Personer insjuknat i coronavirussjukdomen har möjlighet att med intyg av läkare, sjukskötare eller hälsovårdare få dagpenning vid smittsam sjukdom

10.03.2022 14:12

Kategori: Coronasituationen Vård- och omsorgsväsendet

På grund av en temporär ändring av sjukförsäkringslagen krävs inte längre beslut om frånvaro från arbetet, karantän eller isolering av den ansvariga smittskyddsläkaren för att man ska kunna få dagpenning vid smittsam sjukdom som ersättning för inkomstbortfall, utan dagpenning kan beviljas också utifrån ett annat intyg från hälso- och sjukvården. Dessutom har ansökningstiden förlängts från 2 månader till 6 månader.  Den nya lagen tillämpas retroaktivt på frånvaron som har börjat 1.1.2022 eller senare. Lagen gäller till och med 30.6.2022.

Dagpenning vid smittsam sjukdom beviljas då frånvaro från arbetet är nödvändigt för att förebygga smittspridning och arbetet inte kan utföras till exempel på distans. En arbetsför arbetstagare som testat positivt för coronaviruset ska komma överens med sin arbetsgivare om att jobba på distans om det är möjligt. En vårdnadshavare till ett barn under 16 år har rätt till dagpenning vid smittsam sjukdom om barnet har testat positivt för coronaviruset och inte kan gå till skolan eller daghemmet och vårdnadshavaren därför är förhindrad att utföra sitt förvärvsarbete. 

Hur får jag intyget?

För att intyget ska kunna skrivas ut ska du eller ditt barn ha testat positivt för coronaviruset med ett laboratoriebekräftat PCR- eller antigentest.

De nya bestämmelserna tillämpas retroaktivt och därför kan FPA godkänna ett intyg av läkare, sjukskötare eller hälsovårdare för den retroaktiva tiden om frånvaron från förvärvsarbetet har börjat 1.1.2022 eller senare.

Du kan begära intyget hos din företagshälsovård eller genom att ringa din hälsostations återuppringningstjänst.

Hälsostationens återuppringningstjänst: 09 29683401 må–to 8.00–15.30 och fr 8.00–15.00. 

Vad är dagpenning vid smittsam sjukdom?

FPA beviljar dagpenning vid smittsam sjukdom som ersättning för förlorad förvärvsinkomst till fullt belopp när du har ett beslut på att du bör utebli från ditt arbete för att förebygga spridning av en smittsam sjukdom.  På grund av den temporära ändringen av sjukförsäkringslagen kan du få dagpenning vid smittsam sjukdom också med ett intyg från hälso- och sjukvården om att du har covid-19 då det har konstaterats på ett tillförlitligt sätt och att det på grund av risken för smittspridning rekommenderas att du inte deltar i förvärvsarbete. Läs mer på FPA:s webbplats.

fyrlogo