Skolhälsovård

Skolhälsovården är avsedd för elever i grundskolan och deras familjer.

Skolhälsovård finns tillgänglig i huvudsak under skoldagar i skolan eller i omedelbar närhet av skolan.

I Kyrkslätts skolhälsovård följer vi upp barnets eller ungas uppväxt och utveckling. Dessutom främjar vi elevens hälsa och välfärd samt koncentrerar oss på att stöda inlärningen. Vårt syfte är att i så tidigt skede som möjlig identifiera elever i behov av särskilt stöd och ge den stöd som behövs. Förebyggande av sjukdomar och stödjande av egenvård är en del av skolhälsovårdarens arbete.

Varje skola har en utsedd skolhälsovårdare och läkare. Som skolelev träffar du skolhälsovårdaren årligen. Vid behov hänvisar man dig till läkarens mottagning eller mottagning av andra sakkunniga. Skolhälsovården är en del av elevvården, och vi samarbetar med föräldrar och vårdnadshavare, hälsovården, annan elev- och studerandevård samt med undervisningspersonalen och andra behövliga instanser.

Hälsovårdaren tar hand om att vaccinationerna ges enligt vaccinationsprogrammet. Med hälsovårdaren kan du också prata om till exempel näring, sömn, fritid och puberteten.

Hälsovårdaren ansvarar för första hjälp i skolan tillsammans med skolans övriga personal. I förstahjälpssituationer har vårdnadshavaren ansvaret för att föra eleven till fortsatt vård.

I skolhälsovården tar vi också hand om att skol- och studiemiljön är sund och trygg.

Blanketter för förhandsuppgifter inför de omfattande hälsoundersökningarna inom skolhälsovården

Anmälan om specialdiet

Det gjordes en utvärdering av skolhälsovårdens verksamhet i maj 2018. Här kan du bekanta dej med sammandraget. Tack till er som svarade på enkäten.

Medborgare, Barn och barnfamiljer
Rådgivningstjänster
yrken /

Bobäcks skola

Gränsnäsvägen 11,

02440 Bobäck

Hälsovårdare  Gyllenbögel-Lindberg Eva

050-5774988Gesterbyn koulu

Vilhelmsbergsvägen 2

02400 Kyrkslätt

Hälsovårdare Korkeila Juuli

040-1269146

Heikkilän koulu

Älgvägen 7

02400 Kyrkslätt

Hälsovårdare Sarapelto Irina

050-5774756


Kantvikin koulu

Toppstigen 2, 02460 Kantvik

Hälsovårdare Kääriäinen Sirpa

050 -310 7063


Kartanonrannan koulu

Herrgårdsgränden 1, 02450 Sundsberg

Hälsovårdare Sarapelto Irina

050-5774756


Karuby skola

Hirsalavägen 623, 02420 Jorvas

Hälsovårdare  Gyllenbögel-Lindberg Eva

050-5774988


Kirkkoharjun koulu, lägre årskurser

Wiksvägen 3, 02400 Kyrkslätt

Hälsovårdare  Kenttä Mirkka

050 -310 7067


Kirkkoharjun koulu, högre årskurser

Kyrkstallsvägen 6 A, 02400 Kyrkslätt

Hälsovårdare  Järvenpää Elisa

050-3107066


Laajakallion koulu

Bredbergsvägen 3, 02400 Kyrkslätt

Hälsovårdare Carpelan Nancy

050-4143684


Masalan koulu

Gamla Hommasvägen 5, 02430 Masaby

Hälsovårdare Tammelin Hanna

040-1269636


Nissnikun koulu

Masabyvägen 268, 02430 Masaby

Hälsovårdare Ekfors Minna

050-4141297


Papinmäen koulu

Vilhelmsbergsvägen 2, 02400 Kyrkslätt

Hälsovårdare Korkeila Juuli

040-1269146


Sjökulla skola

Sjökullavägen 285, 02540 Kylmälä

Hälsovårdare Hellström Marica

050-3107068


Veikkolan koulu

Sportstigen 7 C, 02880 Veikkola.

Hälsovårdare Telaranta Heljä

040-1269147

Hälsovårdare Karjalainen Riitta

050-4137422


Vuorenmäen koulu

Eriksgårdsvägen 5, 02880 Veikkola

Hälsovårdare Karjalainen Riitta

050-4137422


Winellska skolan

Gesterbybågen 3, 02400 Kyrkslätt

Hälsovårdare Hellström Marica åk 1-5

050-3107068

Hälsovårdare Gyllenbögel-Lindberg Eva, åk 6-9

050-5774988

Hälsovårdare Carlberg Antonina, åk 9L

040-1269145


Biträdande avdelningsskötare 

Carlberg Antonina 

tel: 040-1269145

Avdelningsskötare

Anna-Lotta Aaltonen

tel: 050-3107064