Aktuellt för företagare

Varje företag i vårt område är värdefullt för vår kommun

Vi vill kunna säkerställa verksamhetsförutsättningarna i varje företag, och vi har inlett detta stödarbete genom olika riksomfattande finansierings- och projektstödsförfaranden. Vi ville i denna sidan kort och koncist sammanställa för er de stödåtgärder som står till buds och information om situationen.

Organiseras av andra organisationer

FöretagsEsbo (på finska)
WIMMA-projekten (på finska)
Koulutustallenteita (Företagare i Finland, på finska)
Handelskammarens utbildningar (på finska)
Avoin Omnia (på finska)

STATSKONTORET
Kostnadsstöd till företag (6. ansökningsomgång ) (på finska)


Nationella finansierings- och projektstöd för företag

(Mer information får du direkt av finansiärinstansen)

LEADER POMOVÄST
Den första ansökningsomgången år 2022 pågår och upphör 30.4.2022
Pomoväst delar ut projektstöd till företag och sammanslutningar 

ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET

BUSINESS FINLAND

FINNVERA

NMT-CENTRALEN

- Understöd för utvecklande av företag
NTM-centralerna beviljar understöd för utvecklande av företag för företags utvecklings- och investeringsprojekt ur medel från Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 -Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), ett program inom EU:s regionalpolitik och strukturpolitik. Utvecklingsunderstöd för företag kan sökas i Nyland 14.3.-29.4.2022
- Ansökan om utvecklingsunderstöd för företag (ERUF) i Nyland
- Finansiering för små och medelstora företag – be om råd från en expert, ring 0295 024 800
Kontaktuppgifter till NTM-centralernas företagsexperter


Aktuellt inom landsbygdsfinansiering (Landsbygdsprogrammets nyhetsbrev 14.3.2022)

UF-CENTRET
Stöd och gottgörelser till förplägnadsföretag:
Gottgörelse för verksamhetsbegränsning 
Stöd för återanställning 

NYLANDS FÖRBUND (finansiering)

EU:S STRUKTURFONDER.FI
Arbets- och näringsministeriet (pressmeddelande 10.3.2022): De första ansökningsomgångarna i programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 inleds i regionerna. Först öppnas NTM-centralernas ansökningsomgångar för företagsfinansiering den 14 mars 2022.

Var genast aktiv med att ansöka om finansiering!

 

Rådgivning och stödtjänster

FÖRETAGSKIRKKONUMMI/FÖRETAGSESBOS TJÄNSTER TILL FÖRETAGARE I KYRKSLÄTT
Telefonrådgivning företagarhotline utan tidsbeställning: 010 3366550

FÖRETAGSFINLAND
Rådgivningstjänsten Ekonomihjälpen

HELSINGIN SEUDUN KAUPPAKAMARI
Koronainfoa yrityksille

SKATT.FI
Skatteförvaltningen stöder företag – läs anvisningarna

FÖRETAGARNA I FINLAND
Anställningsrådgivning för småföretagare 
Kaikki koronasta (på finska)
Mentorisi.fi-ammattilainen liiketoiminnan sparrausapuna, avattu kaikille yrittäjille kevään ajaksi (på finska)

BUSINESS FINLAND
Business Finlands finansiering under corona

HAAGA-HELIA
Haaga-Helias tjänster till företagare under corona (på finska)

Anvisningar för situationen

FINANSMINISTERIET
Frågor och svar om coronavirussituationen

ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET
Frågor och svar om coronavirus och finansiering för företag
Frågor och svar om coronaviruset och arbetslivet 
Restaurangerna stänger i hela landet på fredag vid midnatt på grund av coronavirusepidemin, anvisningar 

TE-BYRÅN
TE-byråns tjänster för företagare
Omställningsskydd
Sakkunniga i omställningsskyddsärenden vid Nylands TE-byrå
Permittering

FPA
Företagare kan få arbetsmarknadsstöd till slutet av året 
Temporär arbetslöshetsförmån för företagare 
Aktuellt om coronavirusläget

TURISM- OCH RESTAURANGFÖRBUNDET RF
Hyötytietoa matkailu ja ravintola-alan yrityksille (på finska)
10 kysymystä ja vastausta liittyen työehtoihin (på finska)

 

Andra

DigiTähti: Digitaliseringen inom turism- och restaurangbranschen främjas och den digitala kompetensen stärks i projektet DigiTähti, där man erbjuder företagen inom branschen medel för att återuppliva affärsverksamheten redan under och särskilt efter coronakrisen (på finska) 

Bekanta dig också med följande webbplatser

På Facebook:

Haluan ostaa pienyrittäjältä (på finska)

Yrittäjät #osta pieneltä (på finska)