Rådgivning

19.3.2020

Rådgivningsverksamheten fortsätter normalt så länge som förhållanden möjliggör det och  personalresurser finns till förfogande.  Till rådgivningen kan man komma endast då man är helt frisk. Om det bara är möjligt så lämna syskonen hemma, och tillbringa möjligast kort tid i väntrummet. Barnets båda föräldrar är välkomna till mödrarådgivningen på förstabesöket, besöket efter födseln samt på de omfattande besöken på rådgivningen. Till de övriga besöken på mödrarådgivningen önskar vi  att den gravida kommer ensam och att endast ena förälder kommer med barnet på barnrådgivningens besök.