Begränsningarna i antalet kunder i Kyrkslätts simhall upphör fr.o.m. måndag 24.8.

21.08.2020 14:42

Kategori: Ungdoms- och idrottstjänster Fritid

För att ordna simhallstjänsterna följer ungdoms- och idrottstjänsterna Institutet för hälsa och välfärds (THL), undervisnings- och kulturministeriets (UKM), regionförvaltningsverkens, Arbetshälsoinstitutets, Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbunds, Finlands Röda Kors och kommunens föreskrifter gällande coronaviruset. Vi följer också de bestämmelser som gäller konsumentsäkerhet och övervakning av vattenkvaliteten som normalt.

Begränsningarna i antalet kunder i Kyrkslätts simhall upphör fr.o.m. måndag 24.8.

De begränsningar som gäller antalet kunder i simhallen och som varit i kraft tills vidare upphör fr.o.m. måndag 24.8. Också användningsturerna som beviljats olika aktörer träder i kraft som normalt fr.o.m. måndag 24.8. Coronaviruset COVID-19 har ändå inte försvunnit bland oss, så det är på varje kunds ansvar att se till att hålla tillräckligt säkerhetsavstånd samt att iaktta hand- och hosthygienen. Vänligen kom till simhallen bara om du är frisk. Även om du har lindriga symtom bör du avstå från simhallsbesöket.  Vuxna har ansvaret att se till att också barnen följer anvisningarna. För specialgrupper finns det inga särskilda öppettider, utan simhallen är öppen för alla inom de normala öppettiderna. Vi rekommenderar att du bedömer användningen av simhallen enligt din personliga situation.

Simhallens normala kundavgifter är i kraft. Kunderna ska på förhand kontrollera användningssituationen i bassängutrymmena och på gymmet antingen genom att fråga vid simhallens kassa eller genom att titta genom caféets fönster/dörren till gymmet och bedöma. Vi ersätter inga outnyttjade kundavgifter.

Ungdoms- och idrottstjänsterna har rätt att vid behov begränsa antalet kunder för att garantera verksamhetens säkerhet.

Vi hoppas att kunderna har förståelse och att var och en beaktar arrangemangen som beror på undantagssituationen.

Info till dem som kommer till simhallen: 
 

 • Kontrollera till exempel vid simhallens kassa om du har utrymme att röra dig till hallen. Vi ersätter inga eventuella outnyttjade kundavgifter.
 • Under simhallsbesöket ska man följa simtiden på 1,5 h. Där ingår också tvätt- och omklädningstiden.
 • Basturna, omklädningsrummen och duscharna är tillgängliga som normalt. Vänligen se till att du håller ett tillräckligt säkerhetsavstånd till andra kunder och personalen.
 • Vänligen undvik onödig vistelse i simhallen.
 • Man ska noggrant följa simhallens normala tvättanvisningar, och framför allt i wc-uturymmen och innan man går i bassängen ska man iaktta god handhygien. Det finns handdesinfektionsmedel i våra olika utrymmen.
 • Håll tillräckligt säkerhetsavstånd till andra kunder och de anställda under hela simhallsbesöket.
 • Vi har effektiverat städningen enligt Arbetshälsoinstitutets städningsanvisningar.
 • Vattenlekarna, vattenjumporna för morgonpigga och andra evenemang ordnas inte tills vidare.
 • Vid biljettförsäljningen och caféets kassa rekommenderas kortbetalning och kontaktlös betalning.
 • De vattenmotionsredskap som är framme i bassängutrymmena är tillgängliga. Vi lånar inte ut andra redskap.
 • Jumpamattorna är ur bruk. Kunderna kan använda egen jumpamatta när de tränar.
 • På gymmet och i motionssalarna (övre och nedre salen) ansvarar varje användare för rengöringen av konditionsredskapen, övriga träningsredskap och brottningsmattan. Rengöringsredskapen finns i lokalerna.
 • Om du blir sjuk mitt under simhallsbesöket, lämna omedelbart simhallen. Om man blir sjuk ska man meddela simövervakningen eller biljettförsäljningskassan om detta.

Användningsturer och föreningars/ andra aktörers verksamhet

 • De beviljade användningsturerna är i kraft fr.o.m. 24.8 tills vidare.
 • Alla aktörer ska se till att simhallens normala tvättanvisningar följs och att man beaktar säkerhetsavstånden i verksamheten.
 • Alla aktörer svarar för sina egna redskap och användningen av dem och för ändamålsenlig rengöring av dem i sin egen verksamhet. Aktörerna ska se till att de redskap som de använder inte är tillgängliga för andra kunder.
 • På gymmet och i motionssalarna (övre och nedre salen) ansvarar varje användare för rengöringen av konditionsredskapen, övriga träningsredskap och brottningsmattan. Rengöringsredskapen finns i lokalerna.
 • För att unvdika närkontakter får endast simhallens personal befinna sig i simövervakningens utrymme.
 • Om en kund eller en instruktör för en förening / organisation blir sjuk mitt under verksamheten ska hen omedelbart lämna simhallen. Om man blir sjuk ska man meddela simövervakningen eller biljettförsäljningskassan om detta.
 • Alla aktörer ska se till att man undviker onödiga sammankomster.
 • Enheten för smittsamma sjukdomar svarar för eventuell information om coronasituationen. 

Ytterligare frågor:

per e-post liikuntajanuoriso@kirkkonummi.fi

 

Kyrkslätts simhallen