Rådgivning

Vi rekommenderar att du som besöker rådgivningen har med dig eget ansiktsskydd. Anvisningen ska skydda både besökarna och de anställda mot coronavirussmitta

Trots coronavirussituatiuonen försöker vi fortsätta med rådgivningsverksamheten normalt så länge som förhållanden möjliggör det och  personalresurser finns till förfogande.  Till rådgivningen kan man komma endast då man är helt frisk. Om det bara är möjligt så lämna syskonen hemma, och tillbringa möjligast kort tid i väntrummet. Barnets båda föräldrar är välkomna till mödrarådgivningen på förstabesöket, besöket efter födseln samt på de omfattande besöken på rådgivningen. Till de övriga besöken på mödrarådgivningen önskar vi  att den gravida kommer ensam och att endast ena förälder kommer med barnet på barnrådgivningens besök. 

Du kan inte komma till rådgivningen om du varit på coronatest och svaret har inte ännu kommit, eller om svaret är negativt men symptomen fortsätter.