Småbarnspedagogikens och utbildningens aktuella coronaanvisningar

(uppdaterad 11.8.2020 kl. 14.00)

Inom småbarnspedagogiken och närundervisningen tillämpas normal gällande lagstiftning. Utgångspunkten är att det nya läsåret i skolorna och läroanstalterna inleds med närundervisning. Det här betyder att eleverna och de studerande kommer till förskolan och skolan som vanligt men beaktande av givna anvisningar om hygien och avstånd. Till småbarnspedagogiken/skolan får man inte komma ifall man har sjukdomssymptom. Dessutom följer vi Utbildningsstyrelsens, Undervisnings- och kulturministeriets och Institutets för hälsa och välfärd, THL:s, anvisningar.

Vid sjukdomssymptom

Till småbarnspedagogiken och skolan får man inte komma ifall man har sjukdomssymptom (snuva, hosta, halsont, feber, andnöd, muskelvärk, magsjuka och/eller huvudvärk). Personer med sjukdomssymptom ska med låg tröskel söka sig till coronavirustestning. Undvik kontakt med andra innan du fått testresultatet. Ifall testresultatet är negativt och symptomen tydligt har minskat och barnet är så gott som symptomfritt kan man återvända till småbarnspedagogiken/skolan, t.ex. om barnet ännu har lite hosta. Ifall symptomen senare ökar eller börjar på nytt bör man göra ett nytt coronavirustest.   

Ifall symptomen beror på allergi och tydligt lättar med hjälp av allergimedicin kan man återvända till småbarnspedagogiken/skolan trots att symptomen inte helt försvunnit. Ifall symptomen inte lättar trots medicinering måste man göra ett coronavirustest. Ifall testresultatet är negativt kan man återvända till småbarnspedagogiken/skolan.

I ovan nämnda situationer är det att skäl att vara i kontakt med personalen innan ni återvänder till småbarnspedagogiken/skolan för att undvika eventuella missförstånd.

Den som smittats med coronaviruset måste vara borta från småbarnspedagogiken/skolan åtminstone i 14 dygn från det att symptomen börjat, men vid behov längre så att personen varit symptomfri i åtminstone 2 dygn innan hen återvänder till verksamheten i småbarnspedagogiken/skolan.     

Hemkommen från semester utomlands – karantän i 14 dygn


Om man återvänder från ett land, för vars del resebegränsningarna gäller, rekommenderas en frivillig karantän på 14 dygn, eftersom coronavirusets spridning ökar i dessa länder.  

Observera att rekommendationen om frivillig karantän gäller även om man låtit testa sig för corona och fått ett negativt resultat. Detta för att testresultatet gäller situationen vid genomförandet av själva testet. Ett negativt testresultat utesluter inte att man fått smittan efter att testet tagits eller att viruset ännu gror.

Ett barn som är i frivillig karantän deltar inte i småbarnspedagogiken. Även gällande barn inom den grundläggande utbildningen rekommenderas att man stannar hemma och tillsammans med utbildningsanordnaren kommer överens om särskilda undervisningsarrangemang. På THL:s sidor kan man läsa de senaste anvisningarna.

(uppdaterad 13.8.2020 kl. 16.30)

Rekommendation om att använda ansiktsmask i kollektivtrafiken från 15 års ålder

Enligt de uppgifter vi har via media (13.8), rekommenderar Institutet för hälsa och välfärd (THL) användningen av ansiktsmask bl.a. i kollektivtrafiken, där det är svårt att undvika närkontakt. Ansiktsmasker lämpar sig inte för barn. Masken kan användas enligt anvisningarna från 15 års ålder. Vi följer med läget.

(uppdaterad 21.8.2020 kl. 15.10)

Studentfesten 29.08.2020

I Kyrkslätt ordnas studentfester i våra gymnasier som planerat lördag 29.08.2020. Vi följer dock med hur coronasituationen utvecklas. För att trygga allas hälsa begränsar vi antalet gäster som kan närvara vid festen till två (2) personer. Vi ber gästerna besörja om god handhygien och iaktta anvisningarna om distans.

Om coronasituationen försämras väsentligt, kan festen ännu inhiberas.