Småbarnspedagogikens och utbildningens aktuella coronaanvisningar

(uppdaterad 8.10.2020 kl. 10.00)

Stark rekommendation att använda ansiktsmask

Då coronaepidemin har övergått till accelerationsfasen rekommenderar Kyrkslätts kommun att alla som fyllt 15 år använder ansiktsmask inom kommunens tjänster, om det inte finns något hälsohinder för användning av mask. Det är speciellt viktigt att använda mask i situationer där det är omöjligt att undvika närkontakter. Rekommendationen gäller till exempel bibliotek, inomhusidrottsplatser, museer, serviceställen, invånarparkerna eller läroanstalter på andra stadiet inklusive gymnasierna.

Vi rekommenderar att alla i gymnasiet använder ansiktsmask från och med torsdag 1.10. Principen är att de studerande själva svarar för att skaffa sina masker och vi önskar att familjerna förbereder sig på användningen av maskerna.

Kommunen delar ut gratis ansiktsmasker till dem som anser sig behöva ekonomiskt stöd. Gratis masker finns att hämta i kommunhuset och på Masaby och Veikkola bibliotek under öppettiderna. För gymnasister som behöver gratis masker, delas sex masker per person ut. Det är frågan om tygmasker som kan tvättas och återanvändas.

Den omfattande rekommendationen att använda masker kompletterar de tidigare rekommendationerna gällande förebyggande av coronavirussmitta. Det är fortfarande viktigt att iaktta god handhygien och säkerhetsavstånden. Kom ihåg att stanna hemma om du har symptom eller är sjuk och sök dig till coronatest även vid lindriga symtom som kan tyda på coronavirusinfektion.

Vi hoppas att vi kan fortsätta med närundervisning i gymnasierna så vanligt som möjligt då alla använder mask. Genom att tillsammans bära ansvaret är vi närmare den målsättningen!

THL:s maskrekommendation

(uppdaterad 13.8.2020 kl. 16.30)

Rekommendation om att använda ansiktsmask i kollektivtrafiken

Rekommendation om att använda ansiktsmask i kollektivtrafiken från 15 års ålder
Enligt de uppgifter vi har via media (13.8), rekommenderar Institutet för hälsa och välfärd (THL) användningen av ansiktsmask bl.a. i kollektivtrafiken, där det är svårt att undvika närkontakt. Ansiktsmasker lämpar sig inte för barn. Masken kan användas enligt anvisningarna från 15 års ålder. Vi följer med läget.

(uppdaterad 1.10.2020 kl. 14.00)

Vid sjukdomssymptom och allergisymptom

Till småbarnspedagogiken och skolan får man inte komma ifall man har sjukdomssymptom (snuva, hosta, halsont, feber, andnöd, muskelvärk, magsjuka och/eller huvudvärk). Personer med sjukdomssymptom ska med låg tröskel söka sig till coronavirustestning. Undvik kontakt med andra innan du fått testresultatet. Ifall testresultatet är negativt och symptomen tydligt har minskat och barnet är så gott som symptomfritt kan man återvända till småbarnspedagogiken/skolan, t.ex. om barnet ännu har lite hosta. Ifall symptomen senare ökar eller börjar på nytt bör man göra ett nytt coronavirustest.   

För personer som insjuknat i samma familj samtidigt räcker det med ett negativt coronatest. Alla familjemedlemmar behöver inte testas. Om barnets symptom i andningsvägarna blir långvariga behöver barnet inte testas upprepade gånger, så länge symptombilden förblir densamma.

Ifall symptomen beror på allergi och tydligt lättar med hjälp av allergimedicin kan man återvända till småbarnspedagogiken/skolan trots att symptomen inte helt försvunnit. Ifall symptomen inte lättar trots medicinering måste man göra ett coronavirustest. Ifall testresultatet är negativt kan man återvända till småbarnspedagogiken/skolan.

I ovan nämnda situationer är det att skäl att vara i kontakt med personalen innan ni återvänder till småbarnspedagogiken/skolan för att undvika eventuella missförstånd.

Sjukdomssymptom hos barn inom småbarnspedagogiken


Lindriga symptom i luftvägarna hos barn under skolåldern kan följas med hemma under några dagar före man söker sig till test. Barnets symptom är lindriga ifall barnet är piggt och orkar leka, trots snuva, hosta eller feber. Ett barn med symptom kan trots det inte delta i småbarnspedagogiken. Om symptomen försvinner helt under uppföljningen behöver testet inte utföras, utan barnet kan återvända till småbarnspedagogiken efter en symptomfri dag. Om symptomen fortsätter är det bra att undersöka ifall de beror på coronavirus. Småbarnspedagogiken får inte kräva intyg över negativt test.

Vid coronavirussmitta

Den som smittats med coronaviruset måste vara borta från småbarnspedagogiken/skolan åtminstone i 14 dygn från det att symptomen börjat, men vid behov längre så att personen varit symptomfri i åtminstone 2 dygn innan hen återvänder till verksamheten i småbarnspedagogiken/skolan.     

Resor och coronavirusepidemin


Regeringen rekommenderar att man undviker onödiga resor till länder som omfattas av begränsningar av inresa. Om man återvänder från ett land, för vars del resebegränsningarna gäller, rekommenderas en frivillig karantän på 14 dygn. Du kan bedöma behovet av karantän efter en utlandsresa med hjälp av trafikljusmodellen. Trafikljusen uppdateras varje vecka, på THL:s sidor kan man läsa de senaste anvisningarna.

Observera att rekommendationen om frivillig karantän gäller även om man låtit testa sig för corona och fått ett negativt resultat. Detta för att testresultatet gäller situationen vid genomförandet av själva testet. Ett negativt testresultat utesluter inte att man fått smittan efter att testet tagits eller att viruset ännu gror.

Ett barn som är i frivillig karantän deltar inte i småbarnspedagogiken. Även gällande barn inom den grundläggande utbildningen rekommenderas att man stannar hemma och tillsammans med utbildningsanordnaren kommer överens om särskilda undervisningsarrangemang.

(uppdaterad 11.8.2020 kl. 14.00)

Nya läsåret inleds med närundervisning

Inom småbarnspedagogiken och närundervisningen tillämpas normal gällande lagstiftning. Utgångspunkten är att det nya läsåret i skolorna och läroanstalterna inleds med närundervisning. Det här betyder att eleverna och de studerande kommer till förskolan och skolan som vanligt men beaktande av givna anvisningar om hygien och avstånd. Till småbarnspedagogiken/skolan får man inte komma ifall man har sjukdomssymptom. Dessutom följer vi Utbildningsstyrelsens, Undervisnings- och kulturministeriets och Institutets för hälsa och välfärd, THL:s, anvisningar.