från HUS: Information om coronaviruset på olika språk

Psykportens coronaoro-chat, som produceras av HUS, betjänar hela sommaren på adressen https://www.mielenterveystalo.fi/ 

THL:s aktuella ärenden 

Arbets- och näringsministeriets meddelanden på olika språk

Statsrådet: Information och råd om coronaviruset

Videos by HUS: Coronavirus information in different languages​

Coronavirus test form for those arriving from abroad

Coronainfo in different languages Infofinland.fi

Finnish Govenment: Information and advice on the coronavirus

Coronabot self-service appointment booking

Read more and download Koronavilkku

Current information in different languages on the website of the Ministry of Economic Affairs and Employment.

arabiska,  (pdf) COVID-فيروس كورونا المستجد 19

engelska, Novel coronavirus – COVID-19 (pdf)

somaliska, Korona fayraska cusub – COVID-19 (pdf)

ryska, Новый коронавирус – COVID-19 (pdf)

estniska, Uus koroonaviirus – COVID-19 (pdf)

kinesiska, 新型冠状病毒–COVID-19 (pdf)

persiska, COVID-19 کرونادᘍجدروسᗬ (pdf)