Småbarnspedagogikens och utbildningens aktuella coronaanvisningar

Småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen

Inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och undervisningen för årskurserna 1–10 tillämpas normal lagstiftning och utgångspunkten är att undervisningen ordnas som närundervisning.

Till småbarnspedagogiken eller skolan får man inte komma ifall man har sjukdomssymptom. Dessutom följer vi Utbildningsstyrelsens, Undervisnings- och kulturministeriets och Institutets för hälsa och välfärd, THL:s, anvisningar.

I grundskolan gäller rekommendationen om användning av munskydd eleverna i årskurserna 6–9. Eleverna får munskydd från sin egen skola. Det är även tillåtet att använda egna munskydd.

Andra stadiet

Gymnasierna i Kyrkslätt arbetar i närundervisning och tillämpar stark rekommendation om att använda munskydd.

Stark rekommendation att använda munskydd

I Kyrkslätt har man återgått till en omfattande munskyddsrekommendation oavsett vaccinationsnivå i fråga om alla som fyllt 12 år och äldre. Användning av munskydd rekommenderas i alla offentliga lokaler inomhus och i trafikmedel där det finns andra människor. Användning av munskydd rekommenderas således också på läroanstalter från och med årskurs 6.

Det är fortfarande viktigt att iaktta god handhygien och säkerhetsavstånd. Kom ihåg att stanna hemma om du har symptom eller är sjuk och sök dig till coronatest även vid lindriga symtom som kan tyda på coronavirusinfektion.

COVID-19 och skolskjutsar

Som alternativ till den lagstadgade avgiftsfria skolskjutsen erbjuder Kyrkslätts kommun på grund av coronavirusepidemin möjlighet till ledsagarbidrag. Närmare anvisningar för sökande av ledsagarbidrag för tiden 10.1.–18.2.2022 skickas till vårdnadshavarna per e-post.

THL rekommenderar att barn över 12 år använder munskydd bl.a. inom kollektivtrafiken där det är svårt att undvika närkontakter.

Skolpsykolog och skolkuratorstjänster

Skolpsykolog och kuratorstjänsterna erbjuder vid behov rådgivning för eleverna och deras vårdnadshavare. Personalen nås genom telefon, e-post eller via Wilma-meddelande. Det är också möjligt att ringa och fråga om råd anonymt, då uppgörs ingen klientjournal.

Kontakt kan tas ifall eleven reagerar kraftigt på situationen, är t.ex. orolig, rädd eller har sömnsvårigheter.

https://www.kyrkslatt.fi/skolkurator

https://www.kyrkslatt.fi/skolpsykolog

Skolhälsovården ansvarar för sjuka barns rådgivning.

Ifall du som vårdnadshavare funderar hur du kan prata om Korona-viruset och de känslor som det väcker med ditt barn kan du få hjälp via nedanstånde länk:

https://www.unicef.fi/s%25C3%25A5-pratar-du-med-barn-om-coronaviruset.-8-riktlinjer./