Aktuellt för företagare

Varje företag i vårt område är värdefullt för vår kommun

Vi erbjuder företagen i Kyrkslätt rådgivningstjänster via FöretagsEsbo i alla skeden under ett företags livscykel. Ta kontakt med tidsbokningens telefontjänst vid FöretagsEsbo på nummer 010 3366550 eller boka en tid till en företagsrådgivare

Tillsammans med våra samarbetspartens ordnar vi regelbundet tillställningar och evenemang för våra lokala aktörer samt rapporterar om aktuella teman på vår webbplats. 

Vi lyfter också fram lokalt företagande och lokal verksamhet - du har väl redan kollat in Evenemangskalendern och Turismwebbplatsen VisitKirkkonummi

 Andra aktuella evenemang och utbildningar

Arbets- och näringsministeriets evenemang

NTM-centralen i Nylands evenemang och utbildningar

Team Finland -nätverket och evenemang

FöretagsEsbos evenemang och aktuella ärenden

Nylands Företagare rf:s evenemang och utbildningar

Evenemang och utbildningar som ordnas av Helsingforsregionens handelskammare

Helsinki Ring of Industry/ Inspelningarna av KUUMA-kommunernas WIMMA-webbinarier

Finlands Näringslivs evenemang och utbildningar

Motivas evenemangskalender

Motivas utbildningar och seminarier

Avoin Omnia - fördjupa ditt kunnande och lär dig nytt (Omnias utbildningar)

Mer information om nationella finansiering- och projektbidrag för företag

NTM-centralen

- Understöd för utvecklande av företag för företags utvecklings- och investeringsprojekt
NTM-centralerna beviljar understöd för utvecklande av företag för företags utvecklings- och investeringsprojekt ur medel från Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 – Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), ett program inom EU:s regionalpolitik och strukturpolitik. 
- Finansiering för små och medelstora företag - fråga om råd av sakkunnig, ring 0295 024 800
- Kontaktuppgifterna till NTM-centralernas företagssakkunniga
- Finansiering, understöd och ersättningar
- Rådgivning och informationsservice

LIVSMEDELSVERKET

- Stöd och finansiering (bl.a. jordbrukarstöd)

VÄSTRA NYLANDS LANDSBYGDSFÖRVALTNING

- Service och rådgivning
- Kyrkslätts kommun är en del av Västra Nylands landsbygdsförvaltning.

LEADER POMOVÄST

- Projektstöd för företag och föreningar, bl.a. landsbygdens LEADER-företagsstöd

BUSINESS FINLAND

- Business Finlands finansieringstjänster

FINNVERA

- Finnveras finansieringsmöjligheter (bl.a. borgen, lån)

NYLANDS FÖRBUND

Projektfinansiering

EU:S STRUKTURFONDER.FI

- Arbets- och näringsministeriets meddelande (10.3.2022)(10.3.2022): De första ansökningsomgångarna i programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 inleds i regionerna. Först öppnas NTM-centralernas ansökningsomgångar för företagsfinansiering den 14 mars 2022.
- EU:s region- och strukturpolitiska program samt projektfinansieringsansökningarna

Rådgivning och stödtjänster

FÖRETAGSKYRKSLÄTTS/FÖRETAGSESBOS TJÄNSTER
FÖR FÖRETAG PÅ SUOMI.FI
HELSINGFORSREGIONENS HANDELSKAMMARE
FÖRETAGARNA I FINLAND RF
VERO.FI
TE-BYRÅN/JOBBMARKNADEN
FPA
STATSKONTORET
NYLANDSBYGD.FI - INFORMATIONSKANAL FÖR LANDSBYGDSPROGRAMMET I NYLAND

 

Kyrkslätt som hemort?

Mer information om att ändra företagets hemort på Patient- och registerstyrelsens webbplats.

Anvisningar och tjänster för coronavirusets effekter

FINANSMINISTERIET
Frågor och svar om coronavirusets effekter

ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET
Frågor och svar: Coronavirus och finansiering för företag

TURISM- OCH RESTAURANGBRANSCHEN RF
Nyttig information för företag inom turism- och restaurangbranschen