Aktuellt för företagare

Varje företag i vårt område är värdefullt för vår kommun

Vi erbjuder rådgivningstjänster till företag i Kyrkslätt via FöretagsEsbo under alla företagets livsskeden. Ta kontakt med FöretagsEsbo med tidbokningstjänsten vid numret 010 336 6550 eller boka en tid till företagsrådgivaren!

Vi ordnar regelbundet tillfällen och evenemang i samarbete med våra samarbetspartners för lokala företagare och uppdaterar aktuella ärenden på våra hemsidor.

Vi framför även lokal företagsamhet och verksamhet – du har väl redan bekantat dig med Evenemangskalendern och VisitKirkkonummi-resesidan.

Kyrkslätts kommuns regleringsstöd för sysselsättning till företag och samfund – höstens ansökningsomgång 15.8–30.11.2022
Kyrkslätts kommuns regleringsstöd är avsett att hjälpa företagarnas och samfundens möjligheter att sysselsätta och riktas till Kyrkslättsbor som länge varit arbetslösa. Det sysselsättande företagets eller samfundets hem- eller verksamhetsort kan vara i Kyrkslätt eller någon annanstans i Finland. Vi ordnar webbinarier om vad regleringsstöd är, hur du ansöker om det och vilka förutsättningarna är för att stödet beviljas. Regleringsstöd för sysselsättning till företag och samfund-webbinarier tis 6.9.2022, fre 7.10.2022 och tis 1.11.2022 kl. 10–11. Anmäl dig och läs mera >>

Kyrkslätts Rekryfestival ordnas tis 4.10.2022 kl. 10–15 i Bibliotekshuset Fyyri.
Vår arbetssökningsfestival samlar arbetssökande, arbetsgivare, läroanstalter och sysselsättningsfrämjande tjänster från området. Evenemanget är avgiftsfritt. Arbetsgivare - vill du delta i evenemanget och presentera ditt företag och berätta om lediga arbetsplatser? Ta kontakt: tyollisyys@kirkkonummi.fi 
Läs mera >>

Ansökningarna gällande landsbygdsfinansiering fortsätter inom alla stödformer vid NTM-centralen i Nyland
Vid NTM-centralen i Nyland återstår fortfarande strukturstöd till jordbruket och landsbygdsprogrammets återhämtningsmedel. Dessa stöd kan alltså ansökas normalt. Nästa urvalsperiod för strukturstöd, företagsstöd och återhämtningsmedel löper ut den 15 oktober 2022, för projektstöd den 30 september 2022 och för startstöd till unga jordbrukare den 31 oktober 2022.
Läs mera >>

Inbesparingar i elräkningen för företag på landsbygden - ansök om stöd från EU:s återhämtningsmedel för övergång till förnybar energi senast 15.10.2022
Mikroföretag och små företag som är verksamma på landsbygden kan nu ansöka om stöd för att täcka en tredjedel av kostnaderna för övergången till förnybar energi. Med hjälp av stödet kan man skaffa till exempel solpaneler eller luftvärmepumpar och på detta sätt spara på elräkningen.
Läs mera >>

 Andra aktuella evenemang och skolningar

FöretagsEspoo evenemang och aktuella ärenden

Uudenmaan Yrittäjät rf:s evenemang och utbildningar

Helsingforsregionens centralhandelskammarens evenemang och utbildningar (på finska)

Helsinki Ring of Industri/ KUUMA-kommunernas inbandningar av WIMMA-webbinarierna (på finska)

Team Finland-nätverket och evenemang

Avoin Omnia – fördjupa din kunskap och lär dig nytt! (Omnias skolningar) (på finska)

Nylandsbygd.fi - informationskanal för landsbygdsprogrammet och en informationsbank för landsbygdsfinansiering i Nyland

Tilläggsinformation om nationella finansierings- och projektstöd för företag

STATSKONTORET

- Kostnadsstöd till företag (6. ansökningsomgång) (på finska)

NTM-CENTRALEN

- Nylands NTM-centralens valperioder under året 2022:
Företagsstöd: 16.3.-15.8.2022
Projektstöd: 1.2.-30.4.2022 och 1.5.-30.9.2022 

Understöd för utvecklande av företag
NTM-centralerna beviljar understöd för utvecklande av företag för företags utvecklings- och investeringsprojekt ur medel från Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 -Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), ett program inom EU:s regionalpolitik och strukturpolitik.

- Finansiering för små och medelstora företag – be om råd från en expert, ring 0295 024 800

Kontaktuppgifter till NTM-centralernas företagsexperter

- Aktuellt i lantbruksfinansieringen (Lantbruksprogrammets nyhetsbrev 14.3.2022) (på finska)

- Finansiering av företag

- Rådgivning och informationsservice

LIVSMEDELSVERKET

- Stöd och finansiering (t.ex. jordbruksstöd)

VÄSTRA NYLANDS LANTBRUKSFÖRVALTNING

- Rådgivningstjänster och stöd

- Kyrkslätts kommun är med i Västra Nylands landsbygdsförvaltning

LEADER POMOVÄST

- Pomoväst delar ut projektstöd till företag och sammanslutningar t.ex. landsbygdens LEADER-företagsstöd

BUSINESS FINLAND

- Business Finlands finansieringstjänster

FINNAVERA

- Finnaveras finansieringsmöjligheter (borgen, lån mm.)

NYLANDS FÖRBUND

- NYLANDS FÖRBUND (finansiering)

EU:S STRUKTURFONDER
- Arbets- och näringsministeriet (pressmeddelande 10.3.2022): De första ansökningsomgångarna i programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 inleds i regionerna. Först öppnas NTM-centralernas ansökningsomgångar för företagsfinansiering den 14 mars 2022.

- EU:s region- och strukturpolitiska program och projektstödsansökan

Var genast aktiv med att ansöka om finansiering!


Rådgivning och stödtjänster

FÖRETAGSESBO
FÖRETAGSFINLAND
HELSINGFORSREGIONENS HANDELSKAMMARE
FÖRETAGARNA I FINLAND RF
SKATT.FI

Kyrkslätt till hemort?

Tilläggsinformation om ändring av företagets hemort hittas på Patent- och registerstyrelsens sidor
 
Anvisningar för coronasituationen

FINANSMINISTERIET
Frågor och svar om coronavirussituationen

ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET
Frågor och svar om coronavirus och finansiering för företag
Frågor och svar om coronaviruset och arbetslivet

TE-BYRÅN
TE-byråns tjänster för företagare
Omställningsskydd
Sakkunniga i omställningsskyddsärenden vid Nylands TE-byrå
Permittering

FPA
Företagare kan få arbetsmarknadsstöd till slutet av året 
Temporär arbetslöshetsförmån för företagare 

TURISM- OCH RESTAURANGFÖRBUNDET RF
Hyötytietoa matkailu ja ravintola-alan yrityksille (på finska)
10 kysymystä ja vastausta liittyen työehtoihin (på finska)

Lagar om företagares rätt till arbetslöshetskydd

Arbets- och näringsministeriet
TE-tjänster
FPA
 
Bekanta dig också med följande webbplatser på Facebook som stöder företagare:

Haluan ostaa pienyrittäjältä (på finska)

Yrittäjät #osta pieneltä (på finska)