Småbarnspedagogikens och utbildningens aktuella coronaanvisningar

Småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen

Inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och undervisningen för årskurserna 1–10 tillämpas normal lagstiftning och utgångspunkten är att undervisningen ordnas som närundervisning.

Till småbarnspedagogiken eller skolan får man inte komma ifall man har sjukdomssymptom. Dessutom följer vi Utbildningsstyrelsens, Undervisnings- och kulturministeriets och Institutets för hälsa och välfärd, THL:s, anvisningar.

I grundskolan får de elever som vill, munskydd från sin egen skola. Det är även tillåtet att använda egna munskydd.

Andra stadiet

Gymnasierna i Kyrkslätt arbetar i närundervisning.

Skolpsykolog och skolkuratorstjänster

Skolpsykolog och kuratorstjänsterna erbjuder vid behov rådgivning för eleverna och deras vårdnadshavare. Personalen nås genom telefon, e-post eller via Wilma-meddelande. Det är också möjligt att ringa och fråga om råd anonymt, då uppgörs ingen klientjournal.

Kontakt kan tas ifall eleven reagerar kraftigt på situationen, är t.ex. orolig, rädd eller har sömnsvårigheter.

https://www.kyrkslatt.fi/skolkurator

https://www.kyrkslatt.fi/skolpsykolog

Skolhälsovården ansvarar för sjuka barns rådgivning.

Ifall du som vårdnadshavare funderar hur du kan prata om Korona-viruset och de känslor som det väcker med ditt barn kan du få hjälp via nedanstånde länk:

https://www.unicef.fi/s%25C3%25A5-pratar-du-med-barn-om-coronaviruset.-8-riktlinjer./