Aktuellt för företagare

Varje företag i vårt område är värdefullt för vår kommun

Vi vill kunna säkerställa verksamhetsförutsättningarna i varje företag, och vi har inlett detta stödarbete genom olika riksomfattande finansierings- och projektstödsförfaranden. Vi ville i denna sidan kort och koncist sammanställa för er de stödåtgärder som står till buds och information om situationen.

Webbinarier och utbildningar

Kyrkslätts kommuns webbinariums och utbidning

25.1. klo 17-19.30 LEADER-medel kan sökas: Ansökningsinfo
Pomoväst rf ordnar i samarbete med Kyrkslätts kommun webbinarium om den öppna ansökan om finansiering.
Anmälning >>

27.1. klo 17-19 Utvecklingsworkshop för turism | Meno-paluu uudelle maalle
Syftet med workshopen är att samla in lokala aktörers tankar om hur turismen i Kyrkslätt kan utvecklas. Den första utvecklingsworkshopen ordnades 26.10 i Fyyri. Nu fortsätter vi med arbetet som vi tillsammans inledde. Du kan också komma med för första gången!
Ytterligare information och anmälning >>

3.2. klo 8.30-10 Klimatwebinar för företag: Finansiering och rådgivning för klimatarbetet i företag
Kyrkslätts och Vichtis kommuner ordnar en gemensam webinarserie för företag angående möjligheterna med klimatarbete. Webinarierna är avsedda för alla företag som är verksamma i Kyrkslätt och Vichtis oberoende av storlek eller bransch.
Program och anmälning >>

Organiseras av andra organisationer

FöretagsEsbo (på finska)
WIMMA-projekten (på finska)
Koulutustallenteita (Företagare i Finland, på finska)
Handelskammarens utbildningar (på finska)
Avoin Omnia (på finska)

 
Coronastöd för ensamföretagare

STATSKONTORET
Kostnadsstöd till företag (5. ansökningsomgång)

Beredningen av coronastödet för ensamföretagare framskrider: finansiering för kommunerna och mer specifika föreskrifter om att ordna ansökan(ANM) 
Frågor och svar om stödet för ensamföretagare i coronavirussituationen (ANM)
Stöd till ensamföretagare - anvisningar för sökande, på finska (FöretagsEsbo) 
Preciseringar i coronastödet för ensamföretagare: pensionärer kan få stöd (ANM) 
Preciseringar om coronastödet för ensamföretagare: Business Finlands coronastöd påverkar, biinkomsterna inte, på finska (ANM)

Nationella finansierings- och projektstöd för företag

(Mer information får du direkt av finansiärinstansen)

LEADER POMOVÄST
Pomoväst delar ut projektstöd till företag och sammanslutningar 

ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET
Arbetsministeriet Haatainen: Arbetsmarknadsstödet för företagare förlängs till 30.6.2021 (28.1.2021) 
Företag inom alla branscher kan ansöka om kostnadsstöd – villkor för stödet är att omsättningen minskat på grund av coronaläget (18.12.2020) 
Förlängningen av användningen av kostnadsstöd för företag framskrider (29.10.2020) 
Ett nytt program påskyndar sysselsättningen genom offentlig upphandling
Business Finlands och NTM-centralernas coronastöd kan sökas till och med den 8 juni 
En stor del av förplägnadsföretagen får gottgörelse för verksamhetsbegränsningar utan ansökan – stöd för återanställning kan sökas från och med den 5 juni 
Regeringen har med anledning av coronaviruset fattat beslut om ett nytt kostnadsstöd för företag 
TE-tjänster: Startpeng - ett stöd för en blivande företagare, maximitiden för startpeng förlängs temporärt (18 kk)
Restauranger får stöd för återanställning och gottgörelse för verksamhetsbegränsningar 
Startpeng för att trygga företagarnas utkomst när verksamheten avbryts eller arbetsmängden minskar 
Ensamföretagare kan ansöka om stöd hos kommunerna på grund av coronavirusläget
Utvecklingsstöd till företag i störningssituation som förorsakats av coronavirusepidemin (på finska)
Regeringen stöder företag i coronavirussituationen - ett nytt finansieringsprogram för medelstora företag
Näringsminister Mika Lintilä: Vi stärker vidare företagens förmåga att klara sig under och efter coronaviruset 

BUSINESS FINLAND
Kaksi uutta rahoituspalvelua
Flexibilitet för genomförande av företags forsknings- och utvecklingsprojekt 

FINNVERA
Vi hjälper dig i läget som coronaviruset orsakat
50 miljoner euro till utvecklingsstöd för små och medelstora företag, ansökningstiden börjar vecka 13

NMT-CENTRALEN
Aktuellt om coronavirussituationen
NTM-centralernas finansering av företag i undantagssituationen som förorsakas av coronaviruset
Statsborgen till gårdar med betalningssvårigheter
Finansieringsstöd för landsbygden under coronavirusepidemin och undantagssituationen hos NTM-centralen i Nyland

UF-CENTRET
Stöd och gottgörelser till förplägnadsföretag:
Gottgörelse för verksamhetsbegränsning 
Stöd för återanställning 

NYLANDS FÖRBUND
Ansökan om finansiering av krissituation i Nyland inleds 

Var genast aktiv med att ansöka om finansiering!

 

Rådgivning och stödtjänster

FÖRETAGSESBOS TJÄNSTER TILL FÖRETAGARE I KYRKSLÄTT
Telefonrådgivning företagarhotline utan tidsbeställning: 010 3366550
Yrittäjä, näin haet korona-tukia
Rådgivning också på distans (på finska)

FÖRETAGSFINLAND
Rådgivningstjänsten Ekonomihjälpen

HELSINGIN SEUDUN KAUPPAKAMARI
Koronainfoa yrityksille

SKATT.FI
Skatteförvaltningen stöder företag – läs anvisningarna

FÖRETAGARNA I FINLAND
Anställningsrådgivning för småföretagare 
Kaikki koronasta (på finska)
Mentorisi.fi-ammattilainen liiketoiminnan sparrausapuna, avattu kaikille yrittäjille kevään ajaksi (på finska)

BUSINESS FINLAND
Business Finlands finansiering under corona

HAAGA-HELIA
Haaga-Helias tjänster till företagare under corona (på finska)

Anvisningar för situationen

FINANSMINISTERIET
Frågor och svar om coronavirussituationen

ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET
Frågor och svar om coronavirus och finansiering för företag
Frågor och svar om coronaviruset och arbetslivet 
Restaurangerna stänger i hela landet på fredag vid midnatt på grund av coronavirusepidemin, anvisningar 

TE-BYRÅN
TE-byråns tjänster för företagare
Omställningsskydd
Sakkunniga i omställningsskyddsärenden vid Nylands TE-byrå
Permittering

FPA
Företagare kan få arbetsmarknadsstöd till slutet av året 
Temporär arbetslöshetsförmån för företagare 
Aktuellt om coronavirusläget

TURISM- OCH RESTAURANGFÖRBUNDET RF
Hyötytietoa matkailu ja ravintola-alan yrityksille (på finska)
10 kysymystä ja vastausta liittyen työehtoihin (på finska)

 

Lagen om företagarnas rätt till arbetslöshetsunderstöd

Företagaren kan retroaktivt få arbetslöshetsunderstöd om han eller hon agerar senast 15.4.2020 (på finska) 
Arbets- och näringsministeriet 
TE-tjänster 
Fpa (på finska)

Andra

DigiTähti: Digitaliseringen inom turism- och restaurangbranschen främjas och den digitala kompetensen stärks i projektet DigiTähti, där man erbjuder företagen inom branschen medel för att återuppliva affärsverksamheten redan under och särskilt efter coronakrisen (på finska) 

Finansiering för klimatarbetet kan sökas hos EU och Miljöministeriet

Miljöministeriet erbjuder bidrag (max 10 000 €) för klimatgärningar som utförs tillsammans med kommunorganisationen

Bekanta dig också med följande webbplatser som är avsedda för att hjälpa företagare i denna situation:

https://www.kotonakotimaista.fi/ (på finska)

https://sisumarket.sharetribe.com/ (på finska)

https://www.tueyrittajaa.fi/ (på finska)

https://karanteenissa.fi/

https://www.turvataantulevaisuus.fi/ (på finska)

På Facebook:

Haluan ostaa pienyrittäjältä (på finska)

Yrittäjät #osta pieneltä (på finska)

 

Andra aktörer och organisationer

Nylands förbund har öppnat ansökan om finansiering för projekt som förstärker de regionala aktörernas möjligheter att hantera den krissituation som orsakats av coronaepidemin och att återhämta sig från krisen.  
Krisfinansiering beviljas till aktörer inom närings-, utbildnings- och arbetsmarknadssektorn samt till organisationer oberoende av branschen. Finansiering kan inte beviljas för utvecklandet av affärsverksamheten vid ett enskilt företag. 

Kom ihåg att också ta hand om ditt eget välbefinnande!

Motionera ute, vila och ät hälsosamt – det lönar sig nu att ta hand om det grundläggande. Ditt eget välbefinnande är en förutsättning för din funktionsförmåga. Ibland behöver var och en av oss hjälp eller en samtalspartner, och till sist följer några tips på vem du kan vända dig till om livet blir en kris.

Du kan kontakta telefonrådgivningen inom vuxensocialarbetet i Kyrkslätts kommun om du är 18–64 år gammal och behöver stöd eller råd som gäller din livssituation (t.ex. ekonomi, separation, boende, rusmedelsanvändning eller plötsliga förändringar i livet) eller om du vill ställa frågor om vuxensocialarbete, kompletterande eller förebyggande utkomststöd. Telefontider: må, on och fr kl. 9.00–11.00 samt ti och to kl. 12.00–14.00, tfn 040 1269 563

Om du upplever att du skriftligen kan tala ut om dina bekymmer erbjuder Tukinet dig avgiftsfria och anonyma tjänster för detta. Tukinet är en kriscentral på nätet. En del av Tukinets tjänster förutsätter inloggning med användarnamn. Ytterligare information: www.tukinet.net. (på finska)

Halsobyn.fi är en nättjänst för specialsjukvård, och den har utvecklats i samarbete mellan sakkunniga och patienter. Hälsobyn erbjuder information och stöd för alla, vård för patienter och verktyg för sakkunniga. Inom tjänsten finns 32 virtualhus för olika livssituationer och symtom. Tjänsten har utvecklats i samarbete mellan sjukvårdsdistrikten. Ytterligare information: https://www.terveyskyla.fi/sv