EU-coronaintyg det vill säga coronapass – hur får jag det

03.12.2021 09:30

Kategori: Coronasituationen Vård- och omsorgsväsendet

EU-coronaintyget, det vill säga coronapasset, består av tre olika intyg:

-          intyg om coronavaccin,

-          intyg om covid-19-test,

-          intyg om tillfrisknande från covid-19.

I Finland får man coronaintyget på Mina Kanta-sidor. I intyget finns uppgifterna på finska, svenska och engelska.

Du får EU-coronaintyget behändigt via Mina Kanta-sidor (kanta.fi). Intyget om coronavaccin syns på Mina Kanta-sidor inom några dygn efter att du har fått vaccinet. Av intyget framgår preparatnamnet på det vaccin som du senast fått och datum då du fått det samt antalet vaccindoser. Om du har fått två eller tre vaccin syns bara preparatnamnet på den senaste vaccindosen.

Om det inte är möjligt att använda Mina Kanta-sidor kan du hämta intyget ur arkivet på hälsostationen i centrum (adress: Tjänstevägen 1, 02400 Kyrkslätt). EU-coronaintyget kan skrivas ut i arkivet när du visar upp ditt identitetsbevis eller FPA-kort. Hälsocentralens arkiv är öppet måndag–fredag kl. 8–15. Tfn 040-1269465.

Barns och ungdomars EU-coronaintyg

En vårdnadshavare till ett barn under 10 år ser och kan skriva ut ett EU-coronaintyg via Mina Kanta-sidor kanta.fi).

Ett barn över 10 år får själv coronaintyget nedladdat eller utskrivet från Mina Kanta-sidor, om barnet har tillgång till stark autentisering, till exempel nätbankskoder eller mobil ID. En vårdnadshavare till en minderårig över 10 år kan för närvarande inte se, ladda ner eller skriva ut ett coronaintyg för sitt barn på Mina Kanta-sidor.

Om ett barn eller en ung över 10 år behöver ett coronaintyg och han eller hon inte kan ladda ner eller skriva ut det på Mina Kanta-sidor, kan han eller hon då hämta intyget ur hälsocentralens arkiv.

Observera att EU-coronavaccinintyget fås från det land eller den kommun i Finland där vaccinet har getts. I Finland kan man få ett coronaintyg bara om vaccinpreparat som getts i Finland och som används i Finland. För närvarande kan intyg om vaccin som man fått utomlands inte beviljas, utan man får intyget från det land där man har fått vaccinen.

fyrlogo