Seniorlinjen

Hur klara av vardagen under coronapandemin?


Servicenumret för äldre 040 1269 900

  • Betjänar kommuninvånarna må-fr kl. 8-15 
  • Betjänar i alla frågor som man undrar över – tröskeln att ta kontakt är låg.
  • Servicehandledning och rådgivning – vi hänvisar dig till den rätta yrkespersonen enligt dina behov.
  • En yrkesperson inom social- och hälsovården svarar på ditt samtal.

Seniorinfos och numret till välfärdstjänsterna för de äldre sammanslås till Seniorlinjen. Seniorinfos och välfärdstjänsterna för de äldres telefonnumror betjänar fortfarande i alla aktuella frågor, och man kan ta kontakt med låg tröskel. 

Verksamheten fortsätter på adressen: Social- och hälsocentralen, Tjänstevägen1, 02400 Kyrkslätt. Ingång sker via mottagningen dörr.

Seniorlinjen betjänar kommuninvånare, kommunens personal och samarbetsparter. På seniorlinjen får man information om kommunens tjänster samt broschyrer och blanketter, t.ex. för vårdbidrag, bostadsstöd och bostadsansökning. Man ger råd om hur blanketterna fylls i både personligen och per telefon. Samtalen kostar för klienten, men det är gratis att besöka seniorinfo.

Betjäningen sker både på finska och på svenska. Ring då du vill komma överens om en personlig träff.