Småbarnspedagogikens och utbildningens aktuella coronaanvisningar

(uppdaterad 10.8.2021)

Läsåret 2021-2022 börjar 16.8 som närundervisning

Inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och undervisningen för årskurserna 1-10 tillämpas normal lagstiftning och utgångspunkten är att undervisningen ordnas som närundervisning.

Till småbarnspedagogiken eller skolan får man inte komma ifall man har sjukdomssymptom. Dessutom följer vi Utbildningsstyrelsens, Undervisnings- och kulturministeriets och Institutets för hälsa och välfärd, THL:s, anvisningar.

Coronavaccinationerna för 12–15-åringar i Kyrkslätt börjar när skolorna börjar.

Andra stadiet börjar i närundervisning

Gymnasierna i Kyrkslätt börjar höstterminen i närundervisning.

Stark rekommendation att använda ansiktsmask

Kyrkslätts kommun rekommenderar att alla som fyllt 12 år använder ansiktsmask inom kommunens tjänster, om det inte finns något hälsohinder för användning av mask. Det är speciellt viktigt att använda mask i situationer där det är omöjligt att undvika närkontakter. Rekommendationen gäller till bland annat eleverna och personalen i grundskolans sjätte klass, högklasser samt gymnasiet. Även vårdnadshavarna för barn inom småbarnspedagogiken rekommenderas vårdnadshavarnma att använda ansiktsmask vid hämtning/avhämtning.

Det är fortfarande viktigt att iaktta god handhygien och säkerhetsavstånd. Kom ihåg att stanna hemma om du har symptom eller är sjuk och sök dig till coronatest även vid lindriga symtom som kan tyda på coronavirusinfektion.

COVID-19 och skolskjutsar

Som alternativ till den lagstadgade avgiftsfria skolskjutsen erbjuder Kyrkslätts kommun på grund av coronavirusepidemin möjlighet till ledsagarbidrag. Närmare anvisningar för sökande av ledsagarbidrag för tiden 16.8–22.12.2021 skickas till vårdnadshavarna per e-post.

THL rekommenderar att barn över 12 år använder munskydd bl.a. inom kollektivtrafiken där det är svårt att undvika närkontakter.

Skolpsykolog och skolkuratorstjänster

Skolpsykolog och kuratorstjänsterna erbjuder vid behov rådgivning för eleverna och deras vårdnadshavare. Personalen nås genom telefon, e-post eller via Wilma-meddelande. Det är också möjligt att ringa och fråga om råd anonymt, då uppgörs ingen klientjournal.

Kontakt kan tas ifall eleven reagerar kraftigt på situationen, är t.ex. orolig, rädd eller har sömnsvårigheter.

https://www.kyrkslatt.fi/skolkurator

https://www.kyrkslatt.fi/skolpsykolog

Skolhälsovården ansvarar för sjuka barns rådgivning.

Ifall du som vårdnadshavare funderar hur du kan prata om Korona-viruset och de känslor som det väcker med ditt barn kan du få hjälp via nedanstånde länk:

https://www.unicef.fi/s%25C3%25A5-pratar-du-med-barn-om-coronaviruset.-8-riktlinjer./