eHälsa

Västra Nylands välfärdsområde ansvarar för tjänsten fr.o.m. 1.1.2023. Länk till välfärdsområdets webbplats.

Inom vård- och omsorgsväsendets hälsovårdstjänster kan du uträtta icke-brådskande ärenden elektroniskt via skyddad internetförbindelse med en sakkunnig inom hälso- och sjukvården. I brådskande ärenden bör du kontakta din egen hälsostation eller jouren.

Ibruktagandet av tjänsten kräver personliga nätbankskoder eller mobilcertifikat. Dessutom bör du ingå ett avtal för elektronisk expediering som du kan göra då du loggar in på tjänsten.  Avtalet kan även ingås t.ex. i samband med ett besök på hälsocentralen eller rådgivningen. Ibruktagandet av tjänsten för barn under 10 år kräver att vårdnadshavaren/kontaktpersonen ingår ett skriftligt avtal gällande skötande av ärenden för en annan person.

 e-Hälsa tjänsten innefattar

- tidsbeställning

  • För vaccineringar och injektioner
    • Tiden är avsedd för att ge vaccin, och för varje person som ska vaccineras ska reserveras en egen tid. Ta med dig vaccinämnena. På hälsostationen får du endast grundvaccin. Om du behöver en vaccinationsplan, beställ tid per telefon.
  • För vaccination mot influensa på Centrum-, Masaby- och Veikkolaområdet under influensaperioden.
  •  För borttagning av suturer och hakar
  • Till diabetesskötarens mottagning (förutsätter att man är klient hos diabetesskötaren)
  • Till barn- och mödrarådgivningens hälsovårdares mottagning ( förutsätter att man är klient hos rådgivningen)
  • Till preventivrådgivningsens hälsovårdares mottagning

Det är också möjligt att själv elektroniskt flytta och annullera elektroniskt reserverade tid.

-  läkare och skötare kan skicka t.ex. laboratorieresultat till dej.

- internet-meddelandetjänsten,  var du kan diskutera elektroniskt med en sakkunnig inom hälso- och sjukvården om vård och undersökningsresultat.

Meddelandena sparas i din elektroniska journal vars registerförare är Kyrkslätts kommun.