Företagsrådgivning

Tjänster för nya och verksamma företag

FöretagsEsbo erbjuder företagsrådgivningstjänster enligt principen med ett serviceställe. De som överväger företagande får hjälp med utveckling av en affärsidé, planering av affärsverksamhet och praktiska frågor som anknyter sig till grundandet av företag. Verksamma företag får rådgivning och handledning både vid svårigheter i affärsverksamheten och vid utvecklandet av företaget, tillväxtorientering och internationalisering.  Rådgivningen är konfidentiell och kostnadsfri.

FöretagsEsbo
Innopoli I, Teknikvägen 12
02150 Esbo

www.yritysespoo.fi

Företagsrådgivare Matias Holmqvists mottagningstider i Kyrkslätts kommunhus

Hösten 2018

Veikkolas bibliotek kommunhuset Jorvas High-tech Center (JHC)
7.8 kl. 12.30-17
4.9 kl. 12.30-17
2.10. kl. 12.30-17
30.10 kl. 12.30-17
27.11 kl. 12.30-17
21.8 kl. 9-16
18.9 kl. 9-16
16.10 kl. 9-16
13.11 kl. 9-16
21.11 kl. 9-11
13.12 kl. 9-16

21.11 kl. 9-11
13.12 kl 9-16

Kolla tiderna och reservera tid på FöretagsEsbos sidor (snart möjligt att reservera JHC).

För landsbygdsföretag

Svenska lantbrukssällskapens förbund Pro Agria erbjuder ett omfattande expertnätverk och kunnande för utvecklingen av landsbygdsföretagande.

Nyttiga länkar

FöretagsFinland
Patent- och registerstyrelsen
Skatteförvaltningen
Företags- och organisationsdatasystemet
Arbetskraftsbyrån

Näringslivets organisationer och samarbetspartnerst

Kyrkslätts Företagare rf
Helsingforsregionens handelskammare
Nylands företagare rf
Företagarna i Finland

Finlands Näringsliv EK
Nylands TE-central
Finnvera
Tekes

Keksintösäätiö
Finpro
Nylands miljöcentral
Sitra